Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення №61 -8 V іі від 25. 02. 2016р сел. Ворзель Про укладення Угоди про співпрацю

Скачати 121.14 Kb.

Рішення №61 -8 V іі від 25. 02. 2016р сел. Ворзель Про укладення Угоди про співпрацю
Скачати 121.14 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір121.14 Kb.
ТипРішенняУКРАЇНА

ВОРЗЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ № 61 -8- VІІвід 25.02. 2016р. сел. Ворзель

Про укладення Угоди про співпрацю

між Ворзельською селищною радою,

Національною спілкою Композиторів України та Будинком творчості композиторів «Ворзель»
З метою запобігання зникненню Будинку творчості композиторів «Ворзель» як об’єкта національної культурної спадщини та відродження культурно-просвітницької та мистецької діяльності на цій території, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:


 1. Доручити Ворзельському селищному голові укласти Угоду про співпрацю між Ворзельською селищною радою, Національною спілкою композиторів України та Будинком творчості композиторів «Ворзель» (додаток).
  Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.
  Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
  Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики.Селищний голова Л.П. Федорук

Додаток

до рішення Ворзельської селищної ради

від 25.02.2016 № 61 - 08-VII
Угода
про співпрацю між Ворзельською селищною радою,

Національною спілкою композиторів України

та Будинком творчості композиторів «Ворзель»

Ворзель «___» ___________ 2016 р.
Ворзельська селищна рада в особі селищного голови ФЕДОРУК Лариси Петрівни, яка діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що надалі іменується Сторона-1, Національна спілка композиторів України (далі НСКУ) в особі голови правління ЩЕРБАКОВА Ігоря Володимировича, який діє на підставі Статуту, що надалі іменується Сторона-2 та Будинок творчості композиторів «Ворзель» (далі БТК «Ворзель») в особі директора ПЕТРИЧЕНКА Євгена Володимировича, який діє на підставі Статуту, що надалі іменується Сторона-3, які разом іменуються Сторони, а окремо – Сторона, погодилися співпрацювати в напрямку впровадження спільних дій по відродженню культурно-просвітницької, мистецької та господарчої діяльності БТК «Ворзель».
Правлі́ння - колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.

З метою реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку селища, регіону та держави, утвердження культурно-просвітницьких, мистецьких та громадянських цінностей, керуючись принципами рівноправності та взаємної вигоди, Сторони домовились про наступне:
 1. Визначення об’єкту, предмету, мети та завдань
  1. Об’єктом, на який, згідно цієї Угоди, будуть спрямовані спільні дії Сторін є БТК «Ворзель».

  2. Предметом Угоди є узгоджена співпраця Сторін по опрацюванню та впровадженню комплексних дій, кінцевим результатом яких є створення спільного підприємства «Мистецька резиденція «Ворзель», яке виникне на базі БТК «Ворзель».
   Спільні підприємства - підприємства, що базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності України або іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків.


  3. Метою є спільні дії Сторін по опрацюванню концепції сталого розвитку з урахуванням, збереженням та розвитком історичної, культурно-просвітницької, мистецької та господарчої складової об’єкту Угоди.
   Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.


  4. Завданнями співпраці є створення на базі існуючого майнового комплексу НСКУ (свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія САС № 345768 від 03.07.2009, видано на підставі рішення виконавчого комітету Ворзельської селищної ради № 59 від 20.05.2009 р) та на території, яку займає БТК «Ворзель» (державний акт на право постійного користування землею серія КВ № 000003) закладів культурно-просвітницького, мистецького, освітнього, історичного, громадського та господарчого призначення, які в подальшому будуть предметом спільного утримання, користування та управління Сторонами.
   Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.
   Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
   Право постійного користування земельною ділянкою - це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку.ІІ. Основні напрямки співробітництва


  1. Відповідно до мети та завдань цієї Угоди, спільні зусилля Сторін спрямовані на:

   1. Розробку, визначення та впровадження в дію механізмів щодо принципів та концепції розвитку майбутнього визначеного об’єкту та предмету;

   2. Формування перспективного плану дій з визначенням строків по реалізації мети та завдань цією Угоди;

   3. Пошук та залучення інвесторів, грантодавців та інших сторін, які зацікавлені у розвитку об’єкту відповідно до мети та завдань цієї Угоди;

   4. Сторони передбачають, що на шляху досягнення мети, завдань та напрямків реалізації співробітництва, має бути залучений громадянський, місцевий, регіональний, національний, міжнародний та інший ресурс.

  2. Сторони декларують, що основними (але не виключно визначеними) напрямками спільної діяльності є:

   1. Створення закладу позашкільної освіти;

   2. Створення мистецько-просвітницького та адміністративного центру;
    Адміністрат́ивний цéнтр - поселення яке має законодавчо встановленні функції центру адміністративного управління щодо інших поселень, розміщених на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (країни, області, району , району в місті , міста , селища , села - абзац 1-й ст.133 Конституції України )


   3. Створення відкритої зони громадського та туристичного користування з музейним центром та створення необхідної інфраструктури на відповідній території;

   4. Створення готельного комплексу, в якому, окрім стандартних послуг для комфортного відпочинку, будуть передбачені специфічні умови, які необхідні для творчої роботи композиторів, мистецтвознавців та митців інших видів мистецтв;

   5. Відродження комплексу інфраструктурних (комунікаційних) та господарчих будівель та споруд;

   6. Благоустрій території.


ІІІ. Спільна діяльність


  1. У процесі виконання визначених цією Угодою мети та завдань, Сторони прагнутимуть будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів одна одної.

  2. Визначення пріоритетів та специфічних додаткових ініціатив, цільових результатів і деталізованих планів спільних дій.

  3. Реалізація планів спільних дій з питань, що є об’єктом та предметом цієї Угоди.

  4. Інші напрямки реалізації можуть бути визначені за згодою Сторін.

  5. Сторони будуть підтримувати впровадження спільно розроблених планів для досягнення мети та реалізації завдань.

  6. Сторони погодились публічно розповсюджувати інформацію про співпрацю шляхом використання засобів зв'язків з громадськістю.

  7. Для якнайшвидшого досягнення цілей та завдань за цією Угодою, Сторони зобов'язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією щодо усіх аспектів взаємного інтересу, встановлювати зв'язки із третіми особами.

  8. Сторони визнають і підтверджують, що у ході досягнення мети та завдань, докладатимуть усіх необхідних зусиль для спільної діяльності та дбатимуть про забезпечення прав та інтересів третіх сторін, які залучені до реалізації напрямків співробітництва.


ІV. Дія Угоди та порядок її розірвання


  1. При виникненні питань або спорів між Сторонами щодо умов цієї Угоди або заходів, які впроваджуються у його рамках, Сторони погоджуються докласти всіх можливих зусиль для того, щоб вирішити такі питання або спори шляхом проведення зустрічей та обміну листами.

  2. На основі письмової домовленості між Сторонами до Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які є його невід'ємою частиною.

  3. Сторони цією Угодою підтверджують свою згоду на встановлення ділових взаємних відносини для реалізації визначеної мети.

  4. Угода вступає в силу з моменту її підписання.

  5. Термін спільних дій по досягненню мети та завдань поділяється на два основних етапи.

  6. Терміни та етапи реалізації спільних дій визначено Додатку «Перспективний план реалізації спільних дій», який є невід’ємною частиною цієї Угоди.

  7. Сторони зобов’язуються неухильно дотримуватись термінів та об’ємів реалізації спільних дій, які визначені Додатком, а у випадку відхилення від задекларованих термінів та об’ємів докладатимуть усіх необхідних зусиль по виконанню перспективного плану реалізації спільних дій.

  8. Термін дії цієї Угоди завершується датою проведення першого засідання засновників спільного підприємства «Мистецька резиденція «Ворзель».

  9. Зміни та доповнення до цієї Угоди можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковими угодами до нього, які є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу.

  10. Ця Угода укладена при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках (на чотирьох сторінках), які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.


V. Прикінцеві положення


  1. Ця Угода покладає на Сторони обов'язки щодо укладання в майбутньому основного договору по спільним діям та створення на базі БТК «Ворзель» спільного підприємства «Мистецька резиденція «Ворзель».

  2. Жодна із Сторін не має права без письмової згоди іншої Сторони передати третій особі свої обов'язки та права за даною Угодою або їх частину.


Угоду підписали

від імені:

Ворзельської селищної ради

селищний голови ФЕДОРУК Л.П.


Національної спілки композиторів України

Голова правління

ЩЕРБАКОВ І.В.
Будинку творчості композиторів «Ворзель»

Директор


ПЕТРИЧЕНКО Є.В.

Секретар ради Л.В. Риженко


Додаток

до Угоди про співпрацю між

Ворзельською селищною радою,

Національною спілкою композиторів України

та Будинком творчості композиторів Ворзель»


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Ворзельський селищний голова
________________ Л.П.ФЕДОРУК


Голова Національної спілки композиторів України

_______________ І.В.ЩЕРБАКОВ


Директор Будинку творчості композиторів «Ворзель»
____________ Є.В.ПЕТРИЧЕНКО
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ДІЙ
СПІЛЬНА ДІЯ

СТРОКИ

ВІДПОВІДАЛЬНІ

1

2

3

4

ПЕРШИЙ ЕТАП РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ДІЙ

(в рамках УГОДИ про співпрацю

01 лютого – 17 квітня 2016 року)

1

Підготовка проекту Угоди про співпрацю

1-14.02.2016

Риженко Л.В.,

Невінчана Т.С.,

Петриченко Є.В.


2

Опрацювання та погодження Сторонами запропонованого проекту Угоди

15-24.02.2016

Правління НСКУ, Ворзельська селищна рада

3

Розгляд необхідних рішень, підписання Угоди про співпрацю

25.02.2016

Федорук Л.П.,

Щербаков І.В.,

Петриченко Є.В.


4

Опрацювання тимчасовою робочою групою питань щодо форм функціонування, зонування та змістовному наповненню майбутнього спільного підприємства «Мистецька резиденція «Ворзель»

29.02-07.03.2016

Петриченко Є.В. та члени тимчасової робочої групи

5

Погодження Сторонами юридично-правової форми, принципів спільної господарчої, культурно-просвітницької, мистецької діяльності та плану дій по реорганізації БТК «Ворзель» у спільне підприємство «Мистецька резиденція «Ворзель»

07-14.03.2016

Федорук Л.П.,

Щербаков І.В.,

Петриченко Є.В.


6

Опрацювання, погодження та визначення

Додатковою угодою об’єктів нерухомості та меж земельної ділянки, які увійдуть до складу «Мистецької резиденції «Ворзель»07-14.03.2016

Федорук Л.П.,

Щербаков І.В.,

Риженко Л.В.,

Петриченко Є.В.7

Опрацювання та погодження запропонованих проектів рішень, які виносяться на сесію Ворзельської селищної ради

15-23.03.2016

Правління НСКУ, Ворзельська селищна рада

8

Розгляд необхідних проектів рішень про опрацювання, погодження та підписання угоди між Сторонами щодо створення спільного підприємства «Мистецька резиденція «Ворзель» на базі БТК «Ворзель»

24.03.2016

ВСР


Федорук Л.П.,

Щербаков І.В.,

Петриченко Є.В.


9

Опрацювання основної угоди про співпрацю щодо створення спільного підприємства «Мистецька резиденція «Ворзель» на базі БТК «Ворзель»

25.03-10.04.2016

Ворзельська селищна рада та НСКУ

10

Погодження основної угоди про співпрацю щодо створення спільного підприємства «Мистецька резиденція «Ворзель» на базі БТК «Ворзель»

11-16.04.2016

Правління НСКУ, Ворзельська селищна радаСПІЛЬНА ДІЯ

СТРОКИ

ВІДПОВІДАЛЬНІ

1

2

3

4

1

Урочисте підписання Угоди щодо створення спільного підприємства «Мистецька резиденція «Ворзель» на заключному концерті лауреатів Міжнародного конкурсу молодих композиторів «Gradus ad Parnassum» в рамках Міжнародного форуму «Музика молодих»

17.04.2016


Федорук Л.П.,

Щербаков І.В.,

Петриченко Є.В.ДРУГИЙ ЕТАП РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ДІЙ

(в рамках УГОДИ щодо створення спільного підприємства

«Мистецька резиденція «Ворзель»

18 квітня – початок вересня 2016 року


1

Опрацювання питань щодо внесення змін до статутних документів НСКУ у зв’язку з реорганізацією БТК «Ворзель» у спільне підприємство «Мистецька резиденція «Ворзель»

18.04-24.04.2016

Риженко Л.В.,

Невінчана Т.С.,

Петриченко Є.В.


2

Опрацювання проектів рішень, які виносяться на чергову сесію Ворзельської селищної ради

25-27.04.2016

Правління НСКУ, Ворзельська селищна рада

3

Розгляд необхідних проектів рішень щодо внесення змін до рішень Ворзельської селищної ради у зв’язку зі стартом реорганізації БТК «Ворзель» у спільне підприємство «Мистецька резиденція «Ворзель»

28.04.2016

Ворзельська селищна радаФедорук Л.П.,

Щербаков І.В.,Петриченко Є.В.

4

Реорганізація БТК «Ворзель» у спільне підприємство «Мистецька резиденція «Ворзель»

29.04-31.07.2016

Ворзельська селищна рада та НСКУ

5

Переоформлення та затвердження статутної документації спільного підприємства «Мистецька резиденція «Ворзель» (акту по землекористуванню, статутні документи, реєстрація у відповідних реєстраційних та податкових органах)

Протягом серпня 2016

Ворзельська селищна рада та НСКУ

6

Перше засідання співвласників та обрання керівників першої ланки спільного підприємства «Мистецька резиденція «Ворзель»

Початок вересня 2016

Ворзельська селищна рада та НСКУ


Секретар ради Л.В. РиженкоСкачати 121.14 Kb.