Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення нкрз від 20. 10. 11 №582 Порядок маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України

Рішення нкрз від 20. 10. 11 №582 Порядок маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України
Сторінка1/2
Дата конвертації15.05.2017
Розмір93.5 Kb.
ТипРішення
  1   2


Додаток до рішення НКРЗ від 20.10.11 № 582
Порядок

маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України

Порядок маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України (далі – Порядок) розроблено відповідно до:

Закону України «Про телекомунікації;

Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням НКРЗ від 10.12.2009 № 1789 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13.01.

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Телекомунікаційна мережа Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
Телекомунікації Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
2010 за № 19/17314;

Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку затверджених Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 26.01. 06 № 179 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.02.2006 за № 145/12019 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку від 12.03.2009 № 1398 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.04.2009 за № 297/16313;

Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України 29.07.2010 № 348 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.09.2010 року за № 688/17983;

Керівного нормативного документа «Система автоматизованого телефонного зв’язку для мереж загального користування. Основні положення» (далі – КНД 45-076-98);

Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням НКРЗ від 08.12.2005 № 155 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.01.2006 за № 71/11945 (далі – Правила взаємоз’єднання);

Національного плану нумерації України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.11.2006 № 1105 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за № 1284/13158 (далі – Національний план нумерації);

Нормативного документа «Спільноканальна сигналізація № 7. Національна версія України. Правила використання у телефонній мережі загального користування. Версія 3.0», затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 13.12.2007 № 1164;

Технічних вимог до взаємоз’єднання та взаємодії телефонних мереж загального користування з різними технологіями обробки, комутації, перенесення сигналів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 04.08.

План нумера́ції - один із видів схем нумерації, використовуваний в телекомунікаціях. Фактично, це набір правил, які означають, як потрібно створювати номери. Наприклад, більшість телефонних номерів відповідають плану нумерації E.164.
2010 N 558;
PSTN (англ. Public Switched Telephone Network, рос. Телефонная сеть общего пользования, ТСОП, ТфОП) - це планетарна телефонна мережа загального користування (ТМЗК), для доступу до якої використовуються звичайні проводові телефонні апарати, міні- АТС і обладнання передавання даних.

Технічних вимог до маршрутизації трафіка в телефонній мережі загального користування України, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 20.08.2010 N 607;

Директиви ЄС 2002/22;

Рекомендацій МСЕ-Т E.164;

Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України 02.08.2007 № 874 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2007 року за № 966/14233.


  1   2  • Міністерстві юстиції України