Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення № /14. 12. 2014 смт Путила Про Програму економічного І соціального розвитку Путильського

Рішення № /14. 12. 2014 смт Путила Про Програму економічного І соціального розвитку Путильського
Сторінка1/8
Дата конвертації06.04.2017
Розмір0.88 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8УКРАЇНА

Путильська районна рада Чернівецької області

XХХ сесія VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я №______/14

____.12.

Райо́нна ра́да - орган місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст певного району у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами (частина 2 статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Черніве́цька о́бласть - область у південно-західній частині України. Утворена 7 серпня 1940 з північної, переважно українцями заселеної, частини Буковини і сусідньої частини Бессарабії (з Хотином). Розташована у межах Карпат, Передкарпаття (Буковинське Прикарпаття) та Покутсько-Бессарабської височини.
2014 смт ПутилаПро Програму економічного

і соціального розвитку Путильського

району на 2015 рік

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши подання Путильської районної державної адміністрації, заслухавши та обговоривши Програму економічного і соціального розвитку Путильського району на 2015 рік, районна радаВ И Р І Ш И Л А :

1.

Пути́льський райо́н - один з одинадцяти районів Чернівецької області України. Адміністративний центр - смт Путила. Населення становить 25 799 (на 1 лютого 2012 року).
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Путильського району на 2015 рік, що додається.

2. Доручити районній державній адміністрації забезпечити виконання Програми економічно і соціального розвитку Путильського району на 2015 рік у повному обсязі.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Скидан Л.Д.. та постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету і фінансів та комунальної власності (Томнюк В.С.).Голова районної ради А. Дутчак

Проект


Затверджено

рішення XХХ сесії районної

ради VI скликання від

____ грудня 2014 №_______/14

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ПУТИЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

НА 2015 РІК

Путила

2014

Структура


Програми економічного і соціального розвитку Путильського району

на 2015 рік

Вступ

1. Аналіз економічного і соціального розвитку у 2014 році1.1. Динаміка розвитку економіки, стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу

1.2. Головні проблеми розвитку економіки та соціальної сфери

2. Пріоритети економічного і соціального розвитку в 2015 році

2.1. Транскордонне співробітництво

2.2. Транспортна інфраструктура

2.3. Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу

2.4. Розвиток рекреаційно-туристичної сфери

2.5. Технологічне оновлення харчової, легкої і деревообробної промисловості

2.6. Протипаводковий захист

2.7. Розвиток житлово-комунального господарства, водопостачання

3. Фінансові ресурси

3.1. Джерела фінансування та фінансування заходів

3.2. Фінансовий стан суб’єктів господарювання

4. Ринкові перетворення

4.1. Реформування відносин власності

4.2. Розвиток підприємництва

4.3. Формування конкурентного середовища на регіональних ринках

4.4. Регулювання цін

4.5. Розвиток ринкової інфраструктури

4.6. Розвиток виставкової діяльності

5. Механізми регулювання

5.1. Інвестиційна діяльність

5.2. Закупівля товарів, робіт, послуг для регіональних потреб за державні кошти

5.3. Реалізація регіональних програм

6. Розвиток реального сектора економіки

6.1. Паливно-енергетичний комплекс

6.2. Промисловість

6.3. Агропромисловий комплекс, розвиток земельних відносин

6.4. Лісове господарство

6.5. Транспорт і зв’язок

6.6. Науково-технічна сфера

6.7. Виробництво споживчих товарів та послуг

7. Зовнішньоекономічна діяльність, транскордонне співробітництво

7.1. Зовнішньоекономічна діяльність

7.2. Транскордонне співробітництво

8. Соціальна сфера

8.1. Зайнятість населення та ринок праці

8.2. Грошові доходи населення та заробітна плата

8.3. Соціальне забезпечення

8.4. Пенсійна реформа

8.5. Житлово-комунальне господарство

8.6. Будівництво та газифікація

9. Гуманітарна сфера

9.1. Охорона здоров’я та демографічна ситуація

9.2. Освіта

9.3. Культура

9.4. Підтримка дітей, сімей та молоді

9.5. Фізкультура і спорт

9.6. Туристично-рекреаційна сфера

10. Природокористування та безпека життєдіяльності людини

10.1. Розвиток мінерально-сировинної бази

10.2. Охорона навколишнього природного середовища

10.3. Протипаводковий захист

10.4. Техногенна безпека

10.5. Охорона праці

11. Додатки до Програми

11.1. Баланси попиту і пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції

11.2. Перелік регіональних (комплексних) програм, які діятимуть у 2015 році

11.3. Пріоритетні напрями розвитку району у 2015 році

11.4. Основні показники економічного і соціального розвитку району на 2015 рік

11.5. Перелік інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися у 2015 році за рахунок бюджетних коштів.

11.6. Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Путильського району на 2015 рік, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету та обласного дорожнього фонду.

Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку Путильського району (далі – Програма) розроблена на виконання статті 143 Конституції України, пункту 22 частини першої статті 26, підпункту 1 пункту „а” статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Конститу́ція Украї́ни - Основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято - День Конституції України.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Відповідно до результатів та тенденцій розвитку господарського комплексу району, з урахуванням суспільно-політичної ситуації в нашій державі визначені пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку району на 2015 рік, на яких пропонується сконцентрувати бюджетні та інші інвестиційні ресурси з метою підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості економіки району, вирішення найгостріших проблем економічного і соціального розвитку та поліпшення якості життя мешканців.

Інвестиційна привабливість країни - це сукупність політичних, соціальних, інституціональних, екологічних, макро- і мікроекономічних умов функціонування національної економіки, що забезпечують стабільність інвестиційної діяльності вітчизняних і зарубіжних інвесторів.

Джерелами фінансування заходів Програми стануть кошти районного бюджету, трансферти з державного та обласного бюджетів, власні кошти суб’єктів господарювання, інвестиційні кошти та інші джерела.

Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань у відповідності до стратегічних напрямків розвитку району. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Путильською районною радою.

1. Аналіз економічного і соціального розвитку у 2014 році (за 9 місяців 2014 року)

1.1. Динаміка розвитку економіки, стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу.

Аналіз основних показників, тенденцій та проблемних питань соціально-економічного розвитку району за попередні періоди і 2014 рік дозволяє виділити ряд цілей і пріоритетних напрямків діяльності районної державної адміністрації на коротко- та середньострокову перспективу, в першу чергу, направлених на відновлення зростання економіки району і підвищення ефективності системи управління районом та створення належних умов для життєдіяльності горян та підвищення рівня їх добробуту.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.


Промисловість

Промисловість району включає в себе 4 промислових підприємства основного кола звітуючих різних форм власності (ДП «Путильський лісгосп», - ДП Спеціалізоване лісогосподарськие агропромисловие підприємство «Карпатський держспецлісгосп» ПП "Лєго", ТОВ «Імпекс-сервіс»).Виробництво

Протягом січня-вересня 2014 року в районі спостерігається зменшення виробництва промислової продукції, зокрема зменшилось на 13,2% або 2,1 тис.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
м3 обсяг виробництва деревини вздовж розпиляної чи розколотої і станом на 01.10.2014 року вироблено 13,8 тис. м3 зазначеного виду продукції, також на 96,7%, або 1871,6 м3 зменшено виробництво тари дерев’яної. Суттєво зменшили виробництво промислової продукції наступні підприємства:

- ДП Спеціалізоване лісогосподарськие агропромисловие підприємство «Карпатський держспецлісгосп» за дев’ять місяців 2014 року виробило 5400 м3 деревини вздовж розпиляної чи розколотої, що на 2000 м3 або 27,2% менше аналогічного періоду 2013 року. Також дане підприємство зменшило виробництво на 1462 м3 або 99,9% тари дерев’яної і станом на 01.10.2014 року вироблено тільки 2 м3., вікон дерев’яних, дверей, їх рам та порогів на 24 м2, або на 100%, та піддонів дерев’яних на 600 штук або 75,0%. Причиною зменшення обсягів виробництва продукції є відсутність ринків збуту зазначеної продукції. За звітний період 2014 року у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року промислове підприємство збільшило виробництво деревини профільованої, брусків, планків, фриз для підлоги на 12,4 тонни або на 61,7%, паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини на 206 тонн:

-Державне підприємство "Путильське лісове господарство" за січень-вересень 2014 року виробило деревини вздовж розпиляної чи розколеної 5500 м3, що порівняно з відповідним періодом 2013 року менше на 100 м3, або 1,8%;

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Лісове́ господа́рство - галузь матеріального виробництва, що вивчає, веде облік і відтворення, охорону і захист лісів, а також регулювання їх використання в цілях задоволення потреб в лісових ресурсах.

- Приватне підприємство «ЛЄГО» виробило деревини розпиляної, або вздовж розколеної 500 м3, що на 700 м3, або 58,3% менше аналогічного періоду минулого року;

Приватне підприємство, також приватна компанія, фірма - підприємство, створене приватними особами, засноване на приватній власності, і що оперує приватним капіталом. Приватна компанія має обмежене число членів з лімітованим правом на передачу своїх акцій і не має права повідомляти публічну підписку на свої акції.

-ТОВ «Імпекс-сервіс» протягом дев’яти місяців 2014 року виробило деревини вздовж розпиляної чи розколотої 1400 м3, що у 2 рази більше аналогічного періоду 2013 року.Реалізація

За 9 місяців 2014 року промисловими підприємствами основного кола звітуючи, реалізовано промислової продукції на суму 13287,3 тис. грн., що на 1964,5 тис. грн., або на 17,3% більше ніж за відповідний період 2013 року. В розрізі підприємств обсяг реалізованої промислової продукції виглядає наступним чином:

- ДП «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Карпатський держспецлісгосп» за звітний період 2014 року реалізувало промислової продукції на суму 5766 тис. грн., що на 1147 тис. грн.. або на 25% більше ніж за дев’ять місяців 2013 року;

- ДП «Путильське лісове господарство» - обсяги реалізації промислової продукції за звітний період склали 6803 тис. грн., що більше аналогічного періоду 2013 року на 2246 тис. грн., або на 49 %;

- ПП "ЛЄГО" за 9 місяців 2014 року реалізувало промислової продукції на суму 639 тис.грн., що менше відповідного періоду 2013 року на 1064 тис. грн., або на 62%.

Лісове господарство

В порядку спеціального використання лісових ресурсів на 2014 рік встановлений ліміт рубок лісосічного фонду головного користування в кількості 94000 м3 ліквідної деревини: з них ДП "Путильське лісове господарство"-65600 м3, ДП «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Карпатський держспецлісгосп»– 28400 м3.

Лісові́ ресу́рси - деревні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва та відтворюються у процесі формування лісових природних комплексів.Фактично за 9 місяців 2014 року від рубок головного користування заготовлено 88,6 тис. м3 ліквідної деревини, з них 56,6 тис. м3 ділової деревини та 32 тис. м3 дров;

ДП "Путильське лісове господарство" заготовлено 52,1 тис.м3 деревини (з яких 35,5 тис. м3 ділова деревина та 16,6 тис. м3 дров);

ДП Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Карпатський держспецлісгосп» 36,5 тис. м3 ( з яких 21,1 тис. м3 ділова деревина та 15,4 тис. м3 – дрова).

Крім рубок головного користування даними підприємствами заготовлено від рубок догляду за лісом та вибірково санітарними рубками 70,7 тис. м3 деревини з них 38,1 тис. м3 ділової деревини та 32,6 тис. м3 дров.

ДП «Путильське лісове господарство» - 50 тис. м3 (з них 27,2 тис м3 ділова деревина 22,8 тис. м3 – дрова).

ДП Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Карпатський держспецлісгосп» - від рубок догляду за лісом та вибірково санітарними рубками заготовлено 20,7 тис. м3 деревини з них: 10,9 тис м3 ділова деревина 9,8 тис. м3 – дрова.

Із загальної кількості заготовленої деревини підприємствами району реалізовано в круглому виді 124,1 тис. м3, пущено в переробку 19,7 тис. м3.

ДП "Путильське лісове господарство" реалізовано в круглому вигляді 92,8 тис.м3, пущено в переробку 9,5 тис.м3 що становить 9,3%;

ДП Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Карпатський держспецлісгосп» реалізовано в круглому вигляді 31,3 тис. м3 пущено в переробку 10,2 тис. м3. що становить 32%;

Сьогодні лісогосподарським підприємствам слід звернути увагу на додаткову галузь - розвиток туризму. Наші Карпатські ліси своїми естетично-рекраційними краєвидами, фауною і флорою приваблюють туристів. Тому підприємствам потрібно постійно розширювати рекраційно-просвітницьку мережу, сферу послуг у лісовому господарстві з максимально ефективним використанням естетичних, рекреаційних, туристичних та мисливських цінностей лісових масивів. Збільшення кількості рекреаційних пунктів, об’єктів мисливського туризму та екологічних стежин на території району.

Сільське господарство

Станом на 01.10.2014 року в сільськогосподарських підприємствах основного кругу звітуючи налічується 177 голів великої рогатої худоби, що на 58 голів більше до відповідного періоду минулого року.

Лісови́й маси́в - житловий масив, розташований у Деснянському районі міста Києва. Забудований у період з 1965 по 1973 рік. Автори проекту - архітектори Петро Петрушенко і Самуїл Покришевський. Первісна назва - масив Водопарк.
Трети́нний се́ктор еконо́міки або сфера послуг - один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.
Велика рогата худоба Велика рогата худоба - узагальнена назва всіх порід сільськогосподарських тварин виду Bos taurus (бик свійський) з родини бикових (Bovidae), найважливіші свійські тварини, що постачають молоко, м'ясо, шкіру, органічні добрива, а також робочу тяглову силу (перев. воли)
За січень-вересень 2014 року сільськогосподарськими підприємствами вироблено 120 ц.
Сільськогоспо́дарське виробни́цтво - вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі.
м’яса ( в живій вазі), 79,2 т. заготовлено та реалізовано 1373 ц. молока та 1349 кг. вовни У порівнянні з аналогічним періодом 2013 року обсяг виробництва м’яса зменшився на 23ц. молока збільшився на 302 ц., та вовни на 342 кг. За весняно-літній період було організовано 14 полонин та 18 громадських пасовищ загальною площею 1078 га. На яких утримувалось 890 голів ВРХ, 3010 голів овець, на полонинах виробили 23 тонни овечої та 17 тонн коров’ячої бринзи.

ТОВ «Путильська молочарня» з початку року перероблено 265,6 тонн молока, з них 84 тонни заготовлено у населення району.

Фермерськими господарствами заготовлено 523 тонни сіна, що є достатньою кількістю для утримання худоби в осінньо-зимовий період.

З вересня 2014 року розпочало роботу ПСП «Ватра » забійний цех в селі М.Дихтинець.

Виплачено заборгованість дотації населенню, за здану на забій худобу, та за утримання і збереження молодняка ВРХ в сумі 1,36 млн. грн. залишок невиплаченої дотації всіх видів становить 67 тис.грн.


  1   2   3   4   5   6   7   8  • Про Програму економічного і соціального розвитку Путильського району на 2015 рік
  • Голова районної ради А. Дутчак
  • Програми економічного і соціального розвитку Путильського району на 201 5 рік
  • Вступ
  • 1. Аналіз економічного і соціального розвитку у 2014 році (за 9 місяців 2014 року)
  • Промисловість
  • Виробництво
  • Лісове господарство
  • Сільське господарство