Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРекомендації щодо системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов розробка: д-р Радослав Кухарчик Вступ Дані рекомендації, що стосуються системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов, створені у рамках програми «Польська допомога»

Рекомендації щодо системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов розробка: д-р Радослав Кухарчик Вступ Дані рекомендації, що стосуються системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов, створені у рамках програми «Польська допомога»
Сторінка7/9
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Eкзаменатор:

[Прошу передати комплект екзаменованому.]Let’s start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will start.Екзаменований:

≈ 30 с
Екзаменатор:

[Через приблизно 30 секунд, якщо потрібно – запитайте: Can we start now?]


Варіант для екзаменованого
Перебуваючи за кордоном ви отримали травму під час заняття спортом. Ви прийшли до лікаря.

ellipse 21Нижче представлено 4 аспекти, які потрібно обговорити у розмові з екзаменатором

ellipse 23ellipse 22
ellipse 20

Розмову розпочинає екзаменатор.

Додаткові зауваження для екзаменатора
Ви лікар. До вас прийшов екзаменований, який отримав травму. Прошу порозмовляти з екзаменованим. Ви розпочинаєте розмову.
Залежно від того, як піде розмова, прошу включити в розмову всі/обрані пункти.

 • Прошу попросити екзаменованого детальніше обговорити якесь питання.

 • Прошу ввічливо не погодитися із екзаменованим, так щоб він змушений був подати наступні аргументи або запропонувати інше рішення.

 • Екзаменований не може виходити з дому / довго ходити.

 • Прошу дізнатися, чи є хтось, хто буде піклуватися про хворого

 • Наступного тижня Ви йдете у відпустку.

  Відпу́стка - час відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається працівникам із збереженням місця роботи і заробітної плати.Екзаменований і екзаменатор:

≈ 3 хв……………………………………………………………….........................…………………………

Екзаменатор:__Describe_the_picture.__[Через_приблизно_10_секунд,_якщо_потрібно_–_запитайте:_Can_you_start_now'>Екзаменатор:__Thank_you.__Let’s_move_on_to_Task_2.'>Екзаменатор:

Thank you.

Let’s move on to Task 2.
[Якщо екзаменований відмовляється виконати завдання, прошу польською мовою поінформувати екзаменованого, що він не має можливості повернення до завдання пізніше.]

Let’s move on to Task 3.

[Якщо екзаменований відмовляється виконати завдання: Thank you. This is the end of the exam.]
Комплект

 • здоров’я

 • школа

 • їжа

Випускний іспит з англійської мови

Варіант для екзаменатора

1.
Завдання__2.______3'>Завдання

2.
3хв
Екзаменатор:__Read_the_task_and_think_about_what_you’d_like_to_say._You_have_about_a_minute_to_prepare.'>Екзаменатор:__Thank_you.__Let’s_move_on_to_Task_3.'>Екзаменатор:

Describe the picture.
[Через приблизно 10 секунд, якщо потрібно – запитайте: Can you start now?]


Варіант для екзаменованогоЕкзаменований:

≈ 1 хв


…………………………………………………………………………………….

Екзаменатор:__Thank_you._I_will_now_ask_you_two_questions.'>Екзаменатор:

Thank you. I will now ask you three questions.


Запитання для екзаменатора


 1. Do you think the children are enjoying their lesson? (Why? / Why not?)

 2. Would you like to be a teacher in the future? (Why? / Why not?)

 3. What was your first English lesson like?


Екзаменований:

≈ 2 хв


………………………………………………………………………………………

Екзаменатор:

Thank you.

Let’s move on to Task 3.

[Якщо екзаменований відмовляється виконати завдання: Thank you. This is the end of the exam.]

Комплект

 • здоров’я

 • школа

 • їжа

Випускний іспит з англійської мови

Варіант для екзаменатора

1.
Завдання

3.
5хв
Екзаменатор:

Read the task and think about what you’d like to say. You have about a minute to prepare.Екзаменований:

 ≈ 1 хвЕкзаменатор:

[Через приблизно 1 хв, якщо потрібно – запитайте: Can you start now?]


Варіант для екзаменованого

Подивись на Фото 1., Фото 2. i Фото 3.

Твій хлопець / Твоя дівчина родом з Великобританії. Тебе відвідали його/ її батьки, яких ти хочеш запросити в ресторан. Маєш на вибір 3 місця.

 • Вибери той ресторан, який на твою думку буде найвідповіднішим і обґрунтуй свій вибір.

 • Поясни, чому відкидаєш інші пропозиції.Фото1.Фото 2.


Фото 3.
Екзаменований:

 ≈ 2 хв


……………………………………………………………………………………………………

Екзаменатор:

Thank you. I will now ask you two questions.


Питання для екзаменованого
Прошу задати екзаменованому два з 4 питань, представлених нижче:


 1. Is the way we eat as important as what we eat? (Why? / Why not?)

 2. Why are there more and more fat people in the world?

 3. Is foreign food popular in Poland? (Why? / Why not?)

 4. What are the disadvantages of eating out?


Екзаменований:

≈ 2 хв


…………………………………………………………………………………………..............

Екзаменатор:

Thank you. This is the end of the exam.

Варто звернути увагу на ступінь складності окремих екзаменаційних завдань. Конструюючи завдання, слід враховувати їх зростаючий ступінь складності. Під час іспиту учень оцінюється в наступних категоріях:

 • комунікативні компетенції (0-6 балів) ;

 • обсяг лексично-граматичних засобів (0-4 балів) ;

 • коректність лексично-граматичних засобів (0-4 бали) ;

 • вимова (0-2 бали);

 • плинність висловлювання (0-2 бали).

Як видно, домінуючим критерієм є вміння переказу комунікативного наміру, а також багатство і доречність використання лексично-граматичних засобів. Проте, оцінці підлягає також вимова та перебіг висловлювання, тобто елементи, тісно пов'язані з навиками усного мовлення.

4. Критерії оцінки письмової і усної відповіді (випускний іспит)

Врахування в зовнішньому іспиті з сучасної іноземної мови завдань, які перевіряють продуктивні компетенції учнів (письмо і мовлення), вимагає розробки відповідних критеріїв, які забезпечили б об'єктивність оцінки, а також перепідготовку групи зовнішніх екзаменаторів, які оцінювали б відповіді учнів, з врахуванням вище зазначених критеріїв.4.1 Критерії оцінки письмової відповіді на випускному іспиті з сучасної іноземної мови на базовому рівні

У Інформації про випускний іспит, про який буде мова далі, є детальний опис кожного з критеріїв.

Зміст

У оцінці змісту потрібно враховувати, передусім, до скількох елементів з завдання екзаменований звернувся у своїй відповіді, а потім, скільки з цих елементів розкрив в достатній мірі. • Елементом, до якого екзаменований звернувся у роботі, вважається комунікативне вираження думки, яке в мінімальному ступені відноситься до одного з чотирьох підпунктів завдання.

 • Розкритим елементом, вважається комунікативне вираження думки, яке детально розглядає один з чотирьох підпунктів завдання.

 • Екзаменований не звернувся в роботі до елементу тоді, коли не реалізував підпункту завдання або реалізував цей підпункт некомунікативним способом

За відповідь дається від 0 до 4 балів, згідно з нижченаведеною таблицею.

До скількох елементів звернувся екзаменований?

Скільки елементів розкрив?

4

3

2

1

0

4

4 бали

4 бали

3 бали

2 бали

2 бали

3
3 бали

3 бали

2 бали

1 бал

22 бали

1 бал

1 бал

1


1 бал

0 балів

0

0 балів

Наприклад відповідь, в якій екзаменований звернувся до 2 елементів і обидва розкрив, оцінюється у 2 бали.

Цілісність і логіка відповіді

В оцінці цілісності (гармонійності) слід враховувати, чи функціонує текст як єдине ціле і в якій мірі завдяки чітким зв'язкам (напр. лексичним, граматичним) усередині речень та між реченнями або абзацами тексту. У оцінці логіки висловлювання береться до уваги чи логічна відповідь і в якій мірі (тобто не є набором випадково зібраних речень).2 бали

відповідь є повністю або в значній мірі цілісна і логічна як на рівні окремих речень, так і усього тексту

1 бал

відповідь має недоліки щодо цілісності/логіки на рівні окремих речень та/або цілого тексту

0 балів

відповідь значною мірою незв'язна/нелогічна; збудована з фрагментів, які важко пов’язати в єдине ціле

Обсяг мовних засобів

В оцінці мовних засобів потрібно враховувати диференціювання лексично-граматичних засобів, використаних у відповіді.2 бали

задовільний обсяг мовних засобів; крім мовних засобів з високим ступенем поточності у відповіді є кілька точних сформульовань


1 бал

обмежений обсяг мовних засобів; у відповіді використані в основному мовні засоби з високим ступенем поточності


0 балів

дуже обмежений обсяг мовних засобів; у відповіді використані виключно найпростіші мовні засоби

Під "точними формулюваннями" слід розуміти вираження думки (поглядів) з використанням словникового запасу, характерного для теми і уникання слів та засобів з високим рівнем поточності, таких як милий, цікавий, файний. У точності вираження думки міститься також характерний для даної мови спосіб вираження значень, напр. There is a book on the table замість On the table is a book.

Коректність використання мовних ресурсів

У оцінці коректності (доречності) використання мовних засобів слід враховувати граматичні, лексичні і орфографічні помилки та їх вплив на комунікативність відповіді.2 бали

 • немає помилок

 • малочислені помилки, які не порушують комунікацію, або дуже рідко порушують комунікацію

1 бал
0 балів

 • численні помилки, які часто порушують комунікацію

 • дуже численні помилки, які інколи або часто порушують комунікацію
Каталог: content -> Новини -> 2015
Новини -> I. Преамбула
Новини -> Всесвітня історія 10―11 класи рівень стандарту/Академічний рівень
2015 -> Програма проведення інформаційно-комунікативного заходу «Перспективи науково-технологічного забезпечення оборонно-промислового комплексу України»
Новини -> Зміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»
1   2   3   4   5   6   7   8   9 • Let’s start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will start.
 • Екзаменатор: [Через приблизно 30 секунд, якщо потрібно – запитайте: Can we start now
 • Варіант для екзаменованого
 • Додаткові зауваження для екзаменатора
 • Екзаменатор: Thank you. Let’s move on to Task 2.
 • Let’s move on to Task 3. [Якщо екзаменований відмовляється виконати завдання: Thank you. This is the end of the exam.
 • Випускний іспит з англійської мови Варіант для екзаменатора 1.
 • Завдання 2.  3
 • Екзаменатор: Describe the picture. [Через приблизно 10 секунд, якщо потрібно – запитайте: Can you start now
 • Екзаменатор: Thank you. I will now ask you three questions.
 • Запитання для екзаменатора
 • Екзаменатор: Thank you. Let’s move on to Task 3.
 • Завдання 3.  5
 • Екзаменатор: Read the task and think about what you’d like to say. You have about a minute to prepare.
 • Екзаменатор: [ Через приблизно 1 хв, якщо потрібно – запитайте : Can you start now
 • Варіант для екзаменованого Подивись на Фото 1. , Фото 2. i Фото 3 .
 • Фото1. Фото 2.
 • Екзаменатор: Thank you. I will now ask you two questions.
 • Питання для екзаменованого Прошу задати екзаменованому два
 • Екзаменатор: Thank you. This is the end of the exam.
 • 4. Критерії оцінки письмової і усної відповіді (випускний іспит)
 • 4.1 Критерії оцінки письмової відповіді на випускному іспиті з сучасної іноземної мови на базовому рівні