Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПуск, знайдіть пункт Firebird І виберіть у ньому пункт Деінсталяція

Скачати 56.48 Kb.

Пуск, знайдіть пункт Firebird І виберіть у ньому пункт Деінсталяція
Скачати 56.48 Kb.
Дата конвертації03.06.2017
Розмір56.48 Kb.

Інсталяція мережевої версії
Якщо на комп’ютері вже встановлена програма Firebird іншої версії (наприклад – 1.5), тоді спочатку потрібно її видалити. Для цього в меню Пуск, знайдіть пункт Firebird і виберіть у ньому пункт Деінсталяція. Також видалити програму можна через Панель управління, пункт Програми та компоненти.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

Якщо інша версія Firebird потрібна для роботи програм, тоді також можна встановити Firebird v2.5, ця процедура описана нижче у пункті 2. Встановлення двох серверів Firebird.


1. Інсталяція серверу - Firebird v2.5.4
На комп'ютері, що буде виконувати роль серверу необхідно встановити програму - Firebird v2.5.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
4. Її можна отримати за адресою – http://infomed.ck.ua/soft/Firebird-2.5.4.26856_0_Win32.exe. Необхідна версія програми - Firebird-2.5.4.26856_0_Win32.exe (номер версії може змінюватись). Програма розповсюджується безкоштовно і не потребує ні реєстрації, ні оплати.

Сервер можна інсталювати в одному з двох робочих режимів: Суперсервер (Super server) або Класичний сервер (Classic server).


Рисунок 1 – Вибір конфігурації серверу Firebird.


Під час інсталяції потрібно вибрати потрібну конфігурацію (рис. 1)

Рекомендується інсталювати Суперсервер.

В операційній системі сімейства MS Windows запуск сервера можливий двома способами: як служба, або як прикладна програма.

Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Класика (з лат. classicus - зразковий) - явище перевірене часом, висока якість якого є загальновизнаною.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Windows 9x, ME та XP Home Edition не підтримують служби і тому в цих операційних системах сервер повинен бути запущений як прикладна програма, що контролюється програмою Guardian. В Windows 2000, XP, Server 2003 та вище - програма Guardian швидше зручна, ніж необхідна, оскільки ці операційні системи мають інструменти для перегляду та повторного запуску служб.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

На сторінці вибору додаткових параметрів (рис. 2), користуючись вищесказаним, слід відмітити необхідні пункти.


Рисунок 2 – Налаштування параметрів встановленого серверу.


Після завершення установки необхідно скопіювати із папки UDF локальної версії програми ( зазвичай це папка – MedStat\udf) в папку UDF на сервері (зазвичай це папка – C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\UDF, якщо папки Program Files (x86) немає на комп’ютері, тоді замість неї просто Program Files) бібліотеку Helper_UDF.dll.
2. Встановлення двох серверів Firebird
Для встановлення Firebird v2.5.4 другим сервером, завантажте пакет файлів для ручного встановлення http://infomed.ck.ua/soft/Firebird-2.5.4.26856-0_Win32.zip.

Розпакуйте архів в папку C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\ (якщо папки Program Files (x86) нема на комп’ютері, тоді просто Program Files).

В цій папці, відкрийте за допомогою текстового редактору (наприклад - Notepad), файл firebird.

Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
conf.

В цьому файлі знайдіть та виправте рядок:#RemoteServicePort = 3050

На:


RemoteServicePort = 3055

Дана цифра, це порт на якому буде працювати сервер Firebird v2.5.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
4, запам’ятайте її (в даному прикладі це 3055).

Тепер потрібно встановити сервер. Для цього в папці bin яка знаходиться в папці серверу, потрібно запустити файл install_super.bat з параметром SecondInstance. Можна це зробити з консолі, або створити в даній папці bat-файл з рядком «install_super.bat SecondInstance» і запустити його. (Для видалення серверу запустіть в папці файл uninstall.bat з параметром SecondInstance.)
Увага: якщо запустити файл install_super.bat без параметрів, то сервер Firebird v2.5.4 «перекриє» інший сервер та буде єдиним на комп’ютері.
Після завершення установки необхідно скопіювати із папки UDF локальної версії програми ( зазвичай це папка – MedStat\udf) в папку UDF на сервері (зазвичай це папка – C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\UDF, якщо папки Program Files (x86) немає на комп’ютері, тоді замість неї просто Program Files) бібліотеку Helper_UDF.dll.
Тепер для підключення до бази через даний сервер, потрібно вказувати номер порту в рядку підключення:

<ім'я хоста>/<номер порту>:<шлях до бази та її ім'я>

Наприклад:127.0.0.1/3055:D:\MedStat\MEDSTAT.GDB
3. Настройка програми
Щоб почати роботу з віддаленою базою даних необхідно в програмі вказати шлях доступу до бази даних на сервері.
Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) або Систе́ма управлі́ння ба́зами да́них (СУБД) - комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.

Шлях до бази даних можна вказати у вікні Вхід до системи (рис. 3), натиснувши Розташування файлу бази даних.


Рисунок 3 – Вікно входу до системи.


Також шлях до бази на сервері можна вказати у вікні конфігурації програми – меню Сервіс пункт Конфігурація (рис. 4).

Рисунок 4 – Режим конфігурації.


Якщо встановлена відмітка Робоча папка програми, то її необхідно зняти. В полі нижче необхідно вказати шлях доступу до бази даних на сервері.
Цей шлях має такий формат:

<ім'я хоста>:<шлях до бази та її ім'я>
Наприклад:

127.0.0.1:D:\MedStat\MEDSTAT.GDB
або

<ІМ'Я КОМП'ЮТЕРА>:D:\MedStat\MEDSTAT.GDB
Зауваження 1:

Якщо на сервері (комп'ютері, на якому знаходиться база) також необхідно встановити копію програми Медстат, то замість імені комп'ютера або ip-адреси в локальній мережі, слід використовувати ip-адресу спеціального мережевого інтерфейсу внутрішньої петлі: 127.0.0.

IP-адреса, адреса Ай-Пі (від англ. Internet Protocol address) - це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (н-д Інтернет).
IP-протокол (від англ. Internet Protocol; тж «інтернет протокол», «міжмережевий протокол») - протокол мережевого рівня для передавання датаграм між мережами.
1


Зауваження 2:

Для того щоб знову розпочати роботу з локальною версією потрібно в вікні налаштування розташування бази даних відмітити пункт Робоча папка програми.

В цьому випадку почне використовуватися база даних, що знаходиться в папці з програмою.
Після зміни шляху до бази треба нажати кнопку Зберегти.
В мережевій версії спочатку існує один користувач: ім’я користувача SYSDBA та пароль masterkey. Якщо після встановлення сервера Firebird в його налаштування не вносилося ніяких змін то необхідно ввести саме ці ім’я користувача і пароль.

3. Настройка Firewall
Для роботи СУБД Firebird 1.5.х необхідно відкрити порт 3050 (номер може бути змінений в файлі настройок firebird.conf). Цей порт повинен бути відкритий на обох комп'ютерах (і на клієнті і на сервері).

Якщо при вході в програму видавалась помилка з кодом 335544721 (Unable to complete network request to host "192.168.0.14" Failed to establish a connection. No connection could be made because the target machine actively refused it.), то причиною помилки є або не запущений Firebird, або firewall, що встановлений на сервері, блокує доступ і необхідно відкрити порт.


Рисунок 5 – Аплет “Администрирование”.


Щоб перевірити, чи запущений Firebird, потрібно в панелі керування відкрити аплет “Администрирование”, потім відкрити “Службы”(рис. 5), і у вікні, що з'явиться(рис. 6), знайти службу “Firebird Server” і переконатися що вона запущена.

Рисунок 6 – Аплет “Службы”.


Якщо ж служба серверу запущена, а зазначена вище помилка продовжує з'являтись, то необхідно відкрити порт.

Для firewall, вбудованого в Windows XP (брандмауер Windows), це робиться наступним чином:  1. В панелі керування необхідно відкрити «Брандмауэр Windows».

  2. У вікні що відкриється потрібно вибрати вкладку «Исключения» і натиснути кнопку «Добавить порт» (рис. 7).


Рисунок 7 – «Брандмауэр Windows».
 1. В діалозі «Добавление порта» ввести в поле «Номер порта» значення 3050, вибрати тип порту «Порт TCP» і в полі «Имя» ввести ім'я, наприклад “Firebird”(рис. 8). Після цього натиснути кнопку «ОК».


Рисунок 8 – Додавання порта.

Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.4 Настройка користувачів
Після встановлення з’єднання з базою даних на сервері, можна приступати до вводу нових користувачів в меню Сервіс пункт Права користувачів.

Цей процес описаний більш детально в інструкції користувача.Скачати 56.48 Kb.

 • Firebird
 • 1. Інсталяція серверу - Firebird v2.5.4 На компютері, що буде виконувати роль серверу необхідно
 • Firebird v 2 .5. 4
 • SecondInstance
 • 3. Настройка програми Щоб почати роботу з віддаленою базою даних необхідно в програмі вказати шлях доступу до бази даних
 • Вхід до системи
 • Сервіс пункт Конфігурація
 • Зауваження 1
 • Зауваження 2
 • Зберегти . В мережевій версії спочатку існує один користувач: ім’я користувача SYSDBA
 • 3. Настройка Firewall Для роботи СУБД Firebird
 • 4 Настройка користувачів Після встановлення з’єднання з базою даних на сервері, можна приступати до вводу нових користувачів в меню Сервіс пункт Права