Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРічна інформація емітента цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
Сторінка10/10
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
банкрутства 16,67

РАЗОМ 730848,36
Доходи майбутнiх перiодiв

Шахта Челюскiнцiв 2599,61


Керівник Устименко I.С.
Головний бухгалтер Головiна О.С.
2. Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

Форма №2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

5030,2

4039,4

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 871,2 )

( 675 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

4159

3364,4

Інші операційні доходи

040

0

3,4

Інші доходи

050

0

0

Разом чисті доходи (030 040 050)

070

4159

3367,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 3301,7 )

( 3051,6 )

Інші операційні витрати

090

( 862,3 )

( 711,8 )

у тому числі:

091

0

0
092

0

0

Інші витрати

100

( 0 )

( 0,7 )

Разом витрати (080 090 100)

120

( 4164 )

( 3764,1 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

-5

-396,3

Податок на прибуток

140

( 47,8 )

( 3,8 )

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

-52,8

-400,1

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

( 0 )

( 0 )

Примітки: За результатами роботи у 2011 роцi Товариство отримало збиток в розмерi 52,8 тис. грн.
Склад статей в грн.:
Доходи

Доходи вiд реалiзацiї товарiв 5011413,57

Доходи вiд оренди 18811,53

РАЗОМ 5030225,1
Не прямi податки та вирахування

ПДВ 831802,18

Повернення товару 39420,00

РАЗОМ 871222,18
Матерiальнi витрати

бензин 34229,62

Канцтовари, миючi 1936,78

вода 334

Запчастини 321,67

РАЗОМ 36822,07
Амортизацiя за перiод

1С Бухгалтерiя 270

Автомат АЕ 2066 11,61

гiрка 149,85

Двернi блоки 350,43

Дверi металевi 49,12

Дверi металевi жел. 64,6

Дерев'яна перегородка 207,01

IБН 54,17

Комп'ютер "Самсунг" 464,35

Копiювальний апарат 14,74

Крiсло керiвника 72,34

Мобiльний телефон Nokia 6230i 30 53,13

Модем 1 3,11

Модем 2 3,11

Монiтор 17 "Philips 170S7FB, TFT 8 ms чорний" 115,72

Пiдвальне примiщення 2684,21

Ремонт основних засобiв 139,13

Ремонт основних засобiв 278,17

Системний блок ПК Sintal Bestia PC G6 Pentium Dual 219,38

Стiл офiсний 73,92

Стiл керiвника 100,23

Стiл кутовий офiсний 97,22

Телефакc "Panasonic" 70,21

Телефон "GE 9120" 12,9

Телефон "Panasonic KX-TS 1070" 49,29

Телефон 6920 21,86

Туалетний комплект (поличка) 47,34

Тумбочка до столу 39,3

Холодильник 244 229,37

Ел. лiчильник 1-но ф. СО-197, 10-40А 10,32

Пiдставка пiд комп'ютер 166,67

Стiлець Поло 50/АМФ 5 А-1 342,5

Тумба приставна 416,67

РАЗОМ 6881,98
Iншi операцiйнi витрати

Автотранспортнi послуги 395905,75

Витрати на iнформацiйне забезпечення 3918,93

Витрати на зв'язок 6742,96

Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 5134,33

Мiсцевi податки 2767,03

Загальнi корпоративнi витрати 16923,71

Послуги банкiв 2652,08

Реклама 6344,78

Утримання офiсу (опалення, свiтло, ЖЕК) 16708,57

Оренда автомобiлiв 10200

Благодiйнiсть 1200

Сумнiвнi та безнадiйнi борги 218820,47

РАЗОМ 687318,61
Керівник Устименко I.С.
Головний бухгалтер Головiна О.С.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  • 2. Звіт про фінансові результати
  • Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
  • Разом чисті доходи
  • Разом витрати
  • Чистий прибуток (збиток)