Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення від 2016 року № -мр м. Суми Про затвердження технічної документації із землеустрою та надання в оренду земельної ділянки пп «Компанія

Скачати 16.37 Kb.

Рішення від 2016 року № -мр м. Суми Про затвердження технічної документації із землеустрою та надання в оренду земельної ділянки пп «Компанія
Скачати 16.37 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір16.37 Kb.
ТипРішення


Проект

оприлюднено «__»_____________2016 р.Сумська міська рада

VІІ СКЛИКАННЯ СЕСІЯРІШЕННЯ
від 2016 року № -МР

м. Суми


Про затвердження технічної документації із землеустрою та надання в оренду земельної ділянки ПП «Компанія «Надежда»

Розглянувши звернення юридичної особи, надані документи, відповідно до протоколу засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології Сумської міської ради від 18.08.

Земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Сумська́ міська́ ра́да - орган місцевого самоврядування в Сумській області. Адміністративний центр - місто обласного значення Суми.
2016 № 35 та статей 12, 79-1, 122, 123 Земельного кодексу України, керуючись статтею 25, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада


ВИРІШИЛА:

1.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Земельний кодекс України (ЗКУ) - основний нормативно-правовий акт земельного законодавства України, ухвалений Верховною Радою України 25 жовтня 2001 року (№ 2768-III).
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надати в оренду земельну ділянку строком 5 років приватному підприємству «Компанія «Надежда» (22519085) площею 0,4730 га (кадастровий номер 5910136300:15:001:0050), за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 120 за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення Сумської міської ради. Функціональне призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 725 від 10.12.
Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
2012 року). Встановити орендну плату в розмірі 10,0 відсотків від нормативної грошової оцінки землі на підставі рішення Сумської міської ради від 08 липня 2015 № 4562-МР «Про встановлення плати за землю на території міста Суми» (зі змінами).

2. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Войтенка В.В.
Сумський міський голова О.М. Лисенко
Виконавець: Клименко Ю.М.

Ініціатор розгляду питання - постійна комісія з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології Сумської міської радиПроект рішення підготовлено департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради.

Доповідач – департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради


Скачати 16.37 Kb.

  • Сумської міської ради
  • Земельного кодексу України