Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення міської ради № положення про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності

Скачати 174.62 Kb.

Рішення міської ради № положення про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності
Скачати 174.62 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.05.2017
Розмір174.62 Kb.
ТипРішення
  1   2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради __________№______
ПОЛОЖЕННЯ

про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна житлового фонду на території міста Запоріжжя


1.
Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.
Житлови́й фонд - сукупність всіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло в результаті звернення стягнення на житлове приміщення, яке придбане за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації яких засобів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено у забезпечення повернення кредиту або цільової позики, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.
Це Положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про телекомунікації», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні», “Про охорону культурної спадщини”, “Про регулювання містобудівної діяльності” з метою врегулювання відносин, що виникають у зв’язку з наданням телекомунікаційних послуг мешканцям міста Запоріжжя та користуванням суб’єктами господарської діяльності, які надають такі послуги, на об’єктах нерухомого майна на території міста Запоріжжя.
Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.
Телекомунікації Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

2. Це Положення регулює порядок організації розміщення та надання в користування місць для прокладання телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання та встановлення додаткових пристроїв в житлових будинках та на об’єктах нерухомого майна на території міста Запоріжжя, що віднесені до комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя.

Телекомунікаційна мережа Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням

Положення поширюється на нерухоме майно комунальної власності, яке належить до житлового фонду (нежитлове майно) за винятком вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень в будинках житлового фонду.

Ці Положення застосовуються в частині, що не суперечить Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Нежиле приміщення - приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.
Територіальна громада Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Абонент – споживач телекомунікаційних послуг, який отримує такі послуги на умовах договору, що передбачає підключення кінцевого обладнання до телекомунікаційної мережі.

Кінцеве обладнання даних (англ. DTE, Data Terminal Equipment) - обладнання обробки, концентрації, збереження даних, а також перетворення повідомлень даних в цифрові сигнали даних і навпаки. Прикладом термінального обладнання може служити звичайний персональний комп'ютер.

Балансоутримувач – виконавець послуг з управління та/або утримання, об’єкту (будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд) – юридична особа, яка утримує на балансі відповідне майно або управляє визначеним майном відповідно до законодавства, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідні для своєчасного проведення ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність згідно з законодавством України та рішеннями органів місцевого самоврядування.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Суб’єкт – суб’єкт господарської діяльності, який надає абоненту телекомунікаційні послуги у порядку, визначеному законом.

Ліцензія – документ, що засвідчує право суб’єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікації конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов.

Об’єкт – житлові багатоквартирні будинки (разом із неподільним і спільним майном), що входить до складу комунальної власності територіальної громади міста.

Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комунікації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображення та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, дротових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Технічні елементи телекомунікаційної мережі (далі-ТЕ) – технічні засоби телекомунікацій, міжбудинкові магістральні, субмагістральні оптичні та коаксіальні кабелі, радіочастотні та оптичні з’єднувальні або розгалужувальні пристрої, засоби кріплення магістральних та субмагістральних кабелів, технічні елементи будинкової розподільчої мережі тощо.

Точка розміщення технічних елементів телекомунікаційної мережі (далі-точка ТЕ) – умовна одиниця площі, яку займають технічні елементи телекомунікаційної мережі в будинку.

Коаксіа́льний ка́бель (від лат. со - «сумісно» та axis - «вісь») - електричний кабель із співвісними провідниками.
Розрахунко́ва одини́ця. Поняття «розрахункова (умовна або штучна) одиниця» не є новим. З самого початку його виникнення роль розрахункової одиниці відігралало золото, потім долар США, СПЗ, ЕКЮ СПЗ - штучно створені міжнародні резервні засоби для регулювання сальдо платіжних балансів, поповнення офіційних резервів та розрахунків з МВФ.

Будинкова розподільна мережа (далі-БРМ) – частина телекомунікаційної мережі доступу між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення телекомунікаційної мережі, що призначена для забезпечення телекомунікаційними послугами споживачів в окремих приміщеннях (квартирах) будинку, в тому числі доступу до Інтернет.

Розподі́льна мере́жа - мережа від ввідного пристрою, ввідно-розподільного пристрою, головного розподільного щита до розподільних пристроїв та щитків.

Власник БРМ – суб’єкт господарювання (оператор, провайдер телекомунікацій або власник об’єктів житлового фонду, у власності якого перебувають БРМ, набуті на належній правовій підставі);

Технічні елементи БРМ – технічні засоби телекомунікацій, розподільні та абонентські кабелі, розгалужувальні пристрої, пристрої електроживлення, засоби кріплення тощо.

Транзит – проходження по об’єкту комунальної власності лінії зв’язку (кабелю) оператора, при якому на об’єкті комунальної власності відсутнє комутаційне обладнання (ящик) оператора, або комутаційне обладнання (ящик) оператора встановлене, але використовується виключно для з’єднання сегментів мережі оператора.

Комісія - міська комісія з моніторингу користування суб’єктами господарювання, що надають телекомунікаційні послуги, послуги зв’язку та інші послуги, об’єктами нерухомого майна та іншими об’єктами, що віднесені до комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя.

Управління - управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради.

Інші терміни та поняття вживаються у цьому Положенні відповідно до Цивільного кодексу України,

  1   2


Скачати 174.62 Kb.

  • Цивільного кодексу