Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення Київської міської ради від № Тимчасовий порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва

Скачати 300.77 Kb.

Рішення Київської міської ради від № Тимчасовий порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва
Скачати 300.77 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації03.04.2017
Розмір300.77 Kb.
ТипРішення
1   2
5.13. Фактори, що впливають на розмір Пайової участі

5.13.1. На розмір Пайової участі замовників впливають:

- граничний розмір Пайової участі, що не перевищує встановленого законом розміру;

- кошторисна вартість створеної замовником на підставі детального плану території, містобудівних умов та обмежень, технічних умов соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва при новому будівництві або реконструкції;

Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

- соціально-економічне значення об’єкта будівництва або реконструкції для міста;

- територіальне розміщення об'єкта нового будівництва або реконструкції.

5.13.2. Встановлений згідно з цим Порядком розмір Пайової участі не може перевищувати граничний розмір Пайової участі, встановлений законодавством України, а саме:

- 7 (сім) відсотків загальної кошторисної вартості нового будівництва, реконструкції нежитлових будівель та споруд;

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

- 4 (чотири) відсотки загальної кошторисної вартості нового будівництва, реконструкції житлових будинків.

5.14. Рішення про звільнення замовників від сплати Пайової участі та про зменшення розмірів Пайової участі приймається виключно Київської міською радою на пленарному засіданні.

Плена́рне засі́дання, пленарна сесія (англ. Plenary session) - засідання (період роботи) організації (громади, товариства, асамблеї або парламенту), що відбувається за участі усіх членів організації, незалежно від угруповань.


VI. Порядок сплати замовником Пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва та використання коштів отриманих за сплату Пайової участі

6.1. Форма сплати.

Пайова участь сплачується у формі грошового внеску.

6.2. Порядок, терміни та умови сплати Пайової участі.

6.2.1. Пайова участь сплачується на підставі договору про Пайову участь між Київською міською радою в особі Департаменту та замовником.

6.2.2. Кошти Пайової участі замовник перераховує до спеціального фонду міського бюджету за реквізитами, вказаними в договорі про Пайову участь.

6.2.3. Пайова участь у грошовій формі сплачується в повному обсязі до прийняття об'єкту в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається у договорі, та на умовах, визначених договором про Пайову участь.

6.2.4. Умови сплати Пайової участі визначаються договором про Пайову участь.

6.2.5. У разі сплати замовником Пайової участі частинами за графіком, визначеним договором, розмір платежу (частини Пайової участі) на момент здійснення оплати коригується на індекс інфляції (накопичувальний) з моменту розрахунку величини Пайової участі по договору.

Інфля́ція (від лат. inflatio - «роздування») - надмірне, проти потреб товарообігу, збільшення кількості паперових грошей з наступним їх швидким знеціненням. Проявляється зростанням загального рівня цін та зниженням купівельної спроможності грошей.

Замовник за допомогою спеціалізованого програмного комплексу, доступного для загального користування на офіційному веб-сайті Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) може самостійно прорахувати розмір необхідного платежу враховуючи актуальний індекс інфляції, або звернутися за відповідним розрахунком до Департаменту.

6.2.6. Якщо при укладенні договору про Пайову участь розмір Пайової участі розрахованої за відсутності даних технічної інвентаризації завершеного будівництвом або реконструкцією, договір про Пайову участь підлягає коригуванню, а розмір Пайової участі уточнюється за фактичними даними технічної інвентаризації.

6.2.7. Договір про Пайову участь підлягає коригуванню після надання замовником документів про визначення у встановленому порядку загальної кошторисної вартості об’єкту, що приймається в експлуатацію.

У разі, якщо замовником не подано документи про визначення у встановленому порядку загальної кошторисної вартості об’єкту, що приймається в експлуатацію, остаточні розрахунки по договору про Пайову участь здійснюються за фактичними даними технічної інвентаризації об’єкту.

6.3. Якщо технічними умовами щодо інженерного забезпечення об’єкта передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати реєстрації в Київській міській раді звернення замовника Київська міська рада приймає рішення за поданням постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, щодо зменшення розміру Пайової участі замовника по даному об’єкту на суму кошторисної вартості будівництва таких інженерних мереж та/або об'єктів, переданих до комунальної власності територіальної громади міста Києва, що підтверджується відповідними документами. Вищевказане рішення Київської міської ради щодо зменшення розміру Пайової участі можливе виключно після повного завершення (відповідно до затвердженої проектної документації) виконання будівельних робіт із будівництва інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури.

6.4. У разі якщо кошторисна вартість будівництва таких інженерних мереж та/або об'єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір Пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту, протягом
30 (тридцяти) календарних днів з дати реєстрації в Київській міській раді звернення замовника Київська міська рада за поданням постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку приймає рішення щодо відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром Пайової участі.

6.5. Якщо в складі проекту будівництва житлових мікрорайонів, кварталів, комплексів, будинків затверджено будівництво будівель об'єктів соціальної сфери (навчальних закладів, закладів охорони здоров'я (крім санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку, аптек), Київська міська рада приймає рішення за поданням постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку щодо зменшення розміру Пайової участі на загальну кошторисну вартість збудованих ним та переданих до комунальної власності територіальної громади міста таких об'єктів, що підтверджується відповідними документами.

Вищевказане рішення Київської міської ради щодо зменшення розміру Пайової участі можливе виключно після повного завершення (відповідно до затвердженої проектної документації) виконання будівельних робіт із будівництва об'єктів соціальної сфери.

У разі якщо вартість будівництва об'єктів соціальної сфери (навчальних закладів, закладів охорони здоров'я (крім санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку, аптек) перевищує розмір Пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати реєстрації в Київській міській раді звернення замовника Київська міська рада за поданням постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку приймає рішення щодо відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром Пайової участі.

6.6. У разі фінансування замовником, залученим в установленому порядку, за власні кошти нового будівництва, реконструкції, реконструкції об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що не відноситься до його проекту та здійснюється на замовлення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська рада приймає рішення за поданням постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, щодо зменшення розміру Пайової участі замовника на розмір витрат, понесених замовником за його проектом, після передачі таких об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури до комунальної власності територіальної громади міста Києва, що підтверджується відповідними документами. Вищевказане рішення Київської міської ради щодо зменшення розміру Пайової участі можливе виключно після повного завершення (відповідно до затвердженої проектної документації) виконання будівельних робіт із будівництва об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

6.7. Результат сплати Пайової участі.

6.7.1. Довідка про виконання умов договору про Пайову участь готується Департаментом протягом 2 (двох) робочих днів після надходження коштів та проведення замовником остаточних розрахунків, відповідно до умов укладеного договору про Пайову участь.

6.7.2. Якщо при укладенні договору про Пайову участь розмір Пайової участі розраховано за відсутності даних технічної інвентаризації завершеного будівництвом або реконструкцією, довідка про виконання умов договору про Пайову участь готується Департаментом протягом 2 (двох) робочих днів після надходження коштів замовника згідно з проведеним Департаментом остаточним розрахунком відповідно до даних технічної інвентаризації завершеного будівництвом або реконструкцією.

6.7.3. Довідка про виконання умов договору про Пайову участь готується Департаментом протягом 2 (двох) робочих днів після надходження коштів замовника згідно з проведеним Департаментом остаточним розрахунком відповідно до наданих замовником документів про визначення у встановленому порядку загальної кошторисної вартості об’єкту, що приймається в експлуатацію.

6.7.4. Для отримання довідки про виконання Пайової участі, замовник надає до Департаменту наступні документи:


 • документ, що підтверджує повну сплату Пайової участі;

 • рішення Київської міської ради, що підтверджує зменшення розміру Пайової участі у відповідності до п. 6.3., 6.4., 6.5. та 6.6. цього Порядку (у разі наявності);

 • затверджена в установленому законодавством порядку кошторисна документація з техніко-економічними показниками;

 • дані технічної інвентаризації об’єкта.

6.7.5. Замовник може подати документи передбачені п. 6.7.4. цього Порядку до Департаменту наступним шляхом:

- особисто або уповноваженою особою за довіреністю;

- через поштове відділення (цінним листом з описом вкладення про вручення);

Поштове відділення або відділення зв'язку - об'єкт поштового зв'язку, який здійснює прийом, сортування, відправку, обробку і доставку пошти.

- через засоби телекомунікаційного зв’язку з накладенням електронного цифрового підпису на кожен документ, що подається;

- через електронну адміністративну послугу, яка знаходяться на офіційному веб-сайті Департаменту.

В разі, якщо замовником не подано документи про визначення у встановленому порядку загальної кошторисної вартості об’єкту, що приймається в експлуатацію, довідка про виконання умов договору про Пайову участь готується Департаментом після надходження коштів замовника згідно проведених Департаментом остаточних розрахунків згідно даних технічної інвентаризації об’єкту.

6.8. При відсутності довідки Департаменту про виконання замовником умов Пайової участі забороняється:

- реєструвати декларації про готовність об’єкта до експлуатації;

- видавати сертифікати відповідності.


6.9. Використання коштів Пайової участі.

6.9.1. Кошти, отримані як Пайова участь, спрямовуються виключно для фінансування створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Києва.

6.9.2. Рішення щодо розподілу коштів Пайової участі приймає Київська міська рада при затвердженні бюджету міста Києва та Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на кожний рік.

VII. Звітність

7.1. Не рідше 1 (одного) разу у квартал Департамент готує і подає на затвердження до постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку звіт, у якому зазначається: • кількість замовників, які сплатили Пайову участь та загальний розмір внесених коштів;

 • кількість замовників, не залучених до Пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва із зазначенням підстави незалучення;

 • кількість укладених договорів про Пайову участь із зазначенням розміру Пайової участі;

 • інформація про заміну замовників із зазначенням розмір коштів Пайової участі, на який зменшується Пайова участь, у зв’язку зі сплаченою частиною Пайової участі попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про Пайову участь.

7.2. Департамент на офіційному веб-сайті Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не пізніше ніж на


3 (третій) робочий день після вчинення відповідного правочину оприлюднює та у подальшому оновлює інформацію щодо:

 • замовника будівництва;

 • адреси та назви об’єкта будівництва, реконструкції;

 • техніко-економічних показників об’єкта будівництва;

 • загального розміру Пайової участі;

 • строків сплати Пайової участі;

 • сплаченого розміру Пайової участі;

 • заборгованості за договором Пайової участі;

 • підстав про звільнення від сплати Пайової участі (за наявності);

 • інше.

VIII. Відповідальність

8.1. При прийнятті рішень про надання замовнику земельної ділянки в користування та при укладанні договорів оренди земельних ділянок (в т.ч.

Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.
поновлення) відповідним структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) мають передбачатися зобов’язання відповідного суб’єкта щодо укладення при будівництві нового об’єкту або реконструкції будь-яких об’єктів (будівель, споруд, їх комплексів або частин) з Департаментом договору про Пайову участь у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва та сплати Пайової участі відповідно до цього Порядку в повному обсязі до прийняття об’єкту в експлуатацію.

8.1.1. При видачі відповідним структурним підрозділом містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, що перебуває у володінні чи користуванні замовника, має передбачатися інформування щодо зобов’язання замовника укласти з Департаментом договір про Пайову участь у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва та сплатити Пайової участі відповідно до цього Порядку в повному обсязі до прийняття об’єкту в експлуатацію.

8.1.2. Замовники несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за недотримання термінів укладення договору про Пайову участь та сплати Пайової участі, встановлених законодавством України та цим Порядком.

8.1.3. Замовники несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за повноту і достовірність поданих до Департаменту даних та документів, в тому числі на підставі яких укладається договір про Пайову участь, визначається розмір Пайової участі та графік оплати.

8.1.4. Замовники, якими укладені з Департаментом договори про Пайову участь, у випадку зміни будь-яких характеристик об’єкту будівництва, реконструкції, за який нарахована Пайова участь, зобов’язані письмово повідомляти ці обставини Департаменту протягом 30 (тридцяти) днів з моменту, коли ці обставини стали відомі замовнику, для проведення відповідних розрахунків та сплати замовником додаткової Пайової участі.

8.1.5. Якщо замовник при прийнятті в експлуатацію або оформленні права власності (в тому числі на підставі рішень суду) на об’єкт нового будівництва, реконструкції не вирішив питання Пайової участі та не сплатив Пайову участь, такий замовник зобов’язаний звернутися до Департаменту, укласти договір про Пайову участь та сплатити Пайову участь.

8.1.6. Якщо Департаментам, управлінням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, підприємствам та організаціям територіальної громади міста Києва відомі або стануть відомими випадки прийняття в експлуатацію або оформлення права власності на новозбудовані, реконструйовані об’єкти без наявності довідки про виконання Пайової участі, вони зобов’язані повідомити про це Департамент та інших державних органів влади та управлінь (у відповідності до їх повноважень) для вжиття заходів реагування відповідно до чинного законодавства України щодо стягнення Пайової участі до бюджету міста із замовників таких об’єктів.

8.1.7. При зверненнях з питань Пайової участі замовники інформативно повідомляють про фактичний стан будівництва або реконструкції та наявність документів на будівництво або реконструкцію передбачених чинним законодавством України.

8.1.8. Контроль за дотриманням замовниками встановлених укладеними договорами термінів та обсягів сплати Пайової участі, а також проведення претензійно-позовної роботи здійснюється Департаментом в межах повноважень та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.


8.1.9. У разі прострочення термінів сплати, визначених договором про Пайову участь:

Замовник несе відповідальність згідно з умовами укладеного з Департаментом договору про Пайову участь;

розмір несплаченої частини Пайової участі замовника коригується відповідно до умов договору на індекс інфляції (накопичувальний) від дати його розрахунку в договорі та на величину штрафних санкцій.
8.1.10. У разі встановлення факту прострочення терміну сплати Пайової участі або встановлення факту прийняття об’єкта будівництва або реконструкції в експлуатацію або оформлення права власності на новозбудовані, реконструйовані об’єкти без наявності довідки про виконання Пайової участі, Департамент зобов’язаний у місячний термін з моменту виявлення порушень вищезазначених умов договору звернутися до суду з відповідною позовною заявою та вжити всіх вичерпних заходів щодо стягнення коштів належних до сплати замовником Пайової участі.
IX. Методика розрахунку розміру Пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Києва

9.1. Розмір Пайової участі замовника при новому будівництві або реконструкції об’єктів визначається відповідно до цього Порядку із урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва або реконструкції об’єкта, типу об’єкту будівництва, реконструкції (житлового та/або нежитлового) та індексу, що враховує інфляцію.

При цьому в такій загальній кошторисній вартості нового будівництва або реконструкції об’єктів не враховуються витрати замовника на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій (далі – загальна кошторисна вартість будівництва, реконструкції).

9.2. При збільшенні або зміні в процесі проектування та будівництва техніко-економічних показників об'єкта (в тому числі при невідповідності фактичних техніко-економічних показників даним затвердженого проекту), за зверненням замовника розмір Пайової участі уточнюється в частині зміни техніко-економічних показників.

9.3. У разі зміни замовника розмір Пайової участі нового замовника зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником (крім штрафних санкцій) відповідно до укладеного ним договору про Пайову участь.

9.4. Загальний розмір Пайової участі визначатися Департаментом самостійно шляхом множення площі будівництва або реконструкції об’єкта на встановлений Департаментом спеціальний норматив для будівництва житлової або нежитлової забудови міста.

Спеціальний норматив затверджується рішенням Київської міської ради за поданням Департаменту щоквартально.

9.5. Розрахунок Пайової участі відповідно до збудованих квадратних метрів та з урахуванням спеціального нормативу при будівництві житлових будинків та житлових комплексів визначається за формулою:ПУ = Sж х Х1 Sн х Х2, де

ПУ – розмір Пайової участі об’єкта при будівництві житлових будинків та житлових комплексів (грн);

Sж – загальна площа об’єкта будівництва житлової частини будинку (без вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих приміщень тощо) (м2);

Sн – загальна площа об’єкта будівництва нежитлової частини будинку (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих приміщень тощо) (м2);

Х1 – спеціальний норматив визначений Департаментом при будівництві житлових будинків та житлових комплексів;

Х2 – спеціальний норматив визначений Департаментом при будівництві або реконструкції об’єктів нежитлового призначення.

9.6. Розрахунок Пайової участі відповідно до збудованих квадратних метрів та з урахуванням спеціального нормативу при будівництві об’єктів нежитлового призначення визначається за формулою:ПУ = Sн х Х2, де

ПУ – розмір Пайової участі об’єкта при будівництві об’єктів нежитлового призначення (грн);

Sн – загальна площа об’єкта будівництва нежитлової частини будинку (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих приміщень тощо) (м2);

Х2 – спеціальний норматив визначений Департаментом при будівництві або реконструкції об’єктів нежитлового призначення.

9.7. Розрахунок Пайової участі відповідно до збудованих квадратних метрів та з урахуванням спеціального нормативу при реконструкції житлових будинків та житлових комплексів визначається за формулою:ПУ = Sдод х Х1, де

ПУ – розмір Пайової участі об’єкта при реконструкції житлових будинків та житлових комплексів (грн);

Sдод – додаткова загальна площа об’єкта (м2);

Х1 – спеціальний норматив визначений Департаментом при реконструкції житлових будинків та житлових комплексів.

9.8. Розрахунок Пайової участі відповідно до збудованих квадратних метрів та з урахуванням спеціального нормативу при реконструкції об’єктів нежитлового призначення визначається за формулою:ПУ = Sдод х Х2, де

ПУ – розмір Пайової участі об’єкта при реконструкції об’єктів нежитлового призначення (грн);

Sдод – додаткова загальна площа об’єкта (м2);

Х2 – спеціальний норматив визначений Департаментом при будівництві або реконструкції реконструкції об’єктів нежитлового призначення.

9.10. Якщо замовник не погоджується з розрахунком розміру Пайової участі визначеним Департаментом, він має право визначити розмір Пайової участі за допомогою зведеного кошторисного розрахунку будівництва/ реконструкції.

9.11. Розрахунок граничного розміру Пайової участі за зведеним кошторисним розрахунком при будівництві житлових будинків та житлових комплексів визначається за формулою:

ГРПУ = КВБкв х 4 % КВБпр х 7 %, де

ГРПУ – граничний розмір Пайової участі об’єкта при будівництві житлових будинків та житлових комплексів (грн);

КВБкв – затверджена у встановленому порядку кошторисна вартість будівництва, реконструкції житлової частини будинку (без вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих приміщень, паркінгів тощо) (грн);

КВБпр – затверджена у встановленому порядку кошторисна вартість будівництва, реконструкції нежитлової частини будинку (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих приміщень, паркінгів тощо) (грн);

4 %, 7 % - граничний розмір залучення коштів для житлових будинків згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»

9.12. Розрахунок граничного розміру Пайової участі за зведеним кошторисним розрахунком при будівництві об’єктів нежитлового призначення здійснюється за формулою:ГРПУ = ЗКВБпр х 7 %, де

ГРПУ – граничний розмір Пайової участі об’єкта при будівництві об’єктів нежитлового призначення (грн);

ЗКВБпр – затверджена у встановленому порядку загальна кошторисна вартість будівництва, реконструкції;

7 % – граничний розмір залучення коштів для нежитлових будинків згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»

9.13. Розрахунок граничного розміру Пайової участі при реконструкції житлових приміщень, розширенні, здійснюється за формулою:ГРПУ = Sдод х 4 %, де

ГРПУ – граничний розмір Пайової участі об’єкта при реконструкції житлових приміщень (грн);

Sдод – додаткова загальна площа об’єкта (м2);

4 % – граничний розмір залучення коштів для об’єктів нежитлового призначення згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

9.14. Розрахунок граничного розміру Пайової участі при реконструкції нежитлових приміщень здійснюється за формулою:ГРПУ = Sдод х 7 %, де

ГРПУ – граничний розмір Пайової участі об’єкта при реконструкції нежитлових приміщень (грн);
Нежиле приміщення - приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.


Sдод – додаткова загальна площа об’єкта (м2);

7 % – граничний розмір залучення коштів для об’єктів нежитлового призначення згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

X. Прикінцеві положення

10.1. Рішення щодо відстрочення, перенесення термінів сплати Пайової участі по укладених договорах про Пайову участь приймає постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку протягом 30 календарних днів з дня реєстрації в Київській міській раді відповідного звернення замовника із зазначенням розміру, терміну відстрочення та обґрунтуванням причин неможливості сплати, що підтверджується відповідними документами. При цьому термін відстрочення, перенесення сплати Пайової участі не може встановлюватися пізніше прийняття в експлуатацію відповідного об’єкту.


10.2. Рішення Київської міської ради про звільнення замовників від сплати Пайової участі та про зменшення розмірів Пайової участі, прийняті до затвердження цього Порядку, зберігають свою чинність в частині площ, під які було визначено розмір звільнення.
10.3. Спеціальний норматив затверджується рішенням Київської міської ради за поданням Департаменту щоквартально починаючи з другого кварталу 2016 року.

У випадку неприйняття рішення Київської міської ради про затвердження спеціального тарифу у вказані строки, для визначення розміру Пайової участі застосовуються нормативи, встановлені останнім таким рішенням.


Спеціальний норматив на перший квартал 2016 року в розділі
IX «Методика розрахунку розміру Пайової участі замовника» даного Порядку приймається наступний:

Х1 – спеціальний норматив визначений на перший квартал 2016 року при будівництві або реконструкції житлових будинків та житлових комплексів – 400 (чотириста) грн.;

Х2 – спеціальний норматив визначений на перший квартал 2016 року при будівництві або реконструкції об’єктів нежитлового призначення – 600 (шістсот) грн.

1   2


Скачати 300.77 Kb.

 • VI. Порядок сплати замовником Пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва та використання коштів отриманих за сплату Пайової участі
 • VIII. Відповідальність
 • IX. Методика розрахунку розміру Пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Києва
 • ПУ = Sж х Х1 Sн х Х2, де ПУ
 • ПУ = Sн х Х2, де ПУ
 • ПУ = Sдод х Х1, де ПУ
 • ПУ = Sдод х Х2, де ПУ
 • ГРПУ = КВБкв х 4 % КВБпр х 7 %, де ГРПУ
 • X. Прикінцеві положення