Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»

«Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
Сторінка1/2
Дата конвертації10.03.2017
Розмір98 Kb.
ТипКартка
  1   2

КАРТКА

__________обліку об'єктів перспективного педагогічного досвіду_______

Інформація про автора

Прізвище, ім'я по батькові : Громко Григорій Юрійович

Рік народження: 1966

Освіта: вища

Фах: вчитель фізики та математики

Звання, нагороди: Старший вчитель, Подяка Компаніївської РДА, 2008 рік

Посада: вчитель математики, інформатики

Педагогічний стаж: 21 рікАдреса досвіду: Нечаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ю.І.Яновського вул. Леніна, 43, Компаніївський район, Кіровоградська область, 28420

Інформація про досвід

Тема: «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»

Мета: забезпечення можливостей кожної особистості вільно володіти сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.
Компаніївський район Компані́ївський райо́н - район в Кіровоградської області. Районний центр: Компаніївка. Адміністративний центр - смт Компаніївка. Населення становить 15 738 осіб (на 1 грудня 2011 року). Утворено район у 1965 році.
Кіровогра́дська о́бласть - область в центральній частині України. Утворена 10 січня 1939 року Указом Президії Верховної Ради СРСР. Обласний центр - Кропивницький.

Короткий зміст:

Коли учні створюють проекти в Scratch, вони опановують навички 21 сторіччя, які їм будуть необхідні для для успішної самореалізації та майбутнього успіху:

- творче мислення;

- ясне спілкування;

- системний аналіз;

- використання технологій;

- ефективна взаємодія;

- проектування;

- постійне навчання.

Scratch розроблявся як нове навчальне середовище для навчання школярів |програмуванню і позиціонувався авторами як альтернатива «культурі PhotoShop». У Scratch можна створювати фільми, гратися з різними об'єктами, видозмінювати їх вигляд, переміщувати їх по екрану, встановлювати форми взаємодії між об'єктами. Це об'єктно-орієнтоване середовище, в якому блоки програм збираються з різнокольорових «цеглинок» команд так само як машини збираються з різнокольорових блоків у конструкторах Лего. Досвід і метафори Лего-Логов середовищі Scratch лежать на поверхні. Можна взяти будь-який об'єкт і здійснити над ним дії:

- видозмінити його зовнішній вигляд за допомогою фіолетових команд - блоків зовнішнього вигляду;

- перемістити його за допомогою синіх команд блоків переміщення;

- помістити команди переміщення і видозміни всередину оранжевих блоків керування;

- додати до керуючих блоків "цеглинки" звуків; і т.п.

У результаті виконання простих команд може складатися складна модель, в якій взаємодіятимуть багато об'єктів, наділених різними властивостями. Початковий рівень програмування такий простий і доступний, що Scratch розглядається в якості засобу навчання не тільки старших, але і молодших школярів.

Проект став можливим за підтримки National Science Foundation, Microsoft, Intel Foundation Nokia, та MIT Media Lab.

Завантажити з Scratch сайту. Реєстрація не є обов'язковою, але бажаною. Розмір архіву - близько 30 Мбайт. В архіві, крім власне програми, є приклади проектів, зразки спрайтів, фони, звуки.

Scratch можна використовувати в школі безперешкодно. Scratch є вільнопоширюваним програмним забезпеченням, отже не потребує додаткового ліцензування.

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Можна встановити програму на необмежену кількість комп'ютерів та передавати третім особам.

Scratch розроблено для Windows та MacOS. Існують також версії для Linux (Ubuntu та Mandriva). Версія 1.3 підтримує українську та російську локалізацію для інтерфейсу.

Scratch найкраще використовувати з 10-12 років - є напрацювання, які показують гарні результати. Є також досвід використання і з 8-ми років - все залежить від підготовки дітей та вчителя. Верхня вікова межа не обмежена.

Для роботи зі Скретчем необхідні такі базові навички: вмикання/вимикання комп'ютера, запуск програми, робота з мишею, знайомство з клавіатурою, вміння працювати з простим графічним редактором.

Із спеціальних знань бажано - система координат, десяткові дроби (практика показує, що в 5-му класі учні успішно опановують ці поняття, ще до введення їх в математиці).

Десятковий дріб - це дріб із знаменником 10n, де n - натуральне число. Серед дробів найуживанішими у повсякденному житті є дроби зі знаменниками 10, 100, 1000 і т.д.
Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.

Для поширених Інтернет-браузерів існує аплет, що дозволяє вмонтовувати проекти у веб-сторінки.

З іншими проектами можна ознайомитись на сайті Скретчу, хоча багато проектів є в самому інсталяційному пакеті.

Маючи активне з'єднання з Інтернетом, можна безперешкодно експортувати свій проект, навіть не знаючи адреси сайту - натисніть кнопку відправити!, заповніть форму і за декілька хвилин проект буде завантажено.

Скретч має досить потужний математичний апарат, можливості для роботи із цілими числами та числами з десяткою комою, з рядковими змінними(досить обмежено), цикли та оператори вибору.

Математика Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
Масиви реалізовані у вигляді списків, елементами яких можуть бути, як числа так і рядки. Версія 1.3 не підтримує створення процедур та функцій у звичайному вигляді, але можна створювати окремі скрипти-процедури, яким можна передавати «повідомлення»-аргументи, і які, в свою чергу, теж можуть передавати результати. На сьогодні поки що немає можливості введення даних з клавіатури. Разом з тим в Скретчі було без проблем реалізовано алгоритми знаходження коренів квадратного рівняння та системи лінійних рівнянь, знаходження площі трикутника за формулою Герона та через координати вершин, розклад числа на прості множники, тощо.
Лінійне рівняння - рівняння, обидві частини якого визначаються лінійними функціями. Найпростіший випадок має вигляд

Основними компонентами описуваної педагогічної технології є: використання положень про вікову періодизацію розвитку мислення; • операційне (алгоритмічне) мислення;

 • ідеї конструкціонізму у навчанні;

 • діяльнісне розвиваюче середовище.

Діяльнісний підхід є способом реалізації ідей конструктивізму в навчанні, який став предметом зосередженої уваги педагогів у всьому світі.

Основна ідея конструктивізму як теорії навчання полягає в тому, що учень має проявляти активність у процесі засвоєння знань. Опанувати матеріал, зрозуміти його значення можна лише через призму власного я, через потік індивідуальної свідомості.Форма відбору:

• Всеукраїнський професійний конкурс

• Регіональний професійний конкурс:

• Інші професійні конкурси

• Всеукраїнська виставка з освітніх досягнень

• Міжнародна виставка з освітніх досягнень

• Науково-методичне видання

За результатами апробації програми Громком Г.Ю. було опубліковано ряд статей у спеціалізованих виданнях та проведено серію майстер-класів по Скретчу (КДПУ ім.В.К.Винниченка, КОІППО ім.В.О.Сухомлинського, м.Київ, м.Прилуки Чернігівської області), дане питання було озвучено під час виступів на науково-практичних конференціях в Одесі, Ялті, Кіровограді.

Черні́гівська о́бласть - область у північно-східній частині України. Межує на заході з Київською, на півночі - з Гомельською областю Республіки Білорусь і з Брянською областю Російської Федерації, на сході - з Сумською, на півдні - з Полтавською областями України.

Публікації підготовлені вчителем:


 1. Освітні технології ХХІ століття. Програмуємо в Скретчі // газета “Інформатика”, №№29-31 (509-511), серпень, 2009 р.

 2. СПО в школе — проблемы и перспективы // журнал “Root’UA”, №2, 2009 р. с.40-43

 3. Використання вільного програмного забезпечення в школі // журнал “Root’UA”, №3, 2009 р. с.32-38

 4. Електронні програмні засоби навчання та Wine // журнал “Комп’ютер у школі та сім’ї”, №3, 2010 р.

 5. Методика розв’язування задач шкільного курсу інформатики // Технологія фахової майстерності: ІКТ-компетентність в освітніх процесах. Матеріали ІІІ обласних Хмурівських методичних читань. Випуск третій. Кіровоград, 2007, с. 76-79

 6. Кабінет інформатики — центр інформаційно-комунікаційних технологій у школі // Технологія фахової майстерності: Актуальні проблеми викладання природничих дисциплін у школі.
  Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
  Матеріали ІV обласних Хмурівських методичних читань. Випуск четвертий. - Кіровоград, КОІППО. 2008 р.

 7. Модель роботи методичного об’єднання в аспекті компетентнісного підходу // Технологія фахової майстерності: Компетентнісний підхід в освіті. Матеріали V обласних Хмурівських методичних читань. Кіровоград, 2009 р.

 8. Пропедевтика програмування в загальноосвітній школі // Технологія фахової майстерності: Актуальні питання реалізації профільного навчання у старшій загальноосвітній школі.
  Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
  Матеріали VІ обласних Хмурівських методичних читань. Кіровоград: КОІППО, 2010 р.

Григорій Юрійович виступав з доповідями на:

 1. Всеукраїнській конференції розробників та користувачів вільного програмного забезпечення OSDN’2008 (м.Київ).

 2. І Міжнародній конференції “Вільне програмне забезпечення в освіті та науці” FOSS Sea 2008 (м.Одеса).

 3. ІІ Міжнародній конференції FOSS Sea 2009 (м.Одеса).

 4. ІІ Всеукраїнському зльоті вчителів інформатики (м.Ялта).

 5. Третіх, четвертих, п’ятих та шостих Хмурівських методичних читаннях (обласна науково-практична конференція, присвячена пам’яті О.Хмури)

Григорій Юрійович є координатором інтернет-проектів:

 1. “Всеукраїнська ініціатива з використання вільного програмного забезпечення в освіті та науці” - http://edu.root.ua

 2. “Українська спільнота користувачів мови програмування Скретч” - http://www.
  Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
  eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/Українська_спільнота_Scratch


 3. “Обласне віртуальне методичне об’єднання вчителів інформатики” -

http://wiki.koippo.kr.ua/index.php/Методичне_об'єднання_вчителів_інформатики

4. Керівник сертифікованого центру компетенції Mandriva Linux у Кіровоградській області.

Досвід учителя дає свої плоди. Учні одержують високі результати під час контрольних зрізів знань учнів, проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з інформатики, конкурсу «Бобер».

Форма узагальнення: збірка матеріалів, буклет «Навчання повинно бути цікавим»

Схвалено (Ким, коли?): Радою РМК відділу освіти Компаніївської районноїдержавної адміністрації, 26.05.2011 р. №3.

Місце збереження: РМК відділу освіти Компаніївської районної державноїадміністрації вул. Шевченка, 76-А,смт. Компаніївка, Кіровоградська область, 28400.

Шляхи розповсюдження в системі післядипломної педагогічної освіти області

Інформація про використання досвіду: презентований на засіданні районного методичного об’єднання вчителів інформатики, семінарі-практикумі на базі Нечаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Ю.І.
Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Яновського.


КАРТКА

__________обліку об'єктів перспективного педагогічного досвіду_______

Інформація про автора

Прізвище, ім'я по батькові : Лебедченко Світлана Карпівна

Рік народження: 1959

Освіта: вища

Фах: вчитель української мови та літератури

Звання, нагороди: ___________________________________________________

Посада: вчитель «Основ здоров’я», заступник директора з виховної роботи

Педагогічний стаж: 31 рікАдреса досвіду: Мар’ївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

с. Мар’ївка, вул. Радянська, 1, Компаніївський район, Кіровоградська область, 28410

Інформація про досвід


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
  1   2 • Компаніївський район , Кіровоградська область
 • Шляхи розповсюдження в системі післядипломної педагогічної освіти
 • КАРТКА __________ обліку обєктів перспективного педагогічного досвіду _______ Інформація про автора