Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПублічний договір (оферта) №1 про надання телекомунікаційних послуг

Скачати 253.84 Kb.

Публічний договір (оферта) №1 про надання телекомунікаційних послуг
Скачати 253.84 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір253.84 Kb.
  1   2

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) № 1

про надання телекомунікаційних послуг

смт.

Телекомунікації Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Томаківка,Дніпропетровська обл. 05 квітня 2016 р.

ПРОВАЙДЕР: Фізична особа – підприємець Купіра Роман Іванович, що діє на підставі запису про проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця № 2 218 000 0000 001209 від 08.11.2012 р., який включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій рішенням НКРЗІ № 168 від 05 квітня 2016 р., керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р.

Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

№ 295, а також ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, публічно пропонує необмеженому колу осіб можливість отримання телекомунікаційних послуг, для чого публікує даний Публічний договір № 1 на офіційному сайті alliancenet.

Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

com.ua
(далі – Договір) про наступне:


  1. Основні поняття та їх визначення


Абонент – споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.

Кінцеве обладнання даних (англ. DTE, Data Terminal Equipment) - обладнання обробки, концентрації, збереження даних, а також перетворення повідомлень даних в цифрові сигнали даних і навпаки. Прикладом термінального обладнання може служити звичайний персональний комп'ютер.

Телекомунікаційна мережа Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнаннямАбонентна плата – фіксований платіж, який встановлює Провайдер для Абонентів за отримання телекомунікаційних послуг.

Абонентський ввід – частина телекомунікаційної мережі від розподільної коробки Провайдера або від кінцевого лінійно-кабельного пристрою Провайдера у будинку (приміщенні) до точки підключення Кінцевого обладнання.

Заява на приєднання до Публічного договору – це документ, яким фізична особа (споживач) підтверджує факт прийняття публічної пропозиції про приєднання до Договору, ознайомлений з його змістом та погоджується з його умовами.

Заявка Абонента – звернення Абонента до представника Провайдера для замовлення додаткових послуг, пов’язаних з виконанням умов Договору.

Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.Кінцеве обладнання – обладнання, яке належить Абоненту або використовується Абонентом, призначене для з’єднання з телекомунікаційною мережею Провайдера з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп’ютер, модем тощо).

Мережа – технологічна система Провайдера, призначена для передачі по лініях зв’язку інформації, доступ до якої здійснюється з використанням засобів обчислювальної техніки.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.Місце надання послуг – конкретно зазначена у Заяві адреса, за якою Абонент бажає отримувати Послуги з доступу до Інтернет.

Оператор – суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.  1   2


Скачати 253.84 Kb.

  • ПРОВАЙДЕР: Фізична особа
  • Законом України
  • Основні поняття та їх визначення Абонент
  • Абонентна плата
  • Заява на приєднання до Публічного договору
  • Заявка Абонента
  • Мережа
  • Місце надання послуг