Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПублічне акціонерне товариство «Державний земельний банк»

Публічне акціонерне товариство «Державний земельний банк»
Сторінка1/3
Дата конвертації27.05.2017
Розмір0.67 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3Публічне акціонерне товариство

«Державний земельний банк»


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням комітету з конкурсних торгів
Протокол 39 від 27 вересня 2013 р.


ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
__________________І.В.Волошин

"27" вересня 2013 р.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
м.п.


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВдля підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі:

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них

(Комп'ютери та оргтехніка)

Лот 1 : багатофункціональні пристрої;
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) - це процес придбання товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачальника, підписання контракту, доставка товару. Закупівлі є складовою частиною процесу логістики.
Ко́нкурс (лат. concursus) - змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Також конкурс - відбір претендентів на заміщення деяких посад. Вибір працівника належить не адміністрації, а проводиться за рішенням колегіального органу (наприклад, вченої ради), яке є обов'язковим для адміністрації. К.


Лот 2 : Планшетні персональні комп’ютери;

Лот 3: Тонкі клієнти та периферія.
Код за ДКПП : 26.20.1

Процедура закупівлі: відкриті торги

м. Київ – 2013 Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів:
-повне найменування:

Публічне акціонерне товариство «Державний земельний банк»

- місцезнаходження:

01001, м. Київ, вул. Грінченка,1

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Дацюк Тетяна Леонідівна, начальник відділу супроводження конкурсних торгів, тел./факс: (044) 3232890.

e-mail: info@dzbank.com.ua.
3. Інформація про предмет закупівлі

 

- найменування предмета закупівлі:

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (Комп'ютери та оргтехніка)

Лот 1 : багатофункціональні пристрої ;

Лот 2 : Планшетні персональні комп’ютери;

Лот 3: Тонкі клієнти та периферія.


Код за ДКПП : 26.20.1

- вид предмета закупівлі:

товар

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

01001, м. Київ, вул. Грінченка,1

обсяг поставки :

за лотом 1- 29 одиниць;

за лотом 2- 35 одиниць;

за лотом 3 – 395 одиниць.


- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

протягом 2013 р.


4. Процедура закупівлі

Відкриті торги.

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є національна валюта України - гривня.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Є́вро (Euro, болг. Евро, грец. Ευρώ; код: EUR, символ: €) - офіційна валюта 19 з 28 держав Європейського Союзу, відомих як Єврозона, рідна для понад 322 мільйонів європейців. Враховуючи території не єврозони, що послуговуються єдиною європейською валютою, загалом євром користуються 480 мільйонів людей по всьому світу.

У разі якщо учасник процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у Євро, або дол. США

При розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних тогів перераховується у гривні за офіційним курсом до гривні Євро, або дол. США, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається в протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Нерезиде́нти - юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.
Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.
Перерахунок ціни конкурсної пропозиції Учасника – нерезидента з іноземної валюти в гривні здійснюється шляхом помноження ціни пропозиції цього учасника у Євро, або дол. США на офіційний курс НБУ.

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Всі документи, що готуються Учасником, викладаються українською мовою.

Якщо у пропозиції конкурсних торгів подаються документи, складені іншою мовою, ніж українською, такі документи повинні супроводжуватись офіційним перекладом українською мовою. Тексти повинні бути автентичними.


Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів Замовник забезпечує ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону.Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки, що містять інформацію, пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки* Учасника процедури закупівлі. Оригінали документів, видані Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) чи нотаріально завірені документи нумеруються без проставляння підпису уповноваженої особи Учасника та без відбитку печатки.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі підтверджується одним з наступних документів:

- випискою з протоколу засновників про обрання керівника або його копією,

- копією наказу про призначення керівника,

- оригіналом довіреністі, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів.

Нотаріус, або нотар (лат. notarius - писар, секретар) - особа, спеціально уповноважена на вчинення нотаріальних дій, серед яких засвідчення згідності копій документів і виписок з них, засвідчення справжності підпису на документах, засвідчення згідності перекладу документів з однієї мови на іншу, а також деякі інші дії, норми яких відрізняються один від одної в різних країнах.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі.

Склеювання - метод створення нероз'ємного з'єднання елементів конструкцій за допомогою клеїв. Процес склеювання ґрунтується на явищі адгезії - зчеплення в результаті фізичних і хімічних сил взаємодії клею з різними матеріалами за певних умов.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса Замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

повне найменування Учасника процедури закупівлі,

- адреса місцезнаходження,- ідентифікаційний код ЄДРПОУ,

- номери контактних телефонів;

маркування: «Не відкривати до 07 листопада 2013 р.
Ідентифіка́ція: (лат. identifico - ототожнювати) - ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання. Наприклад, ідентифікація мінералів (англ. mineral identification).
Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.
Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.
Листопа́д (падоли́ст) - одинадцятий місяць року в григоріанському календарі, він має 30 днів.
, 11 год. 00 хв.»
.

Виправлення, закреслення тощо, зроблені в пропозиції конкурсних торгів, що не посвідчені підписом уповноваженої особи Учасника та печаткою Учасника, вважаються ненаписаними.
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- документів для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника (Додаток № 2 до цієї документації конкурсних торгів);

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
Підтвердження відповідності - видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.

- заповненої конкурсної форми "Пропозиція", що повинна містити всі пункти, перелічені в Додатку № 3 до цієї документації конкурсних торгів;

- технічної частини (документів, що зазначені в п. 7 розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів);

- цінової інформації щодо предмету закупівлі з урахуванням вимог:


 • Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує надавати за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат (якщо передбачено умовами договору).
  Розвантаження - один із процесів, які здійснюються на розвантажувальному пункті, і який охоплює переміщення вантажу з транспортного засобу, як правило, до місця зберігання з оформленням відповідних товаро-супроводжувальних та складських документів.
  Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
  Транспортування англ. transportation - процес переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. В логістиці транспортування розглядається, як процес переміщення людей та вантажів, або перевезення.
  Митний тариф (англ. customs tariff) - інструмент торгової політики і державного регулювання внутрішнього ринку країни при його взаємодії зі світовим ринком.


 • В пропозиції конкурсних торгів ціни вказуються за кожну одиницю предмета закупівлі, який пропонується, зазначається вартість кожної одиниці кожного найменування із урахуванням кількості, зазначеної в Документації, остаточно виводиться підсумкова ціна предмету закупівлі та пропозиції конкурсних торгів.
  Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.


 • Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

 • Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

 • До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь- які витрати, пов’язані із оформленням забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
  Обслу́га - у військовій справі - група військовослужбовців, які безпосередньо обслуговують артилерійську систему, кулемет і інші види зброї і техніки; первинна (нижча) організаційна одиниця (підрозділ) у збройних силах багатьох держав.
  Зазначені витрати сплачуються учасником за власні кошти;

- основних умов договору із відображенням в них предмету закупівлі, згідно Додатку № 5 Документації (якщо учасник приймає участь у декількох лотах, основні умови оформлюються по кожному лоту окремо);

- інших документів відповідно до вимог Документації.

(Пропозиція повинна бути оформлена та складена в порядку згідно умовам документації).


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Учасник повинен відповідати наступним кваліфікаційним критеріям Замовника:

а) наявність обладнання та матеріально-технічної бази у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України;

Виробни́ча поту́жність (рос. производственная мощность, англ. production capacity, productive capacity; нім. Betriebskapazität f) - розрахунковий, максимально можливий річний (добовий) випуск продукції або обсяг переробки сировини в номенклатурі і асортименті, що передбачається на плановий період при повному використанні виробничого обладнання і площ з урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і праці.
Територія України Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

б) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід з підтримки та експлуатації предмету закупівлі;

в) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

г) наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами).

Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Аналог (від грец. analogos - відповідний): Об'єкт вивчення (явище, предмет, установка, схема чи пристрій), схожий (аналогічний) з певним об'єктом. Коли розв'язують техн. задачі, аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками А.
Заборгованість - сума фінансових зобов'язань, грошових боргів, що підлягає погашенню, поверненню в певний термін. Якщо до цього терміну заборгованість не погашена, то вона стає простроченою.
Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

Учасник не повинен мати підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених ст.17 Закону.


Перелік документів на підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника викладений у Додатку № 2 цієї документації конкурсних торгів.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів Учасника технічним вимогам до предмету закупівлі (Додаток № 1 цієї документації конкурсних торгів).

Запропоноване Учасником обладнання повинно забезпечувати виконання Технічного завдання (Додаток № 1 цієї документації конкурсних торгів).

Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.

Строк гарантійного обслуговування обладнання повинен бути не менше за вказаний у Додатку № 1 цієї документації конкурсних торгів.

Інформація про відповідність запропонованого обладнання вимогам документації конкурсних торгів (Додаток № 1 цієї документації конкурсних торгів) повинна бути підтверджена та посвідчена печаткою (крім осіб, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством) та підписом Учасника.

Підтвердження відповідності вимогам документації конкурсних торгів надається шляхом заповнення таблиць (Додаток № 1 цієї документації конкурсних торгів). В заголовку таблиці для кожного типу обладнання вказується тип обладнання, назва моделі та кількість. В стовпчику „Параметри пропозиції Учасника” вказуються параметри кожної характеристики предмету закупівлі, що пропонується Учасником. В стовпчику „Ступінь відповідності”, якщо технічна характеристика запропонованого предмету закупівлі відповідає або перевищує необхідну характеристику, пишеться „так”, якщо не відповідає – пишеться „ні”.

Пропозиція конкурсних торгів, що не забезпечує виконання Технічного завдання, буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Якісні вимоги, вимоги до функціонального складу, технічні характеристики відображені у Додатку № 1 до цієї документації конкурсних торгів.

У випадку розподілу предмета закупівлі на окремі частини (лоти) Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому або стосовно тієї частини, яку вони пропонують постачати за договором, а саме: стосовно будь-якого одного або декількох лотів, наведених в технічному завданні.

Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів (у тому числі до визначеного у документації конкурсних торгів лота).


Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):


Особисто або поштою

01001, м. Київ, вул. Грінченка, 1, 5-й поверх, каб. 510. 


07.11.2013 р., 09 год. 30 хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:01001, м. Київ, вул. Грінченка, 1, 5-й поверх, каб. 505. 

07.11.2013 р., 11 год. 00 хв.

 До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується оригіналом довіреності, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
Дові́реність - письмове уповноваження, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами.
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами Комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом Голови комітету з конкурсних торгів та печаткою Замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому Учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.


Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів Комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету.

Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.
Голосування - процес прийняття рішення групою людей (зборами, електоратом), при якому загальна думка формулюється шляхом підрахунку голосів членів групи. Голосуванню зазвичай передує обговорення. Альтернативними формами прийняття рішення є вироблення консенсусу або жеребкування.
Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова Комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням Комітету з конкурсних торгів.

Критерії та методика оцінки визначені в Додатку № 4 до цієї документації конкурсних торгів.


2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Арифме́тика (дав.-гр. ἀριϑμητική - мистецтво лічби, вчення про числа, від дав.-гр. αριθμός - число) - наука про числа, їх властивості й операції над ними.
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Арифметичні помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною за одиницю послуг та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

У разі ненадання Учасником протягом трьох робочих днів з моменту письмового звернення Замовника письмової згоди від нього на виправлення арифметичної помилки вважається, що Учасник не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.


3. Інша інформація

Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої Учасником.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів та ліцензій та самостійно несе всі витрати пов’язані з їх отриманням.

За підроблення документів Учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України.

Конфіденційність (англ. confidentiality, privacy) - властивість не підлягати розголосові; довірливість, секретність, суто приватність.
Криміна́льна відповіда́льність - різновид юридичної відповідальності, обов'язок особи, яка вчинила злочин, зазнати державного осуду в формі кримінального покарання. Передбачені Кримінальним кодексом обмеження прав і свобод особи, що вчинила злочин, що індивідуалізуються в обвинувальному вироку суду і здійснюються спеціальними органами виконавчої влади держави.
Кримінальний кодекс України Кримінальний кодекс України (КК України, Закон про кримінальну відповідальність) - прийнятий Верховною Радою України нормативно-правовий акт, у якому встановлені підстави і принципи кримінальної відповідальності, злочинність і караність діянь, підстави звільнення від кримінальної відповідальності і покарання.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у документації конкурсних торгів, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозиціє конкурсних торгів такого учасника.
Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.
Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.
Факт (від лат. factum - зроблене) - поняття, що має виражену суб'єкт-об'єктну природу, що охоплює справжню подію або наслідок діяльності (онтологічний аспект) і, що вживається для вираження особливого різновиду емпіричного знання, яке, з одного боку, здійснює вихідні емпіричні узагальнення, будучи безпосередньою основою теорії або здогадки, а з другого боку - несе у своєму вмісті сліди семантичного впливу останніх (логіко-гносеологічний аспект).4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

 

  

 


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

- Учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим у документації конкурсних торгів;

- Учасник не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;

- він має незаперечні докази того, що Учасник дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування Замовником певної процедури закупівлі;

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Винагоро́да - цінності, які отримує особа в обмін на послуги (роботи), які вона надала (виконала) для іншої особи. Зазвичай складається з грошової винагороди, яка часто називається розрахунки або заробітна плата.

- Учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

- виявлено факт участі Учасника у змові;

- фізична особа, яка є Учасником, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

Суди́мість - це особливий правовий стан особи, створений реалізацією кримінальної відповідальності, який виникає у зв'язку з ухвалою обвинувального вироку суду за вчинений нею злочин і призначенням покарання та тягне певні, несприятливі для засудженого, правові наслідки, що виходять за межі покарання.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Державні закупівлі, або Публічні закупівлі - закупівля замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти або від імені публічної установи.
Корупція (від лат. corrumpere - псувати) - протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їхніх прав і посадових можливостей для особистого збагачення; підкупність і продажність громадських і політичних діячів.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

- службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- пропозиція конкурсних торгів подана Учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі;

- Учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

- Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

Правомочність - захищена законом можливість громадян чи юридичних осіб діяти певним чином при здійсненні належних їм прав, у тому числі користуватися матеріальними і духовними благами. Це - право на «власні», юридично значимі дії.
Банкру́тство (від італ. Bancarotta - зломаний банк) - процес, у якому індивід чи організація, нездатна розрахуватися із кредиторами, за рішенням суду майно боржника розподіляється між кредиторами відповідно до встановленої законом черговості виплати боргів кредиторам, таких як податки і заробітна плата працівникам організації-банкрута.

- отримана достовірна інформація про невідповідність Учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв або зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі;

- пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Замовник може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

- Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

- Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Замовник надсилає інформацію про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави Учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.


5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг;


- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;

Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.


- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії непереборної сили;

- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається Замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Умови укладання договору

У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Абревіатура (лат. abbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, похідне слово, що виникає внаслідок абревіації - утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Замовник надсилає переможцю торгів протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника - переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Офіційне друковане видання Офіційне друковане видання - періодичне друковане видання, в якому здійснюється офіційне оприлюднення документів держави чи певної установи (законів, рішень, офіційних оголошень тощо). Може виходити у формі газети, журналу, бюлетеню, альманаху тощо.

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладання договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом України, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.2. Основні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.
Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Господарський кодекс України - кодифікований закон, прийнятий 16 січня 2003 року і набрав чинності з 1 січня 2004 року.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Основні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, зазначених в статті 40 Закону.

Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.

Основні умови Договору про закупівлю наведені в Додатку № 5 до цієї документації конкурсних торгів.

У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо всіх основних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладання договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, Замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.

   1   2   3 • «ЗАТВЕРДЖЕНО» рішенням комітету з конкурсних торгів
 • Протокол № 39
 • ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ __________________І.В.Волошин
 • (Компютери та оргтехніка)
 • Лот 2 : Планшетні персональні комп’ютери; Лот 3: Тонкі клієнти та периферія. Код за ДКПП : 26.20.1
 • Оригінали документів
 • Цивільного кодексу