Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення За три місяці admixer цілком перенесла свою іт-інфраструктуру в Windows Azure

Скачати 79.55 Kb.

Рішення За три місяці admixer цілком перенесла свою іт-інфраструктуру в Windows Azure
Скачати 79.55 Kb.
Дата конвертації16.06.2017
Розмір79.55 Kb.
ТипРішення

описание: description: фон1

Customer Solution Case Study описание: description: фон1описание: description: microsoft logo and tagline

Українська компанія, що займається веб-рекламою, використовує «хмару» для глобального розширення бізнесу.
Глобаліза́ція (англ. globalization) - процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. У ширшому розумінні - перетворення певного явища на планетарне, таке, що стосується всієї Землі.
Огляд

Регіон: Україна

Сфера: Реклама
Партнер

ADMIXER – провідний оператор банерної веб-реклами в Україні, що показує 1 млрд. банерів 11 млн. відвідувачів сайтів на місяць. Компанія розміщена в Києві і налічує 30 співробітників .


Ситуація

Прагнучи вийти за межі українського ринку і пропонувати нові рекламні послуги більшій кількості клієнтів, ADMIXER зіткнулася з необхідністю динамічного масштабування ІТ-інфраструктури.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.


Рішення

За три місяці ADMIXER цілком перенесла свою ІТ-інфраструктуру в Windows Azure.


Переваги

швидке масштабування;

• глобалізація бізнесу;

• поліпшення доступності на 15%;

Доступність (англ. Availability) - властивість інформаційного ресурсу, яка полягає в тому, що користувач та/або процес, який володіє відповідними повноваженнями, може використовувати цей ресурс відповідно до правил, встановлених політикою безпеки не очікуючи довше заданого (прийнятного) інтервалу часу.

• економія $ 500 тис. на створенні і обслуговуванні інфраструктури;

• прискорення розробки.


Програмне забеспечення
• Windows Azure;

• Microsoft SQL Azure;

• Windows Azure Content Delivery Network.« Сьогодні ми обслуговуємо 30 млн. показів реклами на день, а завдяки Windows Azure ми можемо без проблем подвоїти це число. Насправді, Windows Azure здатна забезпечити будь-яке зростання бізнесу».

Олексій Болтівець,

виконавчий директор ADMIXER

Швидкозростаючій мережі веб-реклами ADMIXER була потрібна технологія, яка змогла б підтримати зростання бізнесу. Було прийнято рішення перенести всю ІТ-інфраструктуру в службу Windows Azure. Завдяки виділенню обчислювальних ресурсів і обсягів у сховищі за запитом, ADMIXER змогла обслуговувати до 30 млн.

Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Ви́ділення (екскреція) - процес виведення кінцевих продуктів, які утворилися в ході обміну речовин в клітинах тіла при розщепленні органічних енерговмісних речовин. Цю функцію виконують як спеціалізовані видільні органи, так і інші органи чи системи, для яких видільна функція може бути побічною, другорядною.
Обчи́слювальні ресу́рси - можливості, забезпечувані компонентами обчислювальної системи, що витрачаються (зайняті) в процесі її роботи.
показів реклами на день і вийти на глобальний ринок, поліпшивши доступність свого сервісу на 15%. Крім того, завдяки тому, що відпала необхідність в будівництві та обслуговуванні власного ЦОД, протягом найближчих трьох років очікується економія в $500 тисописание: cepfiles_logo_virtualization

Ситуація
Утворена в 2009 р.

Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.
, ADMIXER стала одним з головних веб-рекламістів в Україні. Компанія працює з 300 провідними українськими веб-сайтами і обробляє 30 млн. показів банерів на день.


Прагнучи вийти за межі українського ринку і пропонувати нові рекламні послуги більшій кількості клієнтів, ADMIXER зіткнулася з необхідністю масштабувати свою локальну ІТ-інфраструктуру. За оцінками ADMIXER український рекламний ринок зростає на 60% щорічно і компанії необхідно забезпечити відповідні темпи власного росту. «Щоб розвиватися в Україні і, особливо, за її межами, нам потрібна дуже масштабована ІТ-інфраструктура, яка б повсюдно забезпечувала необхідний рівень продуктивності і надійності, – розповідає Олексій Болтівець, виконавчий директор ADMIXER. – Багато компаній для вирішення подібних завдань будують регіональні ЦОД, але це вимагає величезних вкладень і уповільнює зростання бізнесу.
Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.
Тому ми стали вивчати можливість перенесення локальних серверів на масштабовану і відмовостійку хмарну платформу. Така платформа також дозволила б нам надавати необхідні ресурси нашим розробникам, щоб вони швидше реалізували нові можливості».
Рішення
Спочатку в ADMIXER вивчили можливість розміщення своєї інфраструктури в хостингу, однак це передбачало володіння та керування фізичними серверами. Артем Лакомов, технічний директор ADMIXER, прийшов до висновку, що і в цьому випадку оперативне масштабування інфраструктури буде представляти серйозну проблему.
Програміст, також програмник[джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
Се́рвер (англ. server - «служка») - у комп'ютерній термінології термін може стосуватися окремого комп'ютера чи програми. Головною ознакою в обох випадках є здатність машини чи програми переважну кількість часу працювати автономно, без втручання людини, реагуючи на зовнішні події відповідно до встановленого програмного забезпечення.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
Техні́чний дире́ктор (CTO англ. Chief technical officer або англ. Chief technology officer) - керівна посада у західних компаніях, відповідає українському «головний інженер».
«При підключенні нових рекламодавців або рекламних майданчиків споживання ресурсів може зростати дуже швидко і непередбачувано, – говорить він.
Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
– «Відповідно, ми повинні вміти реагувати досить оперативно. Крім того, з хостингу не можна негайно вилучити сервер, коли він стає не потрібним, доводиться продовжувати платити за нього».
Іншою можливістю було використання хмарної інфраструктури. В ADMIXER розглядали сервіси Microsoft і Amazon. «Після серйозного вивчення ми прийшли до висновку, що тільки Windows Azure може задовольнити наші вимоги до надійності і масштабованості,» – говорить Олексій Болтівець. Windows Azure – це хмарний сервіс Microsoft, що забезпечує розробку, хостинг і керування обчислювальним середовищем.
ADMIXER взялася до перенесення всієї своєї інфраструктури в Windows Azure в грудні 2011 р. і завершила цей процес вже за три місяці. Від локальної інфраструктури відмовилися повністю. Обчислювальні ресурси задіюються через Web Role і Worker Role, а зберігання всіх даних здійснюється в SQL Azure. Крім того, Windows Azure Table Storage, бінарні об'єкти («блоби») і черги застосовуються в якості тимчасового внутрішньопроцесного сховища даних.
Сховище даних (англ. data warehouse) - предметно орієнтований, інтегрований, незмінний набір даних, що підтримує хронологію і здатний бути комплексним джерелом достовірної інформації для оперативного аналізу та прийняття рішень.
Зображення банерів кешуються за географічним принципом в Windows Azure Content Delivery Network для підвищення швидкості їх доставки.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Геогра́фія або земле́пис (грец. γεωγραφία, опис Землі, походить від двох еллінських слів: γεια - Земля і γραφειν - писати, описувати) - наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.

На сьогодні ADMIXER задіяла більше 60 обчислювальних ядер Windows Azure і 100 ГБ простору в сховищі SQL Azure, але компанія може вільно масштабувати ці ресурси у відповідності з поточними потребами.
Потре́ба - стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від об'єктивних умов життєдіяльності і є рушійною силою їхньої активності.

Переваги
Перенісши свій бізнес веб-реклами в Windows Azure, ADMIXER домоглася необхідного рівня масштабованості для динамічного розширення бізнесу і забезпечення високої продуктивності і доступності сервісу. Компанія також розраховує заощадити $500 тис. на заміні локальної інфраструктури хмарною.


Швидке масштабування
Головною перевагою, яке ADMIXER отримала від міграції в «хмару», є можливість швидко масштабувати свій бізнес для обслуговування більшого

Додаткова інформація


Інформацію про інші проекти, реалізовані на базі технологій корпорації Microsoft, можна знайти за адресами:

www.microsoft.com/ukraine/‌casestudies (українською мовою), або www.microsoft.com/rus/business/‌casestudies (російською мовою), або www.microsoft.com/resources/‌casestudies (англійською мовою).


За додатковою інформацією щодо продуктів та послуг Microsoft звертайтеся до інформаційного центру корпорації Microsoft в Україні за телефоном
38 (044) 230 51 01 або електронною поштою ukraine@microsoft.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
com
.
Адреса корпорації Microsoft в Інтернеті: www.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
microsoft.com(англійською мовою), www.microsoft.ua (українською мовою).
Для отримання додаткової інформації про послуги компанії ABP звертайтесь за телефоном
38 (044) 390 78 46 або відвідайте веб-сайт: www.admixer.net

числа замовників і банерів, згладжування пікових навантажень. «Сьогодні ми обслуговуємо 30 млн. показів реклами на день, а завдяки Windows Azure ми можемо без проблем подвоїти це число, – говорить Олексій Болтівець. – В найближчі два роки ми очікуємо збільшення числа замовників в 10 разів і зростання наших доходів на 1000%, і впевнені, що впораємося з такою динамікою.»


Глобалізація бізнесу
Завдяки ЦОД Microsoft, розміщеним по всьому світу, ADMIXER може розширювати свій бізнес на нові регіони. «З Windows Azure ми отримуємо миттєвий доступ до ЦОД в будь-якій точці світу, – каже Артем Лакомов. – Таким чином ми можемо підключити нового замовника за лічені години або навіть хвилини, без додаткових витрат і керування ресурсами».
Поліпшення доступності на 15%
Як повідомив Артем Лакомов, порівняно з локальною інфраструктурою, Windows Azure дозволила ADMIXER забезпечити на 15% вищу доступність свого сервісу.
Інфраструкту́ра (від лат. infra - «нижче», «під» та лат. structura - «будівля», «розташування») - сукупність споруд, будівель, систем і служб, необхідних для функціонування галузей матеріального виробництва та забезпечення умов життєдіяльності суспільства.
«Кожна хвилина простою означає втрату тисяч відвідувачів, – говорить він. – З нашою локальною інфраструктурою ми щомісяця по кілька разів стикалися з проблемами з серверами або комунікаційними каналами.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
У Windows Azure проблеми просто зникли».
Економія $500 тис. на створенні і обслуговуванні інфраструктури
Міграція в Windows Azure дозволила ADMIXER зберегти гроші. «Ми очікуємо зростання бізнесу на 1000% в найближчі два роки і при цьому нам не доведеться ні копійки вкладати в ІТ-інфраструктуру і обслуговуючий її персонал, – говорить Олексій Болтівець. – Економія за три роки повинна перевищити $500 тис.»
Крім того, в «хмарі» ADMIXER витрачає гроші тільки на ту інфраструктуру, яку реально використовує. Якщо, приміром, потрібна певна кількість віртуальних машин між 4:00 і 6:00, то Windows Azure автоматично підключить додаткові ядра і знову відключить їх після закінчення зазначеного терміну. Таким чином ADMIXER доведеться сплатити тільки реально спожиті ресурси.
Прискорення розробки
Міграція в Windows Azure дозволила ADMIXER прискорити розробку нових можливостей. «Наші розробники стали використовувати віртуальні машини Windows Azure для розробки і тестування, – повідомляє Артем Лакомов.
Віртуальна машина - модель обчислювальної машини, створеної шляхом віртуалізації обчислювальних ресурсів: процесора, оперативної пам'яті, пристроїв зберігання та вводу і виводу інформації.
– Таким чином вони отримують необхідні ресурси вдвічі швидше ніж раніше».
Каталог: ukraine -> BusinessSolutions
BusinessSolutions -> Рішення Єдина іт-система централізованого управління телеканалом
BusinessSolutions -> Огляд Регіон: Україна Сфера
BusinessSolutions -> Використання Windows Azure та Windows Phone 7 для створення універсального рішення
BusinessSolutions -> Рішення IngressPoint стимулює розвиток споживчого кредитування в Україні
BusinessSolutions -> Страхового обліку на базі технологій Microsoft дала змогу наск «Оранта» консолідувати дані, економити ресурси, знизити потребу в персоналі та підвищити якість обслуговування клієнтів
BusinessSolutions -> Рішення Розгортання Microsoft Windows Server® 2008 R2 та віртуалізація серверів на базі технологій Hyper V™
BusinessSolutions -> Огляд Регіон: Україна Сфера
BusinessSolutions -> Рішення Впровадження Microsoft sql server® 2008 R2 в якості основи для застосунків sap


Скачати 79.55 Kb.

  • Огляд Регіон
  • Ситуація
  • Рішення
  • Поліпшення доступності на 15% Як повідомив Артем Лакомов, порівняно з локальною інфраструктурою
  • Економія $500 тис. на створенні і обслуговуванні інфраструктури
  • Прискорення розробки Міграція в Windows Azure дозволила ADMIXER прискорити розробку нових можливостей. «Наші розробники стали використовувати віртуальні машини