Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення 8 грудня 2016 року Київ №3215/0/15-16 Про залишення без розгляду заяви Компанієць І. Д. про звільнення з посади судді Донецького апеляційного адміністративного суду у відставку

Скачати 19.18 Kb.

Рішення 8 грудня 2016 року Київ №3215/0/15-16 Про залишення без розгляду заяви Компанієць І. Д. про звільнення з посади судді Донецького апеляційного адміністративного суду у відставку
Скачати 19.18 Kb.
Дата конвертації21.04.2017
Розмір19.18 Kb.
ТипРішення
УКРАЇНА

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ

РІШЕННЯ


8 грудня 2016 року

Київ

3215/0/15-16

Про залишення без розгляду заяви Компанієць І.Д. про звільнення з посади судді Донецького апеляційного адміністративного суду у відставку
Вища рада юстиції, заслухавши Голову Вищої ради юстиції Бенедисюка І.М. щодо розгляду матеріалів про звільнення Компанієць Ірини Дмитрівни з посади судді Донецького апеляційного адміністративного суду у відставку,


встановила:
Вища рада юстиції рішенням від 19 вересня 2016 року № 2500/0/15-16 ухвалила внести подання до Верховної Ради України про звільнення Компанієць Ірини Дмитрівни з посади судді Донецького апеляційного адміністративного суду на підставі пункту 9 частини п’ятої статті 126 Конституції України, яке не було розглянуте Верховною Радою України.

Відставка - це припинення державної або прирівняної до неї служби службовцем, який займає посаду, за його письмовою заявою.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Правосуддя - самостійна галузь державної діяльності, яку здійснює суд шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях в особливій, встановленій законом, процесуальній формі цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ.

Апеля́ція (лат. appellatio - звернення) - оскарження ухвали, постанови нижчої інстанції (звичайно судової) перед вищою. Також у значенні звернення до кого-, чого-небудь за підтримкою, порадою.

Конститу́ція Украї́ни - Основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято - День Конституції України.

Донецький апеляційний адміністративний суд Донецький апеляційний адміністративний суд - апеляційний адміністративний суд загальної юрисдикції, розміщений у місті Краматорську. Юрисдикція суду поширюється на Донецьку та Луганську області.

30 вересня 2016 року набули чинності закони України від 2 червня 2016 року № 1401-VIII та № 1402-VIII, відповідно «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» та «Про судоустрій і статус суддів».

Судо́ва система - сукупність судових органів певної держави, організована національним правом з урахуванням територіальності та, як правило, спеціалізації. Судова система в особі її посадових осіб (суддів) - єдиний і повноважний носій судової влади.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Пунктом 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону від 2 червня 2016 року № 1401-VIII передбачено, що з дня набрання чинності цим Законом призначення, припинення повноважень та звільнення суддів здійснюється відповідно до Конституції України з урахуванням внесених цим Законом змін.

Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.

Під час підготовки матеріалів до розгляду з’ясовано, що після прийняття Радою рішення про внесення подання до Верховної Ради України від судді Компанієць І.Д. надійшла заява від 5 грудня 2016 року про відкликання раніше поданої нею заяви про відставку.Пунктом 501.5 Регламенту Вищої ради юстиції передбачено, що до ухвалення Радою рішення про звільнення судді з підстав, передбачених пунктом 4 частини шостої статті 126 Конституції України, особа, яка звернулася з відповідною заявою, може її відкликати.

Регламент (англ. regulations, schedule, нім. Reglement n, Dienstvorschrift f, Dienstordnung f) - сукупність (система) правил, що регулюють, обмежують режим праці, технології виконання проектування, ремонтних робіт тощо, наприклад, на шахтах, у кар'єрах, у свердловинах, на заводах.

У такому випадку Рада ухвалює рішення про залишення без розгляду вказаної заяви.
З огляду на викладене Вища рада юстиції на підставі статті 8, пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», керуючись статтями 2, 27 Закону України «Про Вищу раду юстиції», пунктом 501.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

1 Регламенту Вищої ради юстиції,
вирішила:
залишити без розгляду заяву Компанієць Ірини Дмитрівни про звільнення з посади судді Донецького апеляційного адміністративного суду у відставку.

Голова Вищої ради юстиції І.М. БенедисюкСкачати 19.18 Kb.

  • 8 грудня 2016 року Київ № 3215/0/15-16
  • Про залишення без розгляду заяви Компанієць І.Д. про звільнення з посади судді Донецького апеляційного адміністративного суду у відставку
  • Закону України
  • Голова Вищої ради юстиції І.М. Бенедисюк