Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРівнинні ландшафти, їх різноманітність. Зона мішаних І широколистих лісів

Скачати 100.81 Kb.

Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Зона мішаних І широколистих лісів
Скачати 100.81 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір100.81 Kb.

8 клас
Урок №39
Дата:
РІВНИННІ ЛАНДШАФТИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ.

ЗОНА МІШАНИХ І ШИРОКОЛИСТИХ ЛІСІВ.
Мета: формувати в учнів знання про географічне положення природних зон рівнинної частини України;
Географі́чне поло́ження - геопросторове відношення певного об'єкта до зовнішнього середовища, елементи якого мають або можуть мати на нього істотний вплив.
зробити акцент на особливостях зони мішаних та широколистих лісів, а також пояснити взаємозв'язки між компонентами природи в природних зонах мішаних і широколистих лісів; навчити учнів виявляти характерні ознаки природних компонентів, що зазнали впливу господарської діяльності людини; формувати навички зі складання схеми зв'язків між різними компонентами природно-територіальних комплексів; виявляти природно-заповідні об'єкти, створені в природній зоні; удосконалювати навички роботи з різними тематичними картами.

Обладнання: фізична карта України, карта фізико-географічного районування України;
Природна зона Приро́дна зо́на, фізико-географічна зона - частина географічного поясу з однорідними кліматичними умовами. Вона є частиною природної країни. На рівнинних територіях зони зберігають широтне або близьке до нього простягання, тобто змінюються від екватора до полюсів (широтна зональність) і від океанів углиб континентів (довготна зональність).
Районува́ння фі́зико-географі́чне (рос. райони́рование фи́зико-географи́ческое, англ. physical and geographical regionalization, нім. physikalisch-geographische Rayonierung f) - система територіального поділу земної поверхні на супідрядні природні регіони, які відрізняються комплексом природних властивостей, зумовлених їхнім положенням, історією розвитку та характером фізико-географічних процесів.
схеми, картосхеми, наочний матеріал: фотографії та ілюстрації природи зони мішаних і широколистяних лісів.

Географічна номенклатура: Українське Полісся, Волинське Полісся, Житомирське Полісся, Київське Полісся, Чернігівське Полісся, Новгород-Сіверське Полісся, Мале Полісся.
Новгород-Сіверське Полісся - природна область Поліської (мішанолісової) фізико-географічної провінції. Розташоване на крайному сході Придніпровської низовини та на зниженому схилі Середньоросійської височини, у межах Чернігівської та Сумської областей.
Волинське Полісся - природна область Полісся, що простягається із заходу на схід між річками Західний Буг і Случ. Займає більшу частину Волинської та північно-західну частину Рівненської областей.
Широколистяні ліси помірного поясу - ліси, утворені листопадними деревами із широкими листовими пластинками. Утворюють у Північній півкулі широтну підзону, якій відповідає широтний пояс у горах між хвойними (бореальними) лісами й степами.
Мале́ Полі́сся - край, природна область в Україні. Розташована на півночі Львівської та півдні й південному заході Рівненської областей, а також (частково) на півночі Тернопільської і Хмельницької областей.
Полісся - історико-етнографічна область, природно-географічний край, частина колишньої прабатьківщини слов'ян, давня етноконтактна зона. Полісся розташоване на території чотирьох держав: Білорусі, України, Польщі та Росії.


Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться:

- показувати на карті природні зони рівнинної частини України;

- характеризувати географічне положення природної зони;

- розпізнавати географічне положення, межі зон, підзон;

- виявляти характерні ознаки природних компонентів, що зазнали істотного впливу господарської діяльності людини;

- складати схему зв'язків між різними за походженнями компонентами природно-територіальних комплексів;

- виявляти природно-заповідні об'єкти, що створені в зоні;

- працювати з різними тематичними картами.


ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання. Налаштування учнів на успіх.


ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Методичний прийом «Географічна розминка»

Дайте визначення науковим поняттям: «ландшафт», «природний територіальний комплекс». Поясність, що означає фізико-географічне (природне) районування. З’ясуйте, чому зони поділяються на підзони, провінції, області та райони. Назвіть та покажіть на карті одиниці фізико-географічного районування.


ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

У межах яких географічних поясів розташована територія України?

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Які наслідки давнього зледеніння характерні для території України? Поясніть, за якими ознаками можна дати комплексну характеристику певної території. Складіть план характеристики природної зони.


IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Чи доводилось вам бути в пустелі, в степу, в лісі? Де ви почуваєтесь найкраще?

Прослухайте вірш «Ліс» Ліни Костенко.

Цей ліс живий. У нього добрі очі.

Шумлять вітри у нього в голові.

Старезні пні, кошлаті поторочі,

Літопис тиші пишуть у траві.

Дубовий Нестор дивиться крізь пальці

На білі вальси радісних беріз.

І сонний гриб в смарагдовій фуфайці

Дощу напився і за день підріс.

Сьогодні ми почнемо об’єднувати, узагальнювати та конкретизувати найбільш відмінні між собою території України. І почнемо з півночі — із зони мішаних та широколистих лісів.

Учні разом з учителем формулюють тему уроку та зазначають, що характеристика природної зони мішаних і широколистих лісів передбачає розгляд таких питань:

1. Географічне положення.

2. Природні умови: особливості рельєфу, клімату, гідрографічної сітки, ґрунтовий покрив, рослинний і тваринний світ, домінантні типи ландшафтів.

Твари́ни (лат. Animalia або лат. Metazoa) - царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.


3. Відмінності ландшафтів.

4. Природоохоронні території в межах природної зони.

Зазначений план характеристики є типовим для всіх природних зон.


V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

На початку уроку учням демонструють коротку медіа презентацію з теми.Методичний прийом «Географічна лабораторія»

Учні, користуючись різними джерелами інформації, проводять географічне дослідження і заповнюють таблицю.План характеристики природної зони

Зона мішаних і широколистих лісів

Географічне положення

Природна зона мішаних лісів займає рівнинну частину півночі України — це Полісся. Площа 113 тис км2 (20% території України). Південна межа: Рава-Руська, Житомир, Київ, Ніжин, Глухів

Рельєф

Поліська низовина з поширенням льодовикових та водно-льодовикових форм рельєфу

Клімат

Весна прохолодна, під час танення снігів трапляються тривалі повені. Літо тепле, вологе. Дощова осінь. Зима сніжна, з відлигами. Навесні, під час танення снігів бувають тривалі повені. Коефіцієнт зволоження більше 1

Ґрунти

Переважають дерново-підзолисті та болотні

Поверхневі води

Багато озер, боліт, густа річкова сітка

Рослинний світ

У лісах чітко виділяється ярусність. Верхній ярус утворюють дерева, середній — кущі, нижній — трав’янисті рослини, гриби. У північній частині переважає сосна і дуб. Південніше частішають у лісах береза, липа, осика, клен. Серед підліску трапляється ожина, шипшина, барбарис, ліщина, малина. На заболочених місцях поширені брусниця і чорниця. Першоцвіти — підсніжники, ряст. У травні — конвалія, фіалки, сон-трава. Інші трав’янисті рослини ростуть на галявинах і узліссях. Серед них: звіробій, валеріана, ромашка. У мішаних лісах багато грибів

Тваринний світ

У зоні мішаних лісів водяться травоїдні звірі: зубр, лось, олень благородний, сарна (косуля), заєць, миші. Хижі — вовк, лисиця, рись, тхір чорний, куниця лісова. Всеїдні: дика свиня, борсук, вивірка (білка), їжак. Біля лісових водойм селяться бобри, ондатри. Більшість птахів прилітає навесні: солов’ї, зозулі, шпаки, мухоловки, лелека білий, журавель сірий, лебеді. Постійними мешканцями зони мішаних лісів Є глухар, тетерук, сова сіра, дятел великий. 3 рептилій живуть гадюки, вужі та ящірки

Природно-заповідні території

Створено Поліський, Рівненський заповідники

Проблеми зони

Заболочення, перезволоження, ерозія, карстово-провальні процеси, інтенсивний випас худоби, наслідки аварії на ЧАЕС, видобуток бурштину


Учні працюють малими групами над складанням характеристики природних областей зони мішаних лісів: Волинського, Житомирського, Київського, Чернігівського, Новгород-Сіверського, Малого Полісся.
Мішаний ліс Мішаний ліс - природна зона лісів, що утворені хвойними і листяними деревними породами.
Після роботи в групі учні оприлюднюють отримані результати роботи у вигляді стислої учнівської презентації.
Після роботи (англ. Clocking Off) - британський драматичний серіал, який виходив на телеканалі BBC One з 2000 до 2003 року. Його було виготовлено для BBC незалежною компанією Red Production Company і створено Полом Ебботом.
Для унаочнення можна використати різноманітні ілюстрації.

Після виконання роботи вчитель перевіряє правильність заповнення таблиці та робить висновки.Методичний прийом «Самостійна робота» (Учні працюють у парах)

Завдання. Складіть схему зв’язків між різними за походженням компонентами вивченого природно територіального комплексу.Методичний прийом «Картографічний практикум»

Завдання. Знайдіть на карті фізико-географічного районування України географічні області та заповідники й нанесіть їх на контурні карти.Методичний прийом «Географічний кінозал»

Учням можна запропонувати частину фільму про Поліський заповідник з його подальшим обговоренням: www.

Полі́ський приро́дний запові́дник - природно-заповідний об'єкт загальнодержавного значення, розташований в Олевському та Овруцькому районах Житомирської області.
youtube.com/watch?v=cWeovHWthbcМетодичний прийом «Мандрівка в Інтернет»

Учням пропонують самостійно знайти в мережі Інтернет інформацію про діяльність природних заповідників, заказників та національних парків.


Додаткова інформація

 • Поліський заповідник (рік створення — 1968). Охоплює понад 20 тис. га на півночі Житомирського Полісся. Домінантними в заповіднику є болотні природні комплекси з реліктовими вербою, осокою, водяним горіхом, ситником, журавлиною. До Червоної книги України занесені: лелека чорний, журавель сірий, сова бородата, глухар.
  Приро́дний ко́мплекс (лат. complexus - зв'язок) - система окремих природних об'єктів у їх екологічних взаємозв'язках. Природними комплексами є природа в цілому (навколишнє природне середовище), урочища, ландшафти, екосистеми, біогеоценози тощо.
  Журавель сірий (Grus grus) - великий птах, що мешкає в Європі і Азії, третій за чисельністю вид родини журавлиних. Один з 10 видів роду, один з 2 видів роду у фауні України, представлений номінативним підвидом.
  Лелека чорний (Ciconia nigra) - вид птахів з роду Лелека, родини Лелекових. Веде потайний спосіб життя. Один з 5-ти видів роду; один з 2-х видів роду у фауні України. В Україні гніздовий, перелітний птах.
  Сова́ борода́та (Strix nebulosa) - птах родини Совові (Strigidae) ряду Совоподібні (Strigiformes). Один з трьох видів роду у фауні України. В Україні рідкісний гніздовий вид.
  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
  Україна Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
  До Європейської Червоної книги занесені видра, рись, ліщиновий горіх.

Рівненський природний заповідник (рік створення — 1999). Охоплює понад 47 тис. га на півночі Волинського Полісся. Охороняють болотні, долинні та озерні ландшафти. До Червоної книги України занесені: норка європейська, борсук, видра річкова, зубр, рись, балабан, орлан-білохвіст, шуліка, глухар, журавель сірий, пугач.

 • Шацький парк (рік створення — 1983). Його площа понад 30 тис. га. Це озерний природний парк, у якому є 22 озера. Найбільші з них — Світязьке, Пулемецьке, Пісочне карстового походження.
  Національний природний парк - категорія природно-заповідного фонду в Україні та світі, територія, звичайно визначена у законі та у державній власності, що охороняється від більшості типів людської діяльності та забруднення.
  Видра річкова (європейська, звичайна), видниха (заст.) (Lutra lutra) - вид видри, широко поширений в Європі й Азії.
  Норка, норка європейська (Mustela lutreola) - дрібний хижий ссавець роду мустела (Mustela) родини «куницеві» (Mustelidae).
  Карст - геологічна формація, яка формується в процесі розчинення чи вилуговування гірських порід поверхневими чи підземними водами і формування специфічного (поверхневого та підземного) рельєфу. Термін походить від назви вапнякового плато Карст, або Крас біля Трієсту у Словенії.


Рослинний покрив відрізняється рідкісними угрупуваннями лісів із сосни з ялівцем, ялиною, що занесені до Зеленої книги України.

 • Деснянсько-Старогутський парк (рік створення — 1999). Площа 16 тис. га. Розташований на півночі Сумської області в долині річки Десни.
  Зелені книги (англ. Green Paper) - документи Європейської Комісії, що мають на меті ініціювати громадське обговорення та розпочати процес консультацій на європейському рівні з певної тематики (соціальна політика, єдина валюта, телекомунікації тощо).
  Сумська́ о́бласть - область у північно-східній частині України; охоплює частини Середньоруської височини і Придніпровської низовини. Утворена 10 січня 1939 року. Центр - місто Суми.
  Десна́ - річка в Україні (Сумська, Чернігівська, Київська області) та Росії (Смоленська та Брянська області). Ліва притока Дніпра (басейн Чорного моря).
  Поширені лучні, болотні та лісові угрупування. Наявні всі типи боліт зони мішаних лісів. До Червоної книги України занесені плауни, що ростуть у дубово-соснових лісах. Трапляється ендемічний сон широколистий. До Червоної книги України занесені лелека чорний, журавель сірий, борсук, видра річкова, рись, зубр.

 • Зокрема на території Волинського Полісся створено заказники: Почаївський, озеро Нечимне; Житомирського Полісся — Поясківський, Городоцький, Дідове озеро; Київського Полісся — Іллінецький; Чернігівського Полісся — Каморетський, Сосинський, Болото Мох; Новгород-Сіверського Полісся — Великий Бір тощо.

На Поліссі є також заповідні урочища — Гулине, пам’ятки природи — Святе озеро, Болото Гальський Мох, заповідне лісопромислове господарство — Дніпровсько-Тетерівське.
Заповідне урочище - один з природних об'єктів та територій природно-заповідного фонду України.

VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Методичний прийом «Бесіда»

Назвіть власне ім’я зони мішаних і широколистих лісів.

Розкажіть, які сучасні природно-антропогенні ландшафти поширені на Поліссі.

З’ясуйте, які рослини і тварини означеної зони занесено до Червоної книги.

У басейнах яких великих річок розташована зона мішаних і широколистяних лісів? Покажіть їх на карті. Поясніть, чому ця природна зона є найменш освоєною для землеробства.

Наведіть приклади негативного впливу людини на природу Полісся та його наслідки.


VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

На підставі вивченого матеріалу зробіть висновки. Речення почніть зі слів: «Я вперше почув, що...». Я дізнався, що...», «Я хотів би...»

Найважливішими природними ресурсами зони є лісові (сосна, дуб), водні, меншою мірою — мінеральні ресурси (торф, природний газ, декоративне каміння, титаново-цирконієві, мідні руди тощо) та земельні ресурси.

Земе́льні ресу́рси (у старішій географічній літературі - поземе́лля) - частина земельного фонду, що використовується або може бути використана у народному господарстві.
Мідні руди (рос. медные руды, англ. copper ores; нім. Kupfererze n pl) - природні мінеральні утворення, що містять мідь у таких сполуках і концентраціях, при яких їх пром. використання технічно можливе і економічно доцільне.
Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Мінера́л (від пізньолат. minera - руда, рудна жила, рудник) - природна речовина, що утворилась під час геологічних процесів в земній корі або за еквівалентних процесів на інших космічних тілах у Всесвіті.
Головна екологічна проблема зони — забрудненість ландшафтів радіоактивними викидами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Екологі́чна пробле́ма - це зміна природного середовища в результаті антропогенних дій, що веде до порушення структури і функціонування природних систем (ландшафтів) і призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків.
Частина земель втрачена практично назавжди. Інша проблема пов’язана з надмірним осушенням боліт і заболочених земель, що зумовлює погіршення стану ландшафтів, збіднення зональної флори і фауни, промислова вирубка лісів, видобуток бурштину.
Знеліснення, збезлісіння - процес перетворення зайнятих лісом земель на угіддя без дерев, такі як пасовища, пустирі, сільськогосподарські угіддя, міста тощо.

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 32.2. Зробити інфографіку «Рівнинні ландшафти України».Скачати 100.81 Kb.

 • Обладнання
 • Новгород-Сіверське Полісся , Мале Полісся
 • Тип уроку
 • ХІД УРОКУ І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 • ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
 • IV . МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • 1 . Географічне положення. 2. Природні умови: особливості рельєфу, клімату, гідрографічної сітки, ґрунтовий покрив, рослинний і тваринний світ
 • 3. Відмінності ландшафтів. 4. Природоохоронні території в межах природної зони.
 • V . ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 • План характеристики природної зони
 • Географічне положення
 • Природно-заповідні території
 • Учні працюють малими групами
 • Методичний прийом «Самостійна робота» (Учні працюють у парах)
 • Методичний прийом «Картографічний практикум»
 • Методичний прийом «Географічний кінозал»
 • Методичний прийом «Мандрівка в Інтернет»
 • Зеленої книги
 • V І. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Методичний прийом «Бесіда»
 • V ІІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
 • V ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ