Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення нкрзі від 27. 12. 2012 №691 (у редакції рішення нкрзі від 21. 09. 2016 №493) перелік

Скачати 220.99 Kb.

Рішення нкрзі від 27. 12. 2012 №691 (у редакції рішення нкрзі від 21. 09. 2016 №493) перелік
Скачати 220.99 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.04.2017
Розмір220.99 Kb.
ТипРішення
  1   2


Додаток

до рішення НКРЗІ

від 27.12.2012 № 691

(у редакції рішення НКРЗІ

від 21.09.2016 № 493)
ПЕРЕЛІК

акредитованих в установленому порядку органів, уповноважених на проведення діяльності з підтвердження відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв


Розділ 1. Акредитовані органи з оцінки відповідності (далі – ООВ), призначені на виконання робіт з оцінки відповідності продукції (радіообладнання) вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.

Підтвердження відповідності - видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.
Техні́чний регла́мент - законодавчий акт, прийнятий органом влади, що містить обов'язкові технічні вимоги або безпосередньо, або шляхом посилання на стандарт(и), або шляхом застосування взаємопов'язаних стандартів.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
2009 № 679 (далі – Технічний регламент радіообладнання)1

2

3

4

5

6

7

№ з/п

Назва, код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту

Реєстрацій. номер призначеного органу

Реєстраці. номер атестату акредитації

Назва продукції (що має радіообладнання), щодо якого ООВ призначено для виконання робіт з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання*

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

1

Орган з оцінки відповідності Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»,
код ЄДРПОУ 01181765

просп. Перемоги, 15-й км, м. Київ, 03179
тел. (044) 422-81-84,

422-85-44


тел./факс (044) 422-85-41
ел.пошта: oc@ucrf.gov.ua;
http://www.ucrf.gov.ua

UA.TR.052

№1О179

1 Радіостанції приймально-передавальні зв’язкові, в тому числі:

1.1 Радіостанції приймально-передавальні загального призначення (в т.ч. з кутовою модуляцією), носивні та стаціонарні, залізничні та автомобільного зв’язку; стільникового, транкінгового, супутникового ( в т.ч. систем Globstar, Iridium, тощо), бездротового телефонного зв’язку; персонального радіовиклику; систем радіодоступу, радіообладнання систем охоронної та пожежної сигналізації;

Система пожежної сигналізації - сукупність технічних засобів, призначених для виявлення пожежі, обробки, передачі в заданому вигляді повідомлення про пожежу, спеціальної інформації та (або) видачі команд на включення автоматичних установок пожежогасіння і включення виконавчих установок систем протидимного захисту, технологічного та інженерного обладнання, а також інших пристроїв протипожежного захисту.
ретранслятори, антенні підсилювачі.

1.2 Радіостанції з цифровими та широкосмуговими видами модуляції (в т.ч. стільникові), малого радіусу дії, радіолокаційне обладнання.

2 Станції супутникового зв’язку (в т.ч. систем (IMMARSAT, INTELSAT, VSAT, тощо).

3 Радіорелейні станції.

4 Передавачі радіомовні стаціонарні.

5 Апаратура приймально-передавальна радіомовна

6 Телефонні апарати для проводового зв’язку в поєднанні з бездротовою трубкою (радіоподовжувачі), в т.ч. стандарту DECT, радіотелефони, без проводові мікрофони, радіо модеми.

7 Апаратура передавальна телевізійна, в т. ч. супутникових систем, систем MDS, DVB-Т тощо.

8 Аппаратура та пристрої кабельного телебачення.

Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.
Кабельне телебачення Кабельне телебачення (англ. Cable TV, Community Antenna Television, CATV - букв. телебачення із загальною антеною) - модель телевізійного мовлення (а також іноді й FM-радіомовлення), в якій телесигнал розповсюджується за допомогою високочастотних сигналів, які передаються до споживача по кабелю.

9 Антени радіозв’язку, радіомовні, телевізійні та системи антенні.

10 Телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання, в тому числі:

10.1 Технічні засоби, що призначені для застосування в телекомунікаційній мережі загального користування:

- обладнання комутаційне для центрів комутації:

- рухомого зв’язку;

- фіксованого зв’язку з радіо доступом;

- обладнання та апаратура телефонного зв’язку (автоматичні (напівавтоматичні, ручні) телефонні станції; комутатори телефонні; обладнання комутаційне для установчо- виробничих телефонних станцій (УВАТС), станційних комплектів моніторинг-центрів абонентського трафіку, систем управління та технічної експлуатації, центрів викликів (обладнання інформаційно-довідкових систем), для надання інтелектуальних послуг);

- обладнання та апаратура електрозв’язку аналогові/ цифрові, багатоканальні (зв’язку телефонного, телеграфного, фототелеграфного, факсимільного, документального, мереж та каналів передавання даних);

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

- проміжне та додаткове обладнання до станцій телефонних (автоматизовані системи розрахунків за телекомунікаційні послуги (АСР).

10.2 Апаратура та обладнання передачі даних (аналогова та цифрова):

- обладнання мультиплексування плезіохронної (ПЦІ) та синхронної (СЦІ) цифрової ієрархії;

- апаратура та обладнання вторинного ущільнення каналів електрозв’язку: мультиплексори, демультиплексори, мульдекси, трансмульдекси, модулятори, демодулятори, модеми, кодери, декодери, склямблери тощо, вузли та деталі до апаратури електрозв’язку;

- обладнання мереж синхронізації;

- компоненти й підсистеми оптичні (мультиплексори, підсилювачі, однохвильові та багатохвильові системи (xWDM));

системи управління та технічної експлуатації транспортної мережі;

Транспорт Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.

- апаратура та обладнання волоконно-оптичних ліній зв’язку;

- апаратура NGN, IPTV, широкомугових кабельних систем передачі даних (кабельні модеми), систем моніторингу трафіку;

- апаратура та обладнання електрозв’язку ліній електропередач (ЛЕП).

Лінія електропередачі (лінія електропересилання, лінія електропередавання, ЛЕП) - один з компонентів електричної мережі призначена для передачі електричної енергії.

10.3 Апаратура та обладнання цифрових лінійних систем:

- системи наземні волоконнооптичні кабельні;

- системи кабельні цифрові для місцевих мереж і мереж доступу (хDSL);

- системи оптичні для місцевих мереж і мереж доступу (хРON);

- мультиплексори, комутатори, маршрутизатори та сервери доступу до мереж передачі даних, шлюзи, міжмережні екрани;

- апаратура оперативного, диспетчерського та гучномовного зв’язку, включно з апаратурою сигналізації (крім приладів та пристроїв охоронної та пожежної сигналізації).

10.4 Кінцева апаратура та обладнання електрозв’язку:

- апарати та абонентські пристрої телефонні, відеотелефонні (аналогові та цифрові);

- апарати телефонні системні, автовідповідачі телефонні; концентратори телефонні, таксофони;

- обладнання радіодоступу до телефонної мережі загального користування (ТМЗК) тощо;

PSTN (англ. Public Switched Telephone Network, рос. Телефонная сеть общего пользования, ТСОП, ТфОП) - це планетарна телефонна мережа загального користування (ТМЗК), для доступу до якої використовуються звичайні проводові телефонні апарати, міні- АТС і обладнання передавання даних.

- апаратура та обладнання електрозв’язку на носивній частоті;

- апаратура телеграфна та фототелеграфна: телетайпи, фото телетайпи, телеграфи, комутатори телеграфні, апарати стопстартові тощо;

- апарати факсимільні та багатофункціональні пристрої з факсимільним режимом роботи;

- модеми та факсмодеми для роботи по комутованих і виділених лініях телекомунікаційної мережі;

Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням

- апаратура та обладнання систем передавання даних, в тому числі модеми та адаптери мереж;

- апаратура та обладнання цифрових систем передавання, в т.ч. хDSL, ІSDN;

- обладнання ущільнення каналів зв’язку, у т.ч. частотне та ущільнення у часі;

- обладнання для надання ІР-послуг (ІР-фони, ІР-адаптери);

- термінали відео тексту.

2

Орган з сертифікації продукції Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (ДП «Укрметртестстандарт»)
код ЄДРПОУ 02568182

вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03680,
тел.: (044) 526-52-29,
факс: (044) 526-42-60,
ел.пошта: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua;
http://www.ukrcsm.kiev.ua

UA.TR.001

№1О023

Радіоелектронні засоби радіозв’язку та випромінювальні пристрої, що використовуються для виробничих, наукових, побутових потреб. Телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання , яке призначене для використання у системах проводового зв’язку
3

Орган з оцінки відповідності Державного підприємства «Випробувальний центр «Омега»,
код ЄДРПОУ 14307802

вул. Вакуленчука, 29, м. Севастополь, 99053,
тел. (0692) 53-70-72,
факс. (0692) 46-96-79,
ел.пошта: stcomega@stc-omega.biz;
http://www.stc-omega.biz

UA.TR.004

№1О086

-

Дію рішення про призначення органом з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів тимчасово припинено наказом Мінекономрозвитку України від 20.05.2016 № 850 (лист Мінекономрозвитку України від 26.08.2016 № 3431-05/27575-03), дію рішення про акредитацію органу з оцінки відповідності тимчасово призупинено відповідно до рішення НААУ від 14.09.2015 (лист Національного агентства з акредитації України від 08.09.2016 № 1-5/4-1099)

 

4


Орган з сертифікації Державного підприємства - Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення (ОС УНДІРТ),
код ЄДРПОУ 01181535

вул. Буніна, 31, м. Одеса, 65026
тел.: (0482) 724-33-43, 725-46-48
факс: (048) 722-45-83, ел.пошта: kif@uniirt.com.ua;
http://www.uniirt.com.ua

UA.TR.028

№1О094

Абонентське обладнання, в тому числі:

- апарати телефонні, в тому числі:

- апарати телефонні всіх класів, ISDN термінали, радіотелефони (радіоподовжувачі), номеронабирачі автоматичні;

- таксофони, системи автоматичної діагностики таксофонів в частині взаємодії з телефонними мережами загального користування України;

- ІР-фони, ІР-адаптери;

- апаратура та обладнання факсимільного зв'язку;

- абонентські концентратори;

- обладнання цифрових абонентських ліній.

Апаратура радіозв'язку:

- радіорелейні системи передавання та обладнання, що входить до їх складу;

- радіостанції стаціонарні;

- радіостанції возивні;

- радіостанції носивні;

- базові станції стільникового радіозв'язку;

В радіозв'язку ба́зова ста́нція - це системний комплекс приймально-передавальної апаратури, що здійснює централізоване обслуговування групи кінцевих абонентських пристроїв.

- термінальне обладнання;

- базові станції (в т. ч. ретранслятори, репітори)

- пучковий радіозв'язок (транкінг);

- базові станції (в т. ч. ретранслятори, репітори) обладнання пошукового радіозв'язку;

- термінальне обладнання пошукового радіозв'язку;

- супутникове обладнання: станції центральні земні, станції земні (термінальне обладнання).

- системи та обладнання для абонентського радіодоступу;

Телефонні апарати для проводового зв'язку, поєднані з бездротовою трубкою.

Системи та засоби ефірного радіомовлення.

Передавачі та ретранслятори телевізійного мовлення.

Станції радіорелейні телевізійні.

Станції супутникового телебачення.

Супу́тникове телеба́чення - система передачі телевізійного сигналу від передавального центру до споживача через штучний супутник Землі, розташований на геостаціонарній навколоземній орбіті над екватором.

Машини електронно-обчислювальні та інше обладнання для обробки інформації: ПЕОМ, робочі станції, сервери, які містять засоби зв'язку, що розташовані в одному з ними корпусі та призначені для використання в мережах зв'язку загального користування України або для роботи через ці мережі (пункти: 1.3, 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.2, 2.

Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
7 галузі акредитації).
5

Орган з сертифікації «Стандарт-Сервіс» Науково-виробничого колективного підприємства «Стандарт-Сервіс» (НВКП «СТАНДАРТ-СЕРВІС»),
код ЄДРПОУ 22180184

вул. Симоненка, 1, м. Івано-Франківськ, 76006 (а/с 181), тел.: (3422) 68680,
факс: (342) 711948,
ел.пошта: office@standart-service.com.ua;
http://www.standart-service.com.ua

UA.TR.008

№1О095

1. Технічні засоби телекомунікацій, в т.ч. технічні засоби для проводового зв’язку:

а) кінцеве обладнання абонентського проводового доступу, зокрема:

- обладнання ISDN з абонентською сигналізацією DSS- 1 на основній та первинній швидкості, та з абонентською сигналізацією DSS-2;

Кінцеве обладнання даних (англ. DTE, Data Terminal Equipment) - обладнання обробки, концентрації, збереження даних, а також перетворення повідомлень даних в цифрові сигнали даних і навпаки. Прикладом термінального обладнання може служити звичайний персональний комп'ютер.

- апаратура цифрових систем передачі, в т.ч. xDSL, ISDN тощо;

- кінцеве обладнання для надання послуг передачі мовної інформації з використанням протоколів мереж передачі даних (ІР);

- обладнання волоконно-оптичних ліній зв’язку (комплект для встановлення у користувача);

термінальні адаптери;

б) кінцева апаратура та обладнання телефонного та факсимільного зв’язку:

- установчо-виробничі АТС (УВАТС), що встановлюються в приміщенні користувача;

- абонентські модулі обладнання ущільнення абонентських ліній;

- апарати телефонні аналогові та цифрові, телефонні концентратори;

апарати телефонні системні;

модеми передавання даних та установки відео тексту;

- автовідповідачі телефонні;

- - приставки до телефонних апаратів;

- автонабірні пристрої абонентської техніки;

- відеотелефони;

- таксофони;

- апарати та апаратура факсимільна;

- апаратура оперативного, диспетчерського,

секретарського і гучномовного зв’язку, переговорні пристрої;

в) кінцева апаратура та обладнання передачі даних, зокрема:

- кінцеве обладнання для відеоконференцій;

- кінцеве обладнання відеотексту;

- кінцеве обладнання голосової пошти;

Голосова пошта (англ. Voice-mail) - це електронна система для реєстрації, збереження та перенаправлення телефонних голосових повідомлень (іноді - для розшуку та оповіщення користувачів).

- кінцеве обладнання комп’ютерної телефонії тощо;

- кінцева апаратура телеграфного та фото-телеграфного зв’язку, в т.ч. модеми, комутатори тощо.

г) носії даних, що включають картки ідентифікаційні (телефонні, таксофонні, банківські, смарт-карти, безконтактні картки тощо).

2. Засоби радіозв’язку та кабельного телебачення, в т.ч.:

- апаратура приймально-передавальна, радіостанції (зокрема з кутовою модуляцією), в т.ч. з можливістю підключення до ТМЗК;

- телефонні апарати для проводового зв'язку в поєднанні з бездротовою трубкою (радіоподовжувачі), в тому числі систем DЕСТ, радіотелефони, радіо модеми, безпроводові аудіосистеми та мікрофони (в т.ч. професійні мікрофонні системи та допоміжні пристрої системи моніторингу, безпроводові гучномовці, безпроводові навушники, ДВЧ ЧМ-передавачі наднизької потужності для відтворення звуку);

- системи та засоби телерадіомовлення;

- приймальні пристрої;

- модеми кабельні;

- радіотаксофони;

- апаратура та пристрої кабельного телебачення, що працюють у діапазонах вихідних частот від 5 МГц до 1 ГГц, мережі кабельні для телевізійного і звукового мовлення та інтерактивних послуг тощо;

- обладнання широкосмугового радіодоступу;

- безпроводові мікрофони, безпроводове акустичне обладнання;

- неспеціалізовані пристрої короткого радіусу дії (в т.ч. для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації тощо);

- радіорелейні системи та обладнання, що входить до їх склад) тощо;

- ретранслятори, антенні підсилювачі, антени;

- комбінована апаратура, обладнання, до складу якого входять пристрої радіо доступу (в.т.ч. лічильники обліку енергоресурсу тощо);

- індукційні пристрої систем радіозв’язку (в. т.ч. автомобільні імобілайзери, пристрої радіочастотної ідентифікації тварин, систем сигналізації, персональної ідентифікації, контролю доступу тощо).

Дистанці́йне управлі́ння (керува́ння), - управління технологічними об'єктами і системами на відстані шляхом передачі до них каналами зв'язку сигналів для увімкнення відповідних пристроїв (реле, вимикачів, контакторів, пускачів, вентилів, засувок тощо).
Ідентифіка́ція твари́н - процес з ототожнювання тварини шляхом присвоєння їй унікального ідентифікаційного номера із використанням візуальних, електронних та змішаних засобів ідентифікації в залежності від виду тварин.

3. Модулі проводового доступу та/або радіодоступу, які входять до складу:

- банкоматів, платіжних терміналів, електронних кіосків;

Платі́жний терміна́л (інша назва - POS-термінал) - електронний пристрій, призначений для ініціювання переказу з рахунка, у тому числі видачі готівки, отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією із застосуванням спеціального платіжного засобу, наприклад, банківської платіжної картки;

- медичного обладнання;

- машин та механічних пристроїв спеціального призначення

- електропобутового та аналогічного обладнання та в комплектувальні вироби;

- засобів охоронного, пожежного та охоронно-пожежного призначення;

- систем захисту від несанкціонованого доступу до абонентських ліній;

Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.

- обладнання конторського, засобів автоматизації та механізації, ПЕОМ тощо, в т.ч. що підключаються до телекомунікаційної мережі загального користування, локальних мереж з функціями проводового доступу та радіодоступу до телекомунікаційних мереж або використовує аналогічні з’єднання між собою окремих блоків обладнання, які є невід’ємною частиною обладнання або розташовані в одному з ними корпусі.

4 Банкомати, платіжні термінали, електронні кіоски тощо, в т.ч. що підключаються до телекомунікаційної мережі загального користування, локальних мереж або використовують радіочастотний ресурс тощо.

Радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот не вищий за 3 ТГц (терагерц) (3000 ГГц).


6

Товариство з обмеженою відповідальністю «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів» (ТОВ «ОС «ЦСМВ»),
код ЄДРПОУ 36038552

юридична адреса: вул. Малинська, 20А, м. Київ, 03164, пошт. адреса: вул. Виборзька, 103,
м. Київ, 03680, тел.: (044) 2219410, 4576923,
факс: (044) 4048803, ел.пошта:

csmv7@conformity.kiev.uaUA.TR.032

№1О175

Радіообладнання:

Радіостанції приймально-передавальні (загального призначення, в т.ч. з кутовою модуляцією)

Радіотелефони ранкінгові, стільникові (в т.ч. стандартів GSM, TETRA), супутникові (в т.ч. система Globstar, Iridium), обладнання персонального радіо виклику

Систем радіодоступу

Радіообладнання систем охоронної та пожежної сигналізації

Телефонні апарати для проводового зв’язку з бездротовою трубкою (радіоподовжувачі), в т.ч. стандарту DЕСТ

Радіотелефони

Безпроводові мікрофони

Радіомодеми

Радіостанції з цифровими та широкосмуговими видами модуляції (в т.ч. стільникові), систем CDМА, WCDMA, TDМА, CDМА2000, D-АМР8

Обладнання радіодоступу Bluetooth, Wi-Fi, WiМАХ та ін.

Комбіновані побутові прилади і комп’ютерне обладнання з вбудованим радіообладнанням

Телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання:

Апарати телефонні аналогові та цифрові

Апарати телефонні системні

Таксофони

Апарати факсимільні та багатофункціональні пристрої з факсимільним режимом роботи

Модеми та факсомодеми для роботи по комутованих і виділених лініях телекомунікаційної мережі

Обладнання цифрових абонентських ліній (модеми xDSL)

Обладнання ISDN з абонентською сигналізацією DSS-1, DSS-2

Обладнання ущільнення абонентських ліній

Обладнання для надання ІР-послуг (ІР-фони, ІР- адаптери, Ethernet, FR. та ін.)


7

Орган з сертифікації продукції «Омега» Товариства з обмеженою відповідальністю «Випробувальний центр «ОМЕГА», код ЄДРПОУ 39144314

вул. Антонова, 5, офіс 714, м. Київ, 03186, тел./факс: 38 044 594 50 83, тел.: 38 097 000 22 59, ел.пошта: 

testing.center.omega@gmail.com


UA.TR.109

№1О283

1. Радіообладнання включаючи:

радіостанції приймально-передавальні загального призначення;

радіостанції з цифровими та широкосмуговими видами модуляції;

телефонні апарати для проводового зв’язку в поєднанні з бездротовою трубкою (радіоподовжувачі);

станції супутникового зв’язку;

станції радіорелейні;

передавачі радіомовні стаціонарні;

обладнання широкосмуго вого радіо доступу;

моделі радіокеровані та радіопереговорні прилади

2. Кінцеве обладнання, призначене для приєднання до аналогових та цифрових стиків телекомунікаційних мереж (таксофони, номеронабирачі, системи автоматичної діагностики таксофонів, пристрої спеціальні, апарати телефонні, факси,модеми, пристрої з вбудованими модемами, кінцеве обладнання ISDN та VoIP, та інше)


*у межах технічної компетентності щодо нормативних документів, занесених до сфери акредитації органу з оцінки відповідності продукції

  1   2


Скачати 220.99 Kb.

  • Розділ 1. Акредитовані органи з оцінки відповідності (далі – ООВ), призначені на виконання робіт з оцінки відповідності продукції (радіообладнання) вимогам Технічного регламенту