Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішенням Правління ат «таскомбанк»

Рішенням Правління ат «таскомбанк»
Сторінка1/24
Дата конвертації07.06.2017
Розмір1.82 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Введено в дію

наказом Голови Правління

АТ «ТАСКОМБАНК»

___ від «__» _______ 2015 р.«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Правління

АТ «ТАСКОМБАНК»

Протокол

від «__» _______ 2015 р.
Голова Правління

АТ «ТАСКОМБАНК»
_____________ В.В. ДубєйТипова форма

публічної пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» на укладання до Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб

м.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Київ, 2015«Затверджено» рішенням Правління АТ«ТАСКОМБАНК»

від «__» _________ 2015 р.

Введено в дію з «__» _______ 2015 р. наказом Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК» №___ від «__» ________ 2015 р.

Публічна пропозиція АТ «ТАСКОМБАНК»

на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб

Київ, 2015 р.

Фізична особа - підприємець - фізична особа, яка реалізує свою здатність до праці шляхом самостійної, на власний ризик діяльності з метою отримання прибутку.ЗМІСТ

Розділ 1. Терміни та поняття 4

Розділ 2. Загальні положення 9

Розділ 3.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Предмет Договору 9

Розділ 4. Загальні права та обов’язки Клієнта та Банку 10

Розділ 5. Ідентифікація, верифікація, Аутентифікація та вивчення Клієнта 13

Розділ 6. Відповідальність сторін 14

Розділ 7. Обставини форс-мажор 15

Розділ 8. Вирішення спорів 15

Розділ 9. Зміна умов Договору та порядок розірвання Договору 15

Розділ 10. Персональні дані та банківська таємниця 16

Розділ 11.

Ідентифіка́ція: (лат. identifico - ототожнювати) - ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання. Наприклад, ідентифікація мінералів (англ. mineral identification).
Форс-мажо́р, обста́вини неперебо́рної с́или - обставини, що виникли внаслідок прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для суб'єктів у тому числі аграрного ринку згідно із законодавством, або ті, що виникли внаслідок стихійного лиха, у тому числі пожежі, повені, посухи, заморозків, граду, землетрусу, військових дій або суспільних збурень, а також з інших обставин, які не могли бути керованими стороною договору (контракту), включаючи втрату врожаю або його частини внаслідок несприятливих погодних умов, раптового припинення поставки води, тепла, електроенергії, нафтопродуктів чи газу, не пов'язаного з несплатою їх вартості.
Автентифікáція (з грец. αυθεντικός ; реальний або істинний) - процедура встановлення належності користувачеві інформації в системі пред'явленого ним ідентифікатора. .
Верифіка́ція (пізньолат. verificatia - підтвердження; лат. verus - істинний, facio - роблю) - доказ того, що вірогідний факт або твердження є істинним. Термін використовується в залежності від того, як обґрунтовується істина: базується вона на приведенні одного доказу або аргументу - чи вона повинна підтверджуватися можливістю багаторазового відтворювання, тобто перевірятися практикою.
Обста́вина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки.
Особо́ві да́ні, також персональні дані - це інформація, яка може бути використана для ідентифікації, контакту або знаходження конкретної людини, або може бути використана разом з іншими джерелами, щоб однозначно ідентифікувати окрему конкретну людину.
Ба́нківська таємни́ця - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.
Заключні положення 17

Розділ 12. Місцезнаходження та реквізити Банку 17

Правила надання послуг фізичним особам з відкриття, обслуговування та використання поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів (платіжних карток) 18

1.

Реквізити - сукупність постійних елементів, з яких складаються документи. Сукупність реквізитів становить формуляр документів. До елементів документів (реквізитів) належать дата, підпис, адреса, заголовок та ін.
Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.
Загальні положення 18

2. Відкриття, обслуговування та закриття поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів (платіжних карток) 18

3. Права та обов’язки Клієнта та Банку 21

4. Відповідальність Сторін 24

5. Порядок закриття рахунку і розірвання договору 25

6. Правила оформлення ЕПЗ (платіжних карток) 26

7. Правила безпеки користування платіжними картками 26

8.

Ба́нківська платі́жна ка́ртка - виготовлена згідно зі стандартом ISO/IEC 7810 ID-1 формату із спеціального стійкого до механічних пошкоджень пластику пластина стандартних розмірів 54x86x0,76мм, яка використовується для ідентифікації її користувача(власника), для способу фіксації інформації і як аналог платіжних засобів.
Особливості обслуговування Кредитного ліміту на ПР/ПР з ПК 26

9. Правила використання сервісних карток Priority Pass 29

10. Сервіси компанії Visa 30

11. Сервіси компанії MasterCard 32

Правила відкриття, обслуговування вкладних (депозитних) рахунків та умови розміщення банківських вкладів 34

1. Загальні положення 34

2. Загальний порядок відкриття та обслуговування вкладних (депозитних)рахунків 34

3. Права та обов’язки Вкладника та Банку 35

4. Особливості обслуговування депозиту «Максимум капітал» 36

5. Особливості обслуговування депозиту «Стабільний дохід» 37

6. Особливості обслуговування депозиту «Авансовий» 37

7. Особливості обслуговування депозиту «Зростаючий» 37

8. Особливості відкриття та обслуговування вкладів на вимогу «Ощадний рахунок» 38

9. Параметри депозитних продуктів: 38

Правила надання послуг в ІБ «ТАС24» АТ «ТАСКОМБАНК» 39

1. Загальні положення 39

3. Правила прийняття та обробки Доручень 40

4. Правила роботи з ЕЦП 41

5. Права та обов'язки Сторін. 41

6. Відповідальність Сторін 43

7. Відключення доступу до ІБ «ТАС24» 43

Правила встановлення овердрафту через ІБ «ТАС24» за поточним рахунком, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів 44

1. Загальні положення 44

2. Порядок встановлення та обслуговування овердрафту за поточним рахунком, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів 44

3. Порядок надання Овердрафту та погашення заборгованості 45

4.

Заборгованість - сума фінансових зобов'язань, грошових боргів, що підлягає погашенню, поверненню в певний термін. Якщо до цього терміну заборгованість не погашена, то вона стає простроченою.
Права та обов‘язки сторін 46

5. Забезпечення 48

6. Гарантії 48

7. Відповідальність Сторін 49

Правила роботи та обслуговування клієнтів за допомогою Контакт-центру Банку. 50


Цим, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК», з однієї сторони, діючи відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (надалі за текстом – «Публічна пропозиція») з можливістю обслуговування фізичних осіб – резидентів та нерезидентів через інтернет-банкінг «ТАС24», Контакт-центр Банку, Банкомати, програмно-технічні комплекси самообслуговування та діючи на підставі ст.

Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.
Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
Самообслуговування - концепція в торгівлі, при якій придбання товарів і послуг робиться покупцем самостійно, без допомоги обслуговуючого персоналу.
Нерезиде́нти - юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.
Резиде́нти (латин. Resident – сидячий, той, хто залишається на місці) - в широкому значенні це фізичні чи юридичні особи або дипломатичні представництва, що мають постійне місце проживання або перебування в Україні.
Банкома́т - електронний програмно-технічний комплекс з вмонтованою спеціалізованою ЕОМ, призначений для здійснення автоматизованих операцій прийому-видачі наявних грошових коштів, зокрема з використанням платіжних карт, передачі розпоряджень банку про перерахування грошових коштів з банківського рахунку клієнта та виконання інших операцій: оплати товарів, послуг; для автоматизованого складання документів, що підтверджують відповідні операції (видача паперових касових чеків). Ідея створення апарата, що може в будь-який час видавати паперові гроші, прийшла Джону Шеппард–Баррону в середині 60-х років, коли він працював на компанію з виробництва цінних паперів. Перший цілодобовий банкомат з'явився в червні 1967 року, в Лондоні. Для зняття грошей використовувалися іменні ваучери, що їх необхідно було заздалегідь отримати в банку.
Інтерне́т-ба́нкінг (англ. Online Banking) або веб-банкінг - один із видів дистанційного банківського обслуговування, засобами якого доступ до рахунків та операцій за рахунками забезпечується в будь-який час та з будь-якого комп'ютера через Інтернет.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.
Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.
633, 641, Цивільного кодексу України, бере на себе зобов’язання перед фізичними особами – клієнтами АТ «ТАСКОМБАНК», з іншої сторони, які акцептують (приймуть умови) цю Публічну пропозицію, способом та у формі, встановленій Банком, надавати послуги фізичним особам у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ТАСКОМБАНК» в порядку та на умовах, передбаченими цим Договором про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб за тарифами, які встановлені Банком, розміщені в доступних для клієнтів місцях в приміщеннях відділень Банку та оприлюднені на сайті Банку за електронною адресою: http://www.
Відді́лення (рос. отделение) або Рій - це найменше штатне військове формування, тактичний підрозділ, що має штатного командира, в багатьох арміях світу.
Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.
tascombank.com.ua (надалі – «Тарифи»).


Акцептування даної Публічної пропозиції здійснюється за адресами місцезнаходження відділень Банку, перелік яких оприлюднений на сайті Банку за електронною адресою: www.tascombank.com.ua, шляхом підписання відповідної Заяви-договору на оформлення пакету послуг та приєднання до Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, а також по кожному окремому продукту шляхом підписання відповідної заяви-договору про надання банківського продукту.
При акцептуванні цієї Публічної пропозиції фізична особа зобов'язана надати Банку документи та відомості, необхідні та запитувані Банком для встановлення/з’ясування/ідентифікації її особи, суті діяльності, фінансового стану тощо. У разі ненадання фізичною особою необхідних Банку документів чи відомостей або умисного надання неправдивих відомостей щодо себе, вважається, що такі дії фізичної особи позбавляють Банк можливості надання цій особі банківських послуг, у зв’язку з чим Банк відмовляє такій фізичній особі в укладанні з нею Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб та її обслуговуванні.
Про́стір (латинське: spatium) - протяжність, вмістилище, в якому розташовані предмети і відбуваються події. У філософії тривають дискусії щодо того, чи є простір окремою сутністю чи лише формою існування матерії.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Банківський продукт, банківська послуга - різноманітні дії на фінансовому ринку, грошові операції, здійснювані комерційними банками за певну плату за дорученням і в інтересах своїх клієнтів, а також дії, спрямовані на вдосконалення і підвищення ефективності банківського підприємництва наприклад, впровадження нових технологій, удосконалення організаційної структури.

Дана Публічна пропозиція Банку набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення на сайті Банку за електронною адресою: www.tascombank.com.ua та діє до дати офіційного оприлюднення заяви про відкликання Публічної пропозиції на сайті Банку за електронною адресою: www.tascombank.com.ua. Дана Публічна пропозиція, Заява-договір на оформлення пакету послуг та приєднання до Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, Правила надання послуг фізичним особам з відкриття, обслуговування та використання поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів (платіжних карток) (Додаток 1 до цієї Публічної пропозиції), Правила відкриття, обслуговування вкладних (депозитних) рахунків та умови розміщення банківських вкладів (Додаток 2 до цієї Публічної пропозиції), Правила надання послуг в ІБ «ТАС24» АТ «ТАСКОМБАНК» (Додаток 3 до цієї Публічної пропозиції), Правила встановлення овердрафту через ІБ «ТАС24» за поточним рахунком, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (Додаток 4 до цієї Публічної пропозиції), Правила роботи та обслуговування клієнтів за допомогою Контакт-центру Банку (Додаток 5 до цієї Публічної пропозиції), Тарифи, Заява-договір на відкриття поточного рахунку, Заява-договір на відкриття поточного рахунку з використанням електронних платіжних засобів та оформлення платіжної картки, Заява-договір на відкриття банківського вкладу для фізичних осіб «Максимум капітал», Заява-договір на відкриття банківського вкладу для фізичних осіб «Стабільний дохід», Заява-договір на відкриття банківського вкладу для фізичних осіб «Зростаючий», Заява-договір на відкриття банківського вкладу для фізичних осіб «Авансовий», Заява-договір на відкриття банківського вкладу на вимогу для фізичних осіб «Ощадний рахунок», Заява-договір на підключення до інтернет-банкінгу «ТАС24», Заява-договір на встановлення овердрафту через інтернет-банкінг «ТАС24», що укладаються на підставі цього Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, у випадку виявлення Клієнтом бажання відкрити поточний рахунок/оформити платіжну картку/банківський вклад/підключитися до інтернет-банкінгу «ТАС24»/встановлення овердрафту через інтернет-банкінгу «ТАС24» згідно з умовами, що визначені цим Договором про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, разом складають єдиний документ - Договір про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (надалі «Договір»).


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24  • Рішенням Правління АТ «ТАСКОМБАНК» Протокол від «__» _______ 2015 р. Голова Правління АТ «ТАСКОМБАНК»
  • «Затверджено» рішенням Правління АТ«ТАСКОМБАНК» від «__» _________ 2015 р.
  • Публічна пропозиція АТ «ТАСКОМБАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб
  • ЗМІСТ Розділ 1. Терміни та поняття 4 Розділ 2. Загальні положення
  • Ідентифікація , верифікація , Аутентифікація
  • Персональні дані та банківська таємниця
  • ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
  • Банкомати