Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПублічна інформація

Скачати 186.37 Kb.

Публічна інформація
Скачати 186.37 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір186.37 Kb.Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Доступ до інформації забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

- в офіційних друкованих виданнях;

- на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

- на інформаційних стендах;

- будь-яким іншим способом.

2) надання інформації за запитами на інформацію.

Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Запит на інформацію подається у довільній формі та повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник структурного підрозділу Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська, на який покладено функцію щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації.

На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Для спрощення процедури оформлення запитувачам інформації пропонується заповнювати відповідні форми запитів на інформацію. Лівобережна ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області надає зразки форм запитів на отримання інформації,

а саме:


- форма запиту на інформацію від фізичної особи в письмовому вигляді (додаток 1);

Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

- форма запиту на інформацію від юридичної особи в письмовому вигляді (додаток 2);

- форма запиту на інформацію від об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді (додаток 3);

- форма електронного запиту на інформацію від фізичної особи (додаток 4);

- форма електронного запиту на інформацію від юридичної особи (додаток 5);

- форма електронного запиту на інформацію від об'єднання громадян без статусу юридичної особи (додаток 6);

- форма запиту на інформацію від запитувача за телефоном (додаток 7);

- Інструкція щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання в ДПІ ;

- Порядок складення, подання запитів на інформацію в усній, письмовій чи іншій формі.

Зазначені форми можна отримати в приміщенні Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. газети «Правди», 95-а (кімната для роботи запитувачів із документами, які містять публічну інформацію).

Додатки: 1,2,3,4,5,6,7.


Додаток 1

Розпорядник інформації

Лівобережна ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ,

Пр. Правди, 95-а

м. Дніпропетровськ, 49026ЗАПИТ

на інформацію


Прізвище, ім’я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

Або
Загальний опис інформації, що запитується


(Загальний опис необхідної інформації)
Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою


(Вказати поштову адресу)


Факсом


(Вказати номер факсу)

Електронною поштою


(Вказати e-mail)


Необхідне підкреслити


Контактний телефон запитувача
Дата запиту, підпис

Додаток 2Форма запиту на інформацію від юридичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації Лівобережна ОДПІ

м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області,

пр. Правди, 95-а

м. Дніпропетровськ, 49026ЗАПИТ

на інформацію


Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

Або
Загальний опис інформації, що запитується


(Загальний опис необхідної інформації)
Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою


(Вказати поштову адресу)


Факсом


(Вказати номер факсу)

Електронною поштою


(Вказати e-mail)


Необхідне підкреслити


Контактний телефон запитувача
Посада, прізвище, ім’я, по батькові та підпис представника запитувача
Дата запиту, підписДодаток 3Форма запиту на інформацію від об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації Лівобережна ОДПІ

м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ,

пр. Правди, 95-а

м. Дніпропетровськ, 49026ЗАПИТ

на інформацію


Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача б'єднання громадян без статусу юридичної особи)
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

або
Загальний опис інформації, що запитується


(Загальний опис необхідної інформації)
Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою


(Вказати поштову адресу)


Факсом


(Вказати номер факсу)

Електронною поштою


(Вказати e-mail)


Необхідне підкреслити


Контактний телефон запитувача
Прізвище, ім’я, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача
Дата запиту, підписДодаток 4


Форма електронного запиту на інформацію від фізичної особи

  

Лівобережна ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ,

Пр. Правди, 95-а

м. Дніпропетровськ, 49026

ЗАПИТ


на інформаці
ю 

   Фізична особа   Юридична особа   Об'єднання громадян без статусу юридичної особи 

Прізвище, ім'я та по батькові
 

  

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача 

  

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
 
 

  

або 

  

Загальний опис інформації, що запитується
 

  


Прошу надати мені відповідь
у визначений законом термін:    Поштою   Факсом   Електронною поштою 


Контактна електронна пошта
(якщо вибрано форму відповіді „Електронною поштою”) 

  

Факс
(якщо вибрано форму відповіді „Факсом”) 

  

Прізвище, ім'я та по батькові запитувача 

  

Введіть символи 

(Символи) 

Дата запиту 

  

Щоб стерти неправильно введені дані, натисніть кнопку 

Очистити 

Щоб передати запит, натисніть кнопку 

Відправити 


Заповнюється Лівобережною ОДПІ м. Дніпропетровська


Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит 

  

Час та дата 

  

 
Додаток 5

Форма електронного запиту на інформацію від юридичної особи


  

Лівобережна ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ,

Пр. Правди, 95-ам. Дніпропетровськ, 49026

ЗАПИТ на інформацію

   Фізична особа   Юридична особа    Об'єднання громадян без статусу юридичної особи 

Найменування юридичної особи 

  

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача 

  

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
 

  

або 

  

Загальний опис інформації, що запитується
 

  


Прошу надати мені відповідь
у визначений законом термін:    Поштою   Факсом   Електронною поштою 


Контактна електронна пошта
(якщо вибрано форму відповіді „Електронною поштою”) 

  

Факс
(якщо вибрано форму відповіді „Факсом”) 

  

Посада 

  

Прізвище, ім'я та по батькові представника запитувача 

  

Введіть символи 

(Символи) 

Дата запиту 

  

Щоб стерти неправильно введені дані, натисніть кнопку 

Очистити 

Щоб передати запит, натисніть кнопку 

Відправити 


Заповнюється у Лівобережній ОДПІ м. Дніпропетровська  


Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит 

  

Час та дата 

  
Додаток 6

Форма електронного запиту на інформацію від об'єднання громадян без статусу юридичної особи


  

Лівобережна ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ,

Пр. Правди, 95-ам. Дніпропетровськ, 49026

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
 

   Фізична особа   Юридична особа   Об'єднання громадян без статусу юридичної особи 

Найменування об'єднання громадян без статусу юридичної особи 

  

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача 

  

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
 

  

або 

  

Загальний опис інформації, що запитується
 

  


Прошу надати мені відповідь
у визначений законом термін:    Поштою   Факсом   Електронною поштою 


Контактна електронна пошта
(якщо вибрано форму відповіді „Електронною поштою”) 

  

Факс
(якщо вибрано форму відповіді „Факсом”) 

  

Посада 

  

Прізвище, ім'я та по батькові керівника (представника керівника) запитувача 

  

Введіть символи 

(Символи) 

Дата запиту 

  

Щоб стерти неправильно введені дані, натисніть кнопку 

Очистити 

Щоб передати запит, натисніть кнопку 

Відправити 


Заповнюється у Лівобережній ОДПІ м.Дніпропетровська


Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит 

  

Час та дата 

  
Додаток 7


Форма запиту на інформацію від запитувача за телефоном

Розпорядник інформації 

Лівобережна ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ,

Пр. Правди, 95-ам. Дніпропетровськ, 49026ЗАПИТ на отримання публічної інформації 

Прізвище, ім'я та по батькові (найменування), поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (прізвище, ім'я та по батькові представника запитувача) 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
 
 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

або 

  

Загальний опис інформації, що запитується 

(Загальний опис необхідної
інформації) ___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати: 

Поштою
 
 

(Вказати поштову адресу) 

Факсом
 

(Вказати номер факсу) 

Електронною поштою
 

(Вказати e-mail) 

Необхідне підкреслити 

Посада, прізвище, ініціали, телефон працівника, що прийняв запит 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

Час, дата, підпис 

  Заповнюється у Лівобережній ОДПІ м.Дніпропетровська

(Запит заповнюється працівником Державної податкової служби України) 

Інструкція

щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання в Лівобережній ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області

1. Запит може бути поданий:

на поштову адресу:

Лівобережна ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ,

49026, м. Дніпропетровськ, пр. Правди, 95-а

(на конверті вказувати „Публічна інформація”);

на електронну адресу: publicк0464@ukr.net

факсом: (056) 725-55-38;

за телефоном: (056) 725-50-14;

в усній формі особисто посадовій особі, на який покладено функції щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації.

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

2. Запит може бути поданий особисто відповідальній особі, на який покладено функції щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 13-00 год. та з 13-45 до 18-00 год. (у п’ятницю – до 16-45 год.)).

3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин із дня отримання запиту.

Природне явище - сукупність процесів матеріально-інформаційного перетворення у природі, обумовлених загальними причинами.

Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.

Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

7. Інформація на запит надається безоплатно. Надання інформації в електронному вигляді здійснюється у форматі захищеного pdf файлу.

8. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у випадках, передбачених статтею 22 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

10. Рішення, дії чи бездіяльність підрозділів Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області можуть бути оскаржені до керівника ОДПІ, голови ГУ ДФС у Дніпропетровській області, або суду.
ПОРЯДОК
складання та подання запитів на інформацію

Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області


1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для спрощення процедури оформлення запитувачам інформації пропонується заповнювати відповідні форми запитів на інформацію. Зазначені форми можна отримати в приміщенні Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. «Правди», 95-а (кімната для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію) .

5. Запит на інформацію може бути подано особисто відповідальній особі, на який покладено функцію щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 13-00 год. та з 13-45 до 18-00 год. (у п’ятницю – до 16-45 год.).6. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа, на який покладено функцію щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.


Скачати 186.37 Kb.

  • Форма електронного запиту на інформацію від юридичної особи
  • Форма електронного запиту на інформацію від обєднання громадян без статусу юридичної особи
  • ПОРЯДОК складання та подання запитів на інформацію