Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРобоча програма курсу «українська наукова мова»

Скачати 333.17 Kb.

Робоча програма курсу «українська наукова мова»
Скачати 333.17 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації18.05.2017
Розмір333.17 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра української філології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

«УКРАЇНСЬКА НАУКОВА МОВА»

__________________________________________________________________(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки аспіранти____________________________________(шифр і назва напрямку підготовки)

Маріуполь, 2015

Робоча програма «Українська наукова мова» для аспірантів«31» серпня, 2015 року - 15 с.

Розробник Вінтонів Михайло Олексійович – доктор філологічних наук, професор кафедри української філології.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри української філології

Протокол від 31 серпня 2015 року № 1

Завідувач кафедри Хорошков М.М.

«___»____________2015 року

Маріуполь, 2015

Пояснювальна записка

Курс «Українська наукова мова» пропонується як обов᾿язкова дисципліна для аспірантів. Аспіранти як науковці, здобувачі наукових ступенів, повинні володіти українською науковою мовою для здійснення своїх наукових студій. У сучасній науці важливо знайти своє місце, сформувати власну систему наукових поглядів у межах тієї чи іншої наукової сфери. Кожна наукова галузь має як загальну, так і спеціальну термінологію, що формувалася протягом історичного розвитку мови. Уміння нею користуватися в процесі наукової діяльності є надзвичайно важливим для формування компетенцій аспіранта-науковця.

Наука Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

  1   2   3


Скачати 333.17 Kb.

  • «УКРАЇНСЬКА НАУКОВА МОВА»
  • Вінтонів Михайло Олексійович – доктор філологічних наук
  • Маріуполь, 2015 Пояснювальна записка