Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення для широкого діапазону можливостей застосування, орієнтованих на завтрашній день. Завдяки високій пропускній спроможності і гнучкості системи вона може використовуватися як

Скачати 84.32 Kb.

Рішення для широкого діапазону можливостей застосування, орієнтованих на завтрашній день. Завдяки високій пропускній спроможності і гнучкості системи вона може використовуватися як
Скачати 84.32 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.03.2017
Розмір84.32 Kb.
ТипРішення
  1   2

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ EWSD.

EWSD фірми Siemens - це потужна і гнучка цифрова електронна комутаційна система для мереж зв'язку загального користування. Вона задовольняє всім сучасним вимогам і обладнана так, щоб задовольняти вимогам тмайбутнього. ЇЇ технологія і архітектура базуються на багатому досвіді, накопиченому фірмою Сіменс в області техніки зв'язку, обчислювальних машин і мікроелементів.

Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.

З часу своєї появи на світовому ринку в 1981 році система EWSD набула прекрасної репутації в багатьох країнах світу. Цю репутацію вона заслужила завдяки своїй надійності, економічній ефективності і різноманітним послугам, що надаються абонентам і експлуатаційним організаціям.

EWSD - це унікальна система на всі випадки застосування з погляду розмірів АТС, її продуктивності, діапазону наданих послуг . Вона може використовуватися як невеличка сільська АТС мінімальної ємності, так і велика місцева або транзитна станція максимальної ємності, наприклад, у щільно населених міських зонах.

На основі EWSD можлива реалізація цифрової мережі інтегрального обслуговування (ISDN).

Система EWSD відповідає міжнародним стандартам і рекомендаціям, затвердженим МСЕ і СЕПТ. Прикладами включення в EWSD стандартів МСЕ є постійне використання мови програмування високого рівня CHILL, застосування мови специфікацій і описів SDL, мови спілкування людини з машиною MML, використання системи сигналізації по загальному каналу №7 і можливостей ISDN.

Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
EWSD відповідає також національним стандартам, наприклад, загальним вимогам до місцевої комутаційної системи (LSSGR), що застосовуються у США.

1.1. Застосування комутаційної системи.

EWSD пропонує оптимальне рішення для широкого діапазону можливостей застосування, орієнтованих на завтрашній день.

Оптимальне рішення - рішення, що приймається таким чином, що ніякі інші доступні варіанти не приведуть до кращого результату. Це важливе поняття в теорії прийняття рішень. Для того, щоб порівняти різні результати рішення, один зазвичай призначає відносну корисність для кожного з них.
Завдяки високій пропускній спроможності і гнучкості системи вона може використовуватися як:

- цифровий абонентський блок ( для 944 АЛ);

- місцева телефонна станція ( РАТС) ;

- транзитна телефонна станція ( вузол вхідних або вихідних повідомлень);

- міжміська телефонна станція ;

- міжнародна телефонна станція;

- комутаційний центр для рухомих об'єктів;

- сільська телефонна станція (у контейнерному виконанні) ;

- комутаторна система;

- центр технічної експлуатації і обслуговування декількох АТСЕ,

EWSD пропонує оптимальні рішення для широкого діапазону можливостей застосування. Місцеві телефонні станції обслуговують абонентів всередині окремої зони, наприклад, району, міста або населеного пункту.

Населений пункт Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
Вони комутують вхідне навантаження до включених абонентів, а також вихідне від них навантаження. Число абонентів, включених до телефонної станції EWSD, може бути як невеликим ( до кількох сотень), так і великим (до 250000).
Автомати́чна телефо́нна ста́нція (АТС) - телефонна станція, що забезпечує автоматичне з'єднання абонентів телефонної мережі.

Телефонна станція EWSD може використовуватися як транзитна станція. До такої станції може бути включено до 60000 вхідних, вихідних або двосторонніх з'єднувальних ліній. Міжміська телефонна станція обробляє транзитне або міжміське навантаження. Кількість абонентських і з'єднувальних ліній визначається максимально можливим навантаженням (до 25200 Ерл) відповідної станції.

Міжнародна телефонна станція EWSD забезпечує виконання всіх спеціальних функцій, що використовуються у міжнародних телефонних станціях, таких як міжнародні системи сигналізації, ехокомпенсація на міжконтинентальних з'єднаннях і супутникових каналах зв'язку, а також збір статистичних даних по розрахункам з адміністраціями зв'язку інших країн.

Спеціальні функції - функції, що зустрічаються в різних додатках математики (найчастіше - в різних задачах математичної фізики), які не виражаються через елементарні функції. Спеціальні функції представляються у вигляді рядів або інтегралів.

На базі обладнання EWSD можна організувати комутаційний центр для рухомих об'єктів. Сучасні мережі для рухомих радіотелефонів мають стільникову структуру, що служить для забезпечення багатократного використання наявних у їх розпорядженні частот у всій зоні.

Для малонаселених районів передбачені сільські телефонні станції, що обслуговують до 7500 абонентів. Вони можуть бути змонтовані в контейнерах.

У EWSD є цифрові комутатори для встановлення викликів, переданих телефоністкою, і для забезпечення спеціальних абонентських послуг. Цифрові комутатори - це автоматизовані робочі місця з інтерфейсом оператора, що управляються за допомогою "меню".

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Комутаторна система (OSS) управляється мікропроцесором. Вона рівномірно розподіляє вхідні запити на послуги по робочих місцях чергових телефоністок. Система в потрібний час видає телефоністкам виклики, що були замовлені заздалегідь.

Телефонні станції EWSD, що використовують ефективну систему загальноканальної сигналізації №7 у відповідності вимогами MCE (CCS7), обладнані управляючим пристроєм для системи загальноканальної сигналізації (CCNC). Одне CCNC може оброблятии сигнальний трафік, що надходить від 254 сигнальних каналів. Функції, що виконує CCNC, включають в себе функції пункту обробки сигнальної інформації (SP) і транзитного пункту сигналізації (STP).

1.2. Апаратне забезпечення комутаційної системи

Апаратне забезпечення представляє собою фізичні елементи системи. У су-часній комутаційній системі, такій як EWSD, апаратне забезпечення є модульним, надійним, гнучким і високоякісним. Воно може також пристосовуватися до нових технологій і раціонального виробництва (і в країні його використання включно).

Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Все це досягається завдяки:

- простій для розуміння перспективній архітектурі апаратного забезпечення;

- модульній механічній конструкції;

- використанню відповідних технологій апаратного забезпечення;

- гарантії надійної якості апаратного забезпечення.

Архітектура апаратного забезпечення дозволяє мати багато гнучких комбінацій підсистем і має чітко визначені інтерфейси. Це складає основу для економічно ефективного використання EWSD у всіх областях широкого спектру застосування.

Функції, обумовлені

  1   2


Скачати 84.32 Kb.

  • Апаратне забезпечення