Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРобоча навчальна програма

Скачати 130.19 Kb.

Робоча навчальна програма
Скачати 130.19 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації21.05.2017
Розмір130.19 Kb.
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний технічний університет

Інститут інформатики та радіоелектроніки


“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Директор інституту інформатики та радіоелектроніки, д.т.н., проф.
___________________ /Д.М. Піза/

“____”________________ 2007 р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни

НЕЙРОІНФОРМАТИКА ТА ЕВОЛЮЦІЙНІ АЛГОРИТМИ”

для студентів за професійним спрямуванням “Комп’ютерні науки

спеціальності 7.080402 “Інформаційні технології проектування”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра захисту інформації
Форма навчання

Курс

Семестр

Усього (год)

Лекції (год)

Лабор. роб. (год)

Практ. (год)

Самост. під керівн.(год)

Самост. (год)

КП, КР, РГЗ

(сем.)


Залік (сем.)

Іспит (сем.)

Денна

V

9

144

36

36

72

9
Робоча програма складена кандидатом технічним наук, доцентом Субботiним С.О.

Захист інформації Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

Схвалена методичною комісією факультету інформатики та обчислювальної техніки.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

Протокол № ___, від “____”_______________ 2007 р.

Голова методкомiсiї, декан ФІОТ ____________________ М.М. Касьян


Затверджена на засіданні кафедри захисту інформації.

Протокол № ___ вiд 28 серпня 2006 р.

Зав. кафедри захисту інформації ____________________ Л.М. Карпуков

  1   2   3


Скачати 130.19 Kb.

  • РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
  • .080402 “Інформаційні технології проектування” Факультет інформатики та обчислювальної техніки Кафедра захисту інформації