Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПросторові відношення

Скачати 28.84 Kb.

Просторові відношення
Скачати 28.84 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір28.84 Kb.

2.2. Композиційний дизайн

2.2.1. Просторові відношення


Мабуть, з усіх аспектів композиційного дизайну просторові відношення є найважливішим. Адже не обов’язково в дизайні, а в будь-якому виді мистецтва, що орієнтований на візуальне сприйняття, довільну композицію можна завжди розбити на деякі складові елементи.

Орієнти́р - у військовій справі - характерний, добре видимий на місцевості нерухомий предмет (природний або штучний) або елемент рельєфу, який, як правило, нанесений на топографічні та спеціальні карти з точно визначеними географічними координатами, за допомогою якого легко орієнтуватися на місцевості, визначати напрям при маневруванні та управлінні військами або організації стрільби і знаходження цілей.

І залежно від того як розташовані ці елементи, відповідно сприймається композиція.

Просторові відношення, в свою чергу, спираються на деякі візуальні аспекти складових об’єктів: розмір, взаємне розміщення, колір і так далі. Серед просторових відношень найважливішими є взаємне розміщення та пропорції розмірів. Саме ці аспекти і розглядаються в даному пункті.Пропорцією в дизайні називають співвідношення розмірів різних об'єктів або складових частин, або розмірів вимірів одного об'єкта. У дизайні поняття пропорцій та їх підбору досить суттєво відрізняється від усім відомого математичного визначення цього терміну.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Про́стір (латинське: spatium) - протяжність, вмістилище, в якому розташовані предмети і відбуваються події. У філософії тривають дискусії щодо того, чи є простір окремою сутністю чи лише формою існування матерії.

Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.

Адже дизайнер, перш за все, орієнтується на те, як саме композиція сприйматиметься людським оком, що відразу виділить людина, дивлячись на композицію. Треба пам’ятати, що в дизайні як розміри, так і пропорції суб’єктивні. Особливо це стосується комп’ютерного дизайну, де користувач може зробити з композицією, що завгодно, причому сам того, не розуміючи. Тому сучасний дизайнер-професіонал на початковому етапі розробки композиції не сидить перед комп’ютером з калькулятором і не вираховує пікселі, а підбирає пропорції “на око”. Це може здатися дивним, але в цьому є сенс. Адже око дизайнера (якщо він не має фізичних вад) бачить те саме, що бачитиме пересічний глядач електронної презентації.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

Дизайн - це творчий метод, процес і результат художньо-технічного проектування промислових виробів, їхніх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найповнішої відповідності створюваних об'єктів і середовища загалом потребам людини, як утилітарних, так і естетичних.

Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).

На жаль, універсального правила вибору пропорцій для композиції не існує. Досвід професіональних дизайнерів лише дає кілька порад:  • пропорційні відношення між елементами композиції не варто робити дуже великими.

    Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

    Це може виявитися обтяжливим для зору людини, якій прийдеться перенастроювати свій зір при перегляді різних складових композиції;

  • при завданні пропорцій між вимірами малих об'єктів у малих розмірах менший член пропорції стає часом малопомітним, тому його варто трохи збільшити. У великих розмірах, навпаки, можна скористатися контрастнішими, виразнішими пропорціями.

Розміщення є складовою такого методологічного аспекту, як просторові відношення. Звичайно, що на уявне розміщення елементів у композиції впливають такі характеристики об’єктів, як колір, розмір, форма. Але в даному випадку варто абстрагуватись від цих залежностей та дослідити типи та закони розміщення на прикладі розміщення на двовимірному полі однакових прямокутників.

Методологія (грец.- μεθοδολογία - вчення про метод) - сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в науці; вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. Основу методології складає мислення та світогляд, як операційне середовище самодисципліни та роботи з інформацією, моделями, алгоритмами.

Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.

При розгляді типів розміщення елементи можуть бути еквівалентними (однорівневі, тобто елементи, які за змістом мають схоже змістовне навантаження) чи підпорядкованими (різнорівневі).

Прикладом однорівневих елементів може служити ряд кнопок навігаційної панелі на веб-сторінці.

Логічна еквівалентність (еквіваленція) - двомісна логічна операція, що має значення «істина» тоді і тільки тоді, коли обидва операнди мають однакове значення. В інших випадках еквіваленція буде хибною.

Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).

Навіга́ція (від {лат. navigare - керувати кораблем та санскр. navgathi - майстерність керманича). Галузь знань про керування транспортним засобом для спрямування його до цілі. Використовується на воді, на землі, в повітрі, а також останній час і в космосі.

Як правило, такі елементи розташовують лінійно. Помітність лінії вирівнювання залежить від відстані між об'єктами, однак яскравіше цю лінію можна підкреслити візуально. У випадку великих однотипних об'єктів (наприклад, абзаци) може виявитися необхідність з'єднати їх точками прив'язки (наприклад, маркери списку), що додадуть цим об'єктам деяку спільність.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Якщо елементів багато, то виникає необхідність побудови двовимірної таблиці. Тут можна порекомендувати виділити один з напрямків (горизонтальний мал. 3.1 чи вертикальний мал. 3.2), зблизивши елементи в цьому напрямку помітно сильніше, ніж у перпендикулярному.

Перпендикуля́рність - бінарне відношення між різними об'єктами (векторами, прямими, підпросторами тощо) в евклідовому просторі. Окремий випадок ортогональності.Мал. 3.1 Мал. 3.2


Інші варіанти розміщення – складніші, ніж просто лінійне, але при цьому закономірні, нехаотичні – шаховий порядок, розміщення по колу і т.д. Такі варіанти дуже вимогливі до дизайнера, доводиться витрачати чимало зусиль, щоб гармонійно вписати їх у композицію.

Різнорівневі елементи зазвичай розміщуються складнішим чином. Різноманітність сполучень елементів, з яких один займає вище місце в ієрархії сторінки, дуже велика, але тут досить розглянути найпростіший і типовий випадок – сполучення заголовка і відповідного тексту. Традиційний підхід до оформлення таких пар елементів – невеликий вертикальний відступ між заголовком і текстом.

Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.

Типовим прикладом також може виступати система вкладених меню.
Каталог: Library -> Present
Library -> Конкурс щодо закупівлі робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, робіт з підключення абонентів
Library -> Проект плану-графіка
Library -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Library -> “Інформаційні управляючі системи та технології” 080402 “Інформаційні технології проектування” Одеса 2010
Library -> Введение в Slackware Linux Что такое Linux?
Library -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Library -> Дипломної освіти» ват «укртелеком»
Present -> 3 Управління показом презентації


Скачати 28.84 Kb.