Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення м. Херсон 17. 02. 2015 №62 Про погодження проекту рішення

Скачати 467.29 Kb.

Рішення м. Херсон 17. 02. 2015 №62 Про погодження проекту рішення
Скачати 467.29 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.05.2017
Розмір467.29 Kb.
ТипРішення
  1   2


ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

м.Херсон


17.02.2015 № 62
Про погодження проекту рішення

міської ради «Про затвердження Програми

розвитку та забезпечення сталої

роботи житлово-комунального

господарства міста Херсона на 2015 рік»

З метою підвищення рівня забезпеченості населення житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах та належної якості, створення на основі ринкових перетворень умов для розвитку, оновлення та ефективного функціонування всіх об’єктів житлово-комунального господарства, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради


ВИРІШИВ:

1.

Житло́во-комуна́льні по́слуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Погодити та винести на розгляд чергової сесії міської ради проект рішення міської ради «Про затвердження Програми розвитку та забезпечення сталої роботи житлово - комунального господарства міста Херсона на 2015 рік» (додається).
Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Молнар Н.В.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Трибух І.П.


Міський голова В.В. Миколаєнко

Про затвердження Програми розвитку та забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства міста Херсона на 2015 рік

З метою підвищення рівня забезпеченості населення житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах та належної якості, створення на основі ринкових перетворень умов для розвитку, оновлення та ефективного функціонування всіх об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств і організацій різних форм власності, зниження техногенного впливу житлово-комунального господарства на природні об’єкти міста, заощадження енергоносіїв, формування довгострокової політики розвитку комунальної інфраструктури, визначення джерел фінансування, проведення модернізації галузі, переходу від надання бюджетних дотацій підприємствам житлово-комунального господарства до оплати ремонтно-експлуатаційних витрат та комунальних послуг населенням - споживачем у повному обсязі, за умови одночасного забезпечення соціального захисту малозабезпечених верств населення та економічного стимулювання підвищення якості послуг, враховуючи положення Конституції України, законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про благоустрій населених пунктів», «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», «Про відходи», «Про електроенергетику», «Про енергозбереження», «Про теплопостачання», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.

Регулято́рна полі́тика - напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами країни.
2005 № 76, та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність сфери житлово-комунального господарства, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


ВИРІШИЛА:
1.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Затвердити Програму розвитку та забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства міста Херсона на 2015 рік (далі – Програма, додається).

2. Департаменту бюджетів і фінансів міської ради (Підперигора Р.С.) при формуванні міського бюджету на 2015 рік передбачити видатки для реалізації заходів Програми.

3. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Молнар Н.В.):

3.1. Щоквартально, до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати управлінню економічного розвитку міської ради інформацію про виконання Програми та обсяги фінансування програмних заходів з міського бюджету для врахування у звіті за Програмою економічного і соціального розвитку м.

Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Херсона.

3.2. За підсумками року, аналізувати виконання Програми та, у разі необхідності, вносити зміни та доповнення стосовно виконання і фінансування програмних заходів, із наступним їх затвердженням міською радою.

4. Визнати такою, що втратила чинність, Програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2010-2017 роки, затверджену рішенням міської ради від 26.02.2009 № 1428.

5. Відділу інформаційного та програмного забезпечення міської ради (Букін В.О.) оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів, а відділу громадських зв’язків міської ради (Трошин С.І.) – у засобах масової інформації.

Здичавілі тварини (engl. - feral animals) - загальна назва всіх видів і внутрішньовидових форм, що були одомашнені людиною, проте з різних причин перейшли до вільного життя у дикій природі.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
Засоби масової інформації Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

6. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Молнар Н.В. та голів виконавчих комітетів Дніпровської, Комсомольської, Суворовської районних у місті Херсоні рад Толокнова А.П.

Херсо́н - місто, обласний центр на півдні України. Важливий економічний центр півдня України. Адміністративний центр Херсонської області. Значний залізничний вузол (на лінії Миколаїв-Снігурівка-Джанкой), морський торговельний порт, річковий порт.
, Третяка Л.Я., Дурницького М.Ф.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури (Козаков І.В.) та заступника міського голови Трибух І.П.

Міський голова В.В. МиколаєнкоПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОЇ РОБОТИ ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА ХЕРСОНА НА 2015 РІК


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма розвитку та забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства міста Херсона на 2015 рік (далі – Програма) розроблена з метою реалізації на території міста державної політики, власних повноважень виконавчих органів міської ради в сфері розвитку та утримання житлово-комунального господарства, створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища та забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами.

Програма враховує головні завдання, які визначені в Стратегічному плані економічного розвитку м. Херсона та в інших законодавчих і нормативних актах з питань житлово-комунального господарства та визначає основні цілі, заходи розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Херсона на 2015 р.

Основні виконавці програми: • департамент житлово-комунального господарства міста

 • управління житлового господарства

 • управління комунального господарства

 • МКП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона»

 • МКП «Херсонтеплоенерго»

 • МКП «Гарантія»

 • КП «Херсонміськсвітло»

 • КП «Ритуальна служба міста Херсона»

 • інші підприємства


2. СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА МІСТА
Житлово-комунальне господарство – це важлива галузь господарського комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність.

Сьогодні житлово-комунальне господарство міста переживає значні труднощі. Технічний стан житлово-комунального господарства з кожним роком погіршується, основні фонди та обладнання потребують оновлення, а саме:


2.1 Житловий фонд
Житловий фонд міста налічує 1777 житлових будинків.
Техні́чний стан об'є́кта - стан, який характеризується в певний момент часу, за певних умов зовнішнього середовища значеннями параметрів, установлених технічною документацією на об'єкт.
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Житлови́й фонд - сукупність всіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло в результаті звернення стягнення на житлове приміщення, яке придбане за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації яких засобів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено у забезпечення повернення кредиту або цільової позики, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.
Будинок Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.
На балансі департаменту житлово-комунального господарства міської ради знаходиться 1560 житлових будинків, в тому числі 318 житлових будинків ОСББ, який знаходиться на їх утриманні. На балансі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), обліковується 78 житлових будинки. У власності житлово-будівельних кооперативів (ЖБК)- знаходиться 76 житлових будинків. На відомчому балансі 69 житлових будівель. Приватної забудови 27 тис. 471 житловий будинок.

У зв’язку з тим, що кошти на капітальний ремонт житла виділяються в обсягах від 5 до 9 відсотків від необхідного, 70 % житлових будинків потребують капітального ремонту за строком експлуатації та технічним станом.

Багатоквартирний будинок - жилий будинок з трьома і більше квартирами. Багатоквартирний будинок може також мати нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.
Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.
 

Такі обсяги фінансування капітального ремонту житлового фонду не задовольняють потреб житлово-експлуатаційних підприємств, що призводить до старіння житлового фонду та додаткових витрат на його утримання.
Високий рівень зношеності внутришньобудинкових мереж холодного водопостачання, теплопостачання та водовідведення, використання фізично й морально застарілого обладнання призводять до аварійного ситуації, не якісного надання житлово-комунальних послуг.

2.1.1 Капітальний ремонт покрівель

Проблема "дірявих" дахів має гостро негативні економічні та соціальні наслідки: катастрофічно різко погіршується технічний стан багатоквартирних житлових будинків; руйнуються несучі конструктивні елементи, вражені "грибком", часто виникає коротке замикання в мережах електропостачання; в квартирах верхніх поверхів створюються дискомфортні умови проживання, що призводить до справедливого невдоволення мешканців. Основною причиною того, що в житлових будинках потрібно проводити капітальний ремонт покрівель, є те, що більшість будинків має м’яку покрівлю, виконану руберойдом. Строк експлуатації даного матеріалу складає вісім років, тому, починаючи з сімдесятих років XX сторіччя, виникла проблема в плановому капітальному ремонті покрівель. Унаслідок недостатнього фінансування коштів на капітальний ремонт покрівель за останні три роки відбувалося на 30 % від потреби, тому 60% покрівель житлового фонду потребує капітального ремонту. Також враховуючи результат проведеного аналізу звернень громадян, капітальний ремонт покрівель житлових будинків визначено як один із пріоритетних напрямків проведення капітального ремонту житлового фонду.2.1.2 Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання та водовідведення
Високий рівень зношеності внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання та водовідведення, використання фізично й морально застарілого обладнання призводять до різкого зростання втрат води, підтоплення підвальних приміщень будинків та руйнування їхніх конструктивних елементів. На сьогодні 97 % мешканців міста мають цілодобове централізоване водопостачання, тому актуальне питання щодо проведення капітального ремонту систем внутрішнього водопроводу та каналізації, заміни арматури та інших елементів цих систем.

2.1.3 Капітальний ремонт мереж централізованого теплопостачання.
Систе́ма централізо́ваного теплопоста́чання- сукупність джерел теплової енергії потужністю понад 20 Гкал/год, магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж. Обслуговується теплосервісною організацією.

Однією з найбільш актуальних проблем є зашлакованість систем централізованого опалення, наслідком цього є значне зменшення ефективності роботи інженерних мереж та технологічного обладнання. Зашлакованість системи централізованого теплопостачання дає зменшення циркуляції, що в свою чергу зменшує температуру у квартирах громадян. В зв’язку з необхідністю надання послуг з гарячого водопостачання та реконструкції об’єктів теплопостачання виникає необхідність у проведенні капітального ремонту системи гарячого водопостачання в житлових будинках.

Водопостача́ння - постачання води належної якості та кількості населенню, промисловим підприємствам тощо.
Капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання передбачає повну їх заміну із застосуванням новітніх технологій та модернізації систем теплопостачання разом із модернізацією теплопостачального обладнання.2.1.4 Капітальний ремонт та реконструкція систем протипожежного захисту в багатоповерхових будинках.

На території міста налічується 29 будинків підвищеної поверховості, які потребують реконструкції протипожежних систем, обладнання сигналізації та протидимного захисту, реконструкції насосів-підвищувачів тиску води у системах внутрішнього протипожежного водопостачання, але на сьогодні вони не мають справного обладнання для безпечного проживання людей. Усі системи потребують відновлення та проведення технічного обслуговування.

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.2.1.5 Енергозбереження

Підвищити енергоефективність будинків можна шляхом запровадження програми термосанації житлового фонду, що передбачає гідроізоляцію підвалів, сходових кліток і горищних приміщень, установлення металопластикових вікон, утеплення фасадних стін, заміну мереж енергоживлення, встановлення заощадливого електричного обладнання та приладів «день-ніч» для регулювання вмикання комунального освітлення,оснащення будинків тепловими насосними станціями із автоматизованою системою регулювання подачі тепла і води, запірною регульованою арматурою та іншими конструкціями, які реєструють роботу обладнання при різних видах експлуатаційного режиму.2.1.6 Застарілий житловий фонд

До будинків застарілого житлового фонду міста Херсона відноситься 662 житлових будинки, технічний стан яких не відповідає сучасним нормативним вимогам, щодо безпечного і комфортного проживання, оскільки граничний строк експлуатації їх збіг або знос конструктивних елементів становить від 60 до 70%.

У зв’язку з обмеженим фінансуванням з міського бюджету роботи з реконструкції вказаного житлового фонду не проводилось. Також для виготовлення, проектно-кошторисної документації, замовлення проектно-вишукувальних робіт для виконання ремонту цих будинків необхідно значні кошти.
2.2 Ліфтове господарство
В місті нараховується - 1395 ліфтів, з них 45 ліфтів – розукомплектовано та не працює більше 10 років. Із загальної кількості ліфтів міської територіальної громади - 883 підйомники знаходяться в експлуатації 25 років і більше.

Прое́ктно-кошто́рисна документа́ція (рос. проектно-сметная документация, англ. design specifications and estimates, designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) - комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.
Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».

У комунальній власності міської територіальної громади знаходиться 934 ліфта, з яких 32 ліфта – розукомплектовано, не працює. На утриманні та балансовому обліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та будівлях відомчої належності нараховується - 461 ліфт, з яких 13 ліфтів – розукомплектовано, не працюють.

Експлуатацію та технічне обслуговування ліфтів в місті здійснюють три спеціалізовані ліфтові організації, а саме: приватне акціонерне товариство (ПрАТ) «Херсонліфт» - 1026 ліфтів, приватне підприємство (ПП) «Листопад» - 265 ліфтів, товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «ХХІ – сторіччя Херсонсервіс» - 104 ліфта.

Приватне підприємство, також приватна компанія, фірма - підприємство, створене приватними особами, засноване на приватній власності, і що оперує приватним капіталом. Приватна компанія має обмежене число членів з лімітованим правом на передачу своїх акцій і не має права повідомляти публічну підписку на свої акції.
Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) - акціонерне товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.

Для покращення технічного стану ліфтового господарства в місті, за рахунок коштів міського бюджету за останні 3 роки виконано модернізацію на 16 ліфтах міської територіальної громади. Вказані роботи продовжуються, оскільки на сьогодні заміна ліфтів - процес довготривалий та витратний, а заміна деяких механізмів лише відсуває, але не вирішує проблем застарілого ліфтового обладнання. Комплексна заміна всієї системи життєзабезпечення ліфта дозволяє отримати практично новий ліфт, який відповідає всім вимогам естетики і якості та продовжує його термін експлуатації до 18 років.

Експлуатація - використання. Використовувати можна що завгодно - знаряддя праці, людей, чи корисні копалини.

Основною причиною критичного стану ліфтового господарства міста – є незадовільне фінансування ремонтно-відновлювальних робіт за рахунок різних рівнів бюджетів, постійна недоплата мешканцями будинків за їх технічне обслуговування.
2.3 Створення ОСББ

та інших форм самоорганізації
Альтернативним варіантом утримання і експлуатації житла, а також, реалізації права громадян щодо їх участі у місцевому самоврядуванні є формування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, запровадження нових форм діяльності з розмежуванням управлінських і виробничих функцій та залучення до управління і обслуговування житлового фонду суб’єктів підприємницької діяльності як фізичних, так і юридичних осіб.

Правореалізація - це втілення норм права у діяльність суб'єктів права шляхом дотримання заборон, використання суб'єктивних права і виконання юридичних обов'язків.
Виробни́ча фу́нкція (рос. производственная функция, англ. production function, нім. Betriebsfunktion f) - залежність кінцевого виходу продукції чи її вартості від використання різних факторів виробництва, конкретних видів ресурсів і затрат, подана в математичній формі.

У місті створено 318 ОСББ, при цьому 242 будинків залишаються на балансі управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради та належать міській територіальній громаді, тобто лише 76 взято на баланс ОСББ.

Реформування та належне утримання житлового господарства є однією з найважливіших проблем, яка стоїть перед державою в цілому, а також перед органами місцевого самоврядування.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».
Одним із шляхів її вирішення є консолідація власників житла, гуртування їх у об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

У тому випадку, коли контроль за якістю робіт у будинку та відповідальність за своєчасне фінансування цих робіт перейде від органів влади до мешканців будинку, можна сподіватися на зміну ситуації.


2.4. Комунальне господарство та благоустрій міста
На сьогодні в місті Херсоні на обслуговуванні знаходиться 149 вулиці, 17 площ, 13 скверів, Набережні річки Дніпро, 352,4 км. протяжність мереж зовнішнього освітлення, 169,9 тис.
Зовнішнє освітлення (ЗО) - освітлення вулично-дорожньої мережі, житлових кварталів та масивів, парків, або територій будь-яких інших об'єктів за допомогою штучних джерел світла, перетворюючи електричну енергію у світлову.
кв.м паркових алей, 1739 тис.кв.м зелених зон, 685,4 тис.кв.м. тротуарів, 546,8 тис.кв.м прибордюрної частини доріг, 3107 кв.м. пам’ятників, пляж «Південний», 6 фонтанів, 3 кладовища.

В 2014 році фінансування робіт із благоустрою міста з міського бюджету є не стабільним, недостатнім.

Вирішення низки проблем, які пов’язані з утриманням у належному стані території міста, її озелененням, відновленням об’єктів благоустрою, встановленням нових малих архітектурних форм, потребує системного вирішення та 100% фінансування .

Утримання в належному стані об’єктів благоустрою міста, дотримання міста у чистоті й порядку потребує фінансування в кількості 49,9 млн. грн.. ( по факту в 2014 році виділено близько 8,9 млн. грн.)

Підрядні підприємства департаменту житлово-комунального господарства для належного утримання міста виконують наступні роботи з санітарного очищення та благоустрою:

- прибирання проїжджої частини вулиць механізованим способом;

- прибирання випадкового сміття;

- прибирання проїжджої частини вулиць міста (вручну);

- прибирання тротуарів вздовж вуличної мережі;

- прибирання зелених зон (очищення від листя);

- очищення тротуарів, паркових алей від снігу та посипки;

- прибирання паркових алей, доріжок і тротуарів (вручну);

- очищення урн від сміття;

- очищення доріжок від трави;

- утримання пам’ятників;

- утримання кладовищ;

- утримання пляжів міста;

- механізований покіс зелених зон;

- посадка квітників та їх прополювання та поливання;

- стрижка живого огородження;

- обрізка з проріджуванням крон дерев механізованим способом з вивезенням;

- побілка бордюрів та поребриків;

- технічне обслуговування фонтанів;

- технічне обслуговування електромереж зовнішнього освітлення;

- повалення сухих та аварійних дерев;

- посадка трави;

- ремонт та фарбування малих архітектурних форм.

Також в скверах Покровському, Потьомкінському та Набережній по просп. Ушакова встановлено автоматизований полив зелених зон. Для його функціонування необхідно технічне обслуговування систем поливу та його водопостачання.

На Меморіальному комплексі «Слави» на обслуговуванні знаходиться об’єкт «Вічний вогонь» для його функціонування необхідно постачання природного газу та технічне обслуговування об’єкту.

Для утримання міста та його благоустрою необхідно розробка схеми санітарної очистки міста Херсона, на яку потрібно 600 тис. грн.

У місті Херсоні у власності міської територіальної громади знаходиться 6 фонтанів, які обслуговуються міським комунальним підприємством «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м.

Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.
Херсона» (далі - МКП «ВУВКГ м. Херсона»). Для якісного функціонування фонтанів виконуються роботи з їх поточного ремонту технічного обслуговування та енергозабезпечення.
2.5. Освітлення вулиць міста
Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста складає 352,4 км. У місті є в наявності 7528 світлоточок, із них працюючих 6500. Для повного освітлення міста необхідно забезпечити горіння 16800 світлоточок.

Системи зовнішнього освітлення можна поділити на три основних напрямки: освітлення транспортних магістралей; освітлення житлових районів і пішохідних зон; архітектурне освітлення.

На магістральних вулицях м. Херсона встановлені світильники, більшість з яких виготовлена 15-20 та більше років тому, котрі вичерпали свій технічний ресурс, морально та фізично застаріли.

Років тому - шкала часу, що широко використовується в археології, геології та інших науках для датування подій в минулому. Оскільки час відрахунку змінюється, стандартна практика пропонує використання 1950 року як еталонної точки «сучасності».
Внаслідок корозії корпусів та кріплень мають місце випадки падіння світильників. Подальша експлуатація світильників, які вичерпали свій технічний ресурс, небезпечна для пішоходів та водіїв.

Окрім того, встановлені світильники в значній кількості розраховані на використання неефективних ламп розжарювання, не можуть за своїми технічними даними забезпечити необхідний рівень освітленості і взагалі не відповідають сучасним вимогам зовнішнього освітлення.

Ла́мпа розжа́рення (жарíвка) - освітлювальний прилад, в якому світло випромінюється тугоплавким провідником, нагрітим електричним струмом до розжарення.
У першу чергу необхідно провести заміну старих світильників з лампами ДРЛ-250 яких є в наявності 2127 од. на нові лампи ДнаТ-150.

Для якісного освітлення міста постійно проводяться роботи з технічного обслуговування мереж зовнішнього освітлення та його енергозабезпечення.
2.6. Похоронна справа
Ритуальна справа є однією з найбільш важливих у сфері наданні послуг і стосується інтересів міста. Відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу», поховання – це діяльність державної влади, органів місцевої влади, їхніх посадових осіб і суб’єктів господарювання, забезпечення належного ставлення до тіла померлого, права громадян на поховання, волевиявлення створення і експлуатацію об’єктів призначених для похорону, утримання і збереження.

У місті Херсоні нараховується 6 кладовищ. Діюче: сел. Геологів. Недіючі: Комишанське кладовище знаходиться в сел. Комишани, Забалківське, знаходиться в межах вул. Запорізької, Куйбишева, Садової, Смольної; Меморіальний комплекс, знаходиться в межах вул. Ушакова, вул. Молодіжної; Німецьке кладовище, знаходиться в межах БУ – 8 заводу «Дельта» та гранітного цеху; Єврейське, знаходиться в межах вул. Робочої, Філатова, Р. Люксембург.

Догляд за кладовищами є компетенцією територіальної громади Херсона. Для підтримання належного санітарного стану територій інших кладовищ та надання послуг у сфері поховання та похоронної справи, громадою створене КП «Ритуальна служба міста Херсона».

На обслуговуванні КП «Ритуальна служба м. Херсона» знаходиться: • кладовище сел. Геологів;

 • кладовище сел. Комишани;

 • Меморіальне Кладовище.

В дійсності також потребують уваги з санітарного очищення та поточного ремонту кладовище Забалківське та Єврейське.

Комунальне підприємство дотримується вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу» подальшого вдосконалення засад здійснення діяльності щодо поховання померлих; • забезпечення проведення ефективних та комплексних заходів щодо погодженості спільних дій між об’єктами господарювання та громадянами;

 • забезпечення населення більш якісним та своєчасним наданням ритуальних послуг;

 • забезпечення належних умов для здійснення поховання;

 • подальше врегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування,суб’єктами, які займаються похоронною діяльністю, а також громадянами, які користуються ритуальними послугами;

 • запровадження заходів щодо вдосконалення роботи ритуальної служби та здійснення контролю виконанням порядку надання ритуальних послуг;

 • впорядкування земельних відносин підприємства, відповідно до чинного законодавства.
  Правові́ відно́сини - врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Правові відносини виникають тоді, і тільки тоді, коли відношення регулюється нормами права.
  Ритуа́льні по́слуги - послуги, пов'язані з організацією поховання та облаштуванням місця поховання, у т. ч. організація похорону, бальзамування, санітарна і косметична обробка трупів; поховання та перепоховання; послуги крематоріїв; догляд за могилою; виготовлення трун.
  Земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.


Комунальному підприємству необхідна розширена матеріально-технічна база для участі в наданні ритуальних послуг, оформлення земельних ділянок під міськими кладовищами згідно вимог чинного законодавства, розширення меж кладовища в сел.
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
Геологів до 49,5 га.

Поховання померлих одиноких громадян міста Херсона спрямоване на:

- забезпечення належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого;

- забезпечення права громадян на захоронення їхнього тіла відповідно до їх волевиявлення, якщо таке є;

- створення та експлуатацію об’єктів, призначених для поховання, утримання і збереження місць поховань;

- організацію і проведення поховань померлих або загиблих;

- надання ритуальних послуг, реалізацію предметів ритуальної належності.
2.7. Поводження з тваринами у місті
Наявність безпритульних собак та котів у місті цілком виправдана сучасними моральними та етичними нормами. Однак, неконтрольоване їхнє розмноження і безвідповідальне ставлення власників домашніх тварин, з вини яких вони виявляються загубленими, кинутими у місцях продажу призводить до постійного збільшення кількості безпритульних тварин.

У місті недостатньо налагоджено ведення моніторингу кількості домашніх та безпритульних тварин, відсутній облік і реєстрація домашніх тварин, система регулювання кількості безпритульних тварин.

Основними причинами, що призводять до збільшення популяції безпритульних тварин і, відповідно як наслідок, до погіршення санітарно-епідемічного і екологічного стану міста,


 • неврегульованість нормативно-правового забезпечення питань поводження з тваринами як в Україні в цілому, так і безпосередньо у місті Херсоні;

 • недосконалість механізмів регулювання кількості безпритульних тварин;

 • недосконалість існуючої системи реєстрації та ідентифікації тварин;
  Ідентифіка́ція твари́н - процес з ототожнювання тварини шляхом присвоєння їй унікального ідентифікаційного номера із використанням візуальних, електронних та змішаних засобів ідентифікації в залежності від виду тварин.


 • відсутність матеріально-технічної бази, організаційного і фінансового забезпечення контролю за, чисельністю безпритульних тварин, обліку, та реєстрації домашніх і безпритульних, тварин, служби пошуку тварин, що загубились;

 • наявність випадків безвідповідального ставлення власників до тварин, через що вони виявляються кинутими або загубленими;

 • відсутність контролю у місцях продажу.

Проблема забезпечення належних умов утримання тварин і поводження з ними, регулювання чисельності безпритульних тварин є комплексною і вимагає залучення різних структур міста для її вирішення і планування на довгострокову перспективу, а першим кроком є створення на базі існуючого КП «Гарантія» умов для системної роботи з власниками домашніх тварин та безпритульними собаками та котами.

2.8. Поводження з побутовими відходами
Проблеми у сфері поводження з твердими побутовими відходами передусім викликані складним фінансово-економічним станом житлово-комунальної галузі в цілому та обмеженими можливостями місцевих бюджетів в частині фінансування розвитку та утримання об’єктів поводження з твердими побутовими відходами.
Побутові відходи Побуто́ві відхо́ди - тип відходів, що створюються у житлово-комунальному господарстві (побуті).

В місті Херсоні функціонує єдине міське звалище твердих побутових відходів. Щоденно на міське звалище надходить 1500-1700 куб.м. відходів. Для збирання та тимчасового зберігання побутових відходів використовуються контейнери, які через застосування недостатнього механізму розвантаження деформуються. Існуюча структура системи санітарного очищення міста недосконала та не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом територій.

Враховуючи екологічні та економічні фактори, вважається за доцільне впровадити комплексну систему, яка базується на організації роздільного збирання твердих побутових відходів з подальшим їх сортуванням на спеціальній технологічній лінії (сміттєсортувальному комплексі), будівництво (облаштування) прибудинкових контейнерних майданчиків для роздільного збирання та зберігання твердих побутових відходів, придбання контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів, створення комунального підприємства по поводженню з відходами у місті Херсоні.
2.9 Теплопостачання
На території м. Херсоні централізоване теплопостачання здійснюють 4 теплопостачальних підприємства:


 • міське комунальне підприємство "Херсонтеплоенерго";

 • публічне акціонерне товариство "Херсонська ТЕЦ";

 • приватне підприємство"Херсонтеплогенерація";

 • дочірнє підприємство ЗАТ "Теплотехніка "Теплотехсервіс".

Всього по м. Херсону нараховується:

 • 46 котелень та 1 станція;

 • 80 центральних теплових пунктів;

 • 231,11 км. теплових мереж.
  Теплова́ мере́жа - сукупність устаткування (помпи, трубопроводи, арматура, засоби вимірювальної техніки), за допомогою якого подається від джерела тепла нагрітий теплоносій (водяна пара або гаряча вода) до споживачів тепла і повертається після часткового використання тепла (охолодження) у вигляді конденсату пари та відпрацьованої гарячої води до джерела тепла.


У господарському віданні міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго» перебуває:

- 38 котелень;

- 45 теплопунктів;

- 88,4 км теплових мереж.

Обладнання котелень, теплових пунктів та теплових мереж налічує:

- котлів – 163 од.

- насосів - 495 од.

- засувок – 5627 од.

- теплових камер – 539 од.

У 2011 році, за рахунок коштів міського бюджету, розроблено Сему теплопостачання м. Херсона на 2011 – 2020 роки", яку затверджено рішенням міської ради від 25.02.2011 № 122.

Станом на 01.01.2015 зазначена Схема теплопостачання м. Херсона потребує коригування з урахуванням змін, що сталися в системі теплопостачання (будівництво автономних котелень закладів соціальної сфери міста, відключення від централізованого теплопостачання житлових будинків, модернізації котельного обладнання та інше). Одним із заходів Програми передбачається виконання зазначених робіт у 2015 році.

2.10. Водопровідно-каналізаційне господарство
Система водопостачання м. Херсона забезпечується з підземного джерела –Херсонського родовища підземних вод. Характерною ознакою системи водопостачання м. Херсона є наявність у найкрупніших підприємств міста власних водозаборів. З 294 свердловин, пробурених в місті, на балансі і обслуговуванні МКП "ВУВКГ міста Херсона" знаходяться 138 (47%).

В структурі послуг водопостачання 89% від їх загального обсягу надається населенню.

Відсоток охоплення споживачів приладами обліку:

- абоненти будинків житлових організацій – 74,2 %;

- абоненти приватного сектора – 71,5%;

- організації та підприємства – 85%.

Облік води, що подається до мережі, ведеться на свердловинах та насосних станціях водопроводу 2-го підйому.

Насосних станцій водопроводу другого підйому – 6 од., третього підйому ( в т.ч. системи підвищення тиску холодної води передані на баланс МКП "ВУВКГ м.Херсона") - 48 од.

Добовий підйом води – 65-70 тис. куб. м на добу.

Мережі водопроводу – 901,3 км, з них аварійні – 479,2 км, або 53%.

Знезараження води здійснюється – на НСВ №№1, 3 — гіпохлоритом натрію, НСВ №№2, 4 — рідким хлором, НСВ №№5, 6 — бактерицидними установками.

Гіпохлори́т на́трію, на́трій гіпохлори́т - неорганічна сполука, сіль гіпохлоритної кислоти складу NaClO. Тривіальна (історична) назва водного розчину солі - «лабаракова вода».

Насосні станції каналізації – 16 од., 56 насосних агрегатів, з них 42, або 75%, зношені на 100%. Пропускна спроможність каналізаційної системи — 250 тис.

В електротехніці, інформатиці та теорії інформації, пропускна спроможність - найвища верхня оцінка обсягу інформації, яка може бути надійно передана через комунікаційний канал. За теоремою Шеннона для каналів з шумами, пропускна спроможність даного каналу це гранична швидкість передачі (в одиницях інформації на одиницю часу), яка може бути досягнута з довільно малою ймовірністю похибки.
 куб. м на добу.

Мережі каналізації – 290 км, з них зношені 166 км, або 57%.

Очисні споруди каналізації повного біологічного очищення (смт. Комишани) проектною потужністю 250 тис. куб. м на добу. Механічне очищення стоків (решітки, пісколовки, первинні відстійники), біологічне очищення (аеротенки, вторинні відстійники). Обладнання МОС морально застаріле і не відповідає сучасним вимогам енергозбереження. У зв’язку зі зміною складу стічних вод через зупинку крупних підприємств, необхідно проведення реконструкції системи механічного та біологічного очищення.

Найбільш важливим критерієм оцінки надання послуг з водопостачання є цілодобова безперебійна подача води споживачам.

Станом на грудень 2014 отримують воду цілодобово 279,8  тис.осіб (94%), за графіком – 26,7 тис.осіб (9%).

Вирішення питання постійного (цілодобового) забезпечення споживачів водою є дуже важливим, оскільки дозволяє, з одного боку, поліпшити роботу систем водопостачання (зменшити витоки та аварії, поліпшити якість води), скоротити невиробничі втрати води за рахунок уникнення необхідності створення постійних запасів (на період відключення води) споживачами, а з іншого боку, підвищити якість послуг водопостачання, що забезпечує не тільки фінансово-економічну, але й соціально-політичну стабілізацію.

Якість води - поєднання хімічного і біологічного складу та фізичних властивостей води водного об'єкта, яке зумовлює її придатність для певних видів використання. Якість води належить до найважливіших характеристик водних ресурсів, що визначають можливість їх раціонального використання та охорони від забруднення та виснаження.

Також потребує першочергового вирішення питання забезпечення населення міста якісною питною водою оскільки на сьогодні близько 30% свердловин від працювали нормативний термін експлуатації і подають воду з відхиленням від вимог нормативних документів. Для вирішення проблемного питання необхідно будівництво нових водозаборів з якісною питною водою. Для виконання вимог нових нормативних документів щодо контролю якості питної води та стічних вод, потребують технічного переоснащення хіміко-бактеріологічна лабораторії контролю якості питної води, та Аналітична лабораторія контролю стічних вод МКП "ВУВКГ м.

Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.
Херсона".Програмою намічені заходи направлені на зменшення енергоспоживання (реконструкція та модернізація насосних станцій та свердловин), підвищення надійності стилем водопостачання та водовідведення (реконструкція та капітальний ремонт мереж водопроводу та каналізації, придбання спеціально ї техніки для їх обслуговування, переведення систем знезараження насосних станцій водопроводу №2 та №4 на гіпохлорит натрію), розроблення ТЕО, проектів, Схеми оптимізації роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення, науково-технічних робіт для реалізації заходів програми. 1. Проблемні питання житлово-комунального

господарства та основні принципи їх вирішення
На даний час у житлово-комунальній галузі існує ряд проблем, які потребують вирішення:

 • об’єктивного, неупередженого і прозорого диференційованого механізму надання житлово-комунальних послуг, який би стимулював повноту і своєчасність оплати їх споживачами, ініціював нові прогресивні відносини "постачальник - споживач" у житлово-комунальному господарстві міста, що виражається в комплексі життєво важливих проблем, які на сьогодні не розв’язуються традиційними шляхами і методами;

 • низький рівень надходження платежів за спожиті житлово-комунальні послуги;

 • низькі рівень і якість наданих підприємствами ЖКГ житлово-комунальних послуг, обумовлені їх нестабільним фінансовим становищем;

 • відсутність зацікавленості кожного абонента і відповідних стимулів у своєчасній і повній оплаті житлово-комунальних послуг;

 • політизація регулювання у сфері житлово-комунального комплексу. Як наслідок маємо викривлену систему тарифоутворення на житлово-комунальні послуги, субсидування населення через тарифи;

 • виділення вкрай обмежених асигнувань із місцевого бюджету ( 10% від потреб), а також коштів комунальних підприємств на ремонт і утримання об’єктів комунальної інфраструктури відбувається без урахування аналізу надходження платежів за кожну конкретну послугу, а в підсумку є малоефективним;

 • відсутні прозорість і гласність процесу надходження платежів за житлово-комунальні послуги, населення міста не бачить об’єктивних причин скрутного становища, в якому знаходиться житлово-комунальне господарство міста, виявляючи при цьому закономірне невдоволення якістю послуг;

 • надзвичайна висока енергоємність житлових та адміністративних будівель, виробництва житлово-комунальних послуг;

 • недосконала система бюджетної підтримки, що стимулює споживацькі настрої суб’єктів господарювання у сфері ЖКГ.

Усі заходи Програми цілком реальні і практично здійсненні спільними зусиллями органів місцевого самоврядування, підприємств ЖКГ міста, за підтримки найбільш зацікавленої сторони – населення міста.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Основні способи досягнення вказаних цілей:

 • впровадження заходів з енергозбереження в житлових будинках;

 • залучення до надання житлово-комунальних послуг суб’єктів підприємницької діяльності;

 • сприяння встановленню приладів обліку теплової енергії;
  Тепло́ або Теплова́ ене́ргія - енергія руху атомів, молекул або інших частинок, з яких складається тіло. Теплова енергія може виділятися завдяки хімічним реакціям (горіння), ядерним реакціям (ядерний розпад і синтез), механічним взаємодіям (тертя).


 • державна підтримка забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку сфери житлово-комунального господарства;

 • удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством;
  Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.


 • стимулювання інвестиційних процесів у галузі житлово-комунального господарства;

 • ефективне використання грошових, людських та матеріальних ресурсів виробниками/виконавцями та споживачами житлово-комунальних послуг;

 • пріоритетність інноваційного розвитку систем життєзабезпечення міста;

 • прозорість прийняття рішень стосовно тарифної політики, організація громадських обговорень та слухань з проблемних питань житлово-комунального господарства;

 • відповідальність органів виконавчої влади за ефективне використання майна комунальної власності територіальної громади та за діяльність підприємств житлово-комунального господарства стосовно виконання вимог нормативно-правових актів, які діють у житлово-комунальній сфері;
  Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.


 • створення однакових умов для всіх суб’єктів підприємницької діяльності у сфері житлово-комунального господарства;

 • технічне переоснащення галузі на основі широкого застосування вітчизняних і зарубіжних науково-технічних досягнень, зокрема в енерго-, та ресурсозбереженні, впровадження екологічно чистих технологій

 • організація стійкого "зворотного зв’язку" зі споживачами житлово-комунальних послуг;

 • здійснення фінансування робіт із утримання та ремонту житлового фонду ОСББ на рівних умовах із житловим фондом, що знаходиться у власності міської територіальної громади;

 • упровадження постійної практики організації ОСББ у процесі нового будівництва житла;

 • здійснення фінансування робіт із утримання, ремонту та реконструкції об’єктів зовнішнього благоустрою (в т.ч. парків, скверів, вулиць міста, внутрішньодворових територій, малих архітектурних форм тощо);

 • демонополізація обслуговування житлового фонду, що знаходиться у власності міської територіальної громади, і формування конкурентного ринку послуг;

 • організація ресурсозбереження, зниження енергоємності житлово-комунальної інфраструктури та житлового сектора;

 • використання нових ефективних пальників;

 • упровадження нових ефективних видів теплоізоляції з екологічно чистих матеріалів;

 • упровадження комбінованого виробництва теплової та електричної енергії (когенерації);
  Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.


 • упровадження теплових насосів для теплопостачання і кондиціювання;

 • використання альтернативних видів палива;

 • використання надлишкової електроенергії в нічний час за пільговим тарифом для нагрівання теплоносія і акумулювання тепла;

 • залучення нетрадиційних видів палива (сонячної енергії та ін.);

 • використання сучасних приладів теплового обліку, систем контролю теплових мереж, управління і автоматизації теплогенеруючих об’єктів;

 • використання систем контролю хімічного та механічного недопалу палива;

 • упровадження індивідуальних теплових пунктів;

 • створення оптимальних систем моніторингу і енергоаудиту об’єктів теплоенергетики;

 • збільшення фінансування у сфері житлово-комунального господарства відповідно до нормативів та потреб.


4. МЕТА ТА ЦІЛІ ПРОГРАМИ
Метою міської Програми є здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення у наданні житлово-комунальних послуг належної якості, що відповідає вимогам державних стандартів, гармонізованих зі стандартами Євросоюзу, забезпечення реалізації державної політики визначеної у сфері житлово-комунального господарства .
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.


Реалізація Програми передбачає досягнення таких цілей:

 • підвищення якості житлово-комунальних послуг;

 • удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством, розвиток конкуренції та сучасних форм самоорганізації населення у даній сфері;

 • активізація діяльності діючих ОСББ, сприяння створенню нових;

 • створення конкурентного середовища на ринку комунальних послуг;

 • створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності підприємств

житлово-комунального господарства, накопичення інвестиційних ресурсів для технічного переоснащення та розвитку житлово-комунальної інфраструктури;
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.


 • зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів, впровадження

прогресивних технологій;

 • покращення якості зовнішнього освітлення міста;

 • виведення з експлуатації застарілого ветхого житлового фонду;

 • введення в експлуатацію сміттєсортувального комплексу потужністю сортування до 700 тис. куб. м твердих побутових відходів на рік;

 • створення системи в роботі з домашніми та безпритульними тваринами.


5. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

5.1. Нормативно-правове забезпечення

  1   2


Скачати 467.29 Kb.