Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення Київської міської ради від № Тимчасовий порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва

Скачати 300.77 Kb.

Рішення Київської міської ради від № Тимчасовий порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва
Скачати 300.77 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації03.04.2017
Розмір300.77 Kb.
ТипРішення
  1   2

Додаток 1 до рішення Київської міської ради від №

Тимчасовий порядок
залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва


І.
Ки́ївська міська́ ра́да - адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування міста Києва. Депутати Київської міської ради обираються на виборах місцевих органів влади за пропорційною системою голосування.
Сфера застосування


Цей Тимчасовий порядок (надалі – «Порядок») визначає організаційні та економічні відносини, пов’язані з механізмом залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Києва
(надалі – «Пайова участь») та при оформленні договорів Пайової участі з урахуванням оцінки соціально-економічного значення об’єктів для міста в грошовому виразі (гривнях) у цінах поточного року у зв’язку зі здійсненням або намірами на здійснення будівництва (в тому числі нового будівництва та реконструкції) об’єктів (в тому числі будинків, будівель, споруд, їх комплексів або частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури), незалежно від їх форми власності.
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Соціа́льна інфраструкту́ра - комплекс галузей, які безпосередньо пов'язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої сили і забезпечення нормальної життєдіяльності людей. Ця сфера охоплює освіту, охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'язок, культуру, побутове обслуговування.


Порядок розроблено з метою упорядкування зазначених відносин, на час до реформування інституту Пайової участі та/або його заміни іншими платежами (платою за землю та/або податком на нерухомість та/або платежами за отримання дозвільної документації на будівництво тощо), що наразі відбувається на загальнодержавному рівні.

ІІ. Терміни та визначення понять

2.1. Замовник – фізична або юридична особа, яка здійснила, здійснює або має намір здійснити нове будівництво або реконструкцію об’єктів незалежно від їх форми власності (будинків, будівель, споруд, їх комплексів або частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури на території міста Києва).

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

2.2. Реконструкція – перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об'єкту будівництва (частини будинку, будівлі, споруди), що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, в наслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників об’єкта (загальної та житлової площі, кількість продукції, потужність тощо), поліпшення умов проживання, експлуатації та якості послуг.

Те́хніко-економі́чні пока́зники - величини, які характеризують матеріально-виробничу базу підприємств, використання знарядь і предметів праці, організацію виробництва, затрати на виробництво продукції.

Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об’єкта в цілому або його (за умови їх автономності) частин.

2.3. Проектно-кошторисна документація – комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.

Прое́ктно-кошто́рисна документа́ція (рос. проектно-сметная документация, англ. design specifications and estimates, designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) - комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.

Зміст і обсяг документації (проектні завдання і робочі креслення, зведення витрат, кошторисно-фінансові розрахунки і ін.) для окремих об'єктів будівництва визначаються затвердженими інструкціями з розробки проектів і кошторисів.


2.5. Технічна інвентаризація – це визначення фактичної площі, об'єму об’єктів збудованих (реконструйованих) будинків, допоміжних будівель та споруд (щодо проектних), обстеження та оцінка технічного стану наявних об'єктів, а також встановлення вартості об'єктів.
2.6. Нове будівництво – будівництво будинків, будівель, споруд, їх комплексів, що здійснюються з метою створення об’єктів виробничого та невиробничого призначення, а також лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, в тому числі добудова зупинених об’єктів незавершеного будівництва.

2.7. Техніко-економічні показники – інформація щодо характеристики об’єкта будівництва та/або реконструкції (назва об’єкту, вид будівництва, площа ділянки, площа забудови, площа вбудованих приміщень, площа житлових приміщень, загальна площа, корисна площа, будівельний об’єм, поверховість та інші характеристики, передбачені проектом будівництва/реконструкції).

Площа Площа - фізична величина, що визначає розмір поверхні, одна з основних властивостей геометричних фігур, у математиці розглядається як міра множини точок, які займають поверхню або якусь її частину. Історично, обчислення площі називалося квадратурою.ІІІ. Загальні положення

3.1. Цей Порядок застосовується для залучення, розрахунку розмірів і використання коштів Пайової участі замовників, які здійснили, здійснюють або мають намір здійснити на території міста Києва нове будівництво або реконструкцію будь-яких об'єктів (будівель, споруд, їх комплексів або частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури) незалежно від їх форми власності. Цей Порядок не застосовується при встановлені (розміщенні) тимчасових споруд (малих архітектурних форм).

3.2. Пайова участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста є обов’язковим внеском, який замовник має сплатити до бюджету міста Києва, крім випадків передбачених законами України та цим Порядком.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

3.3. Пайова участь включає в себе відшкодування витрат міського бюджету на розширене відтворення ресурсів міста Києва у зв’язку із реалізацією замовником проекту нового будівництва або реконструкції об’єктів (будинків, будівель, споруд, їх комплексів або частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури) незалежно від їх форм власності на території міста Києва.

3.4. Юридична особа, яка виступає від імені Київської міської ради щодо Пайової участі.

3.4.1. У всіх питаннях щодо оформлення розрахунків Пайової участі та укладання договорів про Пайову участь виступає Київська міська рада, в особі Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – «Департамент»).

3.4.2. Департаментам (крім Департаменту економіки та інвестицій), іншим структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, підприємствам територіальної громади міста Києва та організаціям залучення на будь-яких засадах коштів замовників як Пайової участі забороняється.

Територіальна громада Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».

3.5. Розмір Пайової участі визначається за принципами:

- рівності замовників при визначенні розміру Пайової участі;

- компенсації витрат бюджету міста на розширене відтворення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

- комплексного підходу до розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста;

- урахування соціально-економічного значення проектів для міста;

- відкритості і прозорості, залучення та визначення розміру, сплати Пайової участі.

3.6. Замовник Пайової участі.

Пайову участь сплачує юридична або фізична особа (або уповноважена ними особа), яка:


 • оформляє документи (в тому числі щодо введення об’єкта будівництва/реконструкції в експлуатацію, отримання права власності на об’єкт нерухомого майна) на об’єкти (будинків, будівель, споруд, їх комплексів або частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури) нового будівництва або реконструкції;
  Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.
  Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
  Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.


 • не вирішила питання Пайової участі при спорудженні, прийнятті в експлуатацію або оформленні права власності на об’єкти (будівлі, споруди, їх комплекси або частини) нового будівництва або реконструкції;

ІV. Підстави залучення до Пайової участі замовників на створення і розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва

4.1. Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов'язані з залученням, розрахунком розміру, використанням та оформленням договорів про Пайову участь у зв'язку із новим будівництвом, реконструкцією (в разі збільшення об’єму об’єкту будівництва та/або збільшення його загальної площі) будь-яких об'єктів (будівель, споруд, їх комплексів або частин) на території міста Києва.

4.2. До Пайової участі не залучаються замовники, які здійснили, здійснюють або мають намір здійснити на території міста Києва:

- нове будівництво, реконструкцію об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

- нове будівництво, реконструкцію (без зміни профілю) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

- нове будівництво, реконструкцію (без зміни профілю) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

- нове будівництво, реконструкцію (без зміни профілю) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

Житлови́й фонд - сукупність всіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло в результаті звернення стягнення на житлове приміщення, яке придбане за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації яких засобів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено у забезпечення повернення кредиту або цільової позики, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.
Квадра́тний ме́тр - одиниця площі, площа квадрату зі стороною в один метр. Квадратний метр складається з 10 тисяч квадратних сантиметрів.
Будинок Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.

- нове будівництво, реконструкцію об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

- нове будівництво, реконструкцію об’єктів за умови одночасного добровільного спорудження на цій земельній ділянці (окремо від проекту) будівель об’єктів соціальної інфраструктури для обслуговування мешканців відповідного району (мікрорайону) (виключно за погодженням з виконавчим органом Київської міської ради) в рамках планового забезпечення відповідної території необхідним елементом соціальної інфраструктури, якщо вартість спорудження таких об’єктів є не меншою, ніж розмір Пайової участі, та за умови передачі останніх до комунальної власності територіальної громади міста;

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).

- нове будівництво, реконструкцію об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.

- нове будівництво, реконструкцію (без зміни профілю) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

- нове будівництво, реконструкцію об'єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

- нове будівництво, реконструкцію будівель, споруд, їх комплексів або частин представництв іноземних держав відповідно до Віденської конвенції «Про дипломатичні зносини».

V. Укладання договору та розрахунок розміру Пайової участі

5.1. Підставою для укладання договору про Пайову участь замовником у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва є Нове будівництво, Реконструкція об’єктів будівництва із збільшенням площі об’єкту.

5.2. Кошти Пайової участі сплачуються на підставі договору про Пайову участь між Київською міською радою в особі Департаменту та замовником, який укладається не пізніше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня реєстрації Департаментом звернення замовника про його укладення відповідно до цього Порядку, але до прийняття об’єкта в експлуатацію.

5.3. Договір про Пайову участь укладається замовником з Департаментом при новому будівництві, реконструкції об'єктів - після затвердження замовником в установленому порядку проектної та кошторисної документації та передує реєстрації декларації про готовність об'єкту до експлуатації (І-ІІІ категорія складності) / видачі сертифікату (IV-V категорія складності) в органі, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду та оформленню права власності на об’єкт.

5.4. Істотними умовами договору про Пайову участь є:

- розмір Пайової участі;

- строк (графік) сплати Пайової участі;

- відповідальність сторін.

5.5. Якщо проектною документацією передбачено пускові комплекси (черги), за відповідним зверненням замовника, договір про Пайову участь може укладатися на кожний пусковий комплекс (чергу) окремо.

Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

5.6. Вирішення питань щодо Пайової участі та розрахунки розмірів Пайової участі здійснюються Департаментом за заявою замовника. Така заява подається окремо щодо кожного об’єкта нерухомого майна.


Разом із заявою заявник подає копії наступних документів:

а) При новому будівництві об`єкту:

- затверджена в установленому законодавством порядку кошторисна документація з техніко-економічними показниками;

- дані технічної інвентаризації об’єкт.

б) При реконструкції об`єкту:

- затверджена в установленому законодавством порядку кошторисна документація з техніко-економічними показниками;

- дані технічної інвентаризації об’єкта.

д) За рішенням суду:

- техніко-економічні показники об’єкта будівництва-реконструкції;

Рішення суду - процесуальний документ, яким розгляд справи закінчується по суті. Рішення суду є найважливішим актом правосуддя, актом реалізації судової влади. Рішенням суду розв'язується матеріально-правовий спір між сторонами, підтверджується наявність або відсутність певних фактів, ним захищаються порушені, невизнані або оспорювані права, свободи та інтереси учасників справи.

- дані технічної інвентаризації об’єкта;- рішення суду.

5.7. При зверненні заявників з питань Пайової участі, уповноважена особа Департаменту встановлює особу заявника, що здійснюється за документом, що посвідчує таку особу.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою, уповноважена особа Департаменту перевіряє обсяг повноважень такої особи за документом, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Обмеження повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється зокрема на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за допомогою порталу електронних сервісів.

5.8. Наведений перелік документів, які подаються замовником для вирішення питань щодо Пайової участі та розрахунки розмірів Пайової участі є вичерпним.

Уповноважена особа Департаменту не має права вимагати від заявника надання інших документів, крім тих, які визначені п. 5.5. та п. 5.6. цього Порядку.Документи, що подаються до Департаменту, повинні відповідати вимогам, встановленим цим Порядком.

Не розглядаються документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, з пошкодженнями, що не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст, а також оформлені з порушенням вимог законодавства, крім випадків засвідчення уповноваженими особами відповідних виправлень з обов’язковим проставленням необхідних відміток на документах.

Відповідальність за достовірність даних, що містяться в поданих документах, несе заявник, якщо інше не встановлено судом.

5.9. Вирішення питань щодо Пайової участі та розрахунки розмірів Пайової участі, у разі наявності співвласників (співзамовників) об’єкта, здійснюються після одержання Департаментом їх колективного звернення або звернення від одного з них та надання письмової згоди інших співвласників (співзамовників).

5.10. Заява разом з доданими до неї документами, яка необхідна для укладання договору про Пайову участь з Департаментом, подається заявником у паперовій або електронній формі, а саме:

- особисто або уповноваженою особою за довіреністю;

- через поштове відділення (цінним листом з описом вкладення про вручення);

- через засоби телекомунікаційного зв’язку з накладенням електронного цифрового підпису на кожен документ що подається;

По́шта (від лат. posta) - установа для транспортування повідомлень (наприклад листів, листівок), дрібних товарів, частково людей. Найчастіше вона є державною установою.
Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

- через електронну адміністративну послугу, яка знаходяться на офіційному веб-сайті Департаменту.

5.11. Прийом громадян посадовими особами Департаменту з приводу подання документів для складання договору про Пайову участь та проведення прийому громадян із інших питань щодо Пайової участі здійснюється у визначені дні та години згідно із графіками, що затверджуються відповідним розпорядженням Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), але не рідше 3 (трьох) днів та/або 18 (вісімнадцяти) годин на тиждень.

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.Інформація про порядок, графік прийому посадовими особами Департаменту розміщується на офіційному сайті (https://kievcity.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
gov.ua) та в приміщенні Департаменту.

Заява в електронній формі подається за умови ідентифікації особи заявника (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації відповідної особи.

Заява формується заявником в електронній формі з обов’язковим долученням до неї електронних оригіналів документів, необхідних згідно переліку за цим Порядком, виготовлених шляхом сканування та накладенням електронним цифровим підписом особи, яка подає такі документи.

За результатом розгляду заяви в електронній формі, подані заявником документи не підлягають поверненню заявнику.

Відповідальність за відповідність електронних копій документів оригіналам таких документів у паперовій формі, у разі подання заяви в електронній формі, несе особа, яка виготовила електронні копії документів та посвідчила їх електронним цифровим підписом.

Департамент протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня реєстрації звернення замовника надсилає поштою (цінним описом з повідомленням про вручення) на його адресу два примірника підписаного договору про Пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту з розрахунками розміру Пайової участі.
Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).


У випадку незгоди замовника з визначеним Департаментом розміром Пайової участі, замовник може оскаржити її до суду.

5.12. Розрахунок розміру Пайової участі.

5.12.1. Розрахунок розміру Пайової участі є невід’ємною частиною договору про Пайову участь.

5.12.2. Розмір Пайової участі визначається протягом 10 (десяти) робочих днів з дня реєстрації Департаментом відповідного звернення замовника та отримання документів, передбачених цим Порядком.

5.12.3. Розрахунок розміру Пайової Участі здійснюється Департаментом за допомогою спеціалізованого програмного комплексу, доступного для загального користування на офіційному веб-сайті Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

  1   2


Скачати 300.77 Kb.

 • ІІ. Терміни та визначення понять
 • Проектно-кошторисна документація
 • ІV. Підстави залучення до Пайової участі замовників на створення і розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва
 • V. Укладання договору та розрахунок розміру Пайової участі