Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення Одеської міської ради №1337-vii

Рішення Одеської міської ради №1337-vii
Сторінка2/3
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.5 Mb.
ТипРішення
1   2   3

3. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ
Метою Програми є відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК, ОСОН, фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших житлових приміщень (житлових будинків, домоволодінь, частин домоволодіння, одноквартирних житлових будинків, квартир у багатоквартирних житлових будинках, у яких відсутнє створене ОСББ, ЖБК, ОСОН, квартир у багатоквартирних житлових будинках, у яких не вирішено питання або ОСББ, ЖБК, ОСОН відмовилось/відмовлено кредитно-фінансовою установою в отриманні кредиту на впровадження заходів з енергозбереження, частин квартир, тощо) для поліпшення комфорту мешканців міста та підвищення енергоефективності будинків.
4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
4.1. Ефективним шляхом розв'язання проблеми є впровадження комплексу заходів Програми.

Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми є:

- популяризація Програми серед мешканців міста, в першу чергу серед ОСББ, ЖБК та ОСОН через засоби масової інформації, круглі столи, друковані інформаційно-рекламні матеріали;

- реалізація системи довгострокового пільгового кредитування ОСББ, ЖБК, ОСОН, фізичних осіб для впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків та інших об'єктів житлового фонду в м. Одесі, в результаті впровадження якої мешканці отримають зниження видатків на оплату за спожиті житлово-комунальні послуги завдяки енергозбереженню, обліку і керуванню споживанням;

Житло́во-комуна́льні по́слуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

- організаційна підтримка та допомога ОСББ, ЖБК, ОСОН, фізичним особам у процесі розробки фінансово-економічного обґрунтування доцільності залучення кредитних коштів.

4.2. Строк реалізації Програми 2017-2018 роки.

Обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, наведений у
додатку 1.

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, затверджених


у бюджеті м. Одеси на зазначені цілі на відповідний рік.

Реалізація Програми полягає в тому, що з бюджету м. Одеси відшкодовується позичальникам (ОСББ, ЖБК, ОСОН, фізичним особам) частина суми кредиту, який залучений ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків та інших об'єктів житлового фонду в м. Одесі.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється на підставі договору про співробітництво між головним розпорядником коштів міського бюджету
м. Одеси, передбачених на фінансування заходів цієї Програми, та банком
(далі – договір), типова форма якого наведена у додатку 2.

4.3. Відшкодування частини суми кредиту здійснюється на впровадження таких енергозберігаючих заходів:

4.3.1. Для ОСББ, ЖБК та ОСОН на придбання та встановлення:

- приладів обліку теплової енергії, яка постачається КП «Теплопостачання міста Одеси»;

- обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- обладнання і матеріалів для проведення робіт із термомодернізації внутрішньо будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;

Водопостача́ння - постачання води належної якості та кількості населенню, промисловим підприємствам тощо.

- теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

- системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

- обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (в тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп, крім ламп розжарювання, патронів до них);

- вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

Ла́мпа розжа́рення (жарíвка) - освітлювальний прилад, в якому світло випромінюється тугоплавким провідником, нагрітим електричним струмом до розжарення.
Автомати́чний вимика́ч - це контактний комутаційний апарат, що спроможний вмикати, проводити та вимикати струм, коли електричне коло у нормальному стані, а також вмикати, проводити протягом певного встановленого часу і вимикати струм при певному аномальному стані електричного кола.
Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.

- обладнання і матеріалів для проведення робіт із теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом, крім однокамерних, у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.

4.3.2. Для фізичних осіб на придбання та встановлення котлів із використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу та електроенергії, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.

4.3.3. Для фізичних осіб на придбання та встановлення:

4.3.3.1. В одно- та двоквартирних житлових будинках:

- приладів обліку теплової енергії, яка постачається КП «Теплопостачання міста Одеси»;

- радіаторів водяної системи опалення, регуляторів температури повітря (в тому числі автоматичних) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- рекуператорів теплоти вентиляційного повітря та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

- системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

- вузлів обліку води (гарячої, холодної), зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- обладнання і матеріалів для проведення робіт із теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом, крім однокамерних, у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.

4.3.3.2. В квартирах багатоквартирних житлових будинків:

- приладів обліку теплової енергії, яка постачається


КП «Теплопостачання міста Одеси»;

- радіаторів водяної системи опалення, регуляторів температури повітря (в тому числі автоматичних) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом, крім однокамерних, у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.

Перелік енергоефективного обладнання та матеріалів, на придбання яких здійснюється відшкодування частини суми кредиту, визначається згідно з орієнтовним переліком обладнання та/або матеріалів, які є складовими (комплектуючими) устаткування та матеріалів, оприлюдненим на офіційному сайті Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

4.4. ОСББ, ЖБК, ОСОН через проведення загальних зборів, конференції щодо вибору представників відповідно до статуту визначають необхідні першочергові заходи, роботи, встановлюють їхню кошторисну вартість, приймають рішення про залучення кредитних коштів, їхню суму та оптимальний термін кредиту.

Правління ОСББ, ЖБК, ОСОН на підставі рішення загальних зборів укладає кредитний договір з банком відповідно до внутрішніх нормативних документів банку.

Фізична особа – власник житлового приміщення, зазначені заходи здійснює самостійно.

Креди́тний до́гові́р - цивільно-правовий документ, який визначає взаємні юридичні права і зобов'язання та економічну відповідальність між фінансовою установою (комерційним банком, кредитні спілки тощо) і клієнта (позичальника) з приводу проведення кредитної операції.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Житлове приміщення - опалюване приміщення, розташоване у наземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-гігієнічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізованого випромінювання.

Неприйняття рішення ОСББ, ЖБК, ОСОН щодо отримання кредиту на вжиття заходів із підвищення енергозбереження, відмова загальних зборів або правління ОСББ, ЖБК, ОСОН від отримання кредиту на вказані цілі, відмова кредитно-фінансової установи ОСББ, ЖБК, ОСОН у наданні кредиту на цілі, передбачені цією Програмою, не позбавляє фізичну особу, яка мешкає у такому багатоквартирному будинку, самостійно звернутися до банку за отриманням кредиту на проведення заходів із підвищення енергозбереження свого житла та отриманням відповідної компенсації, передбаченої цією Програмою.

4.5. Після отримання від позичальника повного пакету документів, перелік яких наведений у додатку 4 до договору, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, банки подають головному розпоряднику коштів зведений реєстр позичальників, які взяли кредити в цих банках, де зазначається сума відшкодування частини кредиту.

Головний розпорядник коштів формує перелік ОСББ, ЖБК, ОСОН, фізичних осіб, щодо яких подані всі необхідні документи, та вносить його на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради до 01 грудня року, в якому діє Програма.

Виконавчий комітет Одеської міської ради своїм рішенням затверджує перелік ОСББ, ЖБК, ОСОН, фізичних осіб, яким надаватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків та інших об'єктів житлового фонду м. Одеси.

Відшкодування частини кредитів здійснюється виключно після підписання договорів про співробітництво з банками.

4.6. Відшкодування частини кредитів, отриманих в 2016 році за Міською програмою відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, органами самоорганізації населення, фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об'єктів житлового фонду у м. Одесі, на 2015-2016 роки, затвердженою рішенням Одеської міської ради від 10 вересня 2015 року № 6920-VI, може бути здійснено протягом першого квартал 2017 року.

Відшкодування частини кредитів, отриманих в 2017 році за цією Програмою, може бути здійснено протягом першого кварталу 2018 року.

Відшкодування частини кредитів надається не пізніше 30 днів від дати прийняття відповідного рішення виконавчого комітету Одеської міської ради, в якому був отриманий кредит шляхом перерахунку головним розпорядником коштів на транзитний рахунок відповідного банку. Банк, у свою чергу, розподіляє ці кошти на позичкові рахунки позичальників (ОСББ, ЖБК, ОСОН, фізичних осіб) та надає головному розпоряднику коштів відповідні виписки або підтверджуючі документи.

4.7. Відшкодування частини суми кредиту з бюджету м. Одеси здійснюється ОСББ, ЖБК, ОСОН у розмірі:

- до 30 відсотків (включно) від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 15,0 тис.грн за кредитним договором, на встановлення приладів обліку теплової енергії, яка постачається КП «Теплопостачання міста Одеси»;

- до 20 відсотків (включно) від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 100,0 тис.грн за кредитним договором на інші заходи з енергозбереження, згідно з цією Програмою.

4.8. Відшкодування частини суми кредиту з бюджету м. Одеси здійснюється фізичним особам-власникам, а також особам, які перебувають із ними у родинних зв'язках (батьки та діти, чоловік та дружина, рідні брати та сестри, онуки та дід з бабою) один раз на рік у розмірі:

- до 30 відсотків (включно) від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 4,0 тис.грн за кредитним договором, на встановлення приладів обліку теплової енергії, яка постачається КП «Теплопостачання міста Одеси»;

- до 20 відсотків (включно) від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 5,0 тис.грн за кредитним договором на інші заходи з енергозбереження згідно з цією Програмою.

Перелік родинних зв'язків є вичерпним. Фізична особа-власник, а також особи, які перебувають із ними у родинних зв'язках, мають бути зареєстровані за адресою впровадження енергоефективних заходів у житлових приміщеннях багатоквартирних будинків та інших об'єктів житлового фонду м. Одеси.

4.9. Відшкодування частини суми кредиту проводиться головним розпорядником коштів у порядку надходження від банків зведених реєстрів позичальників у межах бюджетного асигнування на виконання Програми.

Головний розпорядник коштів має право здійснювати заходи щодо перевірки пакетів документів позичальників та контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих відповідно до цієї Програми.

За результатами проведеного звітування Одеська міська рада може прийняти рішення щодо продовження дії цієї Програми.

Результати роботи цієї Програми оприлюднюються для мешканців міста у вигляді соціальної реклами, у ході проведення нарад, круглих столів, семінарів, конференцій, через засоби масової інформації тощо.

Соціа́льна рекла́ма - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання матеріального прибутку.5. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Основним напрямом діяльності Програми є відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК, ОСОН та фізичними особами на впровадження енергоеффективних заходів.

Ключовими заходами Програми є:

- встановлення приладів обліку теплової енергії, яка постачається
КП «Теплопостачання міста Одеси»;

- впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків.

Напрями діяльності та заходи Програми наведені в додатку 3.

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ
У результаті виконання Програми очікується:

- збільшення кількості ОСББ, ЖБК, ОСОН, фізичних осіб, якими залучені кредитні кошти на фінансування заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків та інших житлових приміщень на 15-20 %;

- утворення та подальший розвиток спеціалізованих нових джерел фінансування та забезпечення інвестицій у енергоефективне оновлення житлового фонду міста;

- стимулювання населення до економії енергетичних ресурсів;

- скорочення витрат на оплату комунальних послуг за рахунок оплати за фактичне споживання;

- підвищення мотивації до створення нових об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- створення сприятливих умов для розвитку суспільних відносин та довіри між міською владою, кредитно-фінансовими установами, ОСББ, ЖБК, ОСОН та мешканцями міста.

Соціа́льні стосу́нки або суспі́льні стосу́нки - різні взаємодії та зв'язки між окремими людьми або групами людей, які встановлюються в процесі їхньої спільної практичної та духовної діяльності.


7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координація за ходом виконання Програми покладається на департамент економічного розвитку Одеської міської ради.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють: постійна комісія Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів; постійна комісія Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних відносин та інформаційних технологій.

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради щороку до


15 липня (за І півріччя) та до 15 січня (за рік) готує узагальнену інформацію про стан виконання Програми та пояснювальну записку щодо її виконання, в разі невиконання – обґрунтування причин.
Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.

Відповідальним виконавцем Програми є департамент економічного розвитку Одеської міської ради, який щорічно звітує на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради про результати виконання Програми за звітний період.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець Програми готує підсумковий звіт і пояснювальну записку про результати її виконання та надає його на розгляд виконавчому комітету Одеської міської ради, який, у свою чергу, надає зазначені матеріали на розгляд Одеській міській раді не пізніше шести місяців після закінчення встановленого строку виконання Програми.

Відповідальний виконавець Програми оприлюднює основні результати її реалізації в засобах масової інформації.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

Секретар ради О. Потапський
Додаток 1

до ПрограмиРесурсне забезпечення

Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, органами самоорганізації населення, фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об'єктів житлового фонду в м. Одесі, на 2017-2018 роки

Джерела фінансування,

які пропонується залучити на виконання ПрограмиРоки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

(тис.грн)

2017 рік

2018 рік

Всього, в т.ч.:


1 800,0

2 000,0

3 800,0

бюджет міста Одеси


1 800,0

2 000,0

3 800,0

Додаток 2
до Програми

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО №___м. Одеса

"___" _________________ року


Департамент економічного розвитку Одеської міської ради (далі – головний розпорядник коштів) в особі директора департаменту _____________, який діє на підставі положення про департамент, затвердженого рішенням Одеської міської ради від __________ № ______, з однієї сторони, та _________________________________ (далі – банк) в особі __________________________, який діє на підставі _______________________________ з іншої сторони, (далі разом за текстом цього договору – Сторони), уклали цей договір про співробітництво (далі – Договір) про наступне:
1. Визначення термінів та їх тлумачення
1.1. У цьому Договорі терміни вживаються в такому значенні:

1.1. Відшкодування частини суми кредиту – відшкодування позичальнику за заходом, визначеним у розділі 4 Програми, за рахунок коштів бюджету міста Одеси, передбачених на поточний рік, частини суми кредиту, залученого позичальником у банку на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації, перелік яких зазначено в розділі 5 Програми, багатоквартирних будинків, житлового приміщення (житлових будинків, домоволодінь, частин домоволодіння, одноквартирних житлових будинків, квартир у багатоквартирних житлових будинках, у яких відсутнє створене ОСББ, ЖБК, ОСОН, квартир у багатоквартирних житлових будинках, у яких не вирішено питання або ОСББ, ЖБК, ОСОН відмовилось/відмовлено банком в отриманні кредиту на впровадження заходів з енергозбереження, частин квартир тощо).

1.1.2. Головний розпорядник коштів – департамент економічного розвитку Одеської міської ради.

1.1.3. Заходи з підвищення енергоефективності – впровадження позичальником енергоефективних заходів в житлових будинках, квартирах, багатоквартирних будинках, інших об'єктах житлового фонду шляхом придбання та відповідного застосування з цією метою енергоефективного обладнання та/або матеріалів, перелік яких зазначено в додатку № 1 до даного Договору.
1.1.4. Законодавство – чинне законодавство України, яке підлягає застосуванню до правовідносин, що виникають відповідно до цього Договору.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


1.1.5. Зведений реєстр позичальників – реєстр, що формується банком за заходами, визначеними в розділах 4 та 5 Програми, та у строки, передбачені цим Договором, надається головному розпоряднику коштів. Такий реєстр містить інформацію про позичальників банку, з якими укладено кредитні договори, та які отримали за ними кредитні кошти на здійснення заходів із підвищення енергоефективності і подали до банку документи на підтвердження цільового використання вказаних кредитних коштів, а також містить інформацію про суми відшкодування частини суми кредиту, які розраховані банком відповідно до умов Договору та підлягають сплаті кожному із включених до реєстру позичальників. Форма зведеного реєстру позичальників є Додатком № 2 до даного Договору.

1.1.6 Попередній період – календарний місяць, що передує місяцю, в якому банк відповідно до умов цього Договору повинен сформувати та надати зведений реєстр позичальників.

1.1.7. Кредит – кошти, що надаються банком позичальнику на визначений строк на умовах оплати відповідно до укладеного між ними кредитного договору, цільовим призначенням яких є оплата заходів із підвищення енергоефективності.

1.1.8. Кредитний договір – договір, який укладається між банком та позичальником, предметом якого є надання банком позичальнику грошових коштів у строкове платне користування (кредит) на оплату заходів із підвищення енергоефективності.
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.


1.1.9. Позичальник – об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, орган самоорганізації населення, фізична особа-власник, а також особа, яка перебуває з нею в родинних зв'язках (батьки та діти, чоловік та дружина, рідні брати та сестри, онуки та дід із бабою), що отримує в банку кредит для проведення заходів із підвищення енергоефективності.
Житлово-будівельний кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі об'єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації.

Перелік родинних зв'язків є вичерпним. Фізична особа-власник, а також особа, яка перебуває з ними в родинних зв'язках, мають бути зареєстровані за адресою впровадження енергоефективних заходів у житлових приміщеннях багатоквартирних будинків та інших об'єктів житлового фонду м. Одеси.1.1.10. Потенційний позичальник – позичальник згідно з пунктом 1.1.9. Договору, що має намір отримати в банку кредит для проведення заходів із підвищення енергоефективності.

1.1.11. Програма – Міська цільова програма відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, органами самоорганізації населення, фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об'єктів житлового фонду в місті Одесі, на 2017-2018 роки, затверджена рішенням Одеської міської ради від __________ року №___________.

   1. 1.1.12. Банк – центральний апарат, філія – Головне управління по
    м. Києву та Київській області, філії-обласні управління, територіальні відокремлені безбалансові відділення (назва банку).

   2. 1.1.13. Центральний апарат банку – керівна структура банківської установи.

   3. 1.1.14. Правила – внутрішні умови кредитування банком позичальників для проведення заходів із підвищення енергоефективності за рахунок кредиту.

1.2. Значення інших термінів, що використовуються в цьому Договорі, відповідають визначенням, які містяться в законодавстві України.
2. Предмет і мета Договору
2.1. Цей Договір укладений Сторонами з метою врегулювання відносин, що виникають між ними в процесі взаємодії при здійсненні відшкодування частини суми кредиту, наданого банками позичальникам для проведення заходів із підвищення енергоефективності в рамках реалізації заходу, визначеного в розділі 4 Програми “Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми”.

2.2. У процесі взаємодії та для досягнення поставленої мети Сторони прагнутимуть будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного.

2.3. Головний розпорядник коштів перераховує банку кошти бюджету
м. Одеси, що підлягають відшкодуванню позичальникам, а банк перераховує їх на поточні рахунки позичальників, відкриті в банку для подальшого погашення частини суми кредиту в розмірі:

2.3.1. ОСББ, ЖБК, ОСОН:  • до 30 відсотків (включно) від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 15 тис.грн за кредитним договором, на встановлення приладів обліку теплової енергії, яка постачається КП «Теплопостачання міста Одеси»;

  • до 20 відсотків (включно) від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 100,0 тис.грн за кредитним договором на інші заходи з енергозбереження, згідно з Програмою.

2.3.2. Фізичним особам-власникам, а також особам, які перебувають із ними в родинних зв'язках (батьки та діти, чоловік та дружина, рідні брати та сестри, онуки та дід із бабою) один раз на рік:

- до 30 відсотків (включно) від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 4 тис.грн за кредитним договором, на встановлення приладів обліку теплової енергії, яка постачається КП «Теплопостачання міста Одеси»;

- до 20 відсотків (включно) від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 5 тис.грн за кредитним договором на інші заходи з енергозбереження згідно з Програмою.

2.3.3. Перелік родинних зв'язків є вичерпним. Фізична особа-власник, а також особи, які перебувають із ними в родинних зв'язках, мають бути зареєстровані за адресою впровадження енергоефективних заходів у житлових приміщеннях багатоквартирних будинків та інших об'єктів житлового фонду м. Одеси.

2.4. Банк здійснює надання кредитів позичальникам відповідно до укладених з ними кредитних договорів. Порядок та умови кредитування позичальників для проведення заходів із підвищення енергоефективності за рахунок кредиту визначається банком відповідно до його внутрішніх правил та процедур.
3. Взаємодія Сторін при оформленні кредиту

та відшкодуванні частини суми кредиту позичальникам
3.1. Потенційний позичальник, звертається до банку з метою визначення можливості отримання ним кредиту на проведення заходів із підвищення енергоефективності.

3.2. Потенційний позичальник для розгляду банком питання про надання кредиту надає банку документи відповідно до встановленого ним переліку, а також до переліку який є додатком № 4 до даного Договору. З урахуванням вказаних документів, що надані потенційним позичальником банку, останній відповідно до своїх внутрішніх правил та процедур кредитування проводить аналіз кредитоспроможності потенційного позичальника і визначає можливість надання йому кредиту, суму кредиту (в випадку можливості надання кредиту), виходячи з даних про платоспроможність потенційного позичальника, видів та складу забезпечення, що пропонується по зобов’язаннях за кредитним договором та інших чинників.

3.3. Рішення про надання кредиту приймається банком не пізніше ____ (_______) робочих днів після надання потенційним позичальником повного пакету документів, передбаченого банком відповідно до його внутрішніх правил та процедур кредитування. Якщо рішення про можливість надання потенційному позичальнику кредиту або про відмову в його наданні приймається органами центрального апарату банку, вказаний строк збільшується та визначається внутрішніми нормативними документами банку. Банк вправі відмовити потенційному позичальнику у видачі кредиту та не несе відповідальності перед головним розпорядником коштів та потенційним позичальником за таку відмову.

3.4. У разі прийняття рішення щодо надання потенційному позичальнику кредиту, він відкриває в банку поточний рахунок у національній валюті для зарахування на нього коштів, отриманих в якості відшкодування частини суми кредиту, та виконання грошових зобов’язань за кредитним договором.

Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.
Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.

3.5. Кредит надається позичальнику в порядку та на умовах, визначених кредитним договором, шляхом перерахування суми кредиту на поточний рахунок суб’єкта (-ів) господарювання, що здійснює (-ють) продаж (поставку) позичальнику обладнання та/або матеріалів для проведення заходів із підвищення енергоефективності, в якості остаточного розрахунку позичальника з таким (-ми) суб’єктом (-ами) господарювання за продані (поставлені) обладнання та/або матеріалів з метою проведення заходів із підвищення енергоефективності.

3.6. Банк щомісячно до 20 (двадцятого) числа місяця, наступного за звітним, надає головному розпоряднику коштів за заходами, передбаченими розділом 4 Програми, зведений реєстр позичальників, який повинен містити інформацію про позичальників, що мають право на відшкодування частини суми кредиту, за формою, наведеною в додатку № 2 даного Договору.

Позичальники, що отримали в попередньому періоді кредит та не надали до банку документи на підтвердження цільового використання кредитних коштів, отриманих в якості кредиту, включаються банком до зведеного реєстру позичальників в наступних періодах після отримання банком від позичальника відповідних документів на підтвердження цільового використання кредитних коштів, отриманих в якості кредиту.

Зведений реєстр формується банком у формі переліку позичальників, які включаються до нього та мають право на отримання відшкодування частини суми кредиту. Послідовність включення банком інформації про позичальників до зведеного реєстру визначається за датою подання позичальником до банку копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, відповідно до правил та умов кредитного договору (в першу чергу до переліку зведеного реєстру позичальників включається інформація про тих позичальників, які подали копії таких документів раніше інших), при цьому, якщо декілька позичальників подали такі документи до банку в один день, черговість їх включення до переліку зведеного реєстру позичальників визначається в алфавітному порядку за першими літерами їх найменування або прізвища фізичної особи.

При отриманні документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, банк має отримати від позичальника дозвіл на розкриття (передачу) третім особам інформації, яка становить банківську таємницю в обсязі, достатньому для виконання умов цього Договору.

Ба́нківська таємни́ця - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.

3.7. Зведені реєстри позичальників та відомості, включені до них, є підставою для перерахування головним розпорядником коштів на користь позичальників в якості відшкодування частини суми кредиту після прийняття виконавчим комітетом Одеської міської ради відповідного рішення.

3.8. Кошти, що призначені для відшкодування частини суми кредиту, щомісячно, але не пізніше 30 днів від дати прийняття відповідного рішення виконавчого комітету Одеської міської ради, на підставі наданого банком зведеного реєстру позичальників перераховуються головним розпорядником коштів на рахунок банку __________________________. Вказані кошти після надходження на рахунок банку від головного розпорядника коштів протягом
5 (п’яти) робочих днів із дати такого надходження мають бути перераховані банком на відкриті в банку поточні рахунки позичальників, інформація про яких включена до переданого головному розпоряднику коштів зведеного реєстру, з подальшим частковим погашенням за рахунок таких коштів кредитної заборгованості позичальників за укладеними з ними кредитними договорами (погашенням частини суми кредиту). У випадку недостатності коштів, які надійшли від головного розпорядника коштів, для відшкодування частини суми кредиту всім позичальникам, інформація про яких включена банком до зведеного реєстру, наданого головному розпоряднику коштів, в першу чергу відповідні кошти відшкодування частини суми кредиту перераховуються в повному обсязі на поточні рахунки позичальників, інформація про яких включена до переліку зведеного реєстру першою.

3.9. Кошти бюджету м. Одеси, які надійшли від головного розпорядника коштів в якості відшкодування частини суми кредиту, не можуть бути спрямовані банком на сплату будь-яких штрафів та (або) пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору, укладеного між банком та позичальником.

3.10. Перерахування коштів в якості відшкодування частини суми кредиту здійснюється головним розпорядником коштів у межах бюджетних асигнувань на відповідний рік.

3.11. Враховуючи встановлений правилами цільовий характер відшкодування частини суми кредиту, у випадку, коли залишку коштів, що надійшли від головного розпорядника коштів на рахунок банку, не вистачає для відшкодування частини суми кредиту в повному обсязі позичальнику, визначеному в порядку черговості, передбаченої цим Договором, такий залишок коштів підлягає поверненню банком на рахунок головного розпорядника коштів, який зазначений в розділі 9 даного Договору. Також поверненню на рахунок головного розпорядника коштів за реквізитами, зазначеними в розділі 9 даного Договору, підлягають надлишкові суми чи помилково перераховані суми на рахунок банку в якості відшкодування частини суми кредиту.

У випадку, коли позичальник має кредитну заборгованість (заборгованість зі сплати основної суми боргу) за укладеним з банком кредитним договором в розмірі меншому, ніж розрахований для нього розмір відшкодування частини суми кредиту, то кошти відшкодування частини суми кредиту перераховуються на поточний рахунок позичальника в повному розрахованому для нього розмірі відшкодування частини суми кредиту.
4. Обов’язки та права Сторін
4.1. Банк зобов’язується:

4.1.1. У визначені цим Договором строки здійснювати розгляд заяв (клопотань) потенційних позичальників щодо надання їм кредитів на проведення заходів із підвищення енергоефективності та приймати з цього приводу рішення відповідно до своїх внутрішніх правил та процедур кредитування.

4.1.2. Щомісяця до 20 (двадцятого) числа наступного періоду (кожного місяця, наступного за звітним) формувати та надавати головному розпоряднику коштів зведений реєстр позичальників відповідно до додатку № 2 даного Договору.

4.1.3. Своєчасно здійснювати перерахування коштів для відшкодування частини суми кредиту на відкриті в банку поточні рахунки позичальників відповідно до пункту 3.8 даного Договору.

4.1.4. Повідомляти головного розпорядника коштів про зміну реквізитів банку (в тому числі номеру рахунку, передбаченого пунктом 3.8. Договору) протягом трьох робочих днів із моменту зміни таких реквізитів.

4.1.5. За клопотанням головного розпорядника коштів забезпечувати його всіма необхідними матеріалами та інформацією для інформування потенційних позичальників щодо діючих у банку умов кредитування.

4.1.6. Формувати та протягом строку, передбаченого законодавством України для зберігання документів за кредитною операцією, зберігати в банку пакети документів щодо кредитування позичальників на проведення заходів із підвищення енергоефективності.

4.1.7. У кредитних договорах, що укладаються між банком та позичальниками у графі «цілі кредитування» зазначати посилання на Програму.

4.1.8. Надавати головному розпоряднику коштів на його письмову вимогу документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору та за наявності письмової згоди на це позичальника.

4.1.9. Повернути кошти головному розпоряднику коштів у випадку, передбаченому пунктом 3.11. даного Договору.

4.1.10. Виконувати інші обов’язки, визначені цим Договором та законодавством України.
4.2. Головний розпорядник коштів зобов’язується:

4.2.1. Прийняти та розглянути сформований банком зведений реєстр позичальників.

4.2.2. Своєчасно здійснювати перерахування коштів для відшкодування частини суми кредиту на рахунок банку, зазначений у пункті 3.8 цього Договору, в межах коштів, передбачених у бюджеті м. Одеси на відповідний рік.

4.2.3. Повідомляти банк про зміну реквізитів головного розпорядника коштів протягом 3 (трьох) робочих днів із моменту настання таких змін.

4.2.4. Виконувати інші обов’язки, що кореспондують із правами іншої Сторони, визначеними цим Договором та/або законодавством України.
4.3. Банк має право:

4.3.1. Відмовити потенційному позичальнику в наданні кредиту відповідно до внутрішніх правил та процедур кредитування банку.

4.3.2. Ініціювати внесення змін та доповнень у цей Договір.
4.4. Головний розпорядник коштів має право:

4.4.1. Отримувати копії документів щодо кредитування позичальника на здійснення заходів із підвищення енергоефективності.

4.4.2. Ініціювати внесення змін та доповнень у цей Договір.

4.4.3. Повернути на доопрацювання зведений реєстр позичальників у разі виявлення його невідповідності вимогам Програми, вказавши при цьому порядковий номер позичальника за яким виявлено відповідну помилку, та рекомендації щодо необхідних корегувань.

А́томний но́мер (протонне число,зарядове число, порядковий номер, Z) - властивість атома (нукліда, атомного ядра), яка вказує на загальну кількість протонів, що містяться в його ядрі, отже одночасно вказує на його заряд в одиницях елементарного заряду, а також на порядкове місце хімічного елемента в періодичній системі хімічних елементів.


1   2   3 • 4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
 • 5. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
 • 6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ
 • 7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
 • Ресурсне забезпечення
 • ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО №___
 • Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
 • 1. Визначення термінів та їх тлумачення
 • 2. Предмет і мета Договору
 • 3. Взаємодія Сторін при оформленні кредиту та відшкодуванні частини суми кредиту позичальникам
 • 4. Обов’язки та права Сторін 4.1. Банк зобов’язується
 • 4.2. Головний розпорядник коштів зобов’язується
 • 4.3. Банк має право
 • 4.4. Головний розпорядник коштів має право