Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення №2017 року 2 сесія скликання

Скачати 105.7 Kb.

Рішення №2017 року 2 сесія скликання
Скачати 105.7 Kb.
Дата конвертації09.06.2017
Розмір105.7 Kb.
ТипРішення

ПРОЕКТУКРАЇНА

КРИЖОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я № ____
__________2017 року 12 сесія 7 скликання
Про Районну програму фінансового забезпечення компенсаційних виплат за надання пільг з оплати послуг зв’язку на 2017-2018 роки

Відповідно до п. 16 ч. І ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.

Райо́нна ра́да - орган місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст певного району у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами (частина 2 статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
91 Бюджетного Кодексу України та з метою недопущення зростання соціальної напруги в районі, пов’язаної з відсутністю компенсації на пільгове користування послугами зв’язку з державного бюджету, враховуючи клопотання районної державної адміністрації та висновки постійних комісії районної ради з питань освіти, сім’ї та молоді, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, з питань соціального захисту населення, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і свобод громадян районна радаВИРІШИЛА:

1. Затвердити Районну програму фінансового забезпечення компенсаційних виплат за надання пільг з оплати послуг зв’язку на 2017-2018 роки (далі - Програма), що додається.

2. Затвердити Порядок відшкодування витрат за надані пільги з послуг зв’язку та встановлення квартирних телефонів (далі - Порядок), що додається.

3.Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

4. Головним розпорядником коштів при відшкодуванні компенсації за пільгове користування послугами зв’язку визначити управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, сім’ї та молоді, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту (Харук О.І.), з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Нагірняк В.В.) та з питань соціального захисту населення, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і свобод громадян (Хмеляр О.О.).Голова районної ради П. ТАМБОВЦЕВ

Паспорт

Програми фінансового забезпечення компенсаційних виплат за надання пільг з оплати послуг зв’язку на 2017-2018 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми


Крижопільська райдержадміністрація


2.

Розробник Програми


Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

3.

Відповідальний виконавець Програми


Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

4.

Учасники Програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

Фінансове управління райдержадміністрації5.

Термін реалізації Програми

2017 – 2018 роки

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:

- на 2017 рік

- на 2018 рік


110,0 тис. грн

130,0 тис. грн


ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення 12 сесії районної

ради 7 скликання

від 21 березня 2017р. № ___

Районна програма

фінансового забезпечення компенсаційних виплат за надання пільг з оплати послуг зв’язку на 2017-2018 роки

 

I. Загальні положення


Пріоритетними завданнями Районної програми фінансового забезпечення компенсаційних виплат за надання пільг з оплати послуг зв’язку на 2017-2018 роки (далі – Програма) є посилення соціального захисту громадян району, реалізація прав окремих категорій населення на соціальний захист, проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп населення, надання пільг та соціальних гарантій окремим категоріям громадян, наданих Конституцією та законами України, здійснення компенсації за надання пільг з оплати послуг зв’язку пільговим категоріям населення.
Соціальні гарантії - матеріальні і юридичні запоруки, які забезпечують реалізацію соціально-економічних і соціально-політичних прав членів суспільства. До основних Г. с. відносяться право на працю, право на відпочинок, право на житло, право на освіту й меддопомогу тощо.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Програма розроблена відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства» «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

Репре́сії - каральні заходи, покарання, вжиті державними органами. Репресії - це комплекс заходів з арештів, розстрілів і переселення великих мас людей.
Ветеран (лат. veteranus - від «vetus» - старий) - професійний вояк, який відслужив визначений термін у римській армії.
Органи внутрішніх справ (ОВС) - у пострадянських країнах, а в Україні - до утворення Національної поліції - правозахисні органи державної виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні функцій держави, спрямованих на забезпечення законності та правопорядку, захист від протиправних посягань на життя, здоров'я, права та свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства та держави.

 На сьогодні в районі проживає 489 осіб, які мають право на пільгове користування послугами зв’язку.

В Законі України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам не були передбачені.

Держа́вний бюдже́т Украї́ни - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні виплати за пільгове користування послугами зв’язку.

Станом на 01 грудня 2016 року управління соціального захисту населення райдержадміністрації має заборгованість перед ПАТ «Укртелеком» за 2015 рік в сумі  68,08 грн.

Для забезпечення реалізації права даних категорій громадян на пільги, передбачені законодавством України, є необхідним прийняття цієї Програми.

Правореалізація - це втілення норм права у діяльність суб'єктів права шляхом дотримання заборон, використання суб'єктивних права і виконання юридичних обов'язків.

II. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення конституційних гарантій на соціальний захист пільгових категорій громадян району, покращення становища соціально вразливих верств населення, здійснення компенсації за пільгове користування послугами зв’язку. 
ІІІ. Завдання Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:

- зниження соціальної напруги серед пільгової категорії населення району.

- компенсація витрат за надані пільги з оплати послуг зв’язку пільговим категоріям населення, згідно з укладеним договором.
ІV. Обсяги фінансування Програми


тис. грн

На що виділяються кошти

Джерела фінансування

Орієнтовне фінансування

2017 рік

2018 рік

Відшкодування компенсації за пільгове користування послугами зв’язку

Районний бюджет


110,0


130,0

V. Очікувані результати
Виконання Програми надасть змогу підвищити ефективність проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп населення, забезпечити надання пільг та соціальних гарантій окремим категоріям громадян, наданих Конституцією та законами України, здійснювати компенсацію збитків підприємству за надані пільги з оплати послуг зв’язку пільговим категоріям населення.


Керуюча справами виконавчого

апарату районної ради Н.ТИМЧИШЕНА
ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення 12 сесії районної

ради 7 скликання

від 21 березня 2017р. № ___


Порядок

відшкодування коштів за надані пільги з послуг

зв’язку та встановлення квартирних телефонів
I. Загальні положення

1.1. Порядок відшкодування витрат за надані пільги з послуг зв’язку та встановлення квартирних телефонів (далі - Порядок).

1.2. Терміни, наведені у цьому Порядку, вживаються у такому значенні:

пільговик – особа, яка відповідно до чинного законодавства має право на пільги з користування послугами місцевого телефонного зв’язку та встановлення квартирних телефонів;

місцевий телефонний зв'язок – це послуга, яка забезпечує доступ до телекомунікаційної мережі та надає користувачу можливість спілкуватись з особами, які знаходяться в тому ж місті (районі).

II. Порядок надання послуг

2.1. Згідно з чинним законодавством України, а саме: Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Законом України “Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист”, Законом України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Законом України “Про охорону дитинства” визначено право на отримання пільг з послуг зв'язку таким категоріям громадян:

інвалідам війни;

учасникам бойових дій;

учасникам війни;

особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

ветеранам військової служби;

ветеранам органів внутрішніх справ;

учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І - ІІ категорій;

багатодітним сім'ям.

Підтвердженням відповідного статусу пільговика є посвідчення, видане відповідною установою, де зазначена група інвалідності або довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності. Документ повинен бути оформлений відповідно до вимог і завірений печаткою.

Визначення права на отримання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 389 “Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї”.

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.III. Порядок відшкодування витрат

3.1. Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, як Замовник, укладає договір із підприємством, яке надає послуги зв’язку для відшкодування коштів за надані пільги або встановлення квартирних телефонів. Для укладання договору підприємство подає такий пакет документів:

- виписка з Єдиного державного реєстру про реєстрацію юридичної особи, фізичної особи підприємця;

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

- довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- копія ліцензії;

- копія довідки про взяття на облік платника податків або копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.

- копія Статуту;

- довідка тарифів на послуги зв’язку.

3.2. Розрахунок відшкодування коштів за надані послуги зв’язку та встановлення квартирних телефонів здійснюється шляхом визначення витрат підприємством за законами, відповідно до яких пільговики мають право на пільги.

3.3. Підприємство, яке надає послуги зв’язку, подає до управління соціального захисту населення райдержадміністрації:

- до 10 числа місяця, що настає за звітним, на електронних носіях розрахунки щодо вартості послуг, наданих громадянам пільгової категорії у минулому місяці, згідно з формою «2-пільга» затвердженою п.10 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” (зі змінами);

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

- до 20 числа місяця, що настає за звітним, надає відомості про фактично надані послуги на паперових носіях;

- до 5 числа місяця, другого за звітним, складає акти звіряння сум заборгованості по наданих послугах зв’язку станом на 1 число місяця, що передує звітному.

Звіти підписуються та скріплюються печаткою підприємства. Розпорядник коштів має право перевіряти правильність та достовірність складання звітів, наданих на відшкодування витрат за надані пільги.

3.4. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації звіряє інформацію, що міститься в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, з інформацією,
яка надходить від підприємств, що надають послуги зв’язку,
і, у разі виявлення розбіжностей щодо загальної кількості
пільговиків або розміру пільг, що надаються конкретному пільговику, не провадить розрахунків, що стосуються виявлених
розбіжностей, до уточнення цієї інформації.

Фінансове управління районної державної адміністрації проводить фінансування наданих пільг на підставі поданих заявок управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.3.5. Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації сплачує підприємству, яке надає послуги зв’язку, кошти за надані пільги в 5-тиденний термін при надходженні їх на зазначені цілі із фінансового управління районної державної адміністрації, відповідно та в межах асигнувань, затверджених бюджетом.

Керуюча справами виконавчого

апарату районної ради Н.ТИМЧИШЕНА


Скачати 105.7 Kb.

 • Районну програму фінансового забезпечення компенсаційних виплат за надання пільг з оплати послуг зв’язку на 2017-2018 роки
 • Голова районної ради П. ТАМБОВЦЕВ Паспорт Програми фінансового забезпечення компенсаційних виплат за надання пільг з оплати послуг зв’язку на 2017-2018 роки
 • Районна програма фінансового забезпечення компенсаційних виплат за надання пільг з оплати послуг зв’язку на 2017-2018 роки
 • Державний бюджет України
 • ІІІ. Завдання Програми та результативні показники
 • І V . Обсяги фінансування Програми
 • V . Очікувані результати
 • Керуюча справами виконавчого апарату районної ради Н.ТИМЧИШЕНА
 • Порядок відшкодування коштів за надані пільги з послуг зв’язку та встановлення квартирних телефонів I. Загальні положення
 • II. Порядок надання послуг
 • Постанови Кабінету Міністрів України
 • III. Порядок відшкодування витрат
 • Кабінету Міністрів України