Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішенням комітету з конкурсних торгів від 19. 05. 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів

Скачати 124.83 Kb.

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 19. 05. 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Скачати 124.83 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.03.2017
Розмір124.83 Kb.
ТипРішення
  1   2Державне підприємство "Миколаївський морський

торговельний порт"

Товари
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням комітету з конкурсних торгів

від 19.05.2011 р.
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


_______________ Новохатський О.І.

ЗМІНИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю товару

за предметом:


Апаратура електрозв’язку

код ДК 32.20.

Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) - це процес придбання товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачальника, підписання контракту, доставка товару. Закупівлі є складовою частиною процесу логістики.

Ко́нкурс (лат. concursus) - змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Також конкурс - відбір претендентів на заміщення деяких посад. Вибір працівника належить не адміністрації, а проводиться за рішенням колегіального органу (наприклад, вченої ради), яке є обов'язковим для адміністрації. К.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.

2

(автоматична телефонна станція з

комплектом обладнання,

з послугами транспортування, установкою, монтажем,

наладкою та навчанням персоналу)


Миколаїв – 2011
Лист 2

Розділ 1.

Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).

По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».

Транспортування англ. transportation - процес переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. В логістиці транспортування розглядається, як процес переміщення людей та вантажів, або перевезення.

Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Загальні положення2. Інформація про замовника торгів:
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками


Фахівець з державних закупівель Черепіна Олена Михайлівна,

(0512) 50-73-57;

Заступник начальника служби інформаційних систем з

обслуговування систем зв”язку

Пєтухов Сергій Валентинович (0512) 50-87-77

м. Миколаїв, вул. Заводська, 23, каб. 405

Адреса сайту: www.portnikolaev.com.Лист 4

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів


1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

- маркування: „Не відкривати до 14.00 год. 20.06.2011.” (за київським часом)

Лист 6

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Предмет закупівлі: Автоматична телефонна станція з комплектом обладнання (надалі АТС), з послугами транспортування, установкою, монтажем, наладкою та навчанням персоналу), код ДК 32.20.2.

.Призначення:

АТС - загального користування, установчо-виробнична;

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Вид АТС – кінцево-вузлова станція

Технічні характеристики АТС

Кількість аналогових абонентів - 1536;

Кількість потоків PRI EDSS1 -3;

Кількість потоків СКС-7 -4;

Кількість потоків до існуючої АТС КЕ КВАНТ з презентацією номера абонента А - 1;

Кількість сигнальних каналів СКС-7 – 2;

Кількість IP абонентів - 4;

Система селекторної наради (одна група)-1;

Кількість учасників селекторної наради -30;

Телефонний апарат диспетчера -1;

Електроживлення від існуючого устаткування -60 В;

Система оповіщення абонентів про заборгованість -1;

Заборгованість - сума фінансових зобов'язань, грошових боргів, що підлягає погашенню, поверненню в певний термін. Якщо до цього терміну заборгованість не погашена, то вона стає простроченою.

Автоматичний пристрій обліку розмов ( надалі АПОР) на 1536

номерів - 1;

Комутаційно-розподільче обладнання систем зв’язку (надалі КРОСЗ) станційних пар - 2048;

Обладнання КРОСЗ лінійних пар - 0;

захист по току та напрузі з станційної сторони - 1360

Керуючі процесорні модулі повинні мати джерела живлення постійного струму -60 В; корпуси із виконанням для встановлення в 19 дюймовій стійці, розташування моніторів та клавіатури на відстані 5 метрів.


Автоматична телефонна станція повинна мати :

- відповідне програмне забезпечення (ПЗ)

- можливість з`єднання з існуючою АТС КЕ „КВАНТ” по одному потоку Е1 з використанням протоколу СКС Квант або 2ВСК з презентацією номера абонента А від АТС КЕ „КВАНТ” (у цьому випадку реалізувати на АТС КЕ ”КВАНТ” презентацією номера абонента А);

Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.

Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Джерело живлення Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

- у своєму складі не менш ніж три потоки Е1 для підключення до телекомунікаційної мережі загального користування (ТМЗК), та один поток Е1 для підключення до автоматичної міжміської телефонної станції;

Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Телекомунікаційна мережа Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням

- технічну можливість перспективного розвитку до ємності 3000№№ та 20 потоків Е1 за допомогою тільки абонентських блоків та плат Е1 (без заміни чи розширення комутатора Е1);

- можливість взаємодіяти з телекомунікаційною мережею ВАТ „Укртелеком” з використанням цифрової сигналізації СКС-7, Національна версія України 3.0 (тимчасово використати EDSS1 до отримання коду пункту сигналізації АТС, яку планується встановити);

- можливість забезпечувати в точках підключення від/до телефонної мережі ВАТ «Укртелеком» щосекундний облік трафіку.

- можливість забезпечувати презентацію номера абонента «А» для усіх видів вихідного трафіку.

- можливість забезпечувати прийом номера абонента А, його зберігання у облікових файлах та відображення на дисплеях IP телефонів, для усіх видів вхідного трафіку.

Дисплей (від англ. display - «показувати») - електронний засіб для відтворювання графічної й алфавітно-цифрової інформації. Дисплеї комп'ютерів зазвичай називають моніторами.

Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.

  1   2


Скачати 124.83 Kb.

  • "ЗАТВЕРДЖЕНО" Рішенням комітету з конкурсних торгів
  • _______________ Новохатський О.І.
  • (автоматична телефонна станція з комплектом обладнання
  • 2. Інформація про замовника торгів
  • Лист 4 Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
  • Лист 6 Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
  • Призначення
  • Технічні характеристики АТС