Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення шостої сесії ради 7-го скликання 29. 02. 2016 №111

Рішення шостої сесії ради 7-го скликання 29. 02. 2016 №111
Дата конвертації19.04.2017
Розмір46 Kb.
ТипРішення

ГОЛОПРИСТАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

шостої сесії ради 7-го скликання

29.02.2016


№ 111

Про поновлення договору оренди

землі з фізичною особою – підприємцем Компанець Н.В.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.


Розглянувши лист-повідомлення фізичної особи – підприємця Компанець Н.В. та проект додаткової угоди про поновлення договору оренди землі, досягнувши домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов до договору оренди землі, які передбачені чинним законодавством України, керуючись Конституцією України, Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:


 1. Поновити договір оренди землі з фізичною особою – підприємцем Компанець Наталією Василівною на земельну ділянку площею 13 кв.
  Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
  Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
  Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
  Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
  Земельний кодекс України (ЗКУ) - основний нормативно-правовий акт земельного законодавства України, ухвалений Верховною Радою України 25 жовтня 2001 року (№ 2768-III).
  м із земель житлової та громадської забудови м. Голої Пристані по вул. 1 Травня, в районі речового ринку в м. Голій Пристані, межі якої визначені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення, строком на 5 (п’ять) років для розміщення тимчасової споруди з полегшених конструкцій без улаштування фундаменту, для провадження підприємницької діяльності з оплатою: щомісячно у розмірі 58,76 грн.
  Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
  (п’ятдесят вісім грн. 76 коп.) з щорічним урахуванням коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки та змінити за згодою сторін істотні умови договору оренди землі від 28.02.2006, зареєстрованого у Голопристанському районному відділі Херсонської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» 22.03.2006 за №4АА 001965-040672100007, а саме:

1.1. Пункт 5 розділу «Об’єкт оренди» викласти у новій редакції:

«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить – 7050,79 грн.

Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
(сім тисяч п’ятдесят грн. 79 коп.)».

1.2. Пункт 11 розділу «Орендна плата» викласти у новій редакції:

«11. Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно у розмірі – 58,76 грн. (п’ятдесят вісім грн. 76 коп.) на розрахунковий рахунок № 33210815700134 в банк ГУДКСУ у Херсонській області, код № 37953845, МФО 852010 з щорічним урахуванням коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки».

Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Херсонська область Херсо́нська о́бласть - область у південній частині України, у межах Причорноморської низовини. На північному заході межує з Миколаївською, на півночі - з Дніпропетровською, на сході - із Запорізькою областями України, на півдні з Автономною Республікою Крим.

1.3. Пункт 13 розділу «Орендна плата» доповнити абзацом 5 такого змісту:

«- зміни ставок орендної плати за землю на підставі рішення Голопристанської міської ради».

1.4. Розділ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 45 такого змісту:

«45. Кадастровий номер земельної ділянки – 6522310100:01:001:0832».

Када́стр (фр. Cadastre; рос. кадастр; англ. cadastre; нім. Kataster, Grundbuch n, Flurbuch n) - упорядкована геоінформаційна система про правове, природне, господарське, економічне та просторове положення об'єктів, що підлягають обліку в системі відповідного рівня управління.

2. В місячний строк укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 28.02.2006, зареєстрованого у Голопристанському районному відділі Херсонської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» 22.03.2006 за №4АА 001965-040672100007 про його поновлення.

3. Уповноважити заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Лінник С.Г. на підписання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі, зазначеного у пункті 2 цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань екології, регулювання земельних відносин, використання природних ресурсів і благоустрою.

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.

Міський голова О.В. Бабич
Каталог: files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації • Земельним кодексом України , Законом України