Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРекомендації щодо системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов розробка: д-р Радослав Кухарчик Вступ Дані рекомендації, що стосуються системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов, створені у рамках програми «Польська допомога»

Рекомендації щодо системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов розробка: д-р Радослав Кухарчик Вступ Дані рекомендації, що стосуються системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов, створені у рамках програми «Польська допомога»
Сторінка2/9
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Рис. 2 Вивчення іноземних мов в польській школі

Слід також підкреслити, що англійська мова займає привілейоване місце в польській системі освіти: "Вважається, що однією з двох мов [іноземні мови, навчання в гімназії] має бути англійська мова - якщо учень не вивчав її в початковій школі, повинен почати вивчення цієї мови в гімназії".

Англійська належить до тих мов, що має найширший словниковий запас: (близько 250 тис. різних слів; Оксфордський словник англійської мови нараховує близько 600 тис. слів, а Словник Вебстера - 475 тис., але серед них велика частка архаїчних слів та величезний об'єм технічних термінів).

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.

Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.

На практиці, майже всі учні вивчають англійську мову з початкової школи, що знаходить віддзеркалення у виборі сучасних іноземних мов на польських зовнішніх іспитах: переважна більшість учнів здає зовнішні іспити з англійської мови.


Польська програмна основа вивчення іноземної мови корелюється з ESOKJ не тільки через визначені в ній цілі мовної освіти чи промування багатомовності, але також через передбачений в ній об’єм знань і спосіб його систематизації.

Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.

Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).

У польській програмній основі були виділені чотири освітні етапи:


 • етап І: класи 1-3 початкової школи;

 • етап II: класи 4-6 початкової школи;

 • етап III: гімназія

 • етап IV: надгімназійна школа

Для третього і четвертого освітнього етапів були визначені варіанти, які залежать від того, чи учні продовжують вивчення мови чи розпочинають. Були виділені наступні варіанти:
 • III.0 - для учнів, які розпочинають вивчення сучасної іноземної мови в гімназії;

 • III.1 - для учнів, які продовжують вивчення сучасної іноземної мови в гімназії (на базі вимог для II освітнього етапу);

 • IV.0 - для учнів, які розпочинають вивчення сучасної іноземної мови в надгімназійній школі;

 • IV.1 - для учнів, які продовжують вивчення сучасної іноземної мови в надгімназійній школі1;

 • IV.2 - для учнів, які вчаться, в так званих, двомовних відділах, де сучасна іноземна мова вивчається у збільшеному об’ємі годин і є другою мовою викладання немовних предметів.

Нижче наведена діаграма ілюструє, яким чином окремі варіанти програмної основи реалізовуються в польській школіgroupe 55
Рис. 3 Варіанти вивчення сучасних іноземних мов в польській школі

Перелік компетенцій для всіх варіантів програмної основи є такий сам і спрямовує до поділу компетенції і мовних умінь, визначених в ESOKJ. Освітні вимоги поділені на дві групи: цілі навчання (загальні вимоги) та змістове навантаження навчання (детальні вимоги). Цілі навчання включають наступні елементи: • знання мовних засобів (інструментів);

 • розуміння тексту;

 • вміння висловлювати думку;

 • вміння реагувати на висловлену думку;

 • вміння переробляти висловлену думку.

Змістовне навантаження навчання (компетенції) деталізують загальні вимоги, уточнюючи типи розуміння тексту або формування тексту, а також завдання, які учень повинен вміти вирішувати (напр.

Розум (лат. ratio; грец. νους) - сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості. Не існує загальноприйнятого визначення, що саме є розумом, тому що у релігійних, філософських і наукових текстах це поняття сприймається по різному, і у кожній з цих галузей існує довга традиція того чи іншого використання.

, вміти виділити головну думку тексту, описати людей і місця, і т.д.).

Слід також підкреслити, що кожен з варіантів польської програмної основи визначає також рівень мовної «біглості» (рівень оволодіння мовою), який учні повинні досягти на завершення кожного освітнього етапу. Служить цьому шкала рівня оволодіння мовою, запропонована авторами ESOKJ. Нижче наведена таблиця ілюструє рівні оволодіння мовою для кожного освітнього рівня.школа

варіант програмної основи

рівень оволодіння мовою

початкова школа

----

A1/A1


гімназія

III.0

A2

III.1

A2


ліцей

IV.0

A2

IV. 1 (базовий рівень)

B1

IV.1 (розширений рівень)

B2

IV.2

C1

Таб.1 Варіанти програмної основи - вивчення сучасних іноземних мов в польській школі

Необхідно підкреслити, що польська програмна основа мовного навчання корелюється з рівнями оволодіння мовою, запропонованими ESOKJ, але безпосередньо їх не повторює. Слід пам'ятати, що ESOKJ був створений як знаряддя опису мовних компетенцій у дорослих осіб, отже відповідне застосування його до опису мовних компетенції дітей чи молоді не буде правильним. Більш відповідним інструментом є Європейське Мовне Portfolio, яке існує у варіантах для різних вікових груп, і тим самим, може служити як модель par excellence для формування освітніх вимог, відповідних для мовного навчання дітей і шкільної молоді.

Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.

Польська система зовнішніх іспитів залишається в тісному зв'язку з програмною основою мовного навчання. Зовнішні іспити перевіряють знання і вміння, визначені в деталях в програмній основі, крім того, їх рівень визначений рівнем, сформульованим в програмній основі, яка використовує шкалу «біглості» (рівня оволодіння мовою), запропоновану авторами ESOKJ. Польські зовнішні іспити з сучасних іноземних мов представлені в нижче наведеній таблиці:


школа

варіант мовної основи

назва іспиту

рівень іспиту

Початкова школа

----

контрольна робота в 6 класі початкової школи

A1/A1


гімназія

III.0

гімназійний іспит з сучасної іноземної мови – базовий рівень

A2

III.1

гімназійний іспит з сучасної іноземної мови – розширений рівень

A2


ліцей

IV.0

відсутній іспит

A2

IV. 1 (базовий обсяг)

випускний іспит з сучасної іноземної мови – базовий рівень

B1

IV.1 (розширений обсяг)

випускний іспит з сучасної іноземної мови – розширений рівень

B2

IV.2

випускний іспит з сучасної іноземної мови – двохмовний рівень

C1

Таб. 2 Польські зовнішні іспити з сучасної іноземної мови в польських школах

2. Струнка система зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов

Як сказано вище, рекомендується щоб система зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов була тісно пов'язана з програмною основою мовного навчання. Іншими словами, іспити мають бути сконструйовані так, щоб дозволили перевірити, чи учень оволодів знаннями і вміннями, визначеними в програмній основі. У випадку іспитів з сучасних іноземних мов слід перевірити, чи учень засвоїв такі знання і вміння: • розуміння сказаного (сприйняття на слух, розуміння прочитаного тексту);

 • вміння висловити думку (учень вміє висловитися усно і у письмовій формі);

 • реагування на висловлення (на сказане учневі);

 • перетворення висловлення;

 • знання мовних інструментів (граматика і словниковий запас).

  Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.

  Словниковий запас - це набір слів, яким володіє людина у знайомій їй мові. Словниковий запас, як правило, росте та розвивається з віком, і слугує як практичний і фундаментальний інструмент для спілкування та здобування знань.Слід однак пам'ятати про те, що завдання, які перевіряють вище названі вимоги, мають застосовуватися до психо-педагогічного профілю даної вікової групи, як з точки зору тематики завдань, так і їх ступеня складності.

Обста́вина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки.

Варто також подбати про те, щоб структура зовнішніх іспитів у кінці кожного освітнього етапу була схожа. Це означає, що в екзаменаційному аркуші повинні знайтись завдання, які перевіряють такі самі уміння і мовні компетенції. Крім того, завдання мають бути такого ж типу (напр. завдання багатократного вибору, завдання типу "вірно/невірно", об'єднання в пари і т.д.). Це надзвичайно важливо з двох причин:

 • застосування екзаменаційних аркушів зі схожою структурою, тобто, таких, які перевіряють ті самі мовні уміння на закінчення кожного освітнього етапу, дозволяє оцінити приріст вмінь і компетенцій учнів в сфері сучасних іноземних мов, що дозволяє розрахувати освітню додаткову вартість, яка може служити як визначник ефективності роботи школи в сфері навчання сучасних іноземних мов;

  Визна́чник або детерміна́нт - це число; вираз складений за певним законом з n² елементів квадратної матриці. Одна з найважливіших характеристик квадратних матриць.

  Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова. • учні, готуючись до зовнішніх іспитів, освоюють набір стратегій, які полегшують їм розв'язування екзаменаційних завдань, вони можуть використати ці стратегії на іспитах, які завершують наступні екзаменаційні етапи, більше того, можуть використати набуті стратегії для розв'язування екзаменаційних завдань з інших іноземних мов, що значно прискорить процес підготовки до іспиту.

  Страте́гія - (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів - ранг вищого керівника військовими підрозділами які мають марку, тег, прапор, знак та пов'язуеться з талантом управління стратега полководця вищоі страти) - мистецтво керівництва суспільною боротьбою, загальний для очільника і деталізований в процесі управління план певної діяльності з ведення цієї боротьби, який є незмінним в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений на досягнення головної, складної цілі.Зразковою моделлю може бути система зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов, яка функціонує в польській освітній системі. Іспити корелюються між собою, чи то мова йде про їх змістовне навантаження на кожному з рівнів освіти, чи з точки зору завдань, які учні повинні вирішити. Нижче наведена діаграма демонструє структуру польських письмових зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов, разом з відсотковою долею окремих мовних умінь (навиків), підданих оцінці.Слухання

Słuchanie

Читання

Czytanie

Мовні функції

Funkcje językowe

Знання мови ( в середньому)

Znajomośc śr. Jęz.

Письмова відповідь

Wypowiedzi

джерело: Смолік, M.,Стопіньска,Л., Зміни в системі зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов. Презентація, представлена на конференції Успіх в глоттодидактиці (Варшава, 21.06.2013 р.)

źródło: Smolik, M., Stopińska, L., Zmiany w systemie egzaminów zewnętrznych z języków obcych nowożytnych. Prezentacja przedstawiona na konferencji Sukces w glottodydaktyce (Warszawa, 21.06.2013 r.)

Рис. 4 Структура польських зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов

Як показує вищенаведена схема, аркуші на кожному рівні схожі між собою. Існують певні невеликі відсоткові диспропорції, якщо йдеться про долю у відсотках завдань, які перевіряють окремі мовні вміння в екзаменаційних аркушах, що виникають у наслідок урахування психолого-педагогічного профілю учня (напр.

Відсо́ток або також проце́нт (лат. «pro centum» - сота частка, на сто). Відсотком якого-небудь числа називають соту частину цього числа.

в контрольній роботі в VI класі початкової школи акцент робиться на аудіювання (вміння слухати зі зрозумінням), а у випадку випускного іспиту на розширеному рівні, існує рівновага в % долі завдань, які перевіряють всі мовні компетенції і вміння). У випадку контрольної роботи на закінчення початкової школи, а також в гімназійному іспиті на базовому рівні немає вправ, які перевіряють вміння письмово висловити думку - це продиктовано труднощами логістичного і економічного характеру.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.

У випадку української системи зовнішніх іспитів можна б задуматися над можливістю введення частини, яка перевіряє вміння формувати письмові висловлювання, якщо для цього будуть сприяючі обставини. Якщо ця частина може бути опущена в іспиті в початковій школі, та в гімназії на базовому рівні (письмове висловлювання на рівнях A1 і A2 не складне і не дає повної картини мовних навиків учнів), то в контексті випускного іспиту, який завершує шкільну мовну освіту і є перепусткою до вищих учбових закладів, де знання іноземної мови є умовою sine qua non освітнього успіху студента, ця частина є обов'язковою.

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

Подібна ситуація і з перевіркою вміння розмовляти. У польській контрольній роботі в VI класі початкової школи та в гімназійному іспиті з сучасної іноземної мови, вміння розмовляти перевіряється посередньо, за допомогою письмових завдань (напр. за допомогою запитання типу "Що б ти сказав в даній ситуації"?/ "Як ти можеш прореагувати в наступних ситуаціях"?). У свою чергу, випускний іспит включає частину, яка безпосередньо перевіряє вміння вести розмову. Мова про неї буде йти в наступній частині наших рекомендацій. Слід також підкреслити, що екзаменаційні аркуші з сучасних іноземних мов на закінчення кожного освітнього етапу мають не тільки схожу структуру, але також екзаменаційна матриця є однаковою для всіх мов, з яких учні можуть здавати зовнішній іспит. Завдяки цьому мовні навики учнів можна порівнювати не тільки в «поздовжній перспективі» (після закінчення вивчення на даному освітньому рівні), але також і в «поперечній» (між різними мовами на даному освітньому етапі). Збережено натомість культурну специфіку даної мови. Така процедура здається також необхідною в контексті модернізації системи зовнішніх іспитів з наступного приводу: • збереження культурної специфіки необхідне, оскільки дозволяє підготувати учнів до комунікації обраною мовою, яка ніколи не буває відірваною від визначеного культурного контексту.

  Модерні суспільства Модерніза́ція - перехід від традиційного аграрного суспільства до світського, міського й індустріального. Переважною більшістю теоретиків розглядається як соціальний та цивілізаційний процес спрямованої трансформації суспільств, який розгортався протягом XVI-ХХ ст.3. Зовнішній іспит, який перевіряє чотири мовні компетенції

Як уже було сказано, необхідно, щоб зовнішній іспит з сучасної іноземної мови перевіряв, чи учень оволодів знаннями і вміннями, визначеними в програмній основі мовного навчання. Та, у свою чергу, має бути сконструйована таким чином, щоб включала основні мовні вміння, тобто аудіювання (слухання із розумінням), читання, письмове мовлення, усне мовлення. Програмна основа повинна також визначити діапазон мовних засобів, в межах яких учень виконуватиме мовні дії.

Діапазо́н (від грец. δϊα πασον (χορδων) - через усі (струни).Прикладом зовнішнього іспиту, який перевіряє, чи учні опанували всі мовні компетенції, є польський випускний іспит з сучасної іноземної мови. Письмову частину учень може здавати на базовому рівні (рівень B1 згідно ESOKJ), на розширеному рівні (рівень B2 згідно ESOKJ) або на двомовному рівні (рівень C1 згідно ESOKJ) . У свою чергу, усний іспит - це, так званий, іспит без визначення рівня (між A2 і B1 згідно ESOKJ) або іспит на двомовному рівні (рівень C1 згідно ESOKJ) . Щоб забезпечити ефективність навчання і подбати про відповідний рівень мовних компетенцій учня в обраній мові/обраних мовах, необхідно, щоб випускний іспит з сучасної іноземної мови був обов'язковим елементом випускного іспиту, який є водночас вступним іспитом до вищих учбових закладів.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

Варто мабуть застосувати польську модель випускного іспиту, в якому учні, які здають іспити на атестат зрілості, здають обов'язково іспит з сучасної іноземної мови як у письмовій (базовий рівень), так і в усній формі (іспит без визначення рівня). Як додатковий предмет, учні можуть здавати іспит на розширеному або двомовному рівні з цієї самої мови, яку здавали на базовому рівні або з іншої мови. Можливості, які має польський учень ілюструє схема:ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ПРЕДМЕТ

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

СУЧАСНА ІНОЗЕМНА МОВА ЯК ДОДАТКОВИЙ ПРЕДМЕТ

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY JAKO PRZEDMIOT DODATKOWY

та

oraz

письмова частина

część pisemna

усна частина

Część ustna

базовий рівень

Poziom podstawowy

без визначення рівня

Bez określenia poziomu

та сама, яка здавалася як обов'язкова мова

Ten sam, który był zdawany jako obowiązkowy

виключно в письмовій частині

Wyłącznie w części pisemnej

або

Albo

і в усній частині, і в письмовій частині

Zarówno w części ustnej, jak i pisemnej

розширений рівень

Poziom rozszerzony

двомовний рівень

Poziom dwujęzyczny

усна частина: двомовний рівень та письмова частина: двомовний рівень

Część ustna: poziom dwujęzyczny oraz część pisemna: poziom dwujęzyczny

інша мова, ніж та, що здавалася як обов'язкова

Inny niż zdawany jako obowiązkowy

виключно в письмовій частині

Wyłącznie w części pisemnej

і в усній частині, і в письмовій частині

Zarówno w części ustnej, jak i pisemnej

усна частина: без визначення рівня та письмова частина: розширений рівень

Część ustna: bez określenia poziomu oraz część pisemna: poziom rozszerzony

усна частина: двомовний рівень та письмова частина двомовний рівень

Część ustna: poziom dwujęzyczny oraz część pisemna dwujęzyczny

Рис. 5 Сучасні іноземні мови на польському випускному іспиті

У пропонованій далі частині рекомендацій ми обговоримо письмовий іспит на базовому і розширеному рівні та усний іспит "без визначення рівня", як іспити, які можуть бути моделлю для модернізації української системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов. За це говорять наступні аргументи: • і іспит з сучасної іноземної мови на базовому рівні, і усна частина без визначення рівня повинні бути обов'язковим іспитом для всіх учнів, які приступають до випускного іспиту;

 • результат з іспиту з сучасної іноземної мови на розширеному рівні оцінюється краще (кращий коефіцієнт перерахунку) під час прийому у вищі учбові заклади.

  Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.3.1 Письмовий випускний іспит з сучасної іноземної мови на базовому рівні

Розуміння на слух

Характеристика частини, яка перевіряє аудіювання (розуміння на слух) на базовому рівні повинна виглядати таким чином.


Базовий рівень

Джерело текстів

автентичні або адаптовані тексти; читаються носіями англійської мови

Час звучання записаного аудіотексту

близько 20 хв

весь аудіозапис з двічі прочитаними текстами, завданнями і перервами на виконання завдань

Типи завдань

закриті завдання: багатократний вибір, на встановлення відповідності, вірно/невірно

Підрахунок балів

за кожну правильну відповідь екзаменований учень отримує 1 бал

Кількість завдань

3-4

Доля в сумарному результаті

30%

Таб. 3 Випускний іспит з сучасної іноземної мови на базовому рівні – розуміння іншомовного тексту на слух

Для перевірки аудіювання слід використати автентичні адаптовані тексти, що читаються носієм цієї мови, щоб перевірити, чи учень розуміє текст в автентичній ситуації спілкування. З метою забезпечення комфорту, екзаменованому слід підготувати електронний носій із звукозаписом усього іспиту з двічі прочитаними текстами, завданнями, які даються рідною мовою учня і перервами на виконання завдань.

Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).

Щоб зберегти об'єктивність оцінки, екзаменаційний аркуш повинен включати закриті завдання, в яких за кожну правильну відповідь екзаменований отримує 1 бал. Екзаменаційні завдання повинні перевіряти вміння, визначені в програмній основі,такі, як:
 • визначення контексту висловлювання;

 • визначення головної думки тексту;

 • визначення головної думки окремих частин тексту;

 • визначення інтенції (намірів) лектора/автора тексту;

 • знаходження в тексті конкретної інформації.

Потрібно, щоб тексти не були занадто довгі, щоб учні не мали проблем з концентрацією під час розв'язування завдань. Нижче наведено зразки екзаменаційних завдань, які перевіряють розуміння тексту на слух з польського випускного іспиту з англійської мови на базовому рівні. До завдань додано транскрипції аудіозапису та моделі відповіді. Варто звернути увагу, що в моделях відповідей є посилання на вимоги з програмної основи, для усвідомлення як вчителем, так і учнем, що кожне завдання корелюється з програмною основою.


Каталог: content -> Новини -> 2015
Новини -> I. Преамбула
Новини -> Всесвітня історія 10―11 класи рівень стандарту/Академічний рівень
2015 -> Програма проведення інформаційно-комунікативного заходу «Перспективи науково-технологічного забезпечення оборонно-промислового комплексу України»
Новини -> Зміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»
1   2   3   4   5   6   7   8   9 • 2. Струнка система зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов
 • 3. Зовнішній іспит, який перевіряє чотири мовні компетенції