Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення Одеської міської ради №1337-vii

Рішення Одеської міської ради №1337-vii
Сторінка1/3
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.5 Mb.
ТипРішення
  1   2   3

Рішення

Одеської міської ради

1337-VII від 07.12.2016 р.

Про затвердження Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, органами самоорганізації населення, фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об'єктів житлового фонду в м.

Багатоквартирний будинок - жилий будинок з трьома і більше квартирами. Багатоквартирний будинок може також мати нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Житлови́й фонд - сукупність всіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло в результаті звернення стягнення на житлове приміщення, яке придбане за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації яких засобів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено у забезпечення повернення кредиту або цільової позики, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.
Одесі, на 2017-2018 роки
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, законів України «Про енергозбереження», «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про органи самоорганізації населення», розпорядження міського голови від 04 грудня 2015 року № 1182 «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання», з метою забезпечення участі власників квартир у будинках об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, органів самоорганізації населення (далі – ОСББ, ЖБК, ОСОН), фізичних осіб у впровадженні заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об'єктів житлового фонду в м. Одесі через залучення кредитних коштів Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:


   1. Затвердити Міську цільову програму відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, органами самоорганізації населення, фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об'єктів житлового фонду в м. Одесі, на 2017-2018 роки (додається).
   1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів і постійну комісію Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних відносин та інформаційних технологій.
    Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
    Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
    Міжнаро́дні відно́сини - система міждержавних взаємодій, суб’єктами яких є держави і міждержавні та неурядові організації, приватні особи. Наука про міжнародні відносини є комплексною та міждисциплінарною.
    Оде́ська міська́ ра́да - орган місцевого самоврядування в Одеській області. Адміністративний центр ради - місто обласного значення Одеса, що є адміністративним центром області.
    Одеса Оде́са (МФА: [ɔˈdɛsɑ]; до XVI століття - Коцюбіїв, Кочубі́їв, Кочуби́їв, Качубі́їв, Качуби́їв, Качибе́й тощо), до 1795 року - Хаджибе́й (або Аджибе́й, Гаджибе́й) - місто обласного підпорядкування на чорноморському узбережжі України; адміністративний центр Одеської області; культурний, освітньо-науковий, туристичний та торговий осередок країни; найбільший морський торговий порт країни; великий автомобільний та залізничний вузол. За чисельністю населення Одеса є третім у країні містом після столиці держави, Києва, та мегаполісу Харкова (станом на 1 січня 2017 року в Одесі проживало 1 010 783 осіб). В Одесі діють: машинобудівна, хімічна, нафтопереробна, харчова та легка промисловості. Також налічується 37 вищих навчальних закладів, шість театрів, вісім кінотеатрів, філармонія, цирк, музеї, галереї тощо.

Міський голова                                        Г. Труханов


Додаток

до рішення Одеської міської ради

від 07.12.2016 р.

№ 1337-VII

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, органами самоорганізації населення, фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків,


інших об'єктів житлового фонду в м. Одесі, на 2017-2018 роки

Одеса – 20161. ПАСПОРТ
Міської цільової програми відшкодування частини кредитів,

отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, органами самоорганізації населення, фізичними особами на впровадження заходів

з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об'єктів житлового фонду в м. Одесі,

на 2017-2018 роки (далі – Програма)


1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

2.

Розробник Програми

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

4.

Учасники Програми

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельні кооперативи, органи самоорганізації населення, фізичні особи, банки (далі – ОСББ, ЖБК, ОСОН)

5.

Термін реалізації Програми

2017-2018 роки

6.


Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

3 800,0 тис.грнв тому числі:
6.1.

кошти бюджету м. Одеси

3 800,0 тис.грн


2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
2.1. Одними з найбільш гострих проблем міст України, від вирішення яких залежить рівень економічного і соціального розвитку суспільства, є проблеми стабільного енергозабезпечення та ефективного використання енергоресурсів.

Політика енергозбереження та підвищення енергоефективності в усіх сферах суспільного життя міст та держави в цілому є важливим чинником впливу на сучасну енергетичну безпеку, стабільне забезпечення виробництва та населення енергоносіями.

Суспільство -це організована сукупність людей, об'єднаних характерними для них відносинами на певному етапі історичного розвитку. Суспільство - також соціальна самодостатня система, заснована на взаємовідносинах людей в процесі реалізації особистих потреб.

Проблема незбалансованого внутрішнього споживання паливно-енергетичних ресурсів має гостро негативні економічні й соціальні наслідки, обмежуючи потенціал підвищення якості життя громадян. Світова тенденція проблем забезпечення в необхідному обсязі енергоносіями ставить пріоритетним завдання щодо зниження енергоспоживання в усіх сферах: промисловій, житлово-комунальній, бюджетній.

Енергозбереження займає одну з ключових позицій у розвитку та економіці ринків споживчих послуг у галузі житлово-комунального господарства, яке є одним з найменш ощадливих споживачів енергетичних ресурсів.

Приро́дні енергети́чні ресу́рси - гідроенергія, геотермальна, ядерна, сонячна енергія, вітроенергія, енергія морських припливів і відливів, енергія біомаси та енергія, вироблена іншими нетрадиційними джерелами.
Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

2.2. Як свідчить досвід європейських країн, залучення держави, бізнесу та громадян до цієї проблеми сприяє ефективному її розв’язанню.

Усього на території Європи станом на 2008 рік - 45 незалежних країн та 6 залежних територій.

Гостра та невідкладна потреба в здійсненні енергоефективної модернізації житлового фонду м. Одеси вимагає створення на рівні місцевого самоврядування власних спеціалізованих джерел та широкого залучення додаткових джерел фінансування капітальних вкладень, залучаючи ОСББ, ЖБК, ОСОН, фізичних осіб та кредитно-фінансові установи до процесів з фінансування та управління впровадженням енергоефективних заходів та заходів із модернізації.

2.3. Банк – юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про які внесені до Державного реєстру банків (далі – банк).

Банківська операція - це технологічно проста транзакція, яка є складовою банківського продукту.
Капіта́льні вкла́дення - частина інвестицій, спрямована на відтворення основних засобів виробничого і не виробничого призначення, на створення нових, реконструкцію і розвиток наявних основних засобів, включаючи об'єкти соціальної сфери.
Ви́ключне пра́во (на твір) - право, коли жодна особа, крім тієї, якій належить авторське право або суміжні права, не може використовувати твір, не маючи на те відповідного дозволу (ліцензії).
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

2.4. Постановами Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв із відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на


2010-2016 роки» та від 17 жовтня 2011 року № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» передбачено стимулювання ОСББ, ЖБК та населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом компенсації частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів.
Відно́влювана енерге́тика (англ. renewable energetics) - енергетична галузь, що спеціалізується на отриманні та використанні енергії з відновлюваних джерел енергії.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

2.5. На даний час у м. Одесі успішно реалізується  Міська програма компенсації частини кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК та фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції та модернізації багатоквартирних будинків, інших об'єктів житлового фонду в Одесі на 2015-2016 роки, затверджена рішенням Одеської міської ради від 10 вересня 2015 року № 6920-VI. 

Одеська міська Програма енергозбереження реалізується спільно з Державною програмою «теплих кредитів» в рамках виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв із відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 243.

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

Саме за рахунок одночасної реалізації міської та державної програм забезпечуються передумови виникнення відповідного синергетичного ефекту в напряму здійснення енергоефективної модернізації житлового фонду.

2.6. Результатом виконання Міської програми за період 2015-2016 роки (станом на 01 листопада 2016 року) є загальна сума кредитів, які взяли одесити на енергоефективні заходи, що склала 4,98 млн.грн. Прийняті рішення виконавчого комітету Одеської міської ради щодо відшкодування частини кредитних коштів у розмірі 1003,0 тис.грн у т.ч.:


 • 3 ЖБК та 7 ОСББ («Моряк-7», «Вчитель-2», «Злагода», «Олімп 1», «Каштан 16-33», «Приморський-14», «Водний», «Едельвейс», «Палубна-9/2», «На Картамишевській») – на суму 150,8 тис.грн.

 • 270 фізичним особам – на суму 852,2 тис.грн.

2.7. Оскільки і на теперішній час використання теплової енергії в житловому фонді міста відбувається нераціонально, мають місце непродуктивні витрати на її виробництво, це зумовлює необхідність вжиття відповідних заходів економії.

Тепло́ або Теплова́ ене́ргія - енергія руху атомів, молекул або інших частинок, з яких складається тіло. Теплова енергія може виділятися завдяки хімічним реакціям (горіння), ядерним реакціям (ядерний розпад і синтез), механічним взаємодіям (тертя).

Пріоритетним напрямком діяльності міської влади в питанні енергозбереження є здійснення заходів із підвищення енергетичної ефективності інженерних мереж і систем житлового фонду в Одесі, близько
70 % якого потребує повної термомодернізації.

Енергоефективність - ефективне (раціональне) використання енергетичних ресурсів. Використання меншої кількості енергії для забезпечення того ж рівня енергетичного забезпечення будівель або технологічних процесів на виробництві.

Таким важливим кроком може стати впровадження Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, органами самоорганізації населення, фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об'єктів житлового фонду в м. Одесі, на 2017-2018 роки.

2.8. Як свідчить практика, економія енергоресурсів при наданні послуг із централізованого опалення в багатоквартирних житлових будинках із встановленим індивідуальним тепловим пунктом становить близько 50 % в опалювальний період.

Модернізація систем освітлення в під’їздах будинку дозволить знизити витрати на освітлення в 5-8 разів.

Встановлення сонячних колекторів забезпечить до 50 % економії на підігрів води для побуту.

Систе́ма централізо́ваного теплопоста́чання- сукупність джерел теплової енергії потужністю понад 20 Гкал/год, магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж. Обслуговується теплосервісною організацією.
Со́нячний коле́ктор - пристрій для збору енергії випромінювання Сонця у видимому та інфрачервоному спектрі.

Ці та інші енергоефективні заходи забезпечать значну економію коштів мешканців міста.

2.9. На території міста Одеси налічується 3734 багатоквартирних житлових будинків (у тому числі 671 ОСББ, ЖБК) з централізованим опаленням від КП «Теплопостачання міста Одеси».

Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.
З них обладнано лічильниками обліку теплової енергії – лише 1379 (у тому числі 540 ОСББ, ЖБК), потребують установки лічильників – 2355 житлових будинків (у тому числі 131 ОСББ, ЖБК).

Програма забезпечує умови реалізації пріоритетних напрямів Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року: «Комфортна» та «Енергоефективна» Одеса (житловий фонд міста, енергозбереження) – формування та розвиток комфортного та енергоефективного міста, цілями якого є модернізація житлового господарства і систем тепло-, водо-, енергозабезпечення та поліпшення якості комунальних послуг, а також підвищення рівня енергоефективності.

Комуна́льні по́слуги - включають житлово-комунальні послуги, благоустрій населених пунктів, побутове обслуговування населення та інше.


  1   2   3 • Закону України
 • Одеської міської ради
 • 1. ПАСПОРТ Міської цільової програми відшкодування частини кредитів
 • 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
 • Кабінету Міністрів України