Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення щодо безпечного виконання робіт 8 Електробезпека 49 Технічні рішення з пожежної безпеки 50

Скачати 366.04 Kb.

Рішення щодо безпечного виконання робіт 8 Електробезпека 49 Технічні рішення з пожежної безпеки 50
Скачати 366.04 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації28.04.2017
Розмір366.04 Kb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6


ЗМІСТ

ВСТУП 1

1 АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНВЕЄРА ТА МАНІПУЛЯТОРА 3

1.1Структурна схема стенда 3

1.2 Огляд функціонування маніпулятора МП-9С 4

1.3 Аналіз роботи конвеєрів 8

1.4 Постановка задачі проектування 11

2 РОЗРАХУНОК ПОТУЖНОСТІ ТА ПОПЕРЕДНІЙ ВИБІР ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ДЛЯ КОНВЕЄРІВ 12

3 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА 16

4 РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ДВИГУНА 24

5 РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 31

5.1 Розрахунок контурів струму 33

5.2 Контур потокозчеплення ротора 35

5.3 Розрахунок контуру швидкості 36

5.3 Розрахунок задавача інтенсивності 38

6 ОХОРОНА ПРАЦІ 42

6.1 Технічні рішення з гігієни праці та виробничої санітарії 43

6.1.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Гігіє́на пра́ці (рос.гигиена труда, англ. labour hygiene, нім. Arbeitshygiene f) - галузь гігієни, що вивчає вплив на організм людини трудових процесів і навколишнього виробничого середовища.
1 Мікроклімат та склад повітря робочої зони 43

Таблиця 6.1 – Оптимальні та допустимі норми мікроклімату у робочій зоні 43

Температура, ºС 43

6.1.2 Виробниче освітлення 44

6.1.3 Виробничі віброакустичні коливання 45

6.2 Технічні рішення щодо безпечного виконання робіт 48

6.2.3 Електробезпека 49

6.3 Технічні рішення з пожежної безпеки 50

ВИСНОВКИ 52

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 53

Додаток А. Технічне завдання 55

Додаток Б.Ілюстраційні матеріали 56

ВСТУП

Технічний прогрес в області електротехніки та електроніки призвів до суттєвих змін в теорії і практиці автоматизованого електричного приводу.

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.
Електропри́вод - це електромеханічна система для приведення в рух виконавчих механізмів робочих машин і керування цим рухом в цілях здійснення технологічного процесу.
Ці зміни насамперед торкаються створення нової електронної бази і технічних засобів автоматизації, швидкого розширення областей і об‘ємів застосування регульованого електроприводу. Удосконалення систем автоматизованого електроприводу з використанням найновіших досягнень науки і техніки є однією з обов‘язкових умов при розв‘язку задач підвищення ефективності суспільного виробництва.

Неможливо уявити собі жодного сучасного механізму, який би не приводився в рух автоматизованим електроприводом, роль якого полягає не просто в приведенні в рух виконавчих органів робочих машин, а, головним чином, в формуванні оптимальних режимів роботи машин, що дозволить забезпечити якнайбільшу продуктивність при високій точності.

В даній бакалаврській дипломній роботі буде розроблений лабораторний стенд, який включає в себе два конвеєри і маніпулятор. В ході виконання буде виконано розрахунок приводних двигунів транспортерів, розроблено систему керування потокової лінії.

Транспортери в цілому знайшли застосування в багатьох галузях промисловості: на відкритих розробках вугілля, руди і будівельних матеріалів;

Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.
Галузі - сукупність підприємств, які виготовляють однорідну продукцію, або надають однорідні послуги. У галузевій структурі господарства виділяють дві сфери - виробничу і невиробничу. Виробнича сфера забезпечує країну різноманітними товарами, невиробнича сфера - послугами матеріального і нематеріального характеру.
в поточно-транспортних лініях різних технологічних виробництв тощо. Досить поширеним є використання транспортерів в поточно-транспортних лініях різних технологічних виробництв.

Мета даної БДР полягає в розробці системи автоматизованого електропривода потокової лінії з маніпулятором ПМ-9С, зокрема необхідно: здійснити коротку характеристику даного маніпулятора, розробити систему управління маніпулятором, розрахувати потужність та вибрати приводний двигун, здійснити регулювання швидкості руху конвеєрної лінії (зміна заданої швидкості згідно сигналу оператора), необхідно здійснити перекид вантажу з одного конвеєра на інший.


  1   2   3   4   5   6


Скачати 366.04 Kb.

  • СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ
  • ОХОРОНА ПРАЦІ