Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Р. Шпакович Бобер – 09 Відповіді та вказівки до розв’язування завдань Зміст Передмова Бобреня Рівень 5

Скачати 305.29 Kb.

Р. Шпакович Бобер – 09 Відповіді та вказівки до розв’язування завдань Зміст Передмова Бобреня Рівень 5




Скачати 305.29 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації19.03.2017
Розмір305.29 Kb.
  1   2   3   4

Р. Шпакович

Бобер – 2009

Відповіді та вказівки до розв’язування завдань




Зміст

Передмова 4

Бобреня 5

Рівень 1 5

1. Акустичний контроль 5

2. Аутентифікація 5

3. Резервна копія 5

4.Повідомлення 5

5.Домени 6

6.Електронні адреси 6

7.Засновник Intel 6

8. Доступ до Інтернету 7

9.Зайва клавіатура 7

10. Втрата даних 8

Рівень 2 8

1.Векторна графіка 8

2.Векторна графіка – 2 8

3.Веселі яйця 8

4.Середнє значення 9

5.Букет 9

6.Композиція 10

7.Лист 10

8.Море 10

9.Правопис 11

10.Презентація 11

Рівень 3 11

1.Лісовий мед 11

2.Фан Тан 11

3.Лісові угіддя 11

4.Друзі 12

5.Ханой – 4 12

6.Вісім бобренят 12

7.Сірники і свічки 13

слід відповідати так: 13

8.Мережа 14

9.Ферзі 14

10.Склад 15



Бобрик 16

Рівень 1 16

1. Акустичний контроль 16

2.Домени 16

3.Відмова сервісу 16

4. Електронні адреси 16

5. Навігатор 16

6. GSM 16

7. Елементи ЕОМ 17

8.Microsoft 17

9.Екранний зчитувач 17

10. SMS Повідомлення 17

Рівень 2 17

1.Зарплата бобрів 17

2.Композиція 17

3.Векторна графіка 17

4. Векторна графіка – 2 17

5.

Ве́кторна гра́фіка (також геометричне моделювання або об'єктно-орієнтована графіка) - створення зображення в комп'ютерній графіці з сукупності геометричних примітивів - (точок, ліній, кривих, полігонів), тобто об'єктів, які можна описати математичними виразами.
Веселі яйця 18

6. Правопис 18

7. Презентація 18

8. Лист 18

9. Привітання-1 18

10. Привітання-2 18

Рівень 3 18

1.Лісовий мед 18

2.Фан Тан 18

3.Лісові угіддя 18

4.Друзі 19

5.Ханой – 4 19

6.Вісім бобренят 19

7.Сірники і свічки 20

8.Мережа 20

9.Ферзі 20

10.Склад 20

Бобер 21

Рівень 1 21

1. Акустичний контроль 21

2.Жучки 21

3.Прихована копія 21

4.ІВМ 21

5.МЕСМ 21

6.Мережі 21

7.Відкритий код 22

8.Принтер 22

9.Домен TV 22

10.WAP 22

Рівень 2 22

1.Табличка множення 22

2.Композиція 22

3.Векторна графіка 22

4.Векторна графіка – 2 22

5.Веселі яйця 22

6.Захист 22

7.Поле чудес 22

8.Презентація 23

9.Фільтр 23

10.Формула 23

Рівень 3 23

1.Лісовий мед 23

2.Фан Тан 23

3.Лісові угіддя 24

4.Друзі 24

6.Вісім бобренят 25

7.Сірники і свічки 26

8.Мережа 26

9.Ферзі 26

10.Склад 26




Передмова


У цьому збірнику ви знайдете відповіді та вказівки до розв’язування всіх завдань другого конкурсу «Бобер» в Україні. Для кожної з вікових груп були підготовані різні пакети завдань. Змагання проводились у наступних вікових групах:

 • Бобреня: 5-7 класи;

 • Бобрик: 8-9 класи;

 • Бобер: 10-11 класи.

Підсумки проводились по кожному класу окремо. Як і в минулому році, завдання для кожної вікової групи були розбиті на три рівні по 10 завдань:

 1. Історія розвитку та основи інформаційно-комунікаційних технологій.
  Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.


 2. Робота з офісними та користувацькими програмами.

 3. Основи алгоритмізації та програмування, інтерактивна реалізація класичних алгоритмів.

У вказівках до завдань першого рівня подається не лише коротка відповідь на конкретне питання, а й описуються історичні умови, в яких зароджувались та реалізовувались основні ідеї сучасної інформатики. Акцентується на їх взаємозв’язку з актуальними проблемами інших наук та науково-технічним прогресом людства.
Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.
Ми продовжуємо знайомити учнів з незаслужено забутими видатними українськими вченими, прізвища яких золотими літерами вписані у світову історію створення ЕОМ І-го та ІІ-го поколінь. Історія інформатики дає багато яскравих прикладів, коли геніальні вчені не змогли втримати свої країни на передових позиціях науково-технічного прогресу через обмеженість і консерватизм тоталітарних політичних режимів. Одна з головних виховних цілей міжнародного конкурсу «Бобер» - шляхом популяризації сучасних інформаційних технологій сприяти подальшому розвитку демократії та взаєморозуміння всіх народів, їх інтеграції у єдиний світовий інформаційний простір.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
Політи́чний режи́м - характерний тип, характер влади в країні; сукупність засобів і методів здійснення політичної влади, яка відображає характер взаємовідносин громадян і держави.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Крім стандартних завдань другого рівня, цього року вперше запропоновані завдання, які дозволяють ілюструвати суть деяких класичних алгоритмів в офісних програмах загального призначення (наприклад, динамічне програмування в електронних таблицях).

Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.

Після конкурсу багато учнів, які не дуже любили програмувати, стверджували, що саме це завдання дозволило їм краще зрозуміти техніку динамічного програмування.

Як і минулого року, запропоновані тут завдання третього рівня є містком, що зв’язує цікаві логічні і практичні задачі з комп’ютерними алгоритмами.

Навіть якщо ви досить легко розв’язали деякі задачі, не полінуйтесь проглянути і розв’язки, запропоновані тут. Методи розв’язування, які ілюструються на простих завданнях, дозволять вам розв’язувати і складніші задачі програмування.

Якщо завдання повторюється у кількох вікових групах, використовуються гіперпосилання на відповідні пояснення для молодших класів (Ctrl Enter).

Радимо починати читати пояснення з розділу для наймолодших. Щоб не повторюватись, деякі важливі моменти розв’зування аналогічних завдань у поясненнях для старших класів пропущені.

В Україні конкурс проводиться на базі Львівського фізико-математичного ліцею при Львівському національному університеті ім. Івана Франка (директор Мар’ян Добосевич).

Платформу, на якій реалізовано весь конкурс (від оформлення задач до їх перевірки) розробив студент Львівського національного університету ім..

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка (скорочено - ЛФМЛ) - середній навчальний заклад при Львівському національному університеті імені Івана Франка, призначений для навчання обдарованих дітей старшого шкільного віку за двома профілями: фізико-математичним і хіміко-біологічним.
Льві́вський націона́льний університе́т і́мені Іва́на Франка́ (у 1918-1939 - Університет Яна Казимира) - один із найстаріших університетів України та Східної Європи та найпрестижніших в Україні. Заснований у 1784 імператором Йосифом ІІ з латинською мовою викладання.
Івана Франка, випускник Львівського фізико-математичного ліцею Тарас Шпот. Інформаційне та програмне забезпечення конкурсу здійснюється за підтримки компанії «EleksSoftWare» (директор Олексій Скрипник).
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Значну допомогу в розгортанні конкурсу у всіх регіонах України надала головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України Наталія Прокопенко.



  1   2   3   4


Скачати 305.29 Kb.

 • Зміст Передмова 4 Бобреня 5 Рівень 1 5
 • Бобрик 16 Рівень 1 16
 • Рівень 2 17
 • Бобер 21 Рівень 1 21
 • Бобреня: 5-7 класи; Бобрик: 8-9 класи; Бобер: 10-11 класи
 • Львівського фізико-математичного ліцею
 • Львівського національного університету