Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення №32/1 " 28 " грудня 2012 р м. Кремінна Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного

Рішення №32/1 " 28 " грудня 2012 р м. Кремінна Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного
Сторінка3/4
Дата конвертації03.04.2017
Розмір0.79 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4
РОЗДІЛ VІ. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

6.1. РИНОК ПРАЦІ, ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Протягом 2012 року на обліку в міському центрі зайнятості перебувало 1116 безробітних, що на 88 більше показника минулого року.

Працевлаштовано на підприємствах, організаціях та установах міста на вільні та новостворені робочі місця 430 осіб, що на 344 особи менш ніж у минулому році.

Рівень працевлаштування безробітних, які перебували на обліку в міському центрі зайнятості в 2012 році, становить 38,5 %, що на 1,2 % менше ніж а в 2011 році.

В оплачуваних громадських роботах взяли участь 560 безробітних.

Фінансування оплачуваних громадських робіт безробітних здійснювалося як за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, так і за рахунок коштів підприємств та місцевого бюджету:

За рахунок коштів підприємств брали участь в оплачуваних громадських роботах 381 осіб.

Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.

Це такі підприємства, як: ВАТ Кремінський завод «Хімавтоматика», ДП «Кремінське ЛМГ», ТОВ «Татиус» , УП ТОВ «Віко - Україна» та ін.

Роботи проводилися за такими напрямами як: посадка та прополка лісокультур, підсобні роботи та ін.

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття працювали 179 осіб, з числа безробітних: КУ «Кремінське РТМО» – підсобні та ремонтні роботи, КП ОТЦ «Лісова казка» – підсобні роботи.

Ремонт - процес зміни, відновлення, покращення будь-чого, доведення об'єкта до початкових характеристик (не слід плутати з реставрацією).

КП «Кремінна – Комунсервіс» – роботи по впорядкуванню території та інші.

За рахунок місцевого бюджету виконкомом Кремінської міської ради організовувалися та проводилися оплачувані громадські роботи з благоустрою міста. В них брало участь 24 безробітних.

Після участі в оплачуваних громадських роботах працевлаштовано 111 особи.
Головною цілью на 2013 рік є:

Залучення до активних форм зайнятості офіційно незайнятих громадян, в тому числі залучення до участі в оплачуваних громадських роботах.Основні завдання та заходи на 2013 рік:


 • сприяння тимчасовій зайнятості безробітних шляхом організації та проведення оплачуваних громадських робіт;

 • сприяння проведенню професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації безробітних відповідно до потреб ринку праці;

 • сприяння збереженню та створенню робочих місць, розвитку малого підприємництва та самостійної зайнятості населення;

 • подолання тіньової зайнятості, насамперед у сфері малого бізнесу.

6.2. ГРОШОВІ ДОХОДИ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника станом на 01 листопада поточного року складає:

- Кремінська міська рада 2145,58 грн.

Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

Кремінська́ міська́ ра́да - адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування у Кремінському районі Луганської області. Адміністративний центр - місто Кремінна.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата збільшилася на 22,7 %.

- ДНЗ «Ластівка» 1821,68 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 6,9 %.

- ДНЗ «Катруся» 1624,26 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 1,5 %.- ДНЗ «Берізка» 1595,90 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 11,5 %.

- ДНЗ «Малятко» 1409,49 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 14,6 %.

- ДНЗ «Зіронька» 1530,79 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 4,6 %.

- клуб шахти «Кремінна» 1408,76 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 19,8 %.

- клуб сел.Житлівка 1088,68 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 14,2 %.

- клуб сел. Червона Діброва 1043,77 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 11,7 %.

- клуб сел. Стара Краснянка 925,21 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 5,2 %.
Станом на 01.11.2012 року заборгованість з виплати заробітної плати має 1 комунальне підприємство міста, а саме Кремінський комбінат комунальних підприємств, в розмірі 70,849 тис.грн. Підприємство не здійснює виробничої діяльності, виплата заборгованості із заробітної плати здійснюється через Відділ державної виконавчої служби за рахунок коштів Кремінської міської ради.

Стара Краснянка - селище в Україні, у Кремінському районі Луганської області. Населення становить 882 осіб. Орган місцевого самоврядування - Кремінська міська рада.

Держа́вна викона́вча слу́жба Украї́ни (ДВС України) - колишній центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, який реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів.Головною цілью на 2013 рік є:

Підвищення платоспроможності населення за рахунок всіх видів доходів, в першу чергу, заробітної плати – основної складової грошових доходів.Основні завдання та заходи на 2013 рік:


 • забезпечення виконання норм чинного законодавства щодо захисту доходів працюючих шляхом здійснення індексації заробітної плати у зв’язку зі змінами споживчих цін та компенсації заробітної плати внаслідок порушення терміну її виплати;

 • дотримання умов колективних договорів у частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати;

  Колекти́вний до́гові́р - угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом. • активізація роботи по розгляду погашення заборгованості з внесків до Пенсійного фонду, із легалізації тіньових робочих місць;

 • боротьба з відтоком кваліфікованої робочої сили, шляхом створення нових робочих місць.6.3. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ

В місті проживають громадяни, які потребують поліпшення житлових умов безоплатно або за доступну плату.

При виконкомі Кремінської міської ради працює житлова комісія, яка розгядає питання постановки на облік, виключення з нього, а також надання квартир на відповідальне збереження.

Станом на 01.11.2012 року Кремінською міською радою проводиться до вимог чинного законодавства облік бажаючих покращити свої житлові умови. Перегляд реєстру квартирної черги проводиться згідно ст. 40 Житлового кодексу України. Прийняті документи на внесення у загальнодержавний реєстр потребуючих житла від 30 громадян і їх сімей.

У 2012 році рішенням сесії Кремінської міської ради було надано статус «Соціальне житло» будинку № 1 по вул. Вокзальна. Оформлена домова книга, для надання допомоги соціально не захищеним громадянам при проведенні тимчасової реєстрації місця проживання. На момент розробки програми проводиться робота щодо оформлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту будинку ра рахунок коштів міського бюджету 2013 року.

Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.

Прое́ктно-кошто́рисна документа́ція (рос. проектно-сметная документация, англ. design specifications and estimates, designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) - комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.

Для відшкодування витрат на поховання близьких із малозабезпечених сімей виконкомом Кремінської міської ради у 2012 році виділена матеріальна допомога на суму 5,225 грн. Всього отримали допомогу 19 громадян нашої громади.

Для надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого передбачається 3,3 тис. грн.
Головною цілью на 2013 рік є:

Забезпечення соціальним житлом громадян, які відповідно до чинного законодавства визнані такими, що потребують соціального захисту.
Основні завдання та заходи на 2013 рік:


 • сприяння збереженню мережі об’єктів соціального захисту населення міста;

 • надання соціальних якісних послуг громадянам похилого віку та інвалідам;

 • вжиття заходів щодо своєчасного призначення та виплати населенню всіх видів соціальної допомоги;

 • розроблення фінансово-інвестиційного механізму формування фонду соціального житла;

  Соціа́льна допомо́га - це грошова допомога й допомога в натуральній формі, що здебільшого фінансується з бюджету та добровільних пожертвувань і сплачуються людям, які перебувають у нужді, як на основі перевірки їхнього доходу та засобів існування, так і за певними критеріями без перевірки доходу.

  Соціа́льне житло́ - житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) із житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк; • будівництво або реконструкція соціального житла.


6.4. ЗАХИСТ ТА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
Станом на 01.11. 2012 р. в місті налічується 141 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них (38 дітей) це діти – сироти, (103 дитини) - діти, позбавлені батьківського піклування. Саме за рахунок останньої категорії і не зменшується показник сирітства. 78 дітей перебуває під опікою фізичних осіб, 11 дітей знайшли свій притулок в прийомних сім’ях, дві в дитячому будинку сімейного типу, решта - 51 дитина знаходиться під опікою державних дитячих закладів.

Інтернат, також інтернатний заклад - заклад з цілодобовим перебуванням дітей, створений з метою їх проживання, розвитку, виховання, освіти, професійної орієнтації, підготовки до самостійного життя.

В дитячих садках Кремінської міської ради на протязі всього 2012 року від батьківської плати за перебування дітей було звільнено 27 дитини-пільговики: 6 чоловік - батьки, яких звільнили від батьківської плати за харчування; 3 дитини з сімей, які потерпілі від наслідків аварії на Чернобильській АЕС; 3 дитини – з малозабезпечених сімей, 21 чоловік, діти з багатодітних сімей.

З метою створення сприятливих умов для організації та проведення дитячого оздоровлення, надання оздоровчих послуг дітям, які потребують особливої уваги та підтримки, Кремінською міською радою було розроблено програму оздоровлення та відпочинку дітей м. Кремінна на 2012 рік «Кремінське літо»

Для забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій шляхом направлення їх на відпочинок, виконкомом Кремінської міської ради були придбані путівки до оздоровчого комплексу «Южний» (АР Крим, Бахчисарайський район, с. Піщане, Верхній городок, 34) – 4 дитини та до ПЗОВ «Мрія» - 5 дітей.

У 2012 році з бюджету Кремінської міської ради було виділено на оздоровлення дітей у літній період – 26,00 тис. грн.

Оздоровлення дітей у 2013 році буде здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету на підставі поданих заявок у межах наявних асигнувань.Головною цілью на 2013 рік є:


 • Впровадження механізму залучення молодіжних громадських організацій до соціального партнерства;

  Соціа́льне партне́рство - це система взаємозв'язків між представниками найманих працівників (переважно професійними спілками) - з одного боку, роботодавцями та їх об'єднаннями - з другого, і державою та органами місцевого самоврядування - з третього, що виражається у взаємних консультаціях, переговорах і примирних процедурах на взаємоузгоджених принципах з метою дотримання прав та інтересів працівників, роботодавців і держави. • збільшення кількості влаштованих до різних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 • забезпечення рівних можливостей кожної молодої людини в самореалізації та самовдосконаленні.


Основні завдання та заходи на 2013 рік:


 • сприяння забезпеченню 100% кількості оздоровлення дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • забезпечення оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки таких дітей в місті;

 • 100% охоплення заходами соціального супроводження дітей-сиріт – випускників інтернатних закладів, дітей - вихованців прийомних сімей;

 • підвищення обізнаності щодо проявів та наслідків торгівлі людьми;

  Торгі́вля людьми́ - протизаконна торгівля людськими істотами в цілях комерційної сексуальної експлуатації або примусової праці: це сучасна форма рабства. Ця діяльність є найшвидше зростаючою кримінальною діяльністю у світі і пов'язана з незаконною торгівлею зброєю, як другою за величиною після торгівлі наркотиками. • підвищення обізнаності щодо проявів та наслідків насильницьких дій;

 • сприяння забезпеченню надання якісних соціальних послуг сім'ям та молоді.


6.5. ОХОРОНА ЗДОРОВЯ

На виконання рішення сесії Кремінської міської ради від 16.12.2009 р. № 38/3 «Про делегування Кремінській районній раді повноважень із забезпечення медичного обслуговування населення Кремінської територіальної громади» видатки на утримання ФАПів у 2013 році, як і в минулому будуть здійснюватися з районного бюджету.

Терап́ія (синонім: лікування) - процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів (компенсація, купірування) і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я (санація).


Головною цілью на 2013 рік є:

Забезпечення доступної якісної медичної допомоги кожному громадянину та створення умов для формування здорового способу життя.

Меди́чна допомо́га, чи лікарська допомога - комплекс діагностичних і лікувальних заходів, спрямованих на встановлення діагнозу, усунення чи зменшення симптомів і проявів захворювання чи патологічного стану, з приводу якого звернувся пацієнт, на нормалізацію його життєдіяльності, покращення чи відновлення здоров'я.

Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.Основні завдання та заходи на 2013 рік: • збереження закладів охорони здоров’я та забезпечення їх сталого функціонування;

 • підвищення захисту, безпеки середовища життєдіяльності та якості життя громадян, сприяння реалізації комплексу заходів щодо стабілізації рівня захворюваності на туберкульоз, СНІД;

 • сприяння розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підвищення її якості і доступності в сільській місцевості.

  Ме́дико-саніта́рна допомо́га - комплекс цілеспрямованих дій та заходів щодо сприяння поліпшенню здоров'я, підвищення санітарної культури, запобігання захворюванням та інвалідності, проведення ранньої діагностики, лікування осіб з гострими і хронічними захворюваннями, реабілітації хворих та інвалідів.

  1. ОСВІТА

В місті добре розвинені два сектори освіти – дошкільне виховання та середня освіта.

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

Робота дошкільних установ спрямована на створення оптимальних умов для забезпечення гармонійного та всебічного розвитку особистості дитини, дбайливого ставлення до свого здоров'я, а також формування тісного взаємозв'язку дитсадка і родини, вивчення особливостей спілкування в сім'ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця. З метою виконання цих завдань у дошкільних установах протягом навчального року проводилися систематичні заняття з дітьми, виховна робота, ранки, розваги, покази ранкових вистав, дні здоров'я, різні спортивні змагання, батьківські збори.

В п’яти дошкільних навчальних закладах загального розвитку у 20 групах з 10,5 годинним перебуванням дітей виховується 498 дітей.

Дитя́чий садо́к (de:Kindergarten, захоро́нка) - освітній заклад для дітей дошкільного віку (переважно від 3 до 7 років).

Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

У всіх ДНЗ створені належні умови для виховання дітей, але на даний час існує черга в дошкільні навчальні заклади. Охоплення дітей дошкільною освітою складає 41,00 % від загальної кількості дітей дошкільного віку (1215 дитини).

За 10 місяців 2012 року на утримання 5-ти дошкільних навчальних закладів міста з міського бюджету було витрачено 4 399 839,05 грн., у 2013 році передбачається 6051,130 тис. грн.Головною цілью на 2013 рік є:

Збільшення кількості дітей охоплених організованими формами дошкільної освіти.Основні завдання та заходи на 2013 рік: • збереження і оптимізація існуючої мережі закладів освіти;

 • введення додаткових груп;

 • підвищення ефективності роботи з обдарованими дітьми.  1. КУЛЬТУРА

Закладами культури міста проведено значну роботу з відродження і розвитку національної культури, охорони культурної спадщини, духовного, естетичного і патріотичного виховання населення.

Обдарованість - поняття загальної психології; високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку індивіда.

Патріоти́чне вихова́ння - планомірна виховна діяльність, спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму, тобто доброго відношення до Батьківщини та до представників спільної культури або країни.

Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.

Підвідомча мережа закладів культури Кремінськоі міської ради складає 4 клуби. Протягом 2012 року вживалися заходи щодо забезпечення їх стабільної роботи. Закладами культури міста проведено значну роботу з відродження і розвитку національної культури, охорони культурної спадщини, духовного, естетичного і патріотичного виховання населення.

Охоро́на культу́рної спа́дщини - комплекс заходів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна реєстрація), захисту, збереження, належного утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, реабілітації та музеєфікації об'єктів культурної спадщини.

З початку 2012 року в клубних закладах міста проведено більш ніж 402 культурно-мистецьких заходів. На даний час в культурних закладах міста працює понад 24 гуртків, в яких займаються близько 300 учасників.

На утримання 4-х клубів у 2012 році з міського бюджету було виділено: 352162,42 грн.

Крім поточного утримання клубних установ з міського бюджету було виділено кошти на: • проведення свята День Перемоги – 1100,00 грн.;

 • реконструкція системи опалення клубу «Кремінна» - 152 048,00 грн;

 • придбання музичної апаратури для клубу «Кремінна» - 36 000,00 грн.

У 2013 році на утримання клубних установ передбачається 724,308 тис. грн.

Головною цілью на 2013 рік є:
Збільшення кількості відвідувань закладів культури населенням громади.

Основні завдання та заходи на 2013 рік: • збереження існуючої мережі закладів культури;

 • прийняття участі в традиційних конкурсах – фестивалях ;

 • залучення коштів за рахунок всіх джерел фінансування для ремонтів будівель клубів.
  1. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

Протягом 2012 року здійснювались заходи що до пропаганди здорового способу життя, залучення дітей та дорослого населення до занять фізичною культурою та спортом

Вихованці міської ДЮСШ приймають активну участь в складі міських збірних команд з баскетболу, волейболу, легкої атлетики, в змаганнях обласного рівня, проводять матчеві зустрічі з командами ДЮСШ Кремінського району.

Серед дорослого населення проводяться міські змагання по таким видам спорту як футбол, міні-футбол, волейбол, баскетбол, шахи, шашки. Кожен рік проводяться традиційні змагання по мотокросу. Щорічно проводяться спортивні змагання з нагоди: Дня Перемоги, Дня молоді, Дня незалежності України, Дня міста, Дня фізичної культури та спорту.

Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

За ініціативи Кремінської міської ради на протязі 2012 року в м. Кремінна було організовано та проведено:


 • змагання з міні-футболу серед комунальних підприємств;

 • змагання з волейболу серед комунальних підприємств;

 • змагання з міні-футболу серед школярів міста та регіону;

 • всеукраїнські ігри ветеранів з настільного тенісу;

  Настільний теніс (пінг-понг) - один із найпопулярніших[Джерело?] видів спорту у світі. Гра полягає в перекиданні м'яча ракетками так, щоб він ударявся певним чином об ігровий стіл на стороні суперника. • спартакіада підприємств та організацій міста;

 • спартакіада школярів м.Кремінна;

 • всеукраїнський турнір з настільного тенісу серед молоді та ветеранів за участю Героя України Шовкопляса І.Ф.;

 • змагання з мотокросу пам’яті загиблим воїнам-інтернаціоналістам;

 • змагання з велоспорту «Меморіал ЗТУ Кошелева М.І»;

 • змагання державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування;

 • змагання до державних свят - «Богатирські ігри», «Веселі старти».

  Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

  Звання Геро́й Украї́ни - державна нагорода України, найвищий ступінь відзнаки в Україні, що присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення.

  Національне свято (державне свято) - різновид свята, що має відношення до відзначання дати набуття незалежності певною нацією, дати заснування національної держави тощо. В Україні припадає на 24 серпня.


У 2013 році на організацію та проведення змагань з міні-футболу «Шкіряний м’яч » на призи Кремінської міської ради серед дворових команд, змагань з мотокросу , присвяченому пам’яті воїнів-інтернаціоналістів, загиблих в Афганістані, відкритої першості м.Кремінна з настольного тенісу, регіонального турніру з настольного тенісу серед молоді та ветеранів на призи героя України Шовкопляса І.Ф., всеукраїнські ігри ветеранів з настольного тенісу, а також на розвиток фізичної культури і спорту з міського бюджету передбачається 11797,00 тис. грн.


Головною цілью на 2013 рік є:

Збільшення чисельності населення, яке займається всіма видами фізкультурно-оздоровчої, спортивної роботи.


Основні завдання та заходи на 2013 рік:


 • збереження існуючої мережі фізкультури і спорту;

 • забезпечення належного функціонування ДЮСШ;

 • забезпечення участі збірних команд в спартакіадах, чемпіонатах та інших спортивних заходах;

 • сприяння зміцненню матеріально - технічної бази;

 • підвищення спортивної роботи серед інвалідів.
1   2   3   4