Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення від 01. 10. 2012 №547-27/ V і м. Дніпродзержинськ Про продовження (поновлення) права користування земельними ділянками

Скачати 73.69 Kb.

Рішення від 01. 10. 2012 №547-27/ V і м. Дніпродзержинськ Про продовження (поновлення) права користування земельними ділянками
Скачати 73.69 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір73.69 Kb.
ТипРішенняУ К Р А Ї Н А

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

________27________сесія _____VІ______скликання

РІШЕННЯ

від 01.10.2012 547-27/VІ


м.Дніпродзержинськ


Про продовження (поновлення) права

користування земельними ділянками


Розглянувши заяви (клопотання) про продовження (поновлення) права користування земельними ділянками товариства з обмеженою відповідальністю «Придніпровська екологічна компанія» від 27.07.2012 №5-09/1002, Бойко


Елли Анатоліївни від 04.05.2011 №Б-1859, Лащевського Валерія Івановича
від 29.08.2012 №Л-5149, Маргаряна Артура Роландовича від 28.02.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
2011
№10-09/181, ураховуючи рішення міської ради від 14.01.2002 №408-26/ХХІІІ «Про затвердження Положення про загальні засади набуття, реалізації
і припинення права користування земельною ділянкою в м.Дніпродзержинську», відповідно до ст.ст.12, 93, 123, 124, 126 Земельного кодексу України, керуючись п.34 ч.
Землекористування - поняття, яке має декілька значень і використовується, як іменник та дієслово.
Земельний кодекс України (ЗКУ) - основний нормативно-правовий акт земельного законодавства України, ухвалений Верховною Радою України 25 жовтня 2001 року (№ 2768-III).
1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Продовжити (поновити) право користування земельними ділянками несільськогосподарського призначення юридичним та фізичним особам, укласти договори оренди земельних ділянок (додаткові угоди до договорів оренди земельних ділянок) згідно з переліком, що додається.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

2. Затвердити перелік рішень міської ради та її виконавчого комітету, що втратили чинність у зв’язку зі змінами в землекористуванні, та внести відповідні зміни до землевпорядної документації згідно з графою 12 додатка.

3. Зобов’язати землекористувачів:

3.1. Укласти (переукласти) протягом шістдесяти днів після прийняття цього рішення в управлінні земельних відносин міської ради у встановленому порядку договори оренди земельних ділянок (додаткові угоди до договорів оренди земельних ділянок).

Земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.

3.2. Звернутись до відповідного органу для здійснення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок відповідно до вимог чинного законодавства.

3.3. Надати до Об’єднаної державної податкової інспекції
у м.Дніпродзержинську протягом 5 днів після державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок розрахунки земельних платежів за користування земельними ділянками та копії договорів оренди земельних ділянок.

3.4. Забезпечувати впорядкування земельних ділянок та догляд за прилеглими до них територіями відповідно до вимог Земельного кодексу України, використовувати земельні ділянки тільки за цільовим призначенням.

3.5. Не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив).

3.6. Співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав на землю сусідніх землекористувачів та використання земельних ділянок з додержанням режиму охорони земель (раціональна організація територій, встановлення, зберігання межових знаків тощо).

3.7. Звернутися у разі зміни землекористувача у зв’язку з придбанням або відчуженням будівель та споруд протягом місяця до міської ради для внесення відповідних змін до документів на землекористування.

3.8. Зберігати зелені насадження на територіях земельних ділянок, здійснювати видалення зелених насаджень відповідно до вимог та порядку, визначених чинним законодавством.

Зеле́ні наса́дження - це сукупність деревних, чагарникових і трав'янистих рослин на визначеній території. До них належать дерева, кущі, газони, квітники в парках, скверах, лісових масивах, вздовж вулиць і доріг, а також на земельних ділянках приватних будинків, підприємств, навчальних і лікувальних закладів, військових частин.

4. Попередити землекористувачів про те, що:

4.1. У випадку використання земельних ділянок не за цільовим призначенням право користування земельними ділянками припиняється згідно зі ст.141 Земельного кодексу України та договорами оренди земельних ділянок.

4.2. На всі види нового будівництва, капітальний ремонт
та реконструкцію на закріплених земельних ділянках необхідно одержати дозвіл у Дніпродзержинському регіональному відділі державного архітектурно-будівельного контролю в Дніпропетровській області.

Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.

4.3. Використовувати земельні ділянки до здійснення державної реєстрації договорів оренди земельної ділянки забороняється.

5. Землекористувачам безперешкодно надавати представникам комунальних підприємств, служб, а також інших підприємств доступ до земельних ділянок для здійснення обслуговування та ремонту мереж, які знаходяться в їхньому віданні та розташовані в межах земельних ділянок.

Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.

6. Покласти відповідальність за збереження меж земельних ділянок


на землекористувачів, яким відповідно до цього рішення надано в користування земельні ділянки.
7. Організацію виконання цього рішення покласти на управління земельних відносин міської ради (Варивода), контроль – на постійну комісію міської ради з питань земельних ресурсів, комунальної власності та інвестицій (Переверзєв).
Земельні ресурси Земе́льні ресу́рси (у старішій географічній літературі - поземе́лля) - частина земельного фонду, що використовується або може бути використана у народному господарстві.

Міський голова С.О.САФРОНОВ

Додаток

до рішення міської ради

від 01.10.2012547-12/VІ

ПЕРЕЛІК


землекористувачів та відомостей про земельні ділянки для
продовження (поновлення) терміну дії договорів оренди земельних ділянок
Найменування юридичних та фізичних осіб

(юридична адреса

та ідентифікаційний номер)


Місце знаходження земельної ділянки

Загальна площа земельної ділянки (га)

Загальна площа земельної ділянки спільного користування (га)

Частка користування земельної ділянки (%, га)

Площа земельної ділянки для нарахування земе-льних платежів (га)

Площа земельної ділянки по цільовому призначенню (га)

Цільове

призначення

(код цільового використання землі)


Вид земле-користування

Строк землекористування (рік)

Рішення, що втратило чинність повністю або частково1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Товариство з обмеженою відповідальністю «Придніпровська екологічна компанія»

(20202102)
пр.Дружби Народів, 55А

1,13581,1358

1,1358

для перебудови дитячого комбінату №19 під житловий будинок


оренда


2

п.5 додатка

до рішення міської ради

від 30.08.2010 №1020-54/V втратив чинність


2

Фізична особа - підприємець громадянка України Бойко Елла Анатоліївна (2235700365)

пр.Перемоги, 16

0,2851

0,2481

1,20%

0,0030


0,0400

0,0030*

0,0370


для розміщення

кафе-бару з літнім майданчиком, готельними номерами (вбудовано-прибудоване приміщення №160)

(03.08)
-//-


оренда


10

п.9 додатка 2

до рішення міської ради

від 30.07.2008 №438-24/V втратив чинність


3

Громадянин України Лащевський Валерій Іванович

(2449516454)вул. Петровського

0,06120,0612

0,0612

для будівництва комплексу у складі: оздоровчий центр


оренда2

р.2 п.16 додатка

до рішення міської ради

від 30.08.2010 №1020-54/V втратив чинність


4

Фізична особа - підприємець громадянин України Маргарян Артур Роландович (2867805410)


вул.Бесєдова, 60/18

0,1322

0,1061

0,79%

0,0008


0,0314

0,0008*

0,0306


для розміщення магазину, бару та ком’ютерного залу (вбудоване приміщення №01)

(03.14)
-//-оренда


10

п.43 додатка

до рішення міської ради

від 29.02.2008 №341-19/V втратив чинність


*- частка земельної ділянки багатоповерхового будинку в спільному користуванні

Міський голова С.О.САФРОНОВСкачати 73.69 Kb.

  • ПЕРЕЛІК