Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішенням міської ради від 25 квітня 2007 року "Про Програму стабілізації і розвитку міського електричного транспорту м. Чернігова на 2007-2015 роки"

Скачати 125.06 Kb.

Рішенням міської ради від 25 квітня 2007 року "Про Програму стабілізації і розвитку міського електричного транспорту м. Чернігова на 2007-2015 роки"
Скачати 125.06 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації08.05.2017
Розмір125.06 Kb.
ТипРішення
  1   2


Затверджено


рішенням міської ради

від 25 квітня 2007 року

“Про Програму стабілізації і розвитку міського електричного транспорту м. Чернігова на 2007-2015 роки”

(16 сесія 5 скликання)ПРОГРАМА


СТАБІЛІЗАЦІЇ І РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

М.

Міський електричний транспорт - складова частина єдиної транспортної системи, призначена для перевезення громадян трамваями, тролейбусами, поїздами метрополітену на маршрутах (лініях) відповідно до вимог життєзабезпечення населених пунктів.
ЧЕРНІГОВА НА 2007-2015 РОКИ
 1. Стан наземного міського електричного транспорту

Міський електричний транспорт має високі показники екологічності, провізної спроможності та безпеки руху. В економічних умовах сьогодення тролейбус є соціальним видом транспорту так як забезпечує перевезення пасажирів усіх пільгових категорій.

У місті Чернігові з 1964 року функціонує комунальне підприємство „Чернігівське тролейбусне управління”, яке забезпечує майже 80 відсотків внутрішньоміських пасажироперевезень.

Безпе́ка доро́жнього ру́ху - це комплекс та система правил, заходів і засобів, що забезпечують умови безпечного дорожнього руху, які спрямовані на захист і збереження життя і здоров'я активним та пасивним учасникам дорожнього руху, а також, захист і збереження довкілля та майна.
Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.
Електротра́нспорт або транспортні засоби з електричним приводом - транспортні засоби, що використовують електричні двигуни для руху. Рух може призводитись колесами, або пропелерами, у випадку застосування роторних двигунів, або, у випадку пересувних засобів, лінійними двигунами.
Черні́гів - місто на півночі України - обласний центр Чернігівської області. Впродовж своєї історії він був одним з головних осередків політико-економічного та соціально-культурного життя українців.

Проте, в останні роки намітилася тенденція до щорічного зменшення об’ємів перевезень пасажирів на 5-10 відсотків, погіршення якості транспортного обслуговування населення та зниження безпеки руху.

Кількість рухомого складу зменшилася майже на 20 відсотків у порівнянні з 1991 роком.

Троле́йбус - безрейковий транспортний засіб контактного типу з електродвигуном (переважно пасажирський, хоча трапляються тролейбуси вантажні і спеціального призначення), що живиться електричним струмом від зовнішнього джерела (тягових підстанцій) через дводротову контактну мережу за допомогою штангового струмоприймача і поєднує в собі переваги трамваю та автобусу.
Відпрацювали нормативний експлуатаційний ресурс і підлягають списанню 85 відсотків пасажирських тролейбусів.

Існуючі контактна і кабельна мережі мають знос понад 50 відсотків. За 14 останніх років не збудовано жодного кілометру контактної мережі.

Конта́ктна мере́жа - технічна споруда електрифікованих залізниць та інших видів транспорту (метро, трамваю, тролейбусу, фунікулера), що служить для передачі електроенергії з тягових підстанцій на рухомий склад.

Незадовільний фінансово-економічний стан комунального підприємства „Чернігівське тролейбусне управління” негативно впливає на зменшення об’ємів перевезень пасажирів. За рахунок збору проїзної плати покривається лише 65% його експлуатаційних витрат на перевезення. Крім цього, часткова компенсація збитків від безплатних перевезень пільгових категорій громадян з державного та місцевого бюджетів протягом останніх років призвела до поглиблення негативних тенденцій у сфері електротранспорту.


 1. Мета та основні завдання Програми

Метою програми є:

- забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку міського електротранспорту;

- технічне переоснащення підприємства міського електричного транспорту, у тому числі, впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;

- збільшення питомої ваги електротранспорту у міських пасажирських перевезеннях;

- забезпечення беззбиткової роботи підприємства міського електротранспорту.

Основні завдання щодо реалізації зазначеної мети:


 • прийняти місцеву програму стабілізації і розвитку електротранспорту до 2015 року з метою залучення державної фінансової підтримки для оновлення рухомого складу тролейбусів, будівництва та реконструкції тролейбусних ліній;
  Рухо́мий скла́д - транспортні одиниці автомобільного, залізничного, метротранспорту, трамвая, тролейбуси.


 • зменшення витрат на експлуатаційну діяльність, підвищення якості технічного обслуговування і ремонту об’єктів міського електротранспорту, впровадження заходів з енергозбереження шляхом використання новітніх технологій, конструкцій і спеціальних частин для контактних мереж та тягових підстанцій;
  Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
  Тя́гова підста́нція - у загальному випадку, електроустановка для перетворення та розподілу електричної енергії. Тягові підстанції призначені для зниження електричної напруги і подальшого перетворення струму (тільки для підстанцій постійного струму) для передачі його в контактну мережу для забезпечення електричною енергією електровозів, трамваїв і тролейбусів.


 • збільшення надходжень від розміщення реклами на транспорті, оренди приміщень, підвищення ефективності роботи зі збору плати за проїзд;

 • встановлення тарифів, які повністю покривають витрати підприємства на перевезення одного пасажира;

 • збільшення обсягів перевезень міським електротранспортом за рахунок змін схем руху міського пасажирського транспорту та організації нових маршрутів;

 • створення сприятливих соціальних умов для працівників сфери електротранспорту.
 1. Шляхи розв’язання проблеми


3.1. Оновлення рухомого складу

Щоденно, у дві зміни, на одинадцяти маршрутах міста працює 112 тролейбусів, зі 147 одиниць, які перебувають на балансі комунального підприємства “Чернігівське тролейбусне управління”.

Переважна кількість існуючого рухомого складу експлуатується більше 10 років і повністю відпрацювали свій нормативний термін.


Рік випуску

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Кількість тролейбусів

1

5

16

25

20

15
Рік випуску

1990

1991

1992

1993

1994

Кількість тролейбусів

10

10

13

1

6Рік випуску

1997

2002

2006

Кількість тролейбусів

1

7

17

Відповідно до Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007- 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 року № 1855, оновлення парку тролейбусів у м.

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
Чернігові на умовах співфінансування з державного та місцевого бюджетів передбачається у наступних розмірах:
2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011-2015 роки

Усього за 2007-2015 роки

Державний бюджет

(млн.грн.)Місцевий бюджет

(млн.грн.)Державний бюджет

(млн.грн.)Місцевий бюджет

(млн.грн.)Державний бюджет

(млн.грн.)Місцевий бюджет

(млн.грн.)Державний бюджет

(млн.грн.)Місцевий бюджет

(млн.грн.)Державний бюджет

(млн.грн.)Місцевий бюджет

(млн.грн.)Державний бюджет

(млн.грн.)Місцевий бюджет

(млн.грн.)3,1

3,1

1,95

1,95

2,6

2,6

2,6

2,6

22,75

22,75

33

33

Кількість тролейбусів

9

4


6

6


8

8


8

8


70

70


101

96
3.2.Реконструкція тролейбусних ліній

Для забезпечення стабільного і безпечного функціонування тролейбусних ліній міста щорічно необхідно проводити: • реконструкцію контактної мережі із заміною опор та високовольтних кабелів;

 • заміну обладнання тягових підстанцій, впроваджуючи заходи з енергозбереження;

 • придбання та оновлення спеціалізованого автотранспорту та механізмів для обслуговування контактних мереж.

Станом на 01.04.2007 року не відповідає технічним вимогам 18,1 км контактної мережі, тобто заміні підлягає 100 залізобетонних опор і 18,1 км контактного дроту.

Відповідно до Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007- 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 року № 1855, на реконструкцію тролейбусних ліній у м.

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Чернігові на умовах співфінансування з державного бюджету передбачається:
2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011-2015 роки

Усього за 2007-2015 роки

Державний бюджет

(млн..грн.)Місцевий

бюджет (млн.грн.)Державний бюджет

(млн..грн.)Місцевий

бюджет (млн.грн.)Державний бюджет

(млн..грн.)Місцевий

бюджет (млн.грн.)Державний бюджет

(млн..грн.)Місцевий

бюджет (млн.грн.)Державний бюджет

(млн..грн.)Місцевий

бюджет (млн.грн.)Державний бюджет

(млн..грн.)Місцевий

бюджет (млн.грн.)-

-

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

24,5

24,5

32

32

Протяжність, км
5

5

5

49,05

64,05


  1   2


Скачати 125.06 Kb.

 • Рік випуску