Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення Єдина іт-система централізованого управління телеканалом

Скачати 150.23 Kb.

Рішення Єдина іт-система централізованого управління телеканалом
Скачати 150.23 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір150.23 Kb.
ТипРішення

Windows Server 2003 R2

Customer Solution Case Study
Впровадження проекту «Трафік TV» на базі технологій Microsoft дозволило ТОВ «Алекто Груп» оптимізувати бізнес-процеси
Огляд

Країна: Україна

Сфера: Реклама й маркетинг
Про замовника

ТОВ «Алекто Груп» - український оператор на ринку медіа та реклами формату «Indoor TV». Цільова аудиторія становить 19 мільйонів глядачів на місяць, охоплює більше 25 міст.

Мільйон - число, назва величини 10 6 = 1000000 =1000000} .

Аудитóрія або авдито́рія (лат. auditorium, від лат. auditor - «слухач») - у збірному сенсі: це публіка, соціальна спільність людей, об’єднана взаємодією з комунікатором (індивідом або групою), які володіють інформацією та доводять її до цієї спільності.


Ситуація

Компанія не використовувала ІТ-технології в управлінні встановленими відео-серверами та процесом мовлення в ефірі, що унеможливлювало комерційний запуск проекту «Трафік TV».

Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.

Телеба́чення (від грец. τῆλε - далеко) - загальний термін, що охоплює всі аспекти технології та практичної діяльності, пов’язаних з передачею зображень із звуковим супроводом на далекі відстані.


Рішення

Єдина ІТ-система централізованого управління телеканалом «Трафік TV» на базі технологій Microsoft.

Телеканал // Великий тлумачний словник сучасної української мови. - 5-те вид. - К. ; Ірпінь : Перун, 2005. - ISBN 966-569-013-2.


Переваги

 • впровадження в короткий термін

 • централізоване управління та моніторинг системи мовлення

 • інтеграція до існуючої супутникової мережі

 • робота всієї системи в режимі 24х7


Спеціалізоване програмне забезпечення, що використовується в проекті, не потребувало істотних доробок завдяки технологічним можливостям продуктів Windows Server 2003 R2 та Windows XP Professional

Олексій Кукін, генеральний директор ТОВ «Алекто Груп»


Проект «Трафік TV» для ТОВ «Алекто Груп», провідного українського оператора реклами формату «Indoor TV», був виконаний офіційним партнером Microsoft – ТОВ «Майкросервіс».

Провідник - матеріал, що проводить світло або електрику (на противагу діелектрику). Для провідника характерні високі тепло- або електропровідність. Найчастіше провідник є речовиною, яка має багато вільних електронів (метали).

Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.

Проект не має аналогів в Україні. Завдяки ІТ-інфраструктурі, що базується на продуктах і рішеннях від Microsoft, компанія ТОВ «Алекто Груп» одержала надійну, економічну в підтримці систему з повною інтеграцією всіх елементів та уніфікованих способів управління. У результаті впровадження проекту «Трафік TV» були істотно оптимізовані бізнес-процеси компанії замовника. Це дозволило розширювати мережу відео-серверів, що підключаються, без залучення додаткових ресурсів, зберігши мінімально необхідний штат співробітників.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.«При ухваленні рішення розглядалися альтернативи на базі Linux та UNIX систем, однак кваліфікація фахівців, які змогли гарантувати комплексний підхід до здійснення проекту в строк та подальшу його підтримку, змусила компанію замовника зробити вибір на користь продуктів Microsoft»

Олексій Кукін, генеральний директор ТОВ «Алекто Груп»


Ситуація

Компанія ТОВ «Алекто Груп», оператор на ринку медіа та реклами формату «Indoor TV», спеціалізується на побудові мережі мовлення для автоматизованої трансляції відео на плазмових екранах, розміщених переважно на залізничних вокзалах України.

Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.

Залізничний вокзал - будівля або комплекс будівель, споруд та пристроїв на залізничних станціях, призначений для обслуговування пасажирів, управління рухом поїздів і розміщення службового персоналу.


Відсутність ІТ-інфраструктури, що дозволяє централізовано здійснювати моніторинг та управління віддаленими відео-серверами, стримувала активний розвиток мережі трансляції, що не відповідало стратегічним планам компанії.

Страте́гія - (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів - ранг вищого керівника військовими підрозділами які мають марку, тег, прапор, знак та пов'язуеться з талантом управління стратега полководця вищоі страти) - мистецтво керівництва суспільною боротьбою, загальний для очільника і деталізований в процесі управління план певної діяльності з ведення цієї боротьби, який є незмінним в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений на досягнення головної, складної цілі.

Нові підключення вимагали додаткових трудовитрат на обслуговування серверів, а отже – розширення штату персоналу. У результаті оцінки ситуації компанією ТОВ «Алекто Груп» було прийняте рішення оптимізувати бізнес-процеси за допомогою розробки та впровадження єдиної ІТ-системи централізованого управління телеканалом «Трафік TV», що не має аналогів в Україні.
Специфіка функціонування телеканалу полягає в цілодобовій безперебійній роботі, тому перед виконавцем були поставлені кілька важливих завдань, які майбутня система повинна була виконувати в режимі 24х7, а саме:


 • Можливість моніторингу та простого централізованого управління всіма віддаленими відео-серверами.

 • Глобальний рівень безпеки та надійності всієї ІТ-інфраструктури.

 • Створення системи централізованого управління мовленням телеканалу.

 • Інтеграція до існуючої супутникової мережі.

 • Робота всієї системи в режимі 24х7.

Олексій Кукін, генеральний директор ТОВ «Алекто Груп», відзначив, що при ухваленні рішення розглядалися альтернативи на базі Linux та UNIX систем, однак кваліфікація фахівців, які змогли гарантувати комплексний підхід до здійснення проекту в строк та подальшу його підтримку, змусила компанію замовника зробити вибір на користь продуктів Microsoft.

Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -

Мо́влення - це процес спілкування людей між собою за допомогою мови, а також створення та передача повідомлення за допомогою радіо чи телебачення.

Генеральний директор (ГД) - термін для деяких корпоративних службовців в бізнес операціях. Крім того може бути офіційною назвою деяких керівників підприємств, найчастіше в закладах громадського харчування.


Виконавцем була обрана ІТ-компанія ТОВ «Майкросервіс», що динамічно розвивається та зібрала у своїй команді сертифікованих інженерів по продуктах Microsoft (MCSE) з багатим практичним та теоретичним досвідом. Для ТОВ «Майкросервіс» проект створення єдиної системи централізованого управління телеканалом «Трафік TV» був першим кроком на ІТ-ринку України, і тим важливіше для компанії було здійснити впровадження якомога професійно та компетентно – у зазначені терміни та відповідно до очікувань замовника.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.


Рішення

Оскільки проект «Трафік TV» не мав аналогів в Україні, компаніям довелося самостійно розробляти рішення для проекту – підбирати та інтегрувати існуючі ІТ-технології. Завдяки великому практичному досвіду роботи своїх фахівців на телебаченні, у ТОВ «Алекто Груп» змогли самостійно описати основні бізнес-процеси проекту. У тісному співробітництві з командою виконавця були підібрані найбільш оптимальні технології та інструменти для створення комплексного рішення.


Система мовлення телеканалу «Трафік TV» складається із трьох компонентів: серверу управління, віддалених клієнтів та інструментів для операторів системи.

Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.

Інтеграл - центральне поняття інтегрального числення, узагальнення поняття суми для функції, визначеній на континуумі.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

За допомогою супутника та VPN технологій сервер управління об'єднаний у єдину систему з більше ніж 30 територіально-розподіленими відео-серверами на залізничних вокзалах України. Вся система безпеки та управління відео-серверами побудована на базі єдиного домену під управлінням сервером Windows Server 2003 R2. На всіх відео-серверах встановлена операційна система Windows XP Professional. Як інструмент для віддаленого адміністрування відео-серверів використовуються стандартні засоби, вбудовані в Windows Server 2003 R2 та Windows XP Professional. Для централізованого поширення

«У цілому ми не очікували такої легкості при впровадженні настільки комплексного рішення»

Іван Мусієнко, керівник відділу ІТ проектів ТОВ «Майкросервіс»


настроювань використовуються групові політики.
Віддалені підсистеми містять у собі модуль Microsoft Windows Media Player.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.

Оператори системи створюють плейлісти для віддалених клієнтів, а вони, у свою чергу, програють відео-файли в послідовності, що зазначена в плейлісті.

Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.

Основою структури файлу плейліста є ASX-файл. Файл такого формату та структури запускається програмою Microsoft Media Player для відтворення відео у форматі AVI та MPEG.
Створену систему можна з легкістю запускати на 64-розрядних версіях Microsoft Windows, тому що система побудована на базі Microsoft .NET Framework 2.0.
Для збереження даних застосовується СУБД SQL Server 2005 Express Edition, що є безкоштовно розповсюджуваним продуктом.
Ігор Іванченков, технічний директор ТОВ «Алекто Груп», розповідає, що після детального планування та узгодження завдання разом з робочою групою ТОВ «Майкросервіс» , розгортання нової ІТ-системи було поступально реалізоване в три етапи.

Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

Узго́дження - тип підрядного зв'язку між головним і залежним словами у словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі, відмінку. Наприклад, червона троянда.

Техні́чний дире́ктор (CTO англ. Chief technical officer або англ. Chief technology officer) - керівна посада у західних компаніях, відповідає українському «головний інженер».

На першому етапі було створене ядро нової системи, що складається із центрального серверу на базі Windows 2003 Server R2. На другому етапі було здійснене підключення відео-серверів до центрального серверу, а на третьому етапі була впроваджена система централізованого управління мовленням телеканалу.
Переваги

Встановлення центрального серверу (ядра системи) та його тестування зайняло лише кілька днів. Завдяки можливості попереднього встановлення операційної системи на відео-сервери з еталонного образу, їхнє підключення на місцях розташування займало не більше 10 хвилин та не вимагало наявності кваліфікованих фахівців.

Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Досить було включити відео-сервер і всі настроювання створювалися автоматично після з'єднання із центральним офісом.

Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

Робоча група ТОВ «Майкросервіс» без зайвих зусиль через центральний сервер розповсюдила нове програмне рішення для управління мовленням телеканалу на всі відео-сервери.


Іван Мусієнко, керівник відділу ІТ-проектів ТОВ «Майкросервіс», зізнається: «У цілому ми не очікували такої легкості при впровадженні настільки комплексного рішення».
Найбільш вдалі моменти рішення саме й полягають у простоті використовуваних технологій та їх надійності, а саме:


 • Легкість інтеграції до супутникової системи без додаткових витрат.

 • Завдяки існуючим інструментам для адміністрування системи в Windows Server 2003 R2 та Windows XP Professional не знадобилося купувати додаткове програмне забезпечення.

  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм. • Розроблене спеціалізоване ПЗ для автоматизації ефіру мовлення на базі Microsoft .

  Спеціаліза́ція (від лат. specialis - особливий) - конкретизація, деталізація фаху, набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності тощо. Логічна дія - класифікація.

  NET Framework 2.0 та Microsoft SQL Server 2005 дасть можливість замовнику інтегрувати проект «Трафік TV» як з існуючими, так і з майбутніми проектами компанії у медіа-бизнесі.

 • Використання у віддалених підсистемах модулів Microsoft Windows Media Player скоротило час розробки програми майже у два рази, тим самим заощадивши гроші замовника.

Олексій Кукін, генеральний директор ТОВ «Алекто Груп», додає: «Завдяки новій ІТ-інфраструктурі стало можливим централізоване управління мовленням каналу та його моніторинг. Хотілося б підкреслити, що ми одержали можливість створення детальних звітів ефіру для наших замовників, а це дуже важливо у нашому бізнесі. Також стало можливим централізоване розповсюдження нового програмного забезпечення, поновлень та настроювань для відео-серверів, їх централізоване управління та моніторинг».


Використання технологій Microsoft дало можливість замовнику одержати надійну в експлуатації та добре керовану систему, що дозволить скоротити сукупну вартість володіння системою (ТСО) при подальшій технічній підтримці.

Володі́ння, також Посідання (лат. роssеsіо) - це можливість власника утримувати річ, яка на законних підставах йому належить. Одна з повноважностей (правомочностей) права власності. Володіння - це фактична влада над річчю (§ 854 Німецького цивільного уложення).


Додаткова інформація

Інформація про інші проекти, реалізовані на базі технологій корпорації Microsoft, доступна за адресами:www.microsoft.com/ukraine/casestudies (українською мовою),або www.microsoft.com/rus/business/casestudies (російською мовою), або www.microsoft.com/resources/casestudies (англійською мовою).

За додатковою інформацією щодо продуктів та послуг Microsoft в Україні звертайтесь до інформаційного центру корпорації Microsoft за телефоном


38 (044) 230 51 01 або електронною поштою ukraine@microsoft.

Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.

Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

com
.
Адреса корпорації Microsoft в Інтернеті: www.microsoft.com (англійською мовою), www.microsoft.ua (українською мовою).
Докладніше про послуги ТОВ «Майкросервіс» можна дізнатись за телефоном 38 (044) 227 61 60 або на веб-сайті: www.

Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

microservice.com.ua
Докладніше про послуги ТОВ «Алекто Груп» можна дізнатись за телефоном 38 (044) 228 68 78 або на веб-сайті: www.a-group.kiev.ua.


© Корпорація Microsoft, 2008. Всі права захищені.

Даний документ має виключно роз’яснювальний характер. КОРПОРАЦІЯ MICROSOFT НЕ НАДАЄ ЦИМ ДОКУМЕНТОМ НИЯКИХ ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ ЧИ ПРИХОВАНИХ.


Дата публікації: лютий, 2008


Програмні засоби

 • Продукти

 • Windows Server 2003 R2 Standard Edition

 • Microsoft SQL Server 2005

 • Windows XP Professional

 • Технології

 • Microsoft .NET Framework

 • Microsoft Windows Media Player

Партнер


 • ТОВ «Майкросервіс»Про Windows Server 2003 R2

Сімейство продуктів Windows Server 2003 R2 допомагає організаціям робити більше із меншими витратами. Тепер ви можете управляти вашою ІТ-інфраструктурою ефективніше, швидше створювати покращені додатки та забезпечувати користувачів кращою інфраструктурою зі збільшеною продуктивністю.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

Інфраструкту́ра (від лат. infra - «нижче», «під» та лат. structura - «будівля», «розташування») - сукупність споруд, будівель, систем і служб, необхідних для функціонування галузей матеріального виробництва та забезпечення умов життєдіяльності суспільства.

І все це ви можете робити швидше, із більшою безпекою та з меншою вартістю.


Докладніше про Windows Server 2003 R2 можна дізнатися за адресою:

www.microsoft.com/windowsserver2003 (англійською мовою) або www.microsoft.com/rus/windowsserver2003 (російською мовою)


Скачати 150.23 Kb.