Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішенням Координаційної Ради оп «Український мережевий інформаційний центр»

Скачати 23.42 Kb.

Рішенням Координаційної Ради оп «Український мережевий інформаційний центр»
Скачати 23.42 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір23.42 Kb.
ТипРішення
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Координаційної Ради
ОП «Український мережевий інформаційний центр »

від «_____» _____________ 2013 р.

Голова Координаційної Ради
____________________

«___» ________________ 2013 р
Вимоги до договору Оператора реєстру з Реєстраторами


 1. Договір про технічну підтримку та забезпечення доступу к реєстру (далі – договір) між Оператором реєстру і Реєстраторами укладається після позитивного рішення Адміністратора відносно документарної перевірки під час проходження Реєстратором процедури акредитації.
  Акредитація (лат. accredo, «довіряти») - процедура, у ході якої національний орган з акредитації документально засвідчує компетентність юридичної особи чи органу з оцінки відповідності. Акредитація - сукупність дій, пов'язаних з призначенням і вступом у дію (на посаду) постійного представника держави, глави дипломатичного представництва у певній державі чи міжнародній організації.
  Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.


 2. Термін дії договору обмежений терміном дії акредитації Реєстратора.

 3. Договір визначає умови виконання обов’язків та прав Оператора реєстру та Реєстраторів під час етапів технічного тестування і робочої експлуатації.

 4. Договір повинен відповідати наступним основним вимогам:

  1. Відповідати положенням Правил реєстрації і користуванні доменними іменами в домені .УКР, Технічного регламенту домену .
   Реєстра́тор - юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав у встановленому порядку дозвіл на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
   Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
   Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
   Техні́чний регла́мент - законодавчий акт, прийнятий органом влади, що містить обов'язкові технічні вимоги або безпосередньо, або шляхом посилання на стандарт(и), або шляхом застосування взаємопов'язаних стандартів.
   УКР,

  2. Визначати технологічні та часові умови, на яких Оператор реєстру зобов’язується надавати Реєстраторові послуги з доступу до реєстру домену .УКР, включаючи роботи:

 • по підключенню програмно-технічного комплексу Реєстратора до системи реєстрацій і керування доменних імен в домені .УКР,

 • по технічному тестуванню на сумісність програмного забезпечення EPP Реєстратора з EPP програмним забезпеченням Оператора реєстру за умов використання тестових екземплярів баз даних,

 • по підтримці робочого функціонування EPP програмного забезпечення Реєстратора з EPP програмним забезпеченням Оператора реєстру за умов використання робочих екземплярів баз даних.
  Техніка Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
  Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


  1. Визначати адміністративні, фінансові та часові умови, на яких Реєстратор зобов’язується оплачувати послуги Оператора реєстру з вищенаведених робіт, порядок оплати послуг Оператора реєстру.

  2. Містити адміністративні, технічні, юридичні та фінансові обов’язки Оператора реєстру і Реєстратора щодо порядку надання та отримання послуг.

  3. Містити права Оператора реєстру і Реєстратора щодо виконання умов договору.

  4. Містити юридичні, фінансові та часові умови щодо виникнення подій, повʼязаних з штрафними санкціями, вживання процедур щодо порядку оплати штрафних санкцій.

  5. Містити юридичні та фінансові умови щодо відповідальності Оператора реєстру і Реєстратора і порядок вирішення спорів.
   Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.


  6. Містити юридичні, фінансові та часові умови щодо строку дії договору та обставин припинення його дії або дострокового розірвання.

  7. Визначати відповідальних осіб Оператора реєстру і Реєстратора по питаннях адміністративної, технічної і фінансової взаємодії.

 1. Договір повинен містити посилання на документацію відносно технічних та технологічних умов здійснення діяльності відповідно договору, договір має містити повний список документації, що регламентує технічні та технологічні умови надання послуг, та умови щодо процедури внесення змін в документацію.
  Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.

Директор ОП «Український мережевий інформаційний центр »


«_____» _____________ 2013 р.

________________ Ю.В. Гончарук
Скачати 23.42 Kb.

 • Вимоги до договору Оператора реєстру з Реєстраторами
 • Адміністратора