Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПублічний договір про надання телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет/KingsNet фоп «Ященко Констянтин Вікторович»

Скачати 169.84 Kb.

Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет/KingsNet фоп «Ященко Констянтин Вікторович»
Скачати 169.84 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір169.84 Kb.
1   2

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Дійсна публічна оферта адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися Послугою, і мають технічну можливість одержання Послуги.

3.2. Термін дії умов публічної оферти обмежений. З моменту досягнення від’ємного балансу Особового рахунка Абонента надання послуг припиняється на весь час існування такого балансу, а через три місяці після цього – Договір вважається припиненим (розірваним).

3.3. Всі зміни й доповнення до публічної оферти опубліковуються на WEB-сайті Провайдера в порядку, вказаному в пункті 6.9. оферти.

3.4. Всі умови публічної оферти є обов'язковими як для Абонента, так і для Провайдера. Перед початком користування Послугою Абонент зобов'язаний ознайомитися з умовами публічної оферти, заповнити заяву на підключення на Web-сайті Провайдера та з’ясувати технічну можливість підключення до мережі Інтернет/KingsNet.

4. УКЛАДЕННЯ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет/KingsNet укладається шляхом акцепту Абонентом дійсної публічної оферти, що містить всі істотні умови договору та з усіма подальшими змінами, відповідно до п. 4.2. Договору, а також шляхом відповідної реєстрації та погодження договору на сайті Провайдера або підписання Абонентом письмової заяви про приєднання до договору.

4.2. Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми Абонентом, або перерахування грошової суми за Послугу з використанням інших платіжних засобів платіжних систем (кредитних карток та ін.

Платі́жна систе́ма - платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система.
) або фактичне отримання Абонентом Послуг Провайдера.

4.2.1. Після з’ясування можливості підключення Абонент має можливість здійснити акцепт дійсної публічної оферти.

4.3. Момент акцепту дійсної публічної оферти, що визначений п.4.2., вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений Абонентом за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

4.4. У випадку, якщо здійснено акцепт публічної оферти та не з’ясовано можливість підключення, чи/або така можливість відсутня, Договір вважається не укладеним, та Провайдер повертає передплачені Абонентом кошти у встановленому чинним законодавством порядку.

4.5. Договір діє з моменту здійснення Абонентом акцепту публічної оферти в порядку, регламентованому пунктом 4.2, протягом всього часу збереження позитивного балансу на Особовому рахунку Абонента та протягом шести календарних місяців з моменту досягнення від’ємного балансу Особового рахунка (під час призупинення надання Послуги).

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

5.1. До складу Послуги, відповідно до дійсної публічного оферти, не входить налаштування або діагностика устаткування Абонента, а також налаштування або діагностика програмного забезпечення, встановленого на устаткуванні Абонента, подальше сервісне обслуговування та/або налаштування обладнання Абонента, продаж Абоненту додаткового обладнання.

5.2. Після здійснення акцепту дійсної публічної Оферти, шляхом перерахування грошових коштів за послуги, Провайдер організовує за допомогою підрядника Провайдера підключення Абонента до послуг доступу до мережі Інтернет/KingsNet протягом п’яти робочих днів, чи у інший термін за усною або письмовою домовленністью Провайдера та Абонента.

Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

5.2.1. Для одержання Послуги Абонентові необхідно мати устаткування з вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet. У випадку відсутності в устаткуванні вбудованого мережевого інтерфейса, Абонентові необхідно придбати та самостійно встановити його в модуль розширення, за його наявності.

5.2.2. При підключенні, кабель доводиться до приміщення/квартири Абонента за зазначеною Замовником адресою у заявці на підключення, яку Абонент заповнює на сайті Провайдера даного Договору.

5.2.3. Межею Відповідальності Провайдера при наданні послуг з підключення Абонента є фізична межа приміщеня/квартири Абонента за зазначеною Замовником адресою у заявці на підключення, яку Абонент заповнює на сайті Провайдера даного Договору.

5.3. Для встановлення з'єднання з мережею Інтернет Абонентові необхідно встановити зв'язок між своїм устаткуванням та мережевим обладнанням Провайдера. Устаткування Абонента автоматично отримує мережеві реквізити для доступу до мережі Провайдера.

5.4. Після встановлення з'єднання Абонентові для перегляду буде доступно WEB-сайт Провайдера та деякі інші WEB-сайти, повний перелік яких розміщено на WEB-сайті Провайдера.

5.5. Для одержання Послуги Абонентові необхідно „Зареєструватись” на WEB-сайті Провайдера. Після підтвердження реєстрації Абоненту надається відповідне повідомлення про реєстрацію.

6. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ПРОВАЙДЕРА

6.1. Провайдер зобов'язується з моменту укладання Договору надавати Абонентові Послугу за умови відсутності на Особовому рахунку Абонента від’ємного балансу.

6.2. Провайдер зобов'язується з використанням мережного сервісу DHCP надавати Абонентові, в момент здійснення підключення, статичну IP-адресу на весь термін дії сесії.

6.3. Провайдер зобов'язується передавати Інтернет-трафік Абонента до мережі Інтернет.

6.3.1. За погодження Сторін та/або у випадку, якщо це передбачено тарифним планом, який зазначено на сайті Провайдера, Провайдер надає Абоненту додаткові послуги, інтернет-порти, технічні засоби, що дозволяють Абоненту за допомогою цих технічних засобів/портів самостійно отримувати доступ до ресурсів та можливостей всесвітньої мережі Інтернет.

6.4. Провайдер зобов'язується надавати Абонентові в електронній формі, в режимі реального часу доступ до статистичної інформації про стан його Особового рахунка на web-сторінці Особистого кабінету Абонента.

Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.
Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.

6.5. Провайдер зобов'язується розміщати на WEB-сайті Провайдера актуальну інформацію, необхідну Абонентові для одержання Послуги (адреси зон надання Послуги, умови надання Послуги, тарифи, інструкції, новини, у тому числі повідомлення про зміну та/або доповнення умов дійсної публічної оферти й про зміну тарифів на надавану Послугу, відповіді на питання, що задаються найчастіше).

6.6. Провайдер зобов'язується вживати загальноприйняті технічні й організаційні заходи для забезпечення конфіденційності інформації, одержуваної або відправленої Абонентом. Доступ третіх осіб до інформації, одержуваної або відправленої Абонентом, забезпечується винятково відповідно до законодавства України.

6.7.Провайдер зобов'язується забезпечувати конфіденційність облікової інформації Абонента.

6.8. Провайдер зобов'язується забезпечити якість надання Послуги в межах мережі передачі даних Провайдера відповідно до вимог діючих нормативних документів.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

6.9. Провайдер має право в однобічному порядку вносити зміни й доповнення в будь-які пункти дійсної публічної оферти, а також змінювати тарифи на надавану Послугу, змінювати за умови технічної необхідності надані Замовнику мережеві реквізити – ІР-адресу, маски підмереж, шлюзи, адреси та імена серверів та мережевих сервісів, логіни та паролі тощо з попереднім повідомленням Абонента через WEB-сайт Провайдера або шляхом смс повідомлення на номер, який Абонент вказав Провайдеру при підключенні не менш ніж за 10 (десять) днів до дати набрання змінами чинності. Провайдер і Абонент визнають юридичну чинність зазначених у дійсному пункті повідомлень.

6.10. Провайдер має право в примусовому порядку припинити доступ Абонента до Послуги у випадку порушення Абонентом положень пункту 7.5. дійсної публічної оферти, а також у випадку надходження від правоохоронних органів офіційних повідомлень про протиправне використання Абонентом доступу до мережі Інтернет.

6.11. Провайдер має право з метою ремонту устаткування й ліній зв'язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізацій, включаючи зміну схем маршрутизації трафіку в глобальну мережу Інтернет, у необхідних випадках проводити планові й позапланові перерви з повним або частковим обмеженням у наданні Послуги з попереднім повідомленням Абонента шляхом розміщення інформації про планований строк і тривалість перерви на WEB-сайті Провайдера.

Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Проведення технічного обслуговування й ремонту здійснюється Провайдером у години найменшого навантаження на мережу. Час такої перерви не вважається перервою в надані Послуги та оплачується Абонентом.

6.12. Відповідно до міжнародної практики, Провайдер залишає за собою право без будь-якого повідомлення Абонента вводити ту або іншу фільтрацію або блокування адресного простору й припиняти доступ Абонента до тих або інших об'єктів, інформаційних ресурсів і послуг мережі Інтернет (адрес, мереж, серверів, телеконференціям, спискам розсилання й т.п.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
) як в Україні, так і за рубежем. Обмеження доступу вводяться у випадку, якщо практика експлуатації відповідних ресурсів порушує законодавство України, загальноприйняті норми використання мережі Інтернет. Обмеження доступу стосується тільки адресації (доступності) і не означає порушення конфіденційності інформації Абонента.

6.13. Провайдер має право в порядку і на умовах відповідно до законодавства України відслідковувати інформацію, що приймається та отримується в процесі користування Послугою й розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, за вимогами вповноважених державних установ, а також для нормального функціонування Послуги або захисту Провайдера й інших абонентів, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому Законодавству.

6.14. На період мінімального строку дії тарифного пакету (якщо його зазначено в письмовій заяві про приєднання до договору) Абонент не має право з власної ініціативи призупиняти обрану послугу. Якщо Абонент під час мінімального строку дії тарифного пакету в односторонньому порядку достроково відмовляється від обраного тарифного пакету або від дії Договору, Сторони домовилися, що Абонент сплачує Провайдеру додаткову винагороду за вже надані послуги в розмірі вартості всіх щомісячних платежів Абонента за договором, що мав отримати Провайдер, з моменту дострокової відмови і до моменту закінчення мінімального строку дії такого тарифного пакету.7. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА АБОНЕНТА

7.1.Абонент зобов'язується самостійно налаштувати власне устаткування, необхідне для користування Послугою.

7.2.Абонент зобов'язується при підключенні до мережі Інтернет використовувати тільки устаткування, що має документи про сертифікацію, видані в порядку, установленому законодавством України.

7.3.Абонент зобов'язується в процесі користування Послугою поважати інтереси Провайдера й інших Абонентів і не порушувати їх права.

7.4. Абонент зобов'язується самостійно та регулярно перевіряти наявність змін і доповнень у порядку надання Послуги, перевіряти за допомогою особового рахунку стан власного балансу.

7.5.При користуванні Послугою Абонентові забороняється:

7.5.1.Використовувати Послугу в комерційних цілях, шляхом її перепродажу третім особам.

Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.

7.5.2. Передавати послугу третім особам за межами приміщення/квартири Абонента яку зазначено Замовником адресою у заявці на підключення.

7.5.3. Передавати й розміщати в мережі Інтернет інформацію та програмне забезпечення, що містить комп'ютерні віруси або інші шкідливі компоненти.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

7.5.4. Використовувати Послугу для масового розсилання не запитуваних адресатами повідомлень комерційного, агітаційного й іншого характеру (спам).

7.5.5. Без дозволу власника відповідних прав посилати, публікувати, передавати, відтворювати або поширювати за допомогою Послуги програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково захищені авторськими або іншими правами.

7.5.6. Проводити розсилання рекламних, інформаційних і інших матеріалів іншим користувачам мережі Інтернет, крім випадків, коли адресати згодні одержати ці матеріали.

7.5.7. Відправляти по мережі Інтернет інформацію, розповсюдження, використання та володіння якої суперечить українському або міжнародному законодавству.

7.5.8. Використовувати мережу Інтернет для поширення матеріалів, що ображають людську гідність, що пропагують насильство або екстремізм, що розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, що переслідують хуліганські або шахрайські цілі.

7.5.9. Фальсифікувати свою IP-адресу, адреси, використовувані в інших мережевих протоколах, а також іншу службову інформацію при передачі даних у мережу Інтернет.

Гі́дність - це поняття моральної свідомості, яке виражає уявлення про цінність всякої людини, як моральної особистості, а також категорія етики, що означає особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства, в якому визнається цінність особистості.
Мережний протоко́л у комп'ютерних мережах - набір правил, що визначає комп'ютери у мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.

7.5.10. Використовувати неіснуючі зворотні адреси при відправлення електронних листів за винятком випадків, коли використання якого-небудь ресурсу мережі Інтернет у явній формі дозволяє анонімність.

7.5.11. Здійснювати дії з метою зміни налаштування устаткування або програмного забезпечення Провайдера або інші дії, які можуть викликати збої в їхній роботі.

7.5.12.Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів мережі Інтернет, проведення або участь у спробах несанкціонованого доступу до мереженого обладнання інших користувачів, мережевих атаках та ін.

7.6. Абонент має право на вичерпну інформацію щодо змісту, якості, вартості та порядку надання телекомунікаційних послуг від Провайдера, отримувати/перевіряти за допомогою Особистого кабінету статистику своєї роботи в мережі Інтернет, стан балансу.

Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.
Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

7.7. Абонент має право призупинити отримання послуги від Провайдера та нарахування за це абонплати не більше одного разу в календарний місяць за умови спливу мінімального строку дії тарифного пакету (в разі його встановлення), обраного Абонентом та позитивного балансу рахунку Абонента.

7.8 Абонент має право не сплачувати за послугу, якщо він її не отримав або отримав але не замовляв.

7.9. Абонент має інші права передбачені чинним законодавством України.8. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1. Доступ Абоненту до Послуги надається Провайдером на умовах передплати до останнього числа місяця, що передує звітному місяцю, в якому надаються Послуги, 100 % абонентської плати за повний календарний місяць Послуг та тільки при відсутності від'ємного балансу на Особовому рахунку Абонента.

8.2. Абонент згодний з тим, що Провайдер своїми технічними засобами здійснює контроль стану Особового рахунка Абонента.

8.3. Оплата Послуги провадиться відповідно до діючих тарифів Провайдера шляхом списання коштів з Особового рахунка Абонента. У випадку отримання Абонентом Послуги неповний місяць, вартість послуги пропорційно перераховується Провайдером лише за період часу, протягом якого надавалася послуга.

8.4. Тарифи на Послуги, встановлені Провайдером, включають збори й податки, що діють на території України.

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

8.5. Правила тарифікації визначаються Провайдером самостійно.

8.6. Оплата Послуги здійснюється по тарифах, що діють на момент надання послуги та зазначені на WEB-сайті Провайдера. Фактичне отримання Послуги означає, що Абонент знає та погоджується з тарифами Провайдера.

8.7. Максимальна тривалість окремої сесії при користуванні Послугою встановлюється Провайдером. У випадку перевищення встановленої величини Провайдером здійснюється примусове завершення сесії.9. ПРИПИНЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГИ

9.1. З моменту утворення від’ємного балансу на Особовому рахунку Абонента, доступ до Послуг без попереднього попередження автоматично призупиняється й може бути відновлений тільки після поповнення Особового рахунку. У випадку зазначеного вище призупинення надання послуги протягом мінімального строку дії тарифного плану, абонплата продовжує нараховуватися та підлягаю сплаті Абонентом в повному обсязі до закінчення мінімального строку дії тарифного плану. Провайдер має право надати Абоненту до 5 (п'яти) діб користування Послугою «в кредит».

9.2.Провайдер має право припинити доступ Абонента до Послуги, якщо Абонент залучений або бере участь у діях, які Провайдер обґрунтовано вважає такими що порушують правила й норми користування Послугою, викладені в дійсній публічній оферті, або такими що порушують вимоги законодавства України.

9.3. При припиненні доступу до Послуги внаслідок порушення Абонентом правил користування Послугою, обговорених у пункті 7.5. дійсної публічної оферти, невикористаний залишок коштів на Особовому рахунку Абонента відшкодуванню або поверненню Абоненту не підлягає.

9.4. При припиненні доступу до Послуги Провайдер не несе відповідальність за повідомлення або неповідомлення будь-яких третіх осіб про позбавлення Абонента доступу до Послуги й за можливі наслідки, що можуть виникнути в результаті такого попередження або його відсутності.

9.5. Кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір за умови попередження іншої Сторони за 14 календарних днів до дати такого розірвання.10. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ

10.1. Претензії пред'являються Абонентом у письмовому або усному вигляді й підлягають реєстрації у встановленому в Провайдера порядку.

10.2. Вирішення претензій проводиться у встановленому законодавством порядку та строк.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС-МАЖОР

11.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до діючого законодавства України.11.2. ПРОВАЙДЕР НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:

11.2.1. за інформацію, поради, програмне забезпечення, самостійно отримані Абонентом через мережу Інтернет;

11.2.2. за будь-які витрати або збиток, які прямо або побічно виникли в результаті самостійного одержання Абонентом інформації й послуг через мережу Інтернет;

11.2.3. за збиток, що виник через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента;

11.2.4. за збиток, нанесений Абонентові в результаті дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою Послуги;

Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.

11.2.5. за прямій або непрямий збиток, заподіяний Абонентові в результаті використання або неможливості використання Послуги;

11.2.6. за якість Послуги - у випадках використання Абонентом несертифікованого устаткування, програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Абонентом програмного забезпечення і устаткування;

11.2.7. за нормальне функціонування й доступність окремих сегментів мережі Інтернет які не належать Провайдеру.

11.2.8. за часткове або повне пошкодження кабелю чи обладнання, що знаходяться поза межею відповідальності Провайдера.

11.3. ПРОВАЙДЕР НЕ ГАРАНТУЄ:

11.3.1. можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, які тимчасово або постійно недоступні через мережу Інтернет;

11.3.2. абсолютну безперебійність доступу до Послуги або максимальну заявлену швидкість доступу до Послуги у пікові години навантаження мережі;

11.3.3. установлення з'єднання з мережею Інтернет на максимально можливій швидкості.

11.4. Час проведення профілактичних робіт до 7 годин та час усунення пошкоджень (аварій) до 12 годин протягом календарного місяця не вважається перервою в отриманні послуги та оплачується Абонентом в повному обсязі.

11.5. Абонент повністю відповідальний за зберігання персональних і облікових даних, та несе всю відповідальність за збитки, що можуть виникнути через їхнє несанкціоноване використання.

11.6. Абонент несе повну відповідальність за всі звертання до Послуги й дії, початі через звертання до Послуги, що мали місце при введенні облікових даних.

11.7. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором на час дії непереборної сили (форс-мажор). Під непереборною силою розуміються надзвичайні й невідворотні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню сторонами зобов'язань за Договором. До них ставляться стихійні явища (землетрус, повінь і т.п.), обставини громадського життя (воєнні дії, надзвичайний стан, великомасштабні страйки, епідемії й т.п.

Надзвича́йний стан - виняткова ситуація, коли під загрозою перебуває «життя нації». Надзвичайний стан повинен бути офіційно проголошений державою. Небезпеку «життя нації» можуть надавати іноземна військова окупація, соціальні заворушення, такі як бунти або інші види внутрішніх розбіжностей, що серйозно загрожують правопорядку в країні.
), заборонні міри вповноважених державних органів (заборона перевезень, заборона торгівлі в порядку міжнародних санкцій, валютні обмеження й т.п.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
), а також викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних,станційних споруд та іншого обладнання Повайдера. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин. 12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Абонент підтверджує, що він є повнолітньою та дієздатною особою та укладаючи цей договір він не порушує права інших осіб.

12.2. Якщо в результаті укладення або виконання даного Договору, Абонент передав Провайдеру персональні дані у розумінні Закону України «Про захист персональних даних», то в такому випадку Сторони погодили, що Абонент, підписуючи цей Договір, одночасно надає письмову згоду Провайдеру здійснювати їх обробку, використання, виступати володільцем бази персональних даних, що утворилася в такий спосіб, залучати у випадку необхідності за договорами розпорядників персональних даних, а також визнає, що Абонент є повідомленим про мету обробки персональних даних Абонента, що пов’язана з забезпеченням реалізації адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері телекомунікаційних послуг, інших правовідносин, які виникають в результаті обробки персональних даних.

Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.


Провайдер:

СПД "Ященко Костянтин Вікторович"


Свідоцтво серія № АГ 270663

02232, м. Київ, вул. Градинська, буд. 6, кв.75

код ЄДРПОУ 3150219798

ПН 1974807549


Не платник ПДВ
1   2


Скачати 169.84 Kb.

  • 4. УКЛАДЕННЯ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  • 5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ
  • 6. ОБОВЯЗКИ ТА ПРАВА ПРОВАЙДЕРА
  • 7. ОБОВЯЗКИ І ПРАВА АБОНЕНТА
  • 9. ПРИПИНЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГИ
  • 10. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ
  • 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС-МАЖОР
  • 12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ