Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограмний сервіс розпізнавання емоцій обличчя людини на основі методу головних компонент

Скачати 117.01 Kb.

Програмний сервіс розпізнавання емоцій обличчя людини на основі методу головних компонент
Скачати 117.01 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації15.05.2017
Розмір117.01 Kb.
  1   2

УДК 004.6
Савка Андрій Миколайович

Національний університет "Львівська політехніка",

кафедра електронних обчислювальних машин
Програмний сервіс розпізнавання емоцій обличчя людини на основі методу головних компонент
© Савка А. М., 2015
У даній роботі розглянуто проблему розпізнавання емоцій обличчя людини засобами комп’ютерного зору, проведено аналітичний огляд методів та програмних технологій рішення даної проблеми, розглянуто структурну схему та алгоритм роботи системи.

Структурна схема Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.

Ключові слова: розпізнавання міміки обличчя, методи розпізнавання емоцій.
Service Recognition Program emotions of a human face on the basis of the main component

© Savka А. М., 2015
This article describes the problem of recognition of human‘s emotions on a face by means of computer vision. The article includes the review of the methods and software technologies to solve human‘s emotions recognition problem, described a block diagram and algorithm of the solution.

Keywords: recognition of human‘s emotions, methods and software technologies of recognition.
Вступ. В даний час обчислювальна техніка використовується в багатьох областях людської діяльності, будучи зручним і багатофункціональним інструментом вирішення широкого кола завдань.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Однак, при роботі з ЕОМ людина змушена використовувати засоби взаємодії, які є слабо адаптовані до можливостей людського сприйняття і обмежують здібності людини до обміну інформацією. Поширений в даний час людино-машинний інтерфейс використовує зір, як основний канал подання інформації користувачу, відображаючи дані у вигляді умовних знаків на екрані комп'ютера [1]. В той же час активно розвиваються інтерфейси ЕОМ для сприйняття інформації природними для людини способами, такі як розпізнавання мови, жестів, міміки і т.д.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Розпізнава́ння мо́влення (англ. speech recognition) або мо́влення-у-те́кст (англ. speech to text (STT))- процес перетворення мовленнєвого сигналу в текстовий потік. Не варто плутати із визначенням розпізнавання мови, оскільки «розпізнати мову» безпосередньо означає лише дати відповідь на питання, до якої мови належить сегмент мовленнєвого сигналу.

Обличчя людини є важливим джерелом інформації при спілкуванні між людьми. Вираз обличчя, міміка, жестикуляція при розмові, рухи головою є зручним, природним і, що важливо, необтяжливим способом передачі інформації. Нездатність комп'ютера з одного боку сприйняти, а з іншого боку відтворити природні для людини способи спілкування ускладнює передачу і сприймання інформації при роботі з ЕОМ [2].

Для того, щоб "навчити" комп'ютер розпізнавати і реагувати на рухи голови, міміку, зміну виразу обличчя, напрям погляду потрібні стійкі алгоритми аналізу та розпізнавання цифрового зображення обличчя людини.

Обличчя Обли́ччя - частина голови, обмежена чолом, вухами, щоками і підборіддям. На ній розташовані: чоло, брови, перенісся, очі, ніс, щоки, губи і підборіддя. Обличчя дуже чітко виражає людські почуття, зокрема емоції, такі як біль, радість, розчарування, втома, спокій, злість тощо.
Мі́міка (від грец. mimikos - наслідуваний, акторський) - рухи м'язів обличчя, що виражають почуття і психічний стан людини.

Алгоритми розпізнавання міміки планується використовувати для широкого кола задач комерційного і некомерційного характеру. Одним з прикладів використання є моніторинг виразів облич, щоб перевіряти ефект впливу на аудиторію різних оголошень, у тому числі рекламних, анонсів фільмів, книг, телевізійних шоу. Фахівці вважають, що використання подібних програм при роботі з фокус-групами набагато дешевше і ефективніше, ніж робота спеціально навчених спеціалістів. Такий проект уже готові фінансувати такі гіганти, як Unilever, Mars і Coca-Cola, Millward Brown [3].


  1   2


Скачати 117.01 Kb.

  • Ключові слова: розпізнавання міміки обличчя, методи розпізнавання емоцій. Service Recognition Program emotions of a human face on the basis of the main component
  • Keywords: recognition of human‘s emotions, methods and software technologies of recognition. Вступ .
  • Вираз обличчя