Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРейтинг страховиків життя україни

Скачати 91.37 Kb.

Рейтинг страховиків життя україни
Скачати 91.37 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір91.37 Kb.
    Навігація по даній сторінці:
  • ЗАТ СК

Рейтинг СТРАХОВИКІВ ЖИТТЯ України*


Страхування життя України поступово набуває популярності. Так у 2006 році частка лайфового страхування досягла 3,1% усіх страхових премій, які були зібрані на вітчизняному страховому ринку, що становить 81,8 млн. грн. І хоча темпи вже не такі високі як у попередні роки, але це практично єдиний вид страхування який у 2006 році показав відносно суттєве зростання.

За цей же період лайфові страхові компанії своїм клієнтам нарахували інвестприбуток у розмірі 12-14% у гривнях і 10-12% у доларах.

Страхова премія - грошова сума, що її сплачує особа, яка укладає угоду страхування і яка являє собою своєрідну плату за ризик, який бере на себе страхова компанія. Зазвичай страхова премія встановлюється як відсоток від суми угоди страхування, тобто тієї суми, яку страхова компанія сплатить особі у разі настання страхового випадку.
Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *

Таким чином, за минулий рік інвестприбуток за полісами накопичувального страхування у гривнях був нижчим, як при розміщенні коштів на банківському депозиті (10-16% річних). Але у валюті фактично такий самий (8,5-12% річних). Водночас, за оцінками фахівців, при розміщенні страхових резервів «лайфовими» компаніями висока дохідність є найменш суттєвим критерієм. Найсуттєвишими є достатня ліквідність, довгостроковість і гарантія повернення вкладень.

За прогнозами аналітиків 2007 рік може стати переломним для багатьох лайфових компаній - деякі з них посилять позиції на ринку, але більшості доведеться згорнути свій бізнес. Причиною цього можуть стати зміни у законодавстві, за якими необхідно буде збільшити розмір мінімального статутного капіталу до 3 млн.

Техні́чні резе́рви, страхові резерви (англ. technical reserves) - сукупність обчислених за видами страхування резервів (незароблених премій, заявлених, але не виплачених збитків, збитків, які виникли, але не заявлені, катастроф, коливань збитковості).
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
євро.
Показники діяльності та ренкинги страхових компаній зі страхування життя
а підсумками 2006 року)


Назва компанії

Показники

ДА

Р

ЗВК

Р

ППл

Р

ПЛ.

Р

СП

Р

СР

Р

ДІ

Р

КУД

Р

ЗАТ “СК

Блакитний поліс”0,31

3

0,21

5

1,56

6

0,35

5

28864600

3

69493200

1

0,07

5

1619

4

ЗАТ СК “Дженералі Гарант Страхування Життя”

0,51

2

0,002

6

26,79

1

0,91

3

34056700

2

56989300

3

0,36

4

4146

3

ЗАТ “СК

Теком життя”0,19

4

2,60

3

23,50

2

1,36

1

3377200

5

4859300

4

1,41

3

585

5

ЗАТ СК

“Українська страхова група “Життя”


0,08

5

20,28

2

8,53

4

0,29

6

5526800

4

3129900

5

3,51

2

4243

2

ЗАТ СК

«ФІНАКО-Життя”

0,05

6

25,97

1

7,35

5

0,66

4

500600

6

423300

6

0,001

6

406

6

ЗАТ СК «ТАС»

0,52

1

0,49

4

23,35

3

0,93

2

43505000

1

62064900

2

13,48

1

8153

1

Р – рейтинг компанії;

ДА – коефіцієнт ділової активності Характеризує ефективність використання активів компанії. Значення показника відповідає кількості оборотів капіталу компанії, яка приносить прибуток або збиток. Коефіцієнт ділової активності розраховується як відношення суми зібраних страхових премій до величини активів компанії;

ЗВК – коефіцієнт забезпеченості власними коштами. Характеризує ступінь покриття власними коштами компанії страхових зобов’язань на випадок перевищення фактичних страхових зобов’язань над розрахунковими. Показник розраховується як відношення власного капіталу до суми страхових резервів;
Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.


ППл - коефіцієнт поточної платоспроможності. Характеризує достатність коштів у вигляді страхових платежів для покриття поточних витрат на ведення справи та страхових виплат.
Ви́трати виробни́цтва - витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язаних з виробництвом економічних благ.
Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.
Коефіцієнт поточної платоспроможності розраховується як відношення суми зібраних страхових платежів до суми страхових виплат та операційних витрат;

ПЛ - коефіцієнт поточної ліквідності. Характеризує здатність компанії, виконувати поточні зобов’язання за рахунок обігових активів. Розраховується як відношення суми обігових активів компанії до суми її поточних зобов’язань;

ДІ – коефіцієнт доходності інвестицій. Характеризує ефективність інвестиційної діяльності.
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Розраховується як відношення прибутку від фінансової діяльності до обсягу фінансових інвестицій протягом звітного періоду.
Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.


СП – сума страхових премій, отриманих страховиком за договорами. Показник відображується за його абсолютним значенням на кінець звітного кварталу.

СР – сума страхових резервів. Даний показник характеризує грошову оцінку зобов’язань страховика, і одночасно – суму коштів, що є гарантією виконання зобов’язань перед страхувальниками з огляду на наявні у портфелі страховика договори страхування. Показник відображується за його абсолютним значенням на кінець звітного кварталу.

КУД - кількість укладених договорів. (шт.). Показник відображає загальну кількість договорів, укладених страховиком.Аналіз діяльності компаній, що беруть участь у проекті «Рейтинг страховиків життя України», за підсумками 2006 року засвідчує, що найвищий ренкинг ділової активності має СК «ТАС». Водночас ця компанія передує щодо рівня доходності інвестицій, суми зібраних страхових премій та кількості укладених угод.

Друге місце за значенням коефіцієнту ділової активності посідає СК «Дженералі Гарант Страхування Життя». Ця компанія має найвищий у групі ренкинг поточної платоспроможності. У порівнянні з ІІІ кварталом 2006 року вона піднялася на дві позиції у рейтингу поточної ліквідності.

Третій за значенням рейтинг ділової активності має СК «Блакитний поліс». Ця компанія займає провідні позиції у групі щодо сформованих страхових резервів.

Зберегла найвищий ренкинг забезпеченості власними коштами СК «Фінако – Життя».

У порівнянні з ІІІ кварталом 2006 року значно посилила свої позиції щодо ліквідності СК «Теком життя». Вона має найвищий в групі ренкинг коефіцієнта поточної ліквідності.

Результати аналізу виявили досить високий рівень надійності та платоспроможності усіх компаній, що є учасниками проекту «Рейтинг страховиків життя України».


*Проект Українського агентства фінансового розвитку. Ренкинги розраховані за даними офіційної звітності компаній.


Скачати 91.37 Kb.

  • ЗАТ СК