Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішенням Кіровоградської міської ради четвертого скликання №1707 від 31 січня 2006 року Статут

Скачати 486.8 Kb.

Рішенням Кіровоградської міської ради четвертого скликання №1707 від 31 січня 2006 року Статут
Скачати 486.8 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації06.04.2017
Розмір486.8 Kb.
ТипРішення
  1   2   3   4


Прийнятий

рішенням Кіровоградської міської

ради четвертого скликання

№ 1707 від 31 січня 2006 рокуСтатут

територіальної громади

міста Кіровограда

ВСТУП
Цей Статут відповідно до Конституції і законів України, закріплює систему місцевого самоврядування міста Кіровограда, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста Кіровограда, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста, статус органів самоорганізації населення.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».

Місцеве самоврядування в місті Кіровограді (далі - місцеве самоврядування) - це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста (далі - міська громада) самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування вирішувати питання міського значення в межах Конституції і законів України.

Міське самоврядування здійснюється міською громадою безпосередньо або через органи місцевого самоврядування міста.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1.1 Загальна характеристика міста.
Стаття 1.1.1

Місто Кіровоград є самостійною адміністративно-територіальною одиницею у складі Кіровоградської області, в межах якої міська громада здійснює місцеве самоврядування і яка має органи місцевого самоврядування, комунальну власність та місцевий бюджет.

Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
Кіровогра́дська о́бласть - область в центральній частині України. Утворена 10 січня 1939 року Указом Президії Верховної Ради СРСР. Обласний центр - Кропивницький.
Адміністрати́вно-територіа́льна одини́ця - частина території країни, що має місцеву адміністрацію - управління. Іноді також може мати синонімом Регіон[Джерело?].

На зламі XV - XVI століть в межах сучасного Кіровограда почали виникати Запорізькі зимівники.

ЗО липня 1752 року закладається комплекс фортеці Святої Єлисавети для захисту південних кордонів Російської Імперії від татарських набігів, будівництво якого було закінчено у 1754 року. Ще під час будівництва фортеці навколо неї виріс населений пункт, який з 1764 року став центром провінції, а в 1775 році - повітовим центром і був названий Єлисаветградом.

Пра́ведна Єлисаве́та (івр. אלישבע‎ - Елішева, теж Елішеба - дослівно «та котра шанує Бога», «заклинаюча Богом», грец. Ελισβετ) - біблійна постать, мати Івана Хрестителя, дружина священика Захарія. Історія Єлизавети описана в 1-й главі Євангелії від Луки.
Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.
Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
З цього року у фортеці Святої Єлисавети діє магістрат. З 1777 року фортеця була підпорядкована Катеринославському намісництву.

Просування кордонів Росії далеко від фортеці Св. Єлисавети обумовило її становище, вона втратила стратегічне значення, була роззброєна, а зрештою ліквідована як військова одиниця. 10 лютого 1784 року фортеця разом з передмістями (форштадтами) отримала право міста і стале іменуватися Єлисаветградом. Місто було підпорядковане з 1795 року – Вознесенському намісництву, з 1797 року – Новоросійській, з 1802 року – Миколаївській, аз 1803 року – Херсонській губерніям.

З 1787 року в Єлисаветграді почали обирати міську думу - орган місцевого самоврядування.

Катериносла́вське намі́сництво (рос. Екатеринославское наместничество) - адміністративно-територіальна одиниця в Російській імперії в 1783 - 1796 роках. Адміністративний центр - Кременчук (до 1789) і Катеринослав (після 1789).
Вознесе́нське намі́сництво (рос. Вознесенское наместничество) - адміністративно-територіальна одиниця в Російській імперії в 1795 - 1796 роках. Адміністративний центр - Новомиргород (до 1796), Вознесенськ (з 1796).
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».
З 1829 року Єлисаветград стає центром військових поселень на півдні України, а з 1834 року він повністю підпорядковується військовому відомству.
Військові поселення - особлива система організації війська в Росії, яка поєднувала військову службу з сільськогосподарською працею. Існувала у 1817–1857 роках.
Новоро́сія (також Новоросійський край, рос. Новоро́ссия) - урядова назва в Російській імперії для південно-українських земель, що включала території анексовані Російською імперією у XVIII столітті, а саме землі Вольностей Війська Запорозького Низового , Кримського ханства та володіння Османської імперії в Північному Причорномор'ї.
У січні 1858 року військові поселення були ліквідовані.До виникнення Катеринослава, Одеси, Херсона та Миколаєва Єлисаветград був основним пунктом торгівлі на півдні України. Торгівля сприяла розвитку промисловості і ремесел. Єлисаветград – одне з перших міст Росії, де у 1897 році було введено електричний трамвай. У 1900 - 1910 роках починається територіальне зростання міста, яке було забезпечене бурхливим економічним розвитком.

З 1924 року місто стало іменуватися – Зіновьєвськ, а з 27 грудня 1934 року перейменовано в Кірово. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 10 січня 1939 року його перетворено в обласний центр та названо Кіровоградом.
Прези́дія Верхо́вної Ра́ди СРСР - найвищий колегіальний орган державної влади в СРСР, який був підзвітний Верховній Раді СРСР.

Стаття 1.1.2

Герб міста – напівкруглий щит, обрамований декоративним картушем та увінчаний золотою короною, який підтримують два лелеки. Знизу – синя стрічка з девізом "З миром і добром".
Синя або Блакитна Стрічка - розповсюджена нагорода за найвидатніші досягнення у різних галузях життя. Бере свою історію, за однією з версій, з відзнак Ордену святого духу.
У жовтому та малиновому полі щита – на перехресті трьох синіх стрічок, що символізують річки Інгул, Сугоклею та Біанку, – розміщено план фортеці з вензелем Св. Єлисавети.


Прапор міста – стяг, верхня та нижня смуги якого жовтого кольору, від древка до центру прапора відходить малиновий трикутник з золотим вензелем Св. Єлисавети у центрі. Між трикутником і смугами проходять три сині стрічки (вилоподібний хрест). (Герб та прапор затверджені п'ятою сесією Кіровоградської міської Ради народних депутатів XXII скликання 28 лютого 1996 року.
Інгу́л, Великий Інгул - річка у Центральній та Південній Україні, у межах Кіровоградської та Миколаївської областей. Ліва і найбільша притока Південного Бугу (басейн Чорного моря).
Рада, радянський, (російською мовою Совет, советский - Совєт, совєтський).
)


День міста Кіровограда відзначається щороку у четверту суботу та неділю вересня.
Стаття 1.1.3

Територія міста Кіровограда як адміністративно-територіальної одиниці та її межі встановлюються згідно з діючим законодавством, відображаються в Генеральному плані міста.
Генера́льний план - вид містобудівної документації, що регулює містобудівну діяльність в містах і інших поселеннях, визначає умови безпеки мешкання населення, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і екологічних вимог, раціональне визначення меж землекористувань, зон житлової, суспільної, промислової забудови, територій, що особливо охороняються, зон різної містобудівної цінності, розміщення місць прикладення праці, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, впорядкування територій, збереження історико-культурної спадщини і антропогенних ландшафтів.

Стаття 1.1.4

 1. Розпорядження землею в межах адміністративних кордонів міста здійснює міська рада.

 2. Рішення про віднесення земель міста до різних категорій приймаються міською радою.


Стаття 1.1.5

Утворення чи оголошення в межах адміністративних кордонів міста територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення здійснюється у відповідності з чинними законами України за рішенням міської ради.
Стаття 1.1.6

Органи місцевого самоврядування міста Кіровограда можуть об'єднуватися з органами місцевого самоврядування інших міст України в асоціації, фонди, союзи тощо.

Глава 1.2 Правова основа Статуту.
Стаття 1.2.1

1. Статут територіальної громади міста Кіровограда приймається


Кіровоградською міською радою.

 1. Акти органів та посадових осіб міського самоврядування приймаються у відповідності до законодавства та цього Статуту.

 2. Дія Статуту поширюється на всю територію міста.

Стаття 1.2.2

Статут відповідає положенням Європейської Хартії про місцеве самоврядування, Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншім законам і нормативним актам України.
Стаття 1.2.3

Внесення змін та доповнень до Статуту здійснюються міською радою.Глава 1.3 Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями.
Конститу́ція Украї́ни - Основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято - День Конституції України.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Стаття 1.3.1

 1. Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації в місті функцій виконавчої влади.

 2. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих повноважень, та в інших випадках, передбачених законом.

 3. Органи і посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними наданих законом делегованих повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.
  Делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.
  Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

Стаття 1.3.2 1. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на території міста, базуються на суворому дотриманні законодавства і визначаються формою власності підприємства, установ і організацій.

 2. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальної власності

міської громади, будуються на засадах їх підконтрольності та підзвітності органам місцевого самоврядування.

Міська рада приймає рішення щодо утворення, реорганізації, та ліквідації підприємств, установ і організацій комунальної власності міської громади в порядку визначеному чинним законодавством.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.

Міський голова призначає та звільняє з посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій.


До повноважень міської ради відноситься:


 • визначення цілей, функцій, організаційної форми і порядок діяльності та затвердження статутів створюваних нею підприємств, установ і організацій;

 • прийняття рішень в межах, визначених законодавством, щодо відчуження об'єктів комунальної власності;

 • встановлення для підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності міської громади, розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;

 • контролювання ефективності і законності використання майна комунальних підприємств, установ і організацій міста в порядку визначеному чинним законодавством.

1. Відносини з підприємствами, установами і організаціями, що не перебувають у комунальній власності міської громади, будуються на договірній та податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.

При цьому, органи і посадові особи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати наступні рішення щодо:


 • надання пільг на податки, які надходять до міського бюджету, для підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста;

 • встановлення відповідно до чинного законодавства норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки, соціально-економічного і культурного розвитку міста;

 • відповідно до законодавства залучення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста;

 • розміщення замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для міської громади;

 • залучення підприємств, установ і організацій, що не належать до комунальної власності, до участі в обслуговані населення засобами транспорту;

- інших передбачених чинним законодавством питань.

РОЗДІЛ II.

СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
Глава 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи міського самоврядування.
Стаття 2.1.1

Місцеве самоврядування в місті Кіровограді здійснюється на принципах: • народовладдя;

 • законності;

 • гласності;

 • колегіальності;

 • поєднання місцевих і державних інтересів;

 • виборності;

 • правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами України, цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами;
  Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.


 • пріоритету інтересів жителів міста;

 • підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами, їх органів та посадових осіб;

 • державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

 • судового захисту прав міського самоврядування.

Стаття 2.1.2

Система місцевого самоврядування включає:


 • міську громаду, як первинний суб'єкт місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень;

 • міську раду, як представницький орган місцевого самоврядування;
  Представни́цький о́рган місце́вого самоврядува́ння - виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення.


 • міського голову;

 • виконавчі органи міської ради;

 • районні в місті ради, що представляють спільні інтереси міської громади;

 • органи самоорганізації населення.

Стаття 2.1.3

Розмежування повноважень між елементами системи місцевого самоврядування здійснюються відповідно до діючого законодавства України та цього Статуту.

Глава 2.2. Територіальна громада міста.
Стаття 2.2.1

Територіальну громаду міста складають мешканці міста, які постійно проживають на даній території.


Стаття 2.2.2

Члени міської громади можуть бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування, брати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання, відповідно до законодавства України обирати міського голову та склад міської ради та користуються іншими, передбаченими Конституцією і законами України та цим Статутом, правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Міськи́й голова́ - головна посадова особа територіальної громади міста в Україні.


Стаття 2.2.3

 1. Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою міста та особисті внески в галузях економіки, управління, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, екології, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність, за рішенням міської ради може бути присвоєно звання «Почесний громадянин міста Кіровограда» з врученням їм нагрудного знака, грамоти та посвідчення.
  Нагрудний знак - узагальнена назва для невеликих за розміром знаків з металу, пластика, скла, порцеляни (кераміки), композиційних матеріалів, інших матеріалів з нанесеним зображенням і (або) написом, призначений для носіння на грудях.


 2. Підстави та порядок присвоєння звання почесного громадянина міста, його статус та пільги визначаються Положенням про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Кіровограда", яке затверджується рішенням міської ради.

Стаття 2.2.4

Право мешканців міста брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізовано в наступних формах:


 • місцевий референдум;

 • місцеві вибори;

 • загальні збори громадян за місцем проживання;

 • колективні та індивідуальні звернення мешканців міста до органів та посадових осіб міського самоврядування;

 • громадські слухання;

 • місцеві ініціативи;

 • участь у роботі органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та робота на виборних посадах міського самоврядування;

 • інші незаборонені законом, форми.

Стаття 2.2.5

Кожен член територіальної громади міста Кіровограда зобов'язаний:


 • неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей;

 • сплачувати загальнодержавні та місцеві податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законами України і рішеннями Кіровоградської міської ради;
  Місце́ві пода́тки та збо́ри - це податки та збори, які встановлюються органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства, вони є обов'язковими до сплати в межах адміністративно-територіальних одиниць та зараховуються до їх бюджетів.
  Кіровогра́дська міська́ ра́да - адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування у Кіровоградській області з адміністративним центром у місті обласного значення Кропивницькому, адміністративному центрі області.


 • не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.
  Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.  1   2   3   4


Скачати 486.8 Kb.

 • РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1.1 Загальна характеристика міста. Стаття 1.1.1 Місто Кіровоград є самостійною адміністративно-територіальною одиницею
 • Кіровоградської області
 • Святої Єлисавети
 • Катеринославському намісництву
 • Вознесенському намісництву
 • Президії Верховної Ради СРСР
 • Герб міста
 • День міста Кіровограда відзначається щороку у четверту суботу та неділю вересня.
 • Глава 1.2 Правова основа Статуту.
 • Глава 1.3 Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами державної влади
 • РОЗДІЛ II. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Глава 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи міського самоврядування.
 • Глава 2.2. Територіальна громада міста.