Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішенням районної ради від 20 грудня 2011 р. №4 Програма розвитку культури у Вознесенському районі на 2012-2015 рр

Скачати 157.15 Kb.

Рішенням районної ради від 20 грудня 2011 р. №4 Програма розвитку культури у Вознесенському районі на 2012-2015 рр
Скачати 157.15 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір157.15 Kb.
ТипРішення
  1   2

Затверджено

рішенням районної ради

від 20 грудня 2011 р. № 4

Програма розвитку культури у Вознесенському районі на 2012-2015 рр.

Вознесе́нський райо́н розташований у центральній частині Миколаївської області. Як адміністративно-територіальна одиниця існує з 1923 року. На заході межує з Доманівським, на півночі з Арбузинським та Братським, на північному сході з Єланецьким, на сході та південному сході з Новоодеським, на півдні з Веселинівським районами.

Розділ І. Загальні положення
Програма розвитку культури у Вознесенському районі на 2012 – 2015 роки (далі – Програма) визначає стратегію збереження, підтримки та розвитку культури Вознесенського району.

Аналіз соціокультурної ситуації в регіоні свідчить, що, незважаючи на економічні умови, вдалося зберегти мережу закладів культури і мистецтва, забезпечити підтримку діяльності провідних та аматорських колективів району.

За останні роки було чимало зроблено для адаптації сфери культури до нових соціально-економічних умов. З цією метою на державному рівні розроблено і прийнято ряд нових законодавчих актів, насамперед Закон України «Про культуру», на місцевому - створено відповідні умови для функціонування закладів культури і мистецтв.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Щороку клубні заклади приймають участь у культурно-мистецьких заходах обласного рівня, фестивалях і конкурсах всеукраїнського та регіонального рівня: «Усмішки Глазового», «Мій рідний край», «Святий Миколай збирає таланти», «Золота струна» та інші.

Бібліотечні заклади поступово перетворюються на сучасні центри інформації. Комп’ютерною технікою забезпечені 6 сільських бібліотек та Центральна районна бібліотека, з них 5 сільських бібліотек та Центральна районна бібліотека підключені до мережі Інтернет.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Слід зазначити, що бібліотечні працівники для вирішення проблем комп’ютеризації активно залучають кошти міжнародних благодійних фондів та організацій. Завдяки участі у програмі «Бібліоміст» за участю Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (ІREX) в 5 сільських бібліотеках-філіях та Центральній районній бібліотеці відкрито Центри вільного доступу до Інтернет.

Надається підтримка колективам, творчій молоді, майстрам народного мистецтва.

У сфері охорони культурної спадщини відбулися деякі зрушення, завдяки спільній діяльності обласних та районних органів охорони культурної спадщини.

Традиці́йна украї́нська культу́ра, Українське народне мистецтво - це пласт української культури, пов’язаний з відтворенням світосприйняття українського народу, його психології, етичних настанов і естетичних прагнень, що охоплює всі види народної творчості, традиційно притаманні Україні: музику, танці, пісні, фольклор, декоративно-ужиткове мистецтво, що розвиваються, як єдиний комплекс, і органічно входять у життя народу протягом усієї його історії.
Фонд - неурядова неприбуткова структура, котра має свій засновницький фонд, та керується радою опікунів чи директорів, яка створена для служіння загальному добробуту. Фонди є основними інституціями на заході, через які приватні кошти та інші ресурси передаються громаді.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
Охоро́на культу́рної спа́дщини - комплекс заходів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна реєстрація), захисту, збереження, належного утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, реабілітації та музеєфікації об'єктів культурної спадщини.
Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.

На державному обліку у Вознесенському районі перебуває 361 пам’ятка. Це пам’ятки археології, історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтна, науки і техніки.

Монументалізм (від лат. monumentum - пам'ятник) - стиль у світовому мистецтві та архітектурі середини XX століття. Виник як альтернатива авангардизму та модернізму 10-20-х років в СРСР та нацистській Німеччині, але згодом набув поширення і в інших країнах.
Садо́во-па́ркове мисте́цтво (або садо́во-па́ркова архітекту́ра) - мистецтво створення декоративних садів, парків та інше. Ділянок зелених насаджень, призначених для естетичного поліпшення краєвиду і для відпочинку населення.

Щороку здійснюються виїзди в район, з метою обстеження об’єктів культурної спадщини. Розпочато роботу щодо інвентаризації пам’яток археології.

Однак поряд з позитивним досвідом діяльності закладів культури існують проблеми розвитку галузі. Недостатнє фінансування негативно позначається на діяльності багатьох закладів культури, гальмує процес підтримки народної творчості.

Викликає занепокоєння стан клубних закладів, які на сьогодні залишаються єдиними осередками на селі, які забезпечують культурні потреби населення.

Недостатнім залишається рівень забезпечення технічними засобами та спеціальною літературою спеціалізованих навчально-мистецьких позашкільних закладів.

Однією з найголовніших проблем є необхідність збереження та розвиток кадрового потенціалу галузі, забезпечення належних соціальних умов для працівників культури. Низька заробітна плата, зниження соціального статусу і престижу культурно-мистецьких професій, робота на неповну ставку, слабка матеріально-технічна база закладів культури – все це значно ускладнює залучення до роботи у закладах культури молодих, кваліфікованих фахівців.

Заробітна плата Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Соціальний статус - досить чітко визначене положення індивіда в соціальній ієрархії групи або групи у взаємостосунках з іншими групами.
Наслідком цього є тенденція до «старіння» кадрів, зниження їх фахового рівня.

Усе це зумовлює необхідність прийняття Програми розвитку культури у Вознесенському районі на 2012-2015 роки.

  1   2


Скачати 157.15 Kb.

  • Розділ І. Загальні положення