Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення Одеської міської ради від № Одеса 2016 зміст вступ

Рішення Одеської міської ради від № Одеса 2016 зміст вступ
Сторінка1/10
Дата конвертації18.05.2017
Розмір1.03 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Додатоктитул

до рішення Одеської міської ради

відОдеса – 2016ЗМІСТ


Вступ

Головним інструментом реалізації цілей та завдань актуалізованої Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року є щорічні програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Одеси, які визначають напрямки розвитку міста на короткостроковий період.

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
Оде́са (МФА: [ɔˈdɛsɑ]; до XVI століття - Коцюбіїв, Кочубі́їв, Кочуби́їв, Качубі́їв, Качуби́їв, Качибе́й тощо), до 1795 року - Хаджибе́й (або Аджибе́й, Гаджибе́й) - місто обласного підпорядкування на чорноморському узбережжі України; адміністративний центр Одеської області; культурний, освітньо-науковий, туристичний та торговий осередок країни; найбільший морський торговий порт країни; великий автомобільний та залізничний вузол. За чисельністю населення Одеса є третім у країні містом після столиці держави, Києва, та мегаполісу Харкова (станом на 1 січня 2017 року в Одесі проживало 1 010 783 осіб). В Одесі діють: машинобудівна, хімічна, нафтопереробна, харчова та легка промисловості. Також налічується 37 вищих навчальних закладів, шість театрів, вісім кінотеатрів, філармонія, цирк, музеї, галереї тощо.

Відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» виконавчими органами Одеської міської ради підготовлена Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Одеси на 2017 рік (далі – Програма).

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
Мета Програми – примноження здобутих досягнень шляхом створення сприятливих умов для розвитку реального сектору економіки, забезпечення стабільного функціонування соціальної, інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури міста, зростання рівня життя громадян міста та їх належний соціальний захист.

Програма включає аналіз стану соціально-економічного розвитку міста за січень-серпень 2016 року на основі даних Головного управління статистики в Одеській області, на підставі якого визначено основні пріоритети розвитку міста на 2017 рік, сформульовано конкретні цілі, що необхідно досягти, та наведено найважливіші заходи, які необхідно виконати для досягнення певних результатів.

Оде́ська о́бласть - найбільша за територією область України, розташована на південному заході країни. На півночі та сході межує (за годинниковою стрілкою) з Вінницькою, Кіровоградською та Миколаївською областями, омивається водами Чорного моря, на півдні - з Румунією, на заході - із Молдовою.

Програма розроблена з урахуванням пропозицій, наданих виконавчими органами, комунальними підприємствами Одеської міської ради, установами та організаціями, що задіяні у виконанні відповідних заходів.
Згідно з актуалізованою Стратегією економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року у Програмі наведено:


  • пріоритетний напрямок;

  • стратегічна ціль;

  • завдання.

У якості додатків до Програми представлено основні показники соціально-економічного розвитку міста за 2015-2016 роки та спрогнозовано їх значення у 2017 році за двома сценаріями: оптимістичним та песимістичним. Також наведено перелік міських цільових та комплексних програм, реалізацію яких заплановано у 2017 році та заходи яких частково відображені у Програмі.

Програма не передбачає залучення будь-яких фінансових ресурсів на її реалізацію.

Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.
За рахунок коштів бюджету м. Одеси та інших джерел, не заборонених законодавством, буде здійснюватись фінансування заходів, визначених у відповідних міських цільових та комплексних програмах, які є невід’ємною частиною Програми.

Звітування про виконання Програми здійснюється один раз на рік – за підсумками року.

БЮДЖЕТНА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬфон ромбы jpeg
Дохідна частина бюджету м. Одеси на 2016 рік розроблена на основі норм та вимог чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу.

З урахуванням всіх внесених змін обсяг бюджету мОдеси на 2016 рік складає:

- за доходами – 6 511,8 млн.грн;

- за видатками – 7 124,4 млн.грн.
До бюджету м. Одеси за січень-червень 2016 року (з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) надійшло 3 570,6 млн.грн.

Основну частину надходжень до бюджету м. Одеси у 2016 році складають надходження до загального фонду.

Так, питома вага загального фонду в структурі бюджету за 6 місяців 2016 року склала 92,9%.


Фактичні надходження до бюджету м. Одеси

(з урахуванням міжбюджетних трансфертів)До загального фонду бюджету м. Одеси (без урахування трансфертів) за 6 місяців 2016 року надійшло 1921,0 млн.грн.

До спеціального фонду бюджету м. Одеси надійшло коштів у сумі 252,8 млн.грн, у тому числі 128,5 млн.грн або 50,8% всіх надходжень – надходження до бюджету розвитку.
фон ромбы jpeg

Виконання бюджету м. Одеси за І півріччя 2016 року за видатками склало 2 789,0 млн.грн, у т.ч. по загальному фонду – 2 472,8 млн.грн, спеціальному фонду – 316,2 млн.грн.

Видаткова частина бюджету м. Одеси на 2016 рік зберігає соціальну спрямованість: 72,9% видатків – «Соціальний захист і соціальне забезпечення», «Соціально-культурна сфера» (освіта, охорона здоров’я, культура та мистецтво, фізична культура та спорт).

У порівнянні з аналогічними періодами 2014 та 2015 років виконання бюджету м. Одеси за видатками за І півріччя 2016 року збільшено на 1 183,2 млн.грн та 526,5 млн.грн відповідно.


Даний факт обумовлено зростанням фінансового ресурсу бюджету в умовах реформування міжбюджетних відносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом України, а також зі стабілізацією питання щодо проведення органами Державної казначейської служби України платежів бюджету та стабілізації стану справ по бюджетній заборгованості.


ПРОМИСЛОВІСТЬфон ромбы jpegУ промисловому комплексі міста функціонує майже 600 підприємств, на яких працює понад 30 тис. осіб із середньомісячною заробітною платою


5959 грн.
У січні-серпні 2016 року промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на суму майже 13,0 млрд.грн, що на 23,9% більше аналогічного періоду 2015 року (10,5 млрд.грн).

Позитивна тенденція простежується за рахунок збільшення частки обсягів реалізації на підприємствах: з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції ( 0,9%), у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування ( 0,4%), з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції ( 0,6%).

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.Зростання відбулося в основному за рахунок збільшення обсягів реалізації на підприємствах:

 • з виробництва харчових продуктів та напоїв (14,7% до загального обсягу), за рахунок збільшення обсягу реалізованої продукції ПрАТ «Одеський завод шампанських вин»
  ( 84,1%), ПАТ «Одесавинпром» ( 55,0%), ТОВ «Одеський коровай» ( 10,2%).
  Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.


 • машинобудування (14,2%) – ТОВ ВП «Сфера» ( 29,7%), ПАТ «Одескабель» ( 19,6%);

 • з виробництва гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (9,3%) – ТОВ «Цемент» ( 47,6%).

Також за підсумками січня-серпня 2016 року спостерігається зростання обсягів промислового виробництва ( 2,4%), за аналогічний період 2015 року він
складав 11,2%.

Зростання відбувалося у галузях переробної промисловості ( 6,6%), зокрема у виробництві хімічної продукції ( 77,6%), металургії ( 16,9%), виробництві гумових і пластмасових виробів ( 17,3%), машинобудуванні ( 6,0%).БУДІВНИЦТВО, ДОРОЖНЄ
ГОСПОДАРСТВО ТА БЛАГОУСТРІЙ
фон ромбы jpeg
Обсяги виконаних будівельних робіт по м. Одесі за січень-вересень 2016 року склали 2423,6 млн.грн, темп зростання до відповідного періоду минулого року становить 20,4%.

Найбільші обсяги будівництва будівель здійснені БК «Будова», БК «Стікон», БК «Одесбуд», будівництво інженерних споруд – ТОВ «Євродор», ПП ВКФ «Мікромегас», ВКФ ТОВ «Мегаполіс», ТОВ «Росдорбуд».
За січень-червень 2016 року введено в експлуатацію 160,5 тис.м2 загальної площі житла, що становило більше половини прийнятого житла по області (61,1%). В одноквартирних будинках прийнято в експлуатацію 128,0 м2 житла, із двома і більше квартирами – 160,4 тис.м2.


Вид робіт

Обсяги виконаних робіт, тис.м2
2014

2

15

2016

(на 01.10)

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць м. Одеси


121,3

98,0


84,0

Капітальний ремонт об'єктів благоустрою комунальної власності та загального користування, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій


46,3

122,3


47,5

Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі


71,

180,4


231,6

Усього

239,2

400,7

363,1


За бюджетні кошти здійснюється будівництво магістральних інженерних мереж електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення, у тому числі будівництво мереж зливної та госпфекальної каналізації від
вул. Щорса до шляхопроводу «Поїзний».

У межах реалізації першочергових заходів щодо запобігання руйнуванню дамби Хаджибейського лиману у м. Одесі розпочато роботи з капітального ремонту тіла дамби.


ТРАНСПОРТфон ромбы jpeg

Вантажні перевезення


Види транспорту

Перевезено вантажів

Вантажообіг

тис. тонн

у % до січня-вересня 2015 року

млн. ткм

у % до січня-вересня 2015 року

Усіма видами транспорту,

у т. ч.


24902,4

99,5

43319,0

88,1

залізничним

22491,0

105,3

42417,2

87,6

автомобільним

1916,1

58,8

423,4

101,3

водним

495,3

121,7

478,4

131,4У січні-вересні 2016 року підприємствами транспорту перевезено 24,9 млн. тонн вантажів, що на 0,5% менше, ніж у січні-вересні 2015 року. Вантажообіг становив 43,3 млрд.ткм, що на 11,9% менше від обсягу січня-вересня 2015 року.


ДП «Одеська залізниця» відправлено 22,5 млн. тонн вантажів, що на 5,3% більше, ніж у січні-вересні 2015 року. У відправленні основних номенклатурних груп вантажів зафіксовано:
збільшення за:

- нафтою і нафтопродуктами – у 2,0 рази;

- зерном і продуктами перемолу – на 37,2%;

- чорними металами – на 31,5%;

- цементом – на 10,7%;

- будівельними матеріалами – на 5,6%.зменшення:

- коксу – на 76,2%;

- руди залізної та марганцевої – на 44,3%;

- лісових вантажів – на 25,4%;

- кам’яного вугілля – на 20,1%.

Протягом січня-вересня 2016 року: • КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» перевезено 463,6 тис. тонн вантажів, що на 15% більше аналогічного періоду 2015 року;

 • обсяг переробки вантажів Одеською філією ДП «АМПУ» становив 18 630,4 тис. тонн та зменшився порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 2,0%.


Пасажирські перевезення
Види транспорту

Перевезено пасажирів

Пасажирообіг
тис. осіб

у % до січня-вересня
2015 року


млн.

п

с.км

у % до січня-вересня
2015 року

Усіма видами транспорту,

у т. ч.

235828,6


100,9

9120,8


131,3

залізничним

26492,0

101,5


4916,8

109,4


автомобільним

84160,0


104,3

3255,7


у 2,2 р.б.

водним


23,7

133,9


14,4

140,2


авіаційним

0,1


11,1

0,1


11,1

тролейбус

им

40889,3


88,2

327,1


88,2

трамвайним

84263,5

104,7


606,7

104,7


За січень-вересень 2016 року послугами пасажирського транспорту скористалися 235,8 млн. пасажирів та виконано пасажирообіг обсягом 9,1 млрд. пас.км, що на 0,9% та на 31,3% відповідно більше, ніж обсяги січня-вересня 2015 року.

У січні-вересні 2016 року:

 • КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» обслуговано 776,9 тис. пасажирів, що на 3,3% більше відповідного періоду 2015 року. Кількість рейсів становила 8 522 одиниці;

 • за даними КП «Одесміськелектротранс» перевезено 125,2 млн. пасажирів, що на 1,3% менше, ніж за січень-вересень 2015 року.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 • Одеської міської ради
 • До бюджету м. Одеси
 • Фактичні надходження до бюджету м. Одеси (з урахуванням міжбюджетних трансфертів)
 • До загального фонду бюджету м. Одеси
 • Виконання бюджету м. Одеси
 • БУДІВНИЦТВО, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО ТА БЛАГОУСТРІЙ
 • будівельних робіт
 • Вид робіт Обсяги виконаних робіт, тис.м 2 2014 2 15 2016 (на 01.10)
 • Усього 239,2 400,7 363,1
 • Види транспорту Перевезено вантажів Вантажообіг
 • перевезено 24,9 млн. тонн вантажів
 • Пасажирські перевезення Види транспорту Перевезено пасажирів Пасажирообіг тис. осіб