Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРеєстраційний паспорт навчальних закладів, що ведуть дослідно-експериментальну роботу на всеукраїнському рівні

Реєстраційний паспорт навчальних закладів, що ведуть дослідно-експериментальну роботу на всеукраїнському рівні
Дата конвертації10.06.2017
Розмір79.6 Kb.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ,

ЩО ВЕДУТЬ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНУ РОБОТУ НА

ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ РІВНІ

1. Реєстраційний

номер:

2.Відділ: інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи

2.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Повна назва навчального закладу


Назва навчального закладу

Індекс, поштова адреса

Конт. телефон, факс,

Е-mаіl

Комунальний заклад «Луганська школа І – ІІІ ступенів № 11»

91021, м. Луганськ, вул. ім. А. Ліньова, буд. 22


( 0642 )

65-59-06;11school@ukr.net


3. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу МОНмолодьспорту України:

14.08.2013 р., Департамент освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації; наказ від 14.08.2013 р. № 1037


4. Тема дослідно-експериментальної роботи:

Взаємодія закладів освіти в системі освітнього округу мікрорайону центру з метою всебічного розвитку дитини

5. Основна мета та головні завдання експерименту:

Мета: розробка та апробація моделі освітнього округу мікрорайону обласного центру з метою забезпечення всебічного розвитку дитини в системі взаємодії закладів освіти: дитячого садка – позашкільного закладу – школи.

Завдання:

1. Вивчити досвід створення освітніх округів у світі, близькому зарубіжжі, Україні; виокремити відповідний досвід у вітчизняній науково-педагогічній літературі; залучити до ознайомлення педагогів навчальних закладів округу.

2. Створити творчу групу педагогів, розробити зміст науково-методичного семінару для всіх учасників експерименту.

3. Розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити модель освітнього округу мікрорайону обласного центру з метою забезпечення всебічного розвитку дитини в системі взаємодії закладів освіти: дитячого садка – позашкільного закладу – школи.

4. Апробувати ефективність державно-громадської системи управління освітнім округом.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

5. Розробити науково-методичні рекомендації щодо комплексу діяльності освітнього округу мікрорайону обласного центру з метою забезпечення всебічного розвитку дитини в системі взаємодії закладів освіти.

6. Узагальнити результати експериментальної роботи та представити їх науковцям, управлінцям, громадськості, педагогам тощо.


6. Напрями експериментальної роботи (підкреслити):

розробка, апробація нового змісту навчання та виховання (навчальні плани, предмети, навчальні та виховні програми, апробація підручників, посібників тощо); розробка, апробація інноваційних технологій: форм, методів, прийомів навчально-виховної діяльності; розробка, апробація нових технологій управління навчальними закладами, нового змісту управлінських функцій.

Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).інше (вказати)

7.

Етапи дослідно-експериментальної роботи, терміни

Короткий зміст роботи

 1. Діагностично-концептуальний етап (2013 рік) 1. Розвивально-формувальний етап (2014 – 2017 роки)


3. Контрольно-узагальнюючий етап (2018 рік)

4. Корекційний етап (2019 рік)

 • Вивчення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи;

 • вивчення науково-методичної літератури за напрямком;

 • проведення консультаційної роботи серед педагогів, батьків;

 • обговорення та прийняття інноваційної моделі освітнього округу мікрорайону обласного центру колективами-учасниками експерименту;

 • вхідна діагностика потенційних можливостей та умов упровадження новітньої моделі освітнього округу;

 • обговорення ідеї на засіданні педагогічних рад закладів-учасників, на загальних батьківських зборах;

 • налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюватимуть наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою;

 • визначення кадрового складу, який буде задіяний у проведенні експериментальної роботи;

проведення прогностичного аналізу організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, фінансово-економічних умов реалізації експерименту.


 • Впровадження інноваційної моделі навчально-виховної роботи в освітньому окрузі;

 • впровадження навчального, навчально-методичного, управлінського забезпечення інноваційної моделі;

 • моніторинг дослідно-експериментальної роботи;

 • моніторинг рівня співробітництва адміністрацій, педагогічних та методичних колективів, батьків, учнів і вихованців;

 • впровадження інформаційних, проектних педагогічних технологій;

 • проведення консультацій, навчання педагогів, батьків за напрямком дослідно-експериментальної роботи;

 • впровадження системи проектно-цільового управління закладами;

 • підведення підсумків розвивально-формувального етапу дослідно-експериментальної роботи.
 • Порівняння результатів дослідно-експериментальної роботи з поставленою метою, поширення педагогічного досвіду з теми експерименту;

 • внесення коректив до створеної інноваційної моделі навчально-виховної роботи;

 • проведення науково-практичної конференції за результатами експериментальної роботи;

 • підготовка звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження.
 • Внесення коректив і відповідних змін до організаційно-педагогічних, матеріально-економічних умов навчально-виховного процесу в освітньому окрузі;

 • складання планів інноваційної діяльності на подальший період відповідно до Концепції розвитку КЗ «Луганська школа І – ІІІ ступенів 3 11», КЗ «Комплексний позашкільний навчальний заклад Палац дитячої та юнацької творчості «Радість» м.
  Позашкільний навчальний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.
  луганська», КЗ «Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 52 м.
  Ко́ле́дж або коле́ж (англ. college, фр. collège) - вищий (в Англії та США) або середній (у Франції, Бельгії, Швейцарії та Канаді) навчальний заклад. У XIX столітті слово перекладалося з англійської як Колегія або Колегіум і у цьому широкому змісті може означати групу людей, які живуть за своїми внутрішніми правилами.
  Луганська», які є складовими системи освітнього округу мікрорайону обласного центру з метою всебічного розвитку дитини, та результатів експериментальної роботи.

8. Очікувані результати:

Розробка, впровадження й апробація розробленої моделі освітнього округу, яка забезпечує задоволення освітніх та культурних запитів мешканців мікрорайону, всебічний розвиток і самореалізацію вихованців, їх соціалізацію і суспільстві

9. Терміни початку і закінчення експерименту:

Початок 2013 рік; кінець___2019 рік__

10. Організації, що забезпечують наукове керівництво експериментом:

Повна назва організації

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

11. Наукові керівники:

Прізвище, ім’я, по батькові

Вчений ступінь, звання

Місце роботи, посада

Д`яченко Б. А.

Кандидат педагогічних наук, доцент

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, проректор з науково-педагогічної роботи

12. Відповідальний виконавець дослідно-експериментальної роботи:

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Посада

Годорож

Ольга ВолодимирівнаКЗ «Луганська школа

І – ІІІ ступенів № 11»Директор

13. Основні публікації, де висвітлені результати експерименту:

Назва праці

Автор

Де видана праця

Видання

Рік видання
13.а Відкриті уроки та позакласні заходи за результатами експерименту:

Назва уроку, заходу

П.І.Б. вчителя

Місце проведення

Дата проведення

13.б Відкриті уроки та позакласні заходи по роботі з обдарованою дитиною:

Діяльність учня

П.І.Б. учня(вчителя)

Місце проведення

Дата проведення

14. Висвітлення роботи на науково-методичних конференціях, науково-практичних семінарах тощо:

Назва заходу

Місце проведення

Дата проведення


15. Розгляд роботи на Вченій раді Інституту або колегії МОНмолодьспорту України

Питання

Установа № наказу

Рішення


16. Розгляд роботи на Колегії обласного управління освіти і науки, Вченій (науково-методичній) раді обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти

Питання


Дата проведення


Рішення

Директор школи Годорож О. В.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.