Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограмові вимоги – 2016 на державний iспит з циклу професійної підготовки та спеціальних курсів

Скачати 80.79 Kb.

Програмові вимоги – 2016 на державний iспит з циклу професійної підготовки та спеціальних курсів
Скачати 80.79 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації22.03.2017
Розмір80.79 Kb.
  1   2


Програмові вимоги – 2016

на державний iспит з циклу професійної підготовки та спеціальних курсів

(освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр)

Напрям підготовки “Інформатика”(заочна форма навчання)

1 блокІнтелектуальні інформаційні системи, Програмування та підтримка веб-застосувань, Інформаційні мережі

2 блок – Архітектура ЕОМ, Апаратне забезпечення ПК, Основи цифрової та мікропроцесорної техніки

3 блок – Спеціалізація: «Інформаційні системи та веб-технології».
1 БЛОК
Інтелектуальні інформаційні системи

 1. Прикладні області штучного інтелекту.

  Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

  Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

  Штучний інтелект Шту́чний інтеле́кт (англ. Artificial intelligence, AI) - розділ комп'ютерної лінгвістики та інформатики, що займається формалізацією проблем та завдань, які нагадують завдання, виконувані людиною.

  Тест Т’юрінга.

 2. Агенти та середовища, типи агентів, типи середовищ.

 3. Агенти, що розв’язують задачі на основі алгоритмів пошуку.

 4. Розпізнавання об’єктів на основі інтегрального методу та методу потенціальних функцій.

 5. Пресептронні структури, особливості їх реалізації та застосування.

 6. Основи предикатного числення.

 7. Пролог - мова програмування для реалізації елементів штучного інтелекту.

  Мова програмування Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.Література

 1. Джордж Ф.Люгер. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем, 4-е издание. : Пер. С англ. М.: Издательский дом ”Вильямс”, 2003.

 2. Под ред. В.Н.Захарова, В.Ф.Хорошевского. Искусственный интеллект: В 3-х кн. Кн.1. Программные и аппаратные средства: Справочник. М.: Радио и связь, 1990.

 3. Под ред. Д.А.Поспелова. Искусственный интеллект: 3-х кн. Кн.2. Модели и мето-ды:Справочник. М.: Радио и связь, 1990.

 4. Э.Кьюсиака. Искусственный интеллект: Применение в интегрированных производственных системах. Пер. с англ. М.:Машиностроение, 1991.

 5. Тейз А., Гибомон П., Луи Ж. и др. Логический подход к искусственному интеллекту: от классической логики к логическому программированию : Пер. с франц. М.: Мир, 1990.

 6. Лорьер Ж.-Л. Системы искусственного интеллекта : Пер. сфранц. М.: Мир, 1991.


Програмування та підтримка веб-застосувань

1. Архітектура типових веб-застосувань

2. Об'єктна модель JavaScript

3. Обробка подій в JavaScript. Приклад.

4. Методи доступу до елементів на сорінці з використанням JavaScript. Приклад.

5. Протокол HTTP та способи передавання даних на сервер

6.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

HTTP - протокол передачі даних, що використовується в комп'ютерних мережах. Назва скорочена від Hyper Text Transfer Protocol, протокол передачі гіпер-текстових документів

Сесії в PHP

7. Робота з файлами в РНР.

8. Створення власних функцій в PHP

9. Взаємодія PHP і СУБД

10. Методи просування і оптимізації сайту

Література

1. Глинський, Я. М. Інтернет. Сервіси, НТМLiweb-дизайн: Навч. посіб.- 3-є вид.Львів: Деол, СПД Глинський, 2005.

2. Конспект лекцій з дисципліни «Програмування та підтримка веб-застосувань» для студентів напряму підготовки «Інформатика» / І. М. Лазарович – Івано-Франківськ: Видавництво Прикар¬патського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – 153 с.

Конспе́кт - стислий писаний виклад змісту чого-небудь. Різновид навчального видання. Конспе́кт лекцій - стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни.

Васи́ль Семе́нович Стефа́ник (14 травня 1871, Русів (тепер Снятинського району Івано-Франківської області) - 7 грудня 1936) - український письменник, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик.3. Посібник по PHP. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://docs.php.net/manual/uk/

4. Современный учебник JavaScript. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://learn.javascript.ru/

  1   2


Скачати 80.79 Kb.

 • Напрям підготовки “Інформатика” (заочна форма навчання) 1 блок
 • 2 блок
 • 1 БЛОК Інтелектуальні інформаційні системи Прикладні області штучного інтелекту
 • Програмування та підтримка веб-застосувань
 • Протокол HTTP
 • Конспект лекцій
 • Василя Стефаника