Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення 02. 09. 2016 №14 Про екологічну ситуацію в селищі Білики Кобеляцького району Полтавської області

Скачати 192.46 Kb.

Рішення 02. 09. 2016 №14 Про екологічну ситуацію в селищі Білики Кобеляцького району Полтавської області
Скачати 192.46 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації24.05.2017
Розмір192.46 Kb.
ТипРішення
  1   2

КОБЕЛЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьма позачергова сесія сьомого скликання)
РІШЕННЯ


02.09.2016
14


Про екологічну ситуацію в селищі

Білики Кобеляцького району

Полтавської області
Керуючись ч.
Райо́нна ра́да - орган місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст певного району у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами (частина 2 статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення громади селища Білики, розглянувши протокол зборів Білицької територіальної громади від 19.07.
Кобеля́цький райо́н - адміністративна одиниця Полтавської області України. Площа району становить - 1 823 км², на якій проживає - 54 144 особи. Щільність населення становить - 29,7 осіб/км². Адміністративний центр - місто Кобеляки.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
2016 року,
районна рада вирішила:


 1. Підтримати звернення громади селища Білики (додається).

 2. Звернення надіслати до Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної екологічної інспекції України, Генеральної прокуратури України, Управління Служби безпеки України, Головного Управління Національній поліції України, Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України.
  Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
  Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
  Приро́дні ресу́рси Украї́ни - частина природних ресурсів Землі, що належать Українському народу.
  Націона́льна полі́ція Украї́ни - центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки.
  Прокурату́ра Украї́ни - єдина централізована система органів державної влади, які відповідно до Конституції та законів України здійснюють обвинувальну, представницьку, контрольно-наглядову функції в державі.
  Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
  Україна Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
  Державна екологічна інспекція України Державна екологічна інспекція України (Держекоінспекція України) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України.Голова районної ради В.І.КІШІНСЬКИЙ

Щодо екологічних проблем смт.Білики, пов’язаних з систематичними порушеннями чинного законодавства власниками та керівництвом свинокомплексу ТОВ «Сільські традиції»В часи СРСР на території смт. Білики, Кобеляцького району, Полтав- ської області діяв міжгосподарський комплекс по відгодівлі великої рогатої худоби, до складу якого входили капітально збудовані ферми, під’їзні шляхи, артезіанські свердловини, лінії електроживлення, каналізаційна система, гноєсховище тощо.
Артезіанська свердловина - бурова свердловина, яку пробурено для експлуатації підземних вод, причому вода якої піднімається від водоносного горизонту під природним тиском.
Велика рогата худоба - узагальнена назва всіх порід сільськогосподарських тварин виду Bos taurus (бик свійський) з родини бикових (Bovidae), найважливіші свійські тварини, що постачають молоко, м'ясо, шкіру, органічні добрива, а також робочу тяглову силу (перев. воли)
З розпадом СРСР, роздержавленням значної кількості під- приємств народного господарства, переходом на госпрозрахунок, безладом в економіці та розривом багатьох між галузевих зв’язків він припинив свою діяльність.
Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.
Ро́зпад СРСР - процеси системної дезінтеграції, що відбувалися в державі, суспільстві, народному господарстві, соціальній структурі, громадській і політичній сфері Радянського Союзу, що призвели до припинення існування СРСР 26 грудня 1991 року.
Наприкінці 2000-х років зазначене підприємство, яке мало вигідне розташування та готову інфраструктуру, потрапило у поле зору російського багатогалузевого агропромислового холдингу «БЭЗРК-Белгранкорм», основ- ними напрямами діяльності якого є виробництво м’яса птиці, свинини, яловичини, ковбасних виробів, молока, зерна та комбікормів. Згідно з даними, отриманими з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з 26.11.2008 року за адресою колишнього Білицького міжгосподарського комплексу по відгодівлі ВРХ (смт Білики, Кобеляцького району, Полтавської області, вул.
Ковбасні вироби - харчові продукти з м'яса, оброблені механічним та фізико-хімічними способами з додаванням деяких інших продуктів. Механічна обробка полягає у видаленні з м'яса неїстівних, малопоживний частин і його подрібненні.
По́ле зо́ру (кут огляду) - це тілесний кут або лінійні розміри площі зображення навколишнього світу видимого приладом чи оком у певний момент часу.
Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
Полта́вська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Полтава. Утворена 22 вересня 1937 року. Розташована у середній частині Лівобережної України. Більша частина області лежить у межах Придніпровської низовини та Полтавської рівнини.
Будівельна, 1) розпочало свою діяльність ТОВ «Белгранкорм-Полтавщина» (код ЄДРПОУ 36156348) зі статутним капіталом у розмірі 100 000 гривень. Засновниками зазначеного товариства на момент реєстрації значились: 1 - Грушевський Юрій Анатолійович, зареєстрований у м.Полтава по вул.Головка, 18, кв.122, розмір внеску до статутного фонду - 4500 гривень; - Михайлюк Ігор Богданович, зареєстрований у м.Полтава по вул.Богдана Хмельницького, 7, кв.8, розмір внеску до статутного фонду – 4500 гривень; - Терещенко Павло Васильович, громадянин РФ, Бєлгородська область, Ракитянський район, село Венгерівка, розмір внеску до статутного фонду – 15000 гривень;
Павло Терещенко - полковник Армії УНР, очолював Українське Вільне Козацтво з 1944 по 1945 рр., отаман козацького загону УВК, на базі якого з грудня 1944 р. мав формуватися Козацький корпус «Вільне козацтво».
Ракитянський район - адміністративна одиниця Росії, Бєлгородська область. До складу району входять одне місто і 11 сільських поселень.
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Бє́лгородська о́бласть (також Білгородська область; рос. Белгородская область) - регіон Російської Федерації, що розташована в Центральній Росії на 500–700 км на південь від Москви, на межі з Україною.
- Орлов Олександр Вікторович, громадянин РФ, м.Бєлгород, Народний бульвар, 36, кв.9, розмір внеску до статутного фонду – 76000 гривень. Довідково. Орлов О.В. є Головою ради директорів російського агрохолдингу «БЭЗРК-Белгранкорм», а Терещенко П.В. – генеральним директором підприємства «Бєлгранкорм» (в системі агрохолдингу працював з 2001 року). Таким чином, ТОВ «Белгранкорм-Полтавщина» фактично стало дочірнім підприємством агрохолдингу «БЭЗРК-Белгранкорм», де 2 українські співзасновники відігравали номінально статистичну функцію з міноритарною участю у статутному капіталі.
Генеральний директор (ГД) - термін для деяких корпоративних службовців в бізнес операціях. Крім того може бути офіційною назвою деяких керівників підприємств, найчастіше в закладах громадського харчування.
Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія.
Слід зазначити, що уся історія діяльності ТОВ «Белгранкорм- Полтавщина» з самого її початку пов’язана з постійним порушенням та ігноруванням норм законів та підзаконних нормативно-правових актів України.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
З 2010 року ТОВ «Белгранкорм-Полтавщина» розпочало реконструкцію будівель і споруд колишнього Білицького міжгосподарського комплексу по відгодівлі ВРХ під спеціалізований свинокомплекс з порушенням норм чинних «Ветеринарно-санитарных правил для специализированных свиноводческих предприятий» від 04.11.1986 р. По-перше, п.1.5 зазначених правил забороняється вибір ділянки для будівництва свинокомплексів на місці колишніх тваринницьких приміщень. По-друге, відповідно до п.1.6. територію свинокомплексу відділяють від найближчого житлового району (населеного пункту) санітарною захисною зоною, розмір якої для підприємств з вирощування і відгодівлі від 12 до 54 тисяч голів на рік має становити не менше 1500 метрів, а для підприємств з понад 54 тис. голів – не менше 2000 м. В нашому випадку, на замовлення ТОВ «Белгранкорм-Полтавщина», ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.О.Марзєєва» невідомо з якого дива було обґрунтовано зменшення розміру санітарної захисної зони, внаслідок чого він не перевищує 500 метрів. Громадські слухання з питань надання дозволу на господарську діяльність ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» в смт.
Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Білики не проводились, сесії селищної ради не скликались, всі рішення виконкому селищної ради з зазначеного питання мають ознаки фальсифікації. Зокрема, 19.01.2011 р. виконавчим комітетом Білицької селищної ради нібито було прийняте рішення №5 в робочому порядку (додається) про надання дозволу ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» на розробку проектно-кошторисної документації та реконструкцію будівель і споруд під свинокомплекс на 2500 продуктивних 2 свиноматок з повним циклом по вул.Будівельна, 1, в смт.Білики. Дане рішення, очевидно, приймалось лише двома особами - Головою виконкому Білицької селищної ради Киричко О.Г. та секретарем виконкому Левонтівцевою Н.І. Засідання ж виконавчого комітету Білицької селищної ради було проведено аж на місяць пізніше – 17.02.2011 р. На цьому засіданні було затверджено зазначене вище сумнівне рішення (протокол №2 – додається). Подальші дії органу місцевого самоврядування мають не менш «одіозний» відтінок.
Прое́ктно-кошто́рисна документа́ція (рос. проектно-сметная документация, англ. design specifications and estimates, designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) - комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».
Так, згідно з наявними документами, 20.07.2011 р. на засіданні дев’ятої позачергової сесії Білицької селищної ради 6-го скликання було затверджено містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина».
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
Проте, за свідченнями тодішніх депутатів Кіщенко Т.П., Педченка О.Г., Барбі М.В., Бакаєнка О.В., Булгакової С.В. на зазначеному сесійному засіданні питання, що стосувались діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» взагалі не розглядались. На їх думку сам протокол (без номеру – додається) був сфальсифікований зацікавленими у протиправний спосіб особами значно пізніше шляхом підроблення та заміни частини аркушів зазначеного офіційного документу. Про це свідчить низка фактів. По-перше, вказані вище депутати, являючись категоричними противниками будівництва свинокомплексу в нашому селищі, незважаючи на свою присутність на засіданні, значаться у вступній частині протоколу засідання, як відсутні. При цьому, в протоколі під №253 (в порядку денному протоколу значиться під №19) фігурує виступ «відсутньої» на засіданні депутата Кіщенко Т.П. По-друге, сам протокол має ознаки грубої, нашвидкуруч складеної фальшивки. В ньому порядок денний складається з кількох десятків пунктів, а виступи фігурують під тризначними номерами. З кінця 2011 – початку 2012 року свинокомплекс почав свою повноцінну діяльність, яка для мешканців смт. Білики ознаменувалась регулярним жахливим смородом свинячих фекалій, що розносився вітром не тільки по всій території селища, але був відчутний і в прилеглих населених пунктах.
Поря́док де́нний - це список запланованих подій на нарадах в порядку виконання. Зазвичай включає один або більше пунктів (тем) дискусії. Може, але не зобов'язаний, включати конкретний час кожної події.
Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
З подальшим розвитком підприємства, зазначена проблема стала значно відчутніше дошкуляти населенню. Відтак, Білицька громада вимушено почала перейматись таким неприємним і, як пізніше з’ясувалось, небезпечним сусідством. В період з 2012 по 2014 рр. відбувались періодичні засідання екологічних комісій різного рівня, здійснювались запити до органів влади, правоохоронних та контролюючих органів, висувались вимоги керівництву свинокомплексу, створювались спільні робочі групи за його участю щодо встановлення на підприємстві систем очистки та нейтралізації викидів (матеріали, що відображають хід зазначеної діяльності, додаються). Однак, керівництво та власники ТОВ «Белгранкорм-Полтавщина» зухвало та цинічно ігнорували не тільки вимоги громади та органу місцевого самовря- дування, але й норми вітчизняного законодавства. 3 Свідчення цьому зафіксовані в численних актах перевірок та інформа- ційних повідомленнях правоохоронних та контролюючих органів. Так, на звернення ГО «Своя земля» до
  1   2


Скачати 192.46 Kb.

 • 02.09.2016 № 14 Про екологічну ситуацію в селищі
 • Закону України «Про місцеве самоврядування
 • Кабінету Міністрів України
 • Служби безпеки України
 • Голова районної ради В.І.КІШІНСЬКИЙ
 • Терещенко Павло