Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення Одеської міської ради №2474-vii

Скачати 323.97 Kb.

Рішення Одеської міської ради №2474-vii
Скачати 323.97 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації30.03.2019
Розмір323.97 Kb.
ТипРішення
  1   2   3
Рішення  Одеської міської ради  № 2474-VII від 04.10.2017 р.  Про зміну найменування Одеської загальноосвітньої школи № 19 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 90 Цивільного кодексу України, Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, з метою забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти за місцем проживання Одеська міська рада ВИРІШИЛА: 1.
Правореалізація - це втілення норм права у діяльність суб'єктів права шляхом дотримання заборон, використання суб'єктивних права і виконання юридичних обов'язків.
Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.
Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
 Змінити найменування Одеської загальноосвітньої школи № 19 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою: м.
Оде́ська о́бласть - найбільша за територією область України, розташована на південному заході країни. На півночі та сході межує (за годинниковою стрілкою) з Вінницькою, Кіровоградською та Миколаївською областями, омивається водами Чорного моря, на півдні - з Румунією, на заході - із Молдовою.
Оде́ська міська́ ра́да - орган місцевого самоврядування в Одеській області. Адміністративний центр ради - місто обласного значення Одеса, що є адміністративним центром області.
Одеса, вул. Кустанайська, 3, на Одеський навчально-виховний комплекс № 19 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Одеської міської ради Одеської області. 2. Затвердити Статут Одеського навчально-виховного комплексу № 19 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Одеської міської ради Одеської області у новій редакції (додається). 3. Доручити директору Одеського навчально-виховного комплексу № 19 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Одеської міської ради Одеської області здійснити заходи з державної реєстрації Статуту, зазначеного у пункті 2 цього рішення, відповідно до чинного законодавства України. 4.
Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.
 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму. Міський голова Г. Труханов Додаток до рішення Одеської міської ради від 04.10.2017 р. № 2474-VII С Т А Т У Т ОДЕСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 19 «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (нова редакція) Одеса – 2017 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1.  ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 19 «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Заклад) є комунальним бюджетним навчальним закладом, заснованим на власності територіальної громади міста Одеси, який створений відповідно до чинного законодавства України. 1.2.
Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
Офіційне найменування Закладу: 1.2.1. Повна назва: ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 19 «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 1.2.2. Скорочена назва: ОДЕСЬКИЙ НВК № 19. 1.3. Місцезнаходження Закладу: м. Одеса, вул. Кустанайська, 3. 1.4. Заклад є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації. 1.5. Заклад має печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки та штампи, необхідні для організації своєї роботи. Заклад може мати самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України. 1.6.
Державна казначейська служба України (до 28.03.2011 р. - Державне казначейство України) - центральний орган виконавчої влади України, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
Заклад є неприбутковою бюджетною установою. 1.7. Засновником Закладу є Одеська міська рада (далі – Засновник). Органом управління освітою є департамент освіти та науки Одеської міської ради (далі – орган управління освітою). 1.8. Заклад створений з метою забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти. 1.9. Завданнями Закладу є: - виховання громадян як особистості України; - виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;
Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості; - виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
Конститу́ція Украї́ни - Основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято - День Конституції України.
Політична партія «Громадянська позиція» - українська політична партія. Головою Координаційної ради партії є Анатолій Гриценко. Зареєстрована Мін'юстом 24 березня 2005 року, номер свідоцтва № 116-п.п.
Самосвідо́мість (англ. Self-consciousness, рос. Самосознание, нім. Selbstbewusstsein) - рефлекторна (відображувана) свідомість, за допомогою якої особа конкретно усвідомлює себе у своїх власних розумових діях і станах; самоусвідомлення.
Громадянські свободи - негативні і позитивні повноваження фізичних осіб, як індивідуальні, так і колективні. Свободи найчастіше реалізуються шляхом усунення державного регулювання з тієї чи іншої поведінки особи.
Державна символіка - офіційні емблеми держави, що зображуються на печатках, бланках державних органів, грошових знаках тощо; встановлюються конституцією держави.
- формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; - реалізація прав учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань; - виховання свідомого ставлення до свого здоровя та здоровя інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоровя учнів (вихованців);
Науко́ва карти́на сві́ту (одне з основоположних понять в природознавстві) - особлива форма систематизації знань, якісне узагальнення і світоглядний синтез різних наукових теорій. Будучи цілісною системою уявлень про загальні властивості і закономірності об'єктивного світу, наукова картина світу існує як складна структура, що включає в себе як складові частини загальнонаукову картину світу і картини світу окремих наук (фізична картина світу, біологічна картина світу, геологічна картина світу). Картини світу окремих наук, у свою чергу, включають в себе відповідні численні концепції - певні способи розуміння і трактування будь-яких предметів, явищ і процесів об'єктивного світу, що існують у кожній окремій науці.
Гі́дність - це поняття моральної свідомості, яке виражає уявлення про цінність всякої людини, як моральної особистості, а також категорія етики, що означає особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства, в якому визнається цінність особистості.
Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.
 - виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності. 1.10. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», постановами Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад», від 12 березня 2003 року № 306 «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», від 27 серпня 2010 року № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами органу управління освітою та цим Статутом. 1.11.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
Постанова Верховної Ради України - нормативно-правовий акт, що приймається Верховною Радою України.
 Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом. 1.12. Заклад несе відповідальність за: - безпечні умови освітньої діяльності; - дотримання державних стандартів освіти; - дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
- дотримання фінансової дисципліни. 1.13. У Закладі мова навчання та виховання визначається відповідно до чинного законодавства України. 1.14. Заклад має право: - за погодженням з органом управління освітою створювати класи (групи) з поглибленим вивченням предметів, класи (групи) з вечірньою (заочною, дистанційною) формою навчання, спеціальні та інклюзивні класи (групи) для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами; - з урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази організовувати навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами; - визначати варіативну частину робочого навчального плану; - в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани; - спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Науко́во-до́слідний і́нститут (НДІ) - самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.
Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу; - отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб. 1.15. Дошкільні групи у Закладі комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. 1.16.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Матеріальні цінності - речі, що мають певну цінність у вигляді майна, предметів, товарів.
Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.
 Класи у Закладі формуються за погодженням із відповідним органом управління освітою згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством України, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості заяв про зарахування до Закладу, поданих батьками або особами, які їх замінюють. 1.17. Медичне обслуговування та організація харчування вихованців (дітей дошкільного віку), учнів у Закладі здійснюються відповідно до законодавства України. 1.18. Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними. ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНИХ ГРУП 2.1. Прийом дітей до дошкільних груп Закладу здійснюється директором протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоровя дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати Заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. 2.2. Групи у Закладі комплектуються за віковими (одновікові, різновікові), сімейними (родинними) ознаками. Для задоволення освітніх, соціальних потреб дітей з особливими освітніми потребами у Закладі можуть створюватися інклюзивні групи. Для прийому дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивні групи додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, направлення органу управління освітою та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю. 2.3. У Закладі функціонують групи для дітей від двох до шести (семи) років (дошкільний вік). 2.4. Переведення дітей з однієї вікової дошкільної групи Закладу до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). 2.5. За дитиною зберігається місце в дошкільних групах Закладу у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів). 2.6. Відрахування дітей з дошкільних груп Закладу може здійснюватись: - за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; - на підставі медичного висновку про стан здоровя дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільних групах Закладу; - у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців. 2.7. Про відрахування дитини адміністрація Закладу зобовязана письмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до можливого відрахування. 2.8. Забороняється безпідставне відрахування дітей з дошкільних груп Закладу. 2.9. Режим роботи дошкільних груп Закладу п’ятиденний, 12-годинний. 2.10. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у Закладі можуть функціонувати дошкільні групи з короткотривалим перебуванням дітей (не більше чотирьох годин), чергові дошкільні групи у вихідні та святкові дні, цілодобові та інші дошкільні групи відповідно до чинного законодавства України. 2.11. Діти, які перебувають у дошкільних групах Закладу короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік. 2.12. У разі необхідності відповідно до заяв батьків або осіб, які їх замінюють, згідно з рішенням Засновника режим роботи дошкільних груп Закладу може змінюватися. ІІІ. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ 3.1. Зарахування учнів до Закладу здійснюється в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, як правило, відповідно до території обслуговування. Зарахування учнів здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора Закладу. Для зарахування учня до Закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу). До першого класу зараховуються, як правило, діти із шести років. 3.2. Директор Закладу зобовязаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу. 3.3. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до Закладу відповідно до законодавства України та міжнародних договорів. 3.4. Переведення учнів Закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. У разі вибуття учня з м. Одеси батьки або особи, які їх замінюють, подають до Закладу заяву із зазначенням причини вибуття. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти в межах м. Одеси батьки або особи, які їх замінюють, подають до Закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу. ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 4.1. Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного плану та річного плану, які складаються на поточний навчальний рік і оздоровчий період для дошкільних груп. У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи Закладу, визначаються перспективи його розвитку. 4.2. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. У робочому навчальному плані Закладу конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти. Індивідуалізація і диференціація навчання у Закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частин. 4.3. Робочий навчальний план Закладу затверджується відповідним органом управління освітою. 4.4. Заклад забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компоненту дошкільної освіти, рівня загальної середньої освіти –державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання. 4.5. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей. 4.6. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та цього Статуту з урахуванням специфіки Закладу та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. 4.7. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання. 4.8. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв Заклад за погодженням із відповідним органом управління освітою створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном. 4.9. Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, відповідно до Порядку надання платних послуг, затвердженого відповідно до чинного законодавства України. 4.10. З урахуванням потреб населення та місцевих умов Заклад приймає рішення про створення груп продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. 4.11. Індивідуальне навчання у Закладі організовується відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх
  1   2   3


Скачати 323.97 Kb.

  • Одеської міської ради Одеської області
  • Державної казначейської служби України