Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення Запорізької обласної ради № Комплексна програма розвитку малого І середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки м. Запоріжжя 2016 зміст характеристика Програми

Рішення Запорізької обласної ради № Комплексна програма розвитку малого І середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки м. Запоріжжя 2016 зміст характеристика Програми
Сторінка1/4
Дата конвертації19.03.2017
Розмір0.96 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Запорізької обласної радиКомплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва

в Запорізькій області на 2017-2018 роки

м. Запоріжжя

2016

ЗМІСТ

Характеристика Програми


3

 1. Вступ
9

 1. Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в регіоні
9

 1. SWOT-аналіз розвитку підприємницького середовища
16

 1. Головна мета Програми та очікувані результати
19

 1. Організація контролю за ходом виконання Програми
22

 1. Проекти Комплексної програми розвитку малого і середнього

підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки


23

 1. Заходи щодо забезпечення розвитку малого підприємництва
39


ХАРАКТЕРИСТИКА

Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва

в Запорізькій області на 2017 – 2018 роки


1.

Загальна характеристика регіону:

 

Площа території (тис. км кв.) – 27,2

Кількість населення (тис. чол.) – 1747,6 (на 01.06.2016)

Специфіка – потужний промисловий потенціал (електроенергетика, металургійна, машинобудівна галузі промисловості), розвинутий агропромисловий комплекс (по галузях сільського господарства – рослинництво та тваринництво), туризм

Відсоток безробітних до всього працездатного населення 1,9 % – (на 01.07.

Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).

Агропромисло́вий ко́мплекс - складова частина економіки, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне обслуговування села.

2016)

Перелік територій, які відносяться до:

зон інвестиційної привабливості – 25, перелік та детальна інформація на сайті www.investmentzp.org.ua

територій пріоритетного розвитку – відсутні

єврорегіонів – відсутні2.

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення)
Рішення Запорізької обласної ради від ____________ № ____

3.

Головний замовник Програми:
Головний розробник Програми:
Співрозробники:


Громада Запорізької області
Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації
Структурні підрозділи Запорізької облдержадміністрації;

Запорізька обласна рада;

Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області»;

Запорізька торгово-промислова палата;

Запорізький обласний союз промисловців та підприємців (роботодавців) «Потенціал»;

громадські організації підприємців Запорізької області4.

Мета Програми


Забезпечення сталого розвитку малого та середнього підприємництва, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення рівня його конкурентоспроможності та внеску у забезпечення соціально-економічного зростання Запорізької області

5.

Перелік пріоритетних завдань Програми:


Пріоритетними напрямами та завданнями Програми є:

 • забезпечення якісного, прозорого державного та муніципального регулювання сферою господарської діяльності;

  Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару. • якісне реформування системи надання адміністративних послуг суб’єктам звернень;

 • пошук нових фінансових інструментів для розвитку бізнесу, розширення видів фінансової підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва;

 • подальший розвиток інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, у тому числі в малих містах та сільській місцевості;

 • адаптація та стимулювання підприємств до експорту продукції в країни ЄС в рамках дії Угоди про зону вільної торгівлі;

  Сільська́ місце́вість, сільський район (англ. Rural area) - місцевості за межами міст, або території, які не є урбанізовані. Території з домінуючою сільськогосподарською діяльністю. В сільських місцевостях не завжди проживають (чи мають проживати) люди.

  Фінансові інструменти - це засоби, що застосовуються для виконання завдань, передбачених фінансовою політикою. Основними фінансовими інструментами є: податки та збори, види цін, грошовий капітал, фінансові ресурси, стимули, санкції, цінні папери, валюта, грошові зобов'язання, страхові поліси, кредитні договори та інші види ринкового фінансового продукту.

  Адміністративні послуги - це публічні (державні та муніципальні) послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень.

  Ві́льна торгі́вля (фритредерство)- зовнішньоекономічна політика, за якої держава не втручається у торговельні відносини з іншими країнами; відсутність штучних (створених урядом) бар'єрів на шляху торгівлі між окремими фірмами різних країн. • підвищення конкурентоспроможності та інвестиційно-інноваційної привабливості малого і середнього підприємництва в Запорізькій області;

 • розвиток та підтримка нових видів діяльності малого і середнього підприємництва, зокрема у сфері зеленого (сільського) туризму.

6.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми

Очікувані показники

(прогноз) 

Кількість суб’єктів МСП / кількість суб’єктів МСП на 10 тис. чол. населення (од.)

14406/82

14700/84
Чисельність працюючих у суб’єктів МСП (осіб)

95605

98535

 

Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб)

85466

88000

 

Питома вага суб’єктів МСП у загальному обсягу реалізованої продукції регіону (%)

47,7

49,6

 

Надходження до бюджетів від суб’єктів МСП (млн. грн.)

3655,4

4237,6

 

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів МСП (од.)


207215


бізнес-центри

4

5

бізнес-інкубатори

3

7

лізингові центри

4

4

фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, установи взаємного кредитування

57

57

фонди підтримки підприємництва

1

1

інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

10

11

біржі

2

2

інформаційно-консультативні установи

18

20

страхові компанії

70

70

аудиторські фірми

38

38

 

Залучення суб’єктів МСП до виконання робіт/послуг за державні кошти – кількість (од.) / обсяги (тис. грн.)

1860 / 4878820

4000 / 5000000

 

Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

4100

5800

 

Кількість створених робочих місць (од.)

1033

1500

7.

Терміни і етапи реалізації Програми

2017-2018 роки

8.

Перелік цільових проектів і підпрограм
Виконавець:

Виконавець: 

Виконавець: 

Виконавець: 

Виконавець: 

Виконавець: 

Виконавець: 

Виконавець: 


Виконавець: 
Виконавець: 

Виконавець: 

ПРОЕКТИ:

1. Проект «Бізнес-інкубатор «БІ-Запоріжжя».

Громадська організація «Бізнес-інкубатор «БІ- Запоріжжя» та «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області», Запорізька державна інженерна академія, Запорізький Національний Університет
2.

Запорі́зька держа́вна інжене́рна акаде́мія (ЗДІА) - промисловий ВНЗ Запоріжжя IV рівня акредитації.

Проект «Бізнес-інкубатор на базі Енергодарського інституту державного та муніципального управління».

3. Проект «Бізнес-інкубатор на базі Бердянського університету менеджменту і бізнесу».

4. Проект «Бізнес-інкубатор на базі Таврійського державного агротехнологічного університету».
Виконавчий комітет Енергодарської міської ради, виконавчий комітет Бердянської міської ради, виконавчий комітет Мелітопольської міської ради, ДЕРТ, РФПП, ГО ««Бізнес-інкубатор «БІ- Запоріжжя», ГО «Агенція місцевого розвитку міста Енергодар», Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г. Хеноха «Класичного приватного університету», Бердянський університет менеджменту і бізнесу, Таврійський державний агротехнологічний університет
5. Проект «Школа агротуризму».

6. Проект «Чарівна Таврія».

7. Проект «Чеська садиба на Мелітопольщині».

8. Проект «Оцінка садиб та видача сертифікатів якості міжнародного зразку».

9. Проект «Етносело – залучення до зеленого туризму людей з обмеженими можливостями (інвалідів)».

РФПП, громадська організація, Запорізька обласна громадська організація «Дивосвіт», Новгородківська сільська рада Мелітопольського району


10. Проект «Еврика!».

РФПП, Центр вивчення іноземних мов «ЕВРИКА» м. Запоріжжя


11. Проект «Подолання».

РФПП, Управління державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області


12.

Меліто́польський райо́н - район у південно-західній частині Запорізької області. Загальна площа - 1780 км², що становить 7% території області. Районний центр: Мелітополь. Населення - 50 144 (на 1 жовтня 2013).

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

Екотуризм або екологічний туризм - тип туризму, що полягає у подорожах до природних недоторканих людиною та, часто, природоохоронних територій. Екотуристи намагаються не здійснювати значного впливу на територію.

Державна пенітенціарна служба України (ДПтС України) - центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який є центральним апаратом кримінально-виконавчої системи України. Служба здійснює керівництво органами і установами виконання покарань в Україні, їй підпорядковуються територіальні органи управління в регіонах і містах державного значення.

Проект «Вебінари для сільських підприємців».

РФПП, ТОВ «IT НЕЙШН ГРУП»


13. Проект «Розробка курсу вебінарів щодо започаткування власної справи у сфері IT».

Запорізька державна інженерна академія

14. Проект ЗДІА «Організація навчання ІТ-технологіям для можливості започаткування власного бізнесу та роботи дистанційно».

Запорізька державна інженерна академія


15. Проект «Запорізький регіональний бізнес-центр».

Запорізька РРП, ГО «Бізнес-Союз «Порада», ГО «Центр медіації та екаунтінгу «Точка зору»


16. Проект «Анкетування суб’єктів підприємництва щодо якості з видачі дозвільних документів у центрах надання адміністративних послуг».
Запорізька державна інженерна академія9.

Джерела фінансування Програми


Кошти обласного бюджету, інші джерела, які не заборонені законодавством.

Обласний бюджет – 7116 тис. грн. (згідно з додатком), у т.ч. видатки обласного бюджету за роками:

2017 рік – 3618 тис. грн.;

2018 рік – 3498 тис. грн.

Місцевий бюджет м. Енергодар – 400 тис.грн.:

2017 рік – 200 тис. грн.;

2018 рік – 200 тис. грн.


10.

Система організації контролю за виконанням Програми


Контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна депутатська комісія з питань економічного розвитку, інвестицій, регуляторної політики та підприємництва Запорізької обласної ради, заступник голови обласної виїзної приймальні, Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації.

Передбачається щоквартальне подання інформації про хід виконання Програми до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
І. ВСТУП

Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки (далі – Програма) розроблена у відповідності до основних положень законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», інших нормативно-правових актів.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Також, Програма відповідає пріоритетним напрямам Стратегії регіонального розвитку Запорізької області до 2020 року.

Направлена на вдосконалення умов розвитку малого і середнього підприємництва з розбудовою інфраструктури розвитку бізнесу, що відповідає сучасним тенденціям економічного розвитку України та збільшення частки малого та середнього бізнесу в галузях реального сектору виробництва та сфери послуг.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.

Регулято́рна полі́тика - напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами країни.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Середній бізнес - бізнес-термін, яким позначають дещо середнє і взаємопроникне між малим і великим бізнесом. Але попри це, середній бізнес дуже часто згадується засобами масової інформації у парній конфігурації разом саме з малим бізнесом, що підкреслює їх більшу схожість за певними характеристиками.

Трети́нний се́ктор еконо́міки або сфера послуг - один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.

Програма окреслює поточний стан малого і середнього підприємництва в області, головні проблеми та шляхи їх розв’язання. Виконання положень Програми буде забезпечено через впровадження організаційних заходів та реалізацію інвестиційних проектів підприємств, що дозволить вдосконалити функціонування галузі малого та середнього підприємництва.

Інвестиційний проект - це сукупність поєднаних в одне ціле намірів і практичних дій з метою здійснення інвестиційних вкладень, з метою забезпечення визначених конкретних фінансових, економічних, виробничих і соціальних заходів з метою отримання прибутку.

Вперше у Запорізькій області за підтримки Проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міста» (Проект ПРОМІС) було запроваджено розроблення Концепції розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на період до 2022 року. Зазначена Концепція буде направлена на виявлення проблем, які перешкоджають розвитку бізнесу, та шляхи їх усунення, мінімізації та унеможливлення появи у майбутньому.


ІІ. Аналіз розвитку малого і середнього підприємництва

в Запорізькій області
Мале та середнє підприємництво (далі – МСП), як у Запорізької області, так і України в цілому є найбільш вразливим до фінансово-економічної кризи та змін законодавства, в результаті чого кількісні показники його розвитку демонструють як зростання, так і падіння.

На сьогодні з боку держави та регіональної влади забезпечено низку позитивних кроків зі спрощення ведення підприємницької діяльності, зокрема, зменшено адміністративний тиск на підприємців з боку контролюючих органів, реформується та вдосконалюється система надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам, оптимізуються дозвільні процедури у сфері господарської діяльності та процес започаткування підприємницької діяльності.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.Кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва
У Запорізькій області питома вага МСП від загальної кількості підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності складає 99,9 % (Рис. 1.).

Рис. 1.
МСП на рівні з великими промисловими підприємствами відіграють важливу соціальну роль у працевлаштуванні населення.

Соціа́льна роль - поведінка, очікувана від того, хто має певний соціальний статус. Обмежується сукупністю прав і обов'язків, відповідних цьому статусу. Також соціальну роль визначають як сукупність нормативно обумовлених соціальних властивостей, очікувань і зобов'язань у поєднанні з конкретною соціальною позицією.

На підприємствах малого і середнього бізнесу працює 70% від загальної кількості працюючих на підприємствах області.

Хоча, у загальному обсязі реалізованої продукції питома вага великих підприємств в області перевищує питому вагу МСП: 53 % проти 47 % . Однак, таке перевищення не є домінуючим.

Індикатором розвитку підприємницької сфери є показник кількості суб’єктів підприємництва на 10 тис. осіб. У 2015 році у Запорізькій області на 10 тис. осіб наявного населення припадало 78 малих підприємств, що відповідає показнику попереднього року.

У порівнянні з середнім показником по Україні кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення по Запорізькій області є більшою на 2 підприємства, або на 2,6 % (Рис. 2.).


Рис. 2. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць.

Однак, спостерігається значна диференціація за цим показником за територіальною ознакою – від 98 одиниць у Веселівському районі до 26 одиниць у м.

Веселі́вський райо́н - адміністративно-теріторіальна одиниця на заході Запорізької області. Населення становить 22 064 особи (на 1 жовтня 2013). Площа району 1128 км². Район утворено 7 березня 1923 року згідно з постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого комітету.

Енергодар та м. Токмак. Вирівнюванню цього показника сприятиме підвищення ділової активності населення, інвестиційної привабливості, розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, державного-приватного партнерства, робота влади щодо легалізації бізнесу, особливо на приморських територіях (Рис. 3.).

Рис. 3. Кількість малих підприємств по містах і районах області на 10 тис. осіб.

За підсумками 2015 року кількість малих підприємств в Запорізькій області склала 13819 одиниць, або 99 % до попереднього року (2014 рік – 13859 одиниці).

На кінець 2016 року очікувана кількість малих підприємств має скласти 14095 одиниць, або 102 % до 2015 року.

Кількість середніх підприємств у 2015 році зменшилася і склала 587 одиниць, або 97 % до попереднього року (2014 рік – 603 одиниць).

Кількість фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані як платники податків, у 2015 році склала 85455 осіб, що на 0,5 % менше від попереднього року.Рис. 4. Кількість фізичних осіб-підприємців у Запорізькій області.


На кінець 2016 року очікується збільшення кількості фізичних осіб-підприємців до 88018 осіб, або 102,3 % до 2015 року.

За період з 01.11.2014 по 01.11.2015 відбулося зменшення кількості фермерських господарств з 2312 одиниць до 2305 одиниць, або на 0,4 %.

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;

Фе́рмери - категорія підприємців у сільському господарстві.

Крім того, зменшилася площа землі, яка обробляється фермерами: на 01.11.2015 – 341,5 тис. га сільськогосподарських угідь, або 87,9 % до показника попереднього року (на 01.11.2014 році – 388,6 тис. га). Це відбувається через тривалу процедуру оформлення земельних ділянок, великі розміри орендної плати за користування цими земельними ділянками, великі ставки земельного податку тощо.

Зайнятість та оплата праці у сфері малого підприємництва

Суспільна роль малого та середнього бізнесу не обмежується економічними показниками.

Пла́та за зе́млю (також земе́льний пода́ток, поземе́льний пода́ток) - це податок (обов'язковий платіж), що справляється з юридичних і фізичних осіб за використання земельних ділянок. Плата за землю входить до складу податку на майно.

Сільськогоспо́дарські угі́ддя - це земельні угіддя, які систематично використовуються для одержання сільськогосподарської продукції. Ці угіддя є головним засобом в сільськогосподарському виробництві.

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

МСП реалізує одну з найважливіших функцій – працевлаштування працездатного населення.

По факту, щороку спостерігається зменшення кількості найманих працівників у сфері малого бізнесу. Причиною цього вперш за все є значне податкове навантаження на суб’єктів МСП та адміністративних тиск з боку контролюючих, адміністративних органів. Як наслідок проходить трансформація МСП в інший вид підприємницької діяльності – у фізичні особи – підприємців.

У 2015 році середньорічна кількість найманих працівників малих підприємств зменшилася порівняно з попереднім роком на 12,5 % та становила 59920 осіб, або 23,5 % до загальної кількості найманих працівників підприємств області (Рис. 5.).

Середня кількість працівників на одному малому підприємстві у 2015 році складала 4 особи, у 2014 році – 5 осіб.

Крім того, у 2015 році відбулось зменшення кількості середніх підприємств та склало 587 одиниці або 97% до показника 2014 року (603 одиниці), а кількість найманих працівників на середніх підприємствах збільшилось на 105,2% та склало 119626 осіб (у 2014 році – 113694 особи) При цьому, кількість працівників на одному середньому підприємстві у 2015 році зменшилася проти попереднього року на 5,1 %.

Кількість найманих працівників у фізичних осіб – підприємців за 2015 рік збільшилось 500 осіб, або на 1,7 %.

Рис. 5. Кількість найманих працівників на МСП за 2014-2016 роки, тис. осіб.

За структурою зайнятості 55,3 % найманих працівників малих підприємств працюють в оптовій та роздрібній торгівлі;

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа.

ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, 7,7 % – у промисловості.

Автотрáнспортні зáсоби - легкові автомобілі, автобуси, вантажні автомобілі, причіпи, напівпричіпи, спеціальні автомобілі, призначені для експлуатації на дорогах загального користування.

На середніх підприємствах 47,5 % загальної кількості найманих працівників працювали в промисловості.

На кінець 2016 року очікується, що кількість найманих працівників у малому та середньому підприємництві, а також у фізичних осіб - підприємців залишиться на рівні 2015 року.


Співвідношення кількості найманих працівників, які працюють на одному підприємстві за розмірами підприємств


Роки

Підприємства

Великі

Середні

Малі

Кількість найманих працівників

Середньомісячна заробітна плата, грн.

Кількість найманих працівників

Середньомісячна заробітна плата, грн.

Кількість найманих працівників

Середньомісячна заробітна плата, грн.

2013

4483

4394,11

178

2324,00

5

1740,15

2014

4310

5131,09

188

2728,25

8

1827,94

2015

4463

6671,42

203

3550,44

4

2138,85

Темп змін з 2013

99,5 %

151,8 %

114 %

152,8 %

80 %

123%

Незважаючи на зменшення кількості найманих працівників у малому підприємництві, МСП має значний вплив на економічно-соціальний розвиток області. Про це свідчить виявлена стійка тенденція щодо збільшення кількості найманих працівників у середньому підприємництві та зростання середньомісячної заробітної плати як на середніх, так і на малих підприємствах.

Найбільша заробітна плата по середніх підприємствах спостерігалася у сфері промисловості, по малих підприємствах – оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів.
Обсяг реалізованої продукції МСП та фінансовий результат

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у 2015 році на середніх підприємствах склав 53 млрд. грн., або 29,2% загальнообласного обсягу, на малих – 32,3 млрд. грн., або 17,8%. Найбільшу питому вагу по цьому показнику серед середніх підприємств займали підприємства сільського, лісового та рибного господарство 49,1%, серед малих – підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (50,9%).

Середньорічний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у 2015 році на одного працюючого на малих підприємствах склав 550,4 тис. грн., на середніх підприємствах – 456,7 тис. грн.

МСП розвивається майже в усіх галузях господарського комплексу області (Рис. 6.).

Так, у 2015 році найбільша частка загальної кількості малих підприємств була зосереджена у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, а це: 3935 малих підприємств.

Середні підприємства найбільш зосереджені були у сфері промисловості – 208 одиниць.

Рис. 6. Частка МСП від загальної їх кількості за видами економічної діяльності у 2015 році, відсотки.

Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

У 2015 році МСП отримали прибутковий фінансовий результат до оподаткування: результат середніх підприємств області становив 4486,3 тис. грн., малих підприємств – 4250,2 тис. грн.

Кількість підприємств, що одержали прибуток у 2015 році від загальної чисельності, становить: на середніх підприємствах – 75 %, або 706 одиниць (сума прибутку 4486,3 млн. грн); на малих підприємствах – 77,4 %, або 301 одиниць (сума прибутку 4250,2 млн. грн.).

Негативний фінансовий результат отримали суб’єкти МСП, які здійснювали діяльність у сфері: фінансова та страхова діяльність середні підприємства 13,1 тис. грн., малі підприємства -159,3 тис. грн.);

Середні підприємства спрацювали з негативним фінансовим результатом у сфері: тимчасового розміщування й організації харчування -229,7 тис. грн.; фінансовій та страховій діяльності -13, 7 тис. грн.; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок -30,9 тис. грн.

Малі підприємства отримали негативний фінансовий результат у сфері: будівництва -21,7 тис. грн.; транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності -5,8 тис. грн.; фінансовій та страховій діяльності -159,8 тис. грн.; операцій з нерухомим майном -244,3 тис. грн.; професійній, науковій та технічній діяльності -148,5 тис. грн.; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги -4,5 тис.

Соціа́льна допомо́га - це грошова допомога й допомога в натуральній формі, що здебільшого фінансується з бюджету та добровільних пожертвувань і сплачуються людям, які перебувають у нужді, як на основі перевірки їхнього доходу та засобів існування, так і за певними критеріями без перевірки доходу.

грн.; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок -1,8 тис. грн.

Очікувати позитивний фінансовий результат МСП можливо за умови стійкої та доступної фінансово-кредитної підтримки суб’єктів МСП, врегулювання питань прозорої податкової та адміністративної системи.Надходження від діяльності МСП

За даними Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області обсяг надходжень від діяльності суб’єктів МСП до зведеного бюджету області за підсумками 2015 року збільшився на 31 % до 2014 року і склав 3655,4 млн.

Державна фіска́льна служба (ДФС) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

грн.

Питома вага надходжень до бюджетів усіх рівнів у суб’єктів середнього підприємництва зменшилася з 24,5 % у 2014 році до 20,3 % у 2015 році.

Натомість у суб’єктів малого підприємництва питома вага надходжень збільшилась, з 5,2 % у 2014 році до 5,6 % у 2015 році.

Протягом 9 місяців 2016 року обсяг надходжень від діяльності суб’єктів МСП до зведеного бюджету області склав 3689 млн. грн. (або 139 % до відповідного показника 2015 року). Питома вага надходжень до бюджетів усіх рівнів за 9 місяців 2016 року від діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва склала більше 50 %.

  1   2   3   4 • Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки
 • ХАРАКТЕРИСТИКА Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017 – 2018 роки
 • Запорізька державна інженерна академія
 • ІІ. Аналіз розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області
 • Державної фіскальної служби