Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення Розгортання Microsoft Windows Server® 2008 R2 та віртуалізація серверів на базі технологій Hyper V™

Скачати 106.24 Kb.

Рішення Розгортання Microsoft Windows Server® 2008 R2 та віртуалізація серверів на базі технологій Hyper V™
Скачати 106.24 Kb.
Дата конвертації24.05.2017
Розмір106.24 Kb.
ТипРішення
ДТЕК консолідує серверні ресурси та скорочує витрати за рахунок впровадження технології віртуалізації Microsoft Hyper-V

Огляд

Країна: УкраїнаСфера: Видобувна промисловість, електроенергетика.
Про замовника

ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. На підприємствах ДТЕК працює близько 50 тис. чоловік. Комп'ютерний парк ДТЕК складається з понад 4000 ПК і 300 серверів.


Ситуація

Для реалізації нової ІТ-інфраструктури була необхідна максимальна консолідація та вивільнення серверів.


Рішення

Розгортання Microsoft Windows Server® 2008 R2 та віртуалізація серверів на базі технологій Hyper V™.

Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.


Переваги

 • скорочення накладних витрат

 • консолідація серверів

 • підвищення керованості

 • підвищення надійності серверів

«Впровадження технологій віртуалізації Microsoft на підприємствах ДТЕК дозволяє нам досягти нового рівня ефективності в управлінні серверами. Зростаючі потреби бізнесу забезпечені надійною ІТ-платформою за оптимальних витрат».

Сергій Детюк, директор з інформаційних технологій ДТЕК


ДТЕК – лідер на енергетичному ринку України. ІТ-інфраструктура підприємств, що входять до складу компанії, була розрізненою – досить часто серверні потужності були надлишковими та простоювали. Проект побудови нової централізованої ІТ-інфраструктури вимагав консолідації та оптимізації використання серверів. Для досягнення цієї мети було здійснено розгортання Microsoft Windows Server® 2008 R2 з технологією серверної віртуалізації Hyper-V™. Досягнута консолідація підвищила керованість серверів та надійність розгорнутих на них ІТ-сервісів. Економія лише на апаратній частині склала 107 фізичних серверів при одночасному зниженні потреби в приміщеннях, енергоспоживанні та технічному обслуговуванні.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.Ситуація


ДТЕК складається з вертикально інтегрованих підприємств, які створюють ефективний виробничий ланцюг від видобутку та збагачення вугілля до генерації та дистрибуції електроенергії.

Взаємовигідне співробітництво вуглевидобувних і генеруючих підприємств, впровадження передових технологій, професійний менеджмент, зважена соціальна політика дозволяють ДТЕК зберігати провідні позиції на паливно-енергетичному ринку України На підприємствах, що знаходяться в Донецькій, Дніпропетровській, Луганській та Запорізькій областях, працюють близько 50 тисяч чоловік.

Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Запорі́зька о́бласть - адміністративна одиниця на півдні України. Утворена 10 січня 1939 року. Розташована на південному сході України, займає головним чином лівобережну частину басейну нижньої течії Дніпра.
Стратегія розвитку ДТЕК на найближчі роки передбачає підвищення ефективності корпоративного управління, оптимізацію основних бізнес-процесів і впровадження нових технологій.
Корпорати́вне управлі́ння (англ. corporate governance) - внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управління та контролю корпорації


Історично ситуація в ДТЕК склалась таким чином, що ІТ-інфраструктура кожного підприємства була відособленою. Кожне підприємство мало свій особистий пул апаратних засобів, що найчастіше використовувались неефективно – з дублюванням ресурсів, слабкою доступністю сервісів, неефективним завантаженням серверів.


«Під управлінням системних адміністраторів більше двох десятків підприємств ДТЕК перебували сотні серверів, побудованих на різних технологіях».

Сергій Детюк, директор з інформаційних технологій ДТЕК


Сергій Детюк, директор з інформаційних технологій ДТЕК, згадує: «Під управлінням системних адміністраторів більше двох десятків підприємств ДТЕК перебували сотні серверів, побудованих на різних технологіях».

Систе́мний адміністра́тор (від англ. system administrator, systems administrator) - працівник, посадові обов’язки якого передбачають забезпечення роботи комп’ютерної техніки, комп’ютерної мережі і програмного забезпечення в організації.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


На підприємствах ДТЕК не було масштабних систем віртуалізації, а точкове застосування віртуалізації ситуацію не рятувало. Відсутність системного підходу призводила до низької утилізації обчислювальних ресурсів, великій кількості малопотужних серверів, що працюють за принципом «один сервіс – один сервер».
Обчи́слювальні ресу́рси - можливості, забезпечувані компонентами обчислювальної системи, що витрачаються (зайняті) в процесі її роботи.
Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.
Усе це призводило до додаткових витрат.
Ефективне управління таким серверним парком було ускладнене. Тому першочерговою метою ІТ-керівництва ДТЕК стала побудова нової централізованої інфраструктури, яка була б легко керованою й надавала єдині уніфіковані сервіси для всіх об'єктів компанії ДТЕК (більш 4000 ПК та близько 300 серверів). Така ІТ-інфраструктура змогла б забезпечити користувачів сервісами з гарантованою якістю, а також дозволила б планувати подальший розвиток ІТ-сервісів з урахуванням майбутніх потреб компанії.
Одним із найважливіших етапів побудови такої централізованої ІТ-інфраструктури стало вирішення наступних завдань:

 • консолідація серверної інфраструктури;

 • зменшення кількості апаратних серверів, які необхідні для реалізації нової ІТ-інфраструктури;

 • забезпечення за рахунок консолідації серверів максимальної централізації ІТ-сервісів та управління ними.

Сергій Детюк, директор з інформаційних технологій ДТЕК, відзначає: «Завдання адміністрування серверів ускладнювалося також тим, що серверна інфраструктура складалася з розрізнених компонентів на територіально віддалених підприємствах».


Рішення

Для консолідації серверної структури в ДТЕК спочатку провели порівняльний аналіз між рішеннями основних конкурентів - Microsoft і VMware. У ДТЕК раніше точково використовувалися технології віртуалізації VMware – зокрема VMware ESX Server 3.5і, тому про їхні переваги й недоліки ІТ-менеджери знали не з чуток. З боку Microsoft для порівняння було обране найновіше і найбільш функціональне рішення серверної віртуалізації, на базі Microsoft Windows Server® 2008 R2 з технологією Hyper-v™.


Дослідження стану ІТ-інфраструктури, розробка рекомендацій, а також консультація по проекту були доручені компанії «ЕС ЕНД ТІ УКРАЇНА» – системному інтегратору з великим практичним досвідом супроводу масштабних інфраструктурних проектів.


Детальний аналіз конкурентних рішень показав переваги Microsoft як з точки зору функціональності, так і за ціною.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Основними перевагами рішення Microsoft, що схилили чашу терезів на їхню сторону, стали: управління фізичними й віртуальними серверами, а також моніторинг роботи ОС, додатків та служб.
Цінова перевага між аналогічними за своєю функціональністю рішеннями гіпервізора і програмного забезпечення для управління Microsoft та VMware була на боці Microsoft. Під час аналізу цін використовувалася платформа з п'яти двохпроцесорних серверів із врахуванням вартості серверів управління і без врахування вартості обслуговування і операційних систем, оскільки користувачі Microsoft можуть використовувати безкоштовний гіпервізор Hyper-V або існуючу копію Windows Server 2008 R2.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Андрій Любимов, начальник відділу впровадження і розробки корпоративних систем «ЕС ЕНД ТІ УКРАЇНА», відзначає: «ІТ-менеджмент ДТЕК продемонстрував високий професіоналізм під час роботи над проектом. Чітке бачення функціональності, необхідної для підтримки бізнесу ДТЕК, дозволило обрати оптимальне рішення швидко та раціонально».
Оптимальне рішення - рішення, що приймається таким чином, що ніякі інші доступні варіанти не приведуть до кращого результату. Це важливе поняття в теорії прийняття рішень. Для того, щоб порівняти різні результати рішення, один зазвичай призначає відносну корисність для кожного з них.«Чітке бачення функціональності, необхідної для підтримки бізнесу ДТЕК, дозволило обрати оптимальне рішення швидко та раціонально»

Андрій Любимов, начальник відділу впровадження і розробки корпоративних систем «ЕС ЕНД ТІ УКРАЇНА»Зрештою було обрано рішення на базі технології Hyper-V з віртуалізацією серверів Microsoft Windows Server 2008 R2 як на нових, так і на апаратних серверах, що вже експлуатуються.


При розгортанні були вирішені наступні завдання:

 • побудована динамічна ІТ-інфраструктура, яка дозволяє оперативно розподіляти обчислювальні потужності серверних апаратних платформ між віртуальними машинами залежно від створюваного ними навантаження, з мінімальним часом зупинки ІТ-сервісів або без зупинки;

 • ІТ-сервіси забезпечені додатковим технічним рішенням безперебійної роботи;

 • можливості інструментарію платформи віртуалізації використані як компоненти в процесах резервного копіювання та відновлення;

 • організовано середовище тестування системного програмного забезпечення і розробки прикладного програмного забезпечення;
  Резе́рвне копіюва́ння або бека́п (англ. backup) - процес створення копії даних з носія (жорсткого диска, дискети тощо), призначений для відновлення цих даних у разі їх пошкодження або видалення.
  Віртуальна машина - модель обчислювальної машини, створеної шляхом віртуалізації обчислювальних ресурсів: процесора, оперативної пам'яті, пристроїв зберігання та вводу і виводу інформації.
  Системні програми (англ. system software) - це програми, що забезпечують інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, тобто вони керують і контролюють комп'ютерним обладнанням, для можливості виконання прикладних програм.
  Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.


 • забезпечені додаткові механізми інформаційної безпеки ІТ-сервісів.
  Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).

Процес переходу на Microsoft Windows Server 2008 R2 усіх підрозділів ДТЕК був ретельно спланований та протестований у віртуальних лабораторіях, що дозволило впровадити зміни безболісно і практично непомітно для користувачів.


Переваги

У чіткій відповідності з планами в ДТЕК були успішно розгорнуті технології віртуалізації на базі Microsoft Windows Server 2008 R2 із Hyper-V. Впровадження забезпечило надійну і безперебійну роботу віртуальних машин, а також скорочення витрат, консолідацію серверних потужностей, підвищення керованості серверів і надійності розгорнутих на них ІТ-сервісів.


Скорочення накладних витрат

Однією з основних причин, які стимулювали ДТЕК до впровадження технології віртуалізації, було скорочення витрат. Сьогодні ДТЕК володіє набагато гнучкішою, більш енергоефективною та менш витратною ІТ-інфраструктурою.
«Рішення на базі Windows Server 2008 R2 з технологією Hyper-V дозволило максимально ефективно і повно задіяти всі наші обчислювальні ресурси, звільнивши 107 фізичних серверів»

Сергій Детюк, директор з інформаційних технологій ДТЕК«Рішення на базі Windows Server 2008 R2 з технологією Hyper-V дозволило максимально ефективно і повно задіяти всі наші обчислювальні ресурси, звільнивши 107 фізичних серверів», – підкреслює Сергій Детюк, директор з інформаційних технологій ДТЕК.


Зважаючи на середню вартість серверів, необхідних для ДТЕК, грошова економія при вивільненні ресурсів склала близько $375 000.
Загальна економія на сукупній вартості володіння ІТ-інфраструктурой (TCO) завдяки впровадженню технології віртуалізації Microsoft полягає не лише у вивільненні серверів. Потрібно також додати зниження витрат за рахунок скорочення площі в приміщеннях ЦОД, витрат на енергоспоживання, охолоджування, технічне обслуговування, а також на додаткове обладнання. В сумі загальне зниження витрат планується на рівні 30%.
Консолідація серверів

За допомогою віртуалізації апаратних серверів в ДТЕК отримали можливість об'єднати наявні інформаційні ресурси для забезпечення надійної та безперебійної роботи всіх ІТ-сервісів.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Віртуалізація машин і сервісів підвищила відмовостійкість та надійність серверів компанії.


Логічна консолідація ІТ-інфраструктури забезпечила безперервність бізнес-операцій, швидке відновлення після настання надзвичайних обставин та надала гнучку систему для розробки і тестування нового програмного забезпечення.
Підвищення керованості

У результаті впровадження проекту управління всіма серверами і робочими станціями почало здійснюватися з одного центру, з'явилася готовність до автоматичного поширення нових компонентів інформаційної інфраструктури. Розгортання програмного забезпечення тепер займає істотно менше зусиль і часу адміністративного персоналу.

Інформаці́йна інфраструкту́ра (англ. information infrastructure) - комплекс програмно-технічних засобів, організаційних систем та нормативних баз, який забезпечує організацію взаємодії інформаційних потоків, функціонування та розвиток засобів інформаційної взаємодії та інформаційного простору країни або організації.
Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».
Розгортання програмного забезпечення (Розгортання ПЗ, англ. Software deployment) - це усі дії, що роблять програмну систему готовою до використання. Даний процес є частиною життєвого циклу програмного забезпечення.


Підвищення надійності сервісів

Впровадження дало можливість ІТ фахівцям своєчасно і проактивно реагувати на проблеми, що назрівали у всій ІТ-інфраструктурі підприємства, дозволило підвищити стабільність усіх основних бізнес-процесів, скоротило час реагування на можливі інциденти, і таким чином підвищило надійність ІТ-сервісів.


«Впровадження технологій віртуалізації Microsoft на підприємствах ДТЕК дозволяє нам досягти нового рівня ефективності в управлінні серверами. Зростаючі потреби бізнесу забезпечені надійною ІТ-платформою за оптимальних витрат», – підкреслює Сергій Детюк, директор з інформаційних технологій ДТЕК.


Додаткова інформація

Інформація про інші проекти, реалізовані на базі технологій корпорації Microsoft, доступна за адресами:www.microsoft.com/ukraine/casestudies (українською мовою),або www.microsoft.com/rus/business/casestudies (російською мовою), або www.microsoft.com/resources/casestudies (англійською мовою).

За додатковою інформацією щодо продуктів та послуг Microsoft в Україні звертайтесь до інформаційного центру корпорації Microsoft за телефоном


38 (044) 230 51 01 або електронною поштою ukraine@microsoft.
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
com
.
Адреса корпорації Microsoft в Інтернеті: www.microsoft.com (англійською мовою), www.microsoft.ua (українською мовою).
Докладніше про послуги компанії «ЕС ЕНД ТІ УКРАЇНА» можна дізнатись за телефоном 38 (044) 238 63 88 або на веб-сайті: www.snt.ua
Докладніше про компанію ДТЕК можна дізнатись за телефоном 38 (044) 581 45 39 або на веб-сайті: www.dtek.com


© Корпорація Microsoft, 2009. Всі права захищені.

Даний документ має виключно роз’яснювальний характер. КОРПОРАЦІЯ MICROSOFT НЕ НАДАЄ ЦИМ ДОКУМЕНТОМ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ ЧИ ПРИХОВАНИХ.


Дата публікації: жовтень, 2009

Програмні засоби

 • Продукти

 • Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • Windows Server 2008 R2 Enterprise

 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R2

 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2

 • Технології

 • Microsoft Hyper-V

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2008 R2 – це новітня версія операційних систем Windows Server від Microsoft. Із Windows Server 2008 R2 ви можете створювати рішення, які легко планувати, розгортати і управляти в порівнянні з попередніми версіями Windows Server. Заснована на перевагах, безпеці, надійності і продуктивності Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 розширює можливості з'єднання і контролю локальних і віддалених ресурсів.Це означає, що ваша організація може отримати переваги від зниження витрат і підвищення ефективності, завдяки вдосконаленому управлінню і контролю за ресурсами підприємства.
Детальніше про Windows Server 2008 R2 можна дізнатись за адресою: www.microsoft.com/WindowsServer2008R2


Скачати 106.24 Kb.

 • Країна
 • Ситуація
 • Скорочення накладних витрат
 • Консолідація серверів
 • Підвищення надійності сервісів