Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення 17. 03. 2017 смт. Катеринопіль №24 Про погодження Програми розвитку пасажирського транспорту та безпеки дорожнього руху на території Катеринопільської селищної ради на 2017 2020 роки

Скачати 220.95 Kb.

Рішення 17. 03. 2017 смт. Катеринопіль №24 Про погодження Програми розвитку пасажирського транспорту та безпеки дорожнього руху на території Катеринопільської селищної ради на 2017 2020 роки
Скачати 220.95 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.04.2017
Розмір220.95 Kb.
ТипРішення
  1   2КАТЕРИНОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ


17.03.2017 смт. Катеринопіль № 24
Про погодження Програми розвитку пасажирського транспорту та безпеки дорожнього руху на території Катеринопільської селищної ради на 2017 – 2020 роки

Відповідно до підпункту 1 пункту "а", підпункту 1 пункту "б" статті 27, статей 40, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 9, 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з урахуванням інформації заступника селищного голови з питань виконавчого комітету щодо потреби в підготовці та затвердження Програми розвитку пасажирського транспорту та безпеки дорожнього руху на території Катеринопільської селищної ради на 2017 – 2020 роки, з метою створення умов для поліпшення якості та безпеки автотранспортного обслуговування жителів селища на міських автобусних маршрутах , виконком селищної ради вирішив :

1.

Регулято́рна полі́тика - напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами країни.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Безпека дорожнього руху Безпе́ка доро́жнього ру́ху - це сукупність факторів, що утворюють безпечну дорожню обстановку, в якій не виникає небезпечних ситуацій, що в свою чергу не переходять в ДТП.

Інформацію заступника селищного голови з питань виконавчого комітету щодо необхідності підготовки та затвердження Програми розвитку пасажирського транспорту та безпеки дорожнього руху на території Катеринопільської селищної ради на 2017 – 2020 роки взяти до відому (додається).

Доро́жній рух - процес руху по дорогах транспортних засобів та учасників дорожнього руху, сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі переміщення людей і вантажів за допомогою транспортних засобів або без таких у межах дороги.

2. Погодити проект Програми розвитку пасажирського транспорту та безпеки дорожнього руху на території Катеринопільської селищної ради на 2017 – 2020 (надалі – Програма) та аналізу регуляторного впливу (додаток).

3. Секретарю виконкому селищної ради забезпечити оприлюднення проекту Програми та аналізу регуляторного впливу шляхом розміщення їх повного тексту на офіційному веб-сайті селищної ради в мережі Інтернет не пізніше п’яти робочих днів з дня публікації повідомлення про оприлюднення в місцевому засобі масової інформації.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

4. Встановити, що зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту Програми та аналізу регуляторного впливу на поштову та електронну адресу селищної ради.

5. Доопрацьований з урахуванням зауважень та пропозиції від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань проект Програми повторно розглянути на засіданні виконавчого комітету.

Селищний голова І.Т. Гегедош


  Додаток

до рішення виконкому

                                                                      № від____  2017р. №_____

 

Програмарозвитку пасажирського транспорту та безпеки дорожнього руху на території Катеринопільської селищної ради на 2017 -  2020 роки

1. Загальні положення.

1.1. Мета програми.

Метою політики Катеринопільської селищної ради в галузі розвитку пасажирського транспорту та безпект дорожнього руху є гарантоване задоволення потреб жителів селища Катеринопіль в безпечних та якісних послугах з пасажирських перевезень.

Програма розвитку пасажирського транспорту та безпеки дорожнього руху в на території Катеринопільської селищної ради (надалі-Програма) – це документ, який визначає стратегію розвитку пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах в смт Катеринопіль на 2017-2020 роки. Програму створено на основі аналізу сучасного стану пасажирських перевезень, вона визначає основні заходи, напрямки та цілі розвитку ринку пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху.

Зазначена Програма реалізуються шляхом розробки, затвердження та втілення в життя відповідних положень розвитку та удосконалення маршрутної мережі, якості перевезень, оптимізації структури рухомого складу та посилення вимог до перевізників, удосконалення інвестиційної, тарифної та кадрової політики, безпеки дорожнього руху, охорони навколишнього природного середовища.

Рухо́мий скла́д - транспортні одиниці автомобільного, залізничного, метротранспорту, трамвая, тролейбуси.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Програма передбачає розв᾿язання наступних завдань:

- створення умов удосконалення транспортної складової економічного і соціального розвитку  селища Катеринопіль;

- підвищення рівня забезпечення населення смт Катеринопіль якісними пасажирськими послугами;

- розвиток конкурентного середовища на ринку транспортних послуг.

Селищна політика в галузі пасажирського транспорту та безпеки дорожнього руху реалізується відповідно до Законів України «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», «Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії»,  чинного законодавства України, регулюючого взаємовідносини в сфері дорожнього руху та пасажирського перевезення.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.1.2. Аналіз стану пасажирських перевезень в селищі Катеринопіль.

На сьогоднішній день для задоволення потреб жителів селища Катеринопіль в пасажирських перевезеннях наявний один міський маршрут, що має назву «Катеринопіль-містечковий» і функціонує на підставі договору про перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування від 25.02.2015 року, укладеного між Катеринопільською районною державною адміністрацією та фізичною особою-підприємцем Мар’яном Іваном Анатолійовичем терміном на п’ять років (до 25.02.2020 року). На зазначеному маршруті забезпечується щоденне (крім суботи) перевезення пасажирів з 8 год. 03 хв. по 11 год. 27 хв. з наступними зупинковими пунктами : Катеринопільська ул.гоеві, Катеринопільська автостанція, Катеринопіль центр, Стадіон, Залізничний переїзд.

Залі́зничний пере́їзд - місце однорівневого перетину залізничних колій та автомобільної дороги або велосипедної чи пішохідної доріжки. Залізничний переїзд - об'єкт підвищеної небезпеки, тому для попередження нещасних випадків переїзди обладнуються світлофорами, шлагбаумами і звуковими сигналами, а також пристроями для огородження переїзду - металевими плитами, які піднімаються, загороджуючи проїзд (за винятком переїздів на малоактивних ділянках залізниць, які позначаються тільки дорожнім знаком). В Україні переїзди поділяються на чотири категорії.

Таким чином, зазначений маршрут, в основному, забезпечує перевезення транзитних пасажирів та мешканців смт Катеринопіль від автостанції до районної лікарні, в центр селища та до зупинки дизель-поїздів за маршрутами «Умань-Черкаси» та «Черкаси-Умань».

Регулярні пасажирські перевезення на маршруті «Катеринопіль-містечковий» здійснюються в «звичайному» режимі руху. Однак маршрут має значні часові обмеження, так як перевезення пасажирів забезпечується тільки в ранкові години, та й пасажирами (особливо при здійсненні руху від зупинки «Автостанція» до наступних зупинок) в значній мірі є жителі навколишніх сіл, а не мешканці смт Катеринопіль).

  В селищі Катеринопіль мешкає понад  2200 осіб, які користуються пільгами безкоштовного проїзду в міському транспорті, який працює в «звичайному» режимі руху. Компенсація перевізникам за перевезення пільгової категорії громадян на маршруті «Катеринопіль-містечковий» починаючи з березня місяця 2016 року здійснюється за рахунок селищного бюджету.

Для обслуговування наявного маршруту діючої автобусної мережі використовується одна одиниця транспорту. Загальний обсяг пасажирських перевезень в селищі Катеринопіль складає близько 7000  пасажирів щорічно.

Перевізник здійснює свою діяльність згідно з договором про організацію пасажирських перевезень, який укладено з Організатором пасажирських перевезень (Катеринопільська райдержадміністрація). На даний час ринок пасажирських перевезень представлено одним перевізником – фізичною особою – Мар’яном Іваном Анатолійовичом.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Власною виробничою базою, яка дає змогу здійснювати комплекс послуг із зберігання, технічного контролю, обслуговування та ремонту транспортних засобів, медичного обслуговування водіїв, у обсягах, передбачених відповідними законодавчими та нормативними актами, перевізник забезпечений.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Техні́чний контро́ль - це перевірка відповідності об'єкта (продукції або процесу, від якого залежить її якість) встановленим технічним вимогам.

Терап́ія (синонім: лікування) - процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів (компенсація, купірування) і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я (санація).

Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.

Основними проблемами розвитку системи перевезень є:

- недостатній розвиток транспортної інфраструктури селища (дорожнє покриття, , системи диспетчерського контролю і управління, автобусні зупинки, формування пішохідних зон, упорядкування місць стоянок автотранспорту, тощо) та механізмів її фінансування;

Автобус - вид комерційного транспорту з кількістю місць для сидіння (більше дев'яти з місцем водія включно), який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їхнього багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки.

- неудосконалений механізм компенсації затрат перевізникам за перевезення пільгових категорій населення.

2. Розвиток транспортного потенціалу селища.

З метою забезпечення дорожньо-транспортних умов безпеки руху:

- в селищі необхідно будувати нові та утримувати в належному стані наявні автобусні зупинки та ул.го майданчики, визначати розворотні майданчики на кінцевих зупинках, згідно вимогам безпеки дорожнього руху;

- тримати на постійному контролі стан дорожнього покриття доріг селища, при необхідності робити поточний (ямковий) та капітальний ремонт;

- забезпечити облаштування доріг селища необхідними дорожніми знаками та пристроями регулювання дорожнього руху (за необхідності).

Дорожнє покриття - твердий, стійкий до зносу матеріал, який викладають на шляхах з метою полегшення пересування і перевезення товарів. На сучасних магістральних шляхах як дорожнє покриття використовується здебільшого асфальтобетон, бетон, шутер, за часів Австро-Угорщини та Російської імперії популярним дорожнім покриттям була бруківка.

Авто́бусна зупи́нка - спеціально відведене місце для посадки/висадки пасажирів автобусів. Може бути позначена спеціальним знаком «автобусна зупинка» або фарбою на дорожньому полотні.

Доро́жній знак, шляховка́зувач, або дороговка́зувач - стандартизований графічний малюнок, що встановлюється край дороги для повідомлення визначеної інформації учасникам дорожнього руху, один з засобів регулювання дорожнього руху (дорожня розмітка, дорожнє обладнання, світлофор, регулювальник).2.1. Розвиток транспортної інфраструктури.

Метою даного розвитку є створення умов для покращення якості обслуговування пасажирів на існуючому маршруті, та відкриття нових маршрутів.

Даний розділ Програми передбачає наступні заходи:

- оптимізація і дотримання розкладу та інтервалу руху на маршрутах;

- створення нових маршрутів, відповідно до потреб населення селища;

- обладнання зупинок пасажирського автомобільного транспорту.3. Забезпечення якості пасажирських автоперевезень.

3.1. Критерії якості пасажирських автоперевезень.

Найважливішим критерієм якості обслуговування є організація забезпечення безпеки технологічного ул.го перевезень. Всі інші критерії можливо розглядати лише за умови її першочергового забезпечення.

Вагомими факторами, які визначають якість, є зменшення часу, витраченого на поїздку, та збільшення комфортності перевезень. При визначенні часу, який витрачається на поїздку, необхідно враховувати:

- час «пішохідної доступності», тобто час, який витрачається ул.гоев на підхід до місця зупинки (початковий пункт поїздки) і з місця зупинки (кінцевий пункт поїздки);

-  час очікування автобусу;

- безпосередній час проїзду в автобусі.

Якість перевезень визначається також коефіцієнтом регулярності (відношення кількості фактично зроблених рейсів до запланованих) і графічності (відношення кількості рейсів, які здійснені із дотриманням графіку руху, до загальної кількості здійснених рейсів).

Комфортність перевезень визначається, передусім, відповідністю місткості автобусів  та їх кількості сформованому пасажиропотоку, а також класом комфортності автобусів.

Важливим елементом забезпечення безпеки технологічного ул.го перевезень, а також їх комфортності є технічна підготовка автобуса. Виходячи з вищевикладеного, забезпечення якості пасажирських перевезень, не в останню чергу, залежить від наявності у перевізника відповідної виробничої бази (власної або орендованої). Таким чином, під час визначення якості перевезень необхідно враховувати потужність і якість виробничої бази перевізника.

Безпечність технологічного ул.го перевезень в значній мірі залежить від наявності і ефективності функціонування служб безпеки руху і охорони праці.

Забезпе́чення я́кості (англ. Quality Assurance, QA) - контроль і оцінка будь-яких аспектів проекту, обладнання чи виду послуг з метою збільшення вірогідності забезпечення встановлених мінімальних стандартів якості, а також - підтримку цих характеристик при зберіганні, транспортуванні та експлуатації продукції.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

В останньому випадку важливим фактором є суворе дотримання режиму праці і відпочинку водіїв.3.2. Вимоги до рухомого складу.

Рухомий склад, який використовується на автобусних перевезеннях загального користування, з точки зору конструкції і технічного стану повинен відповідати вимогам, які забезпечують:

- безпеку людей, які користуються транспортними засобами або беруть участь у дорожньому русі;

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

- відповідність нормам відносно забруднюючих викидів, парникових газів, електромагнітного фону, рівня шуму та інших показників негативного впливу на людину та навколишнє середовище;

- попередження пошкодження транспортними засобами доріг та їх облаштування;

- ефективне використання енергетичних ресурсів та експлуатаційних матеріалів;

- захист від незаконного використання транспортних засобів;

Приро́дні енергети́чні ресу́рси - гідроенергія, геотермальна, ядерна, сонячна енергія, вітроенергія, енергія морських припливів і відливів, енергія біомаси та енергія, вироблена іншими нетрадиційними джерелами.

Парнико́вий газ (англ. Greenhouse gas) - газ, що поглинає теплове випромінювання поверхні Землі і хмар (інфрачервона радіація) і відбиває його назад до Землі. До основних парникових газів в атмосфері Землі відносяться пари води (H2O), вуглекислий газ (CO2), закис азоту (N2O), метан (CH4), озон (O3), гексафторид сірки (SF6), гідрофторвуглець (ГФУ) і перфторвуглероди (ПФУ).

Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.

Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт та перевезення спеціального устаткування безрейковими дорогами.

- збереження властивостей безпеки з часу виготовлення транспортного засобу до його утилізації;

- відповідність іншим вимогам законодавства.

Збереження автобусів повинно забезпечуватись в спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони. Збереження автобусів в жилих зонах, за межами спеціально відведених для цього місць – заборонено.

Технічне обслуговування і ремонт автобусів відбувається з метою їх підтримки в належному стані і забезпечення встановлених виробником технічних характеристик під час експлуатації, зберігання і утримання під час усього періоду експлуатації.

  1   2


Скачати 220.95 Kb.